Powiedzieli

Cytat dnia: 2016.08.18 – Stanisław Kluza

18.08.2016 09:34

Pierwsze półrocze bieżącego roku to dla Grupy BOŚ bardzo dynamiczny czas. Realizujemy Ramową Strategię Banku, podwyższyliśmy kapitał o 400 mln, pracujemy nad Planem Postępowania Naprawczego i zmniejszyliśmy koszty finansowania poprzez wykup euroobligacji. Co warte podkreślenia, już teraz Grupa spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego. Stanisław Kluza,p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska Czytaj więcej...


Cytat dnia: 2016.08.11 – Wojciech Sobieraj

11.08.2016 11:58

"W pierwszej połowie 2016 r. Alior Bank wypracował stabilne wyniki finansowe, istotnie zwiększając skalę działalności kredytowej i zachowując dyscyplinę kosztową. Równolegle z uzyskiwaniem dobrych rezultatów ze swojej podstawowej działalności, Alior Bank zgodnie z harmonogramem realizuje transakcję przejęcia podstawowej działalności Banku BPH. W II kwartale bank zabezpieczył jej finansowanie, przeprowadzając z sukcesem emisję akcji o wartości 2,2, mld zł, a także uzyskał wymagane zgody regulatorów na przejęcie wydzielonej części Banku BPH." Wojciech Sobieraj,Prezes Zarządu Alior Banku Czytaj więcej...Cytat dnia: 2016.07.14 – Jędrzej Marciniak

14.07.2016 12:43

Sprzedaż ubezpieczeń to bardzo ważny obszar naszej działalności. Nie chcemy ograniczać się do sprzedaży polis powiązanych z  kredytami i kartami, chcemy mocno rozwijać ofertę ubezpieczeń stand-alone, dostępnych niezależnie. Nasza oferta ubezpieczeniowa jest jedną z najbardziej kompleksowych ofert ubezpieczeń ochronnych na rynku bancassurance i wciąż jest uzupełniana. Ubezpieczenia generują ponad 10 proc. naszych przychodów pozaodsetkowych. Chcemy, aby w przyszłości było to nawet 15-20 proc. Jędrzej Marciniakwiceprezes zarządu banku Credit Agricole Czytaj więcej...Cytat dnia: 2016.07.13 – Stanisław Kluza

13.07.2016 11:14

Ostatnie miesiące w banku stały pod znakiem bardzo intensywnych prac. Po pierwsze, w trudnych warunkach rynkowych, z sukcesem domknęliśmy emisję akcji i pozyskaliśmy z rynku 400 milionów złotych, które dokapitalizowują BOŚ w większym stopniu niż było to wymagane w celu spełnienia oczekiwań  regulatora, umożliwiając Bankowi dalszy, bezpieczny rozwój, w tym finansowanie przedsięwzięć proekologicznych zgodnie z jego misją. Po drugie, przygotowaliśmy Program Postępowania Naprawczego, będąc w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego. Po trzecie, operacjonalizujemy Ramową Strategię Rozwoju Banku. Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Banku Ochrony Środowiska Czytaj więcej...


Cytat dnia: 16.05.31 – Joao Bras Jorge

31.05.2016 12:00

Rozwój technologii mobilnych prawdopodobnie przyniesie nam z czasem ograniczenie liczby kart. Póki co jedynie w niewielkim stopniu spowalnia dynamikę przyrostu ich liczby. Polacy wciąż cenią sobie wygodę plastiku. Przewidujemy, że do 2020 roku w ich rękach będzie 50 milionów fizycznych kart. Prawdopodobnie kilka lat później osiągniemy peak - w kieszeni każdego dorosłego Polaka mogą być statystycznie dwie karty. W tym czasie coraz prężniej rynek podbijać będą aplikacje pozwalające płacić telefonem czy zegarkiem. Chociaż plastikowa karta może zniknąć z portfeli jeszcze za naszego życia, historia nie zatacza koła. Od 25 lat razem piszemy kolejne, fascynujące rozdziały. Joao Bras Jorge  Prezes Zarządu Banku Millennium Czytaj więcej...


Cytat dnia: 2016.05.23 – Piotr Czarnecki

23.05.2016 16:04

Choć polska gospodarka rozwija się w relatywnie niezłym tempie, to prognozy na dalszą przyszłość są obarczone dużym poziomem niepewności, m.in. z uwagi na słabe perspektywy innych rynków wschodzących czy potencjalnie groźne zjawiska geopolityczne. Ciągle rośnie presja regulacyjna oraz fiskalna na sektor bankowy, a jednocześnie rekordowo niskie stopy procentowe wpływają na spadek przychodów odsetkowych. Do silnej konkurencji wewnątrz branży dochodzi presja firm z sektora fintech. Działając w takim otoczeniu, znacznie wzmocniliśmy pozycję kapitałową banku. Piotr Czarnecki,Prezes Zarządu,Raiffeisen Polbank Czytaj więcej...


Cytat dnia – 2016.05.17 Tomasz Bogus

17.05.2016 09:02

Miniony kwartał oceniam pozytywnie - zmierzamy w kierunku wyznaczonych celów. Kontynuowaliśmy intensywne prace związane z fuzją operacyjną i wdrażaniem jednolitego systemu informatycznego dla całego Banku. Ważnymi krokami było  sprawne przeprowadzenie i zakończenie migracji klientów BGŻOptima oraz klientów ex-Rabobank Polska. Cały proces integracji przebiega zgodnie z planem - zakładamy jego finalizację przed  końcem tego roku. Tomasz Bogus Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Czytaj więcej...Cytat dnia – 2016.05.12 Wojciech Sobieraj

12.05.2016 09:36

- Dynamiczny przyrost wolumenów stanowi solidną podstawę dla wzrostu rentowności. W pierwszych trzech miesiącach roku skupiliśmy się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, zwiększaniu efektywności oraz doprowadziliśmy do podpisania umowy nabycia wydzielonej części Banku BPH. Przewidujemy, że po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód organów regulacyjnych transakcja zakończy się w IV kwartale br.  Wojciech Sobierajprezes Zarządu Alior Banku Czytaj więcej...Cytat tygodnia 05.05.2016 – Krzysztof Pietraszkiewicz

05.05.2016 06:00

Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami usług bankowych i osób, które dopiero planują budowanie swoich relacji z bankami, akcja Miliony Polaków będzie posiadać duże walory edukacyjne. Środowisku bankowemu zależy na tym, aby w sposób rzetelny i obiektywny pokazywać rolę sektora bankowego we współczesnej gospodarce, a także dlaczego warto wspierać obrót bezgotówkowy. Zależy nam również na tym, aby dobrze poznać preferencje i oczekiwania klientów i mam nadzieję, że opinie te będą mogły stać się pewnego rodzaju drogowskazem i inspiracją przy tworzeniu przyszłych ofert produktowych w niejednym banku. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Czytaj więcej...


Cytat dnia – 2016.04.27 Krzysztof Pietraszkiewicz

27.04.2016 18:59

Podtrzymanie relatywnie wysokich wskaźników reputacji i zaufania w tegorocznym pomiarze, w szczególności w obliczu bezprecedensowych ataków na polski sektor bankowy, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy może powodować zdziwienie. Niemniej w sytuacji chaosu informacyjnego w przestrzeni publicznej i presji pod jaką znalazł się sektor bankowy, bardzo istotne staje się pokazanie, jak w rzeczywistości postrzegane są dzisiaj banki przez opinię publiczną przy zachowaniu maksymalnego obiektywizmu oraz wskazanie faktycznych czynników wpływających na kształtowanie ich społecznej oceny. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich Czytaj więcej...


Cytat tygodnia 29.03.2016 – Mieczysław Groszek

29.03.2016 10:16

Wszystkie nowo projektowane rozwiązania, proponowane klientom przez banki, muszą być perfekcyjnie dopracowane pod kątem bezpieczeństwa. Ale bez przestrzegania przez  użytkowników podstawowych zasad bezpieczeństwa,  nawet najlepsze technologie nie dadzą 100 procentowego zaufania do innowacji w bankowości. Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich i przewodniczący Rady Programowej IT@BANK 2014 Czytaj więcej...


Cytat dnia – 2016.03.22 Mieczysław Groszek

22.03.2016 10:42

Banki w Polsce dysponują zaawansowaną i dobrze zabezpieczoną infrastrukturą pozwalającą na oferowanie nowoczesnych usług bankowości elektronicznej milionom klientów, jednak, jak pokazują nasze dane, dzisiejszy potencjał znacznie przewyższa jeszcze możliwości w zakresie jego wykorzystania.  W ciągu minionego roku możliwość dostępu do bankowości on-line uzyskało kolejne 5 mln Klientów indywidualnych, zaś 1,5 mln z nich przekonało się, że taka forma kontaktu z bankiem jest wygodna i pozwala zaoszczędzić cenny czas. Mieczysław Groszek Wiceprezes Związku Banków Polskich Czytaj więcej...


Cytat dnia – 2016.03.19 Adrian Kurowski

19.03.2016 06:03

"Dla wielu podróżujących możliwość płacenia w kraju i za granicą tą samą debetową lub kredytową kartą Visa to znaczące ułatwienie. Możliwość swobodnego posługiwania się kartami Visa na całym świecie stanowi ważny element w budowaniu świadomości konsumentów dotyczącej wygody i bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych." Adrian Kurowski, dyrektor Visa Europe w Polsce Czytaj więcej...


Cytat dnia – 2016.03.18 Zbigniew Jagiełło

18.03.2016 13:06

W tak dużej organizacji jak nasza, profesjonalna polityka kadrowa oraz spójne zarządzanie jest sprawą kluczową. Sukces przedsiębiorstwa, w każdym obszarze zależy od ludzi. Dzięki ich kompetencjom i zaangażowaniu osiągamy imponujące wyniki biznesowe i wzmacniamy naszą pozycję na rynku zarówno, jako instytucji odpowiedzialnej społecznie, jak i solidnego pracodawcy. Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Czytaj więcej...


Cytat dnia – 16.03.17 – Michał Koleśnikow

17.03.2016 08:00

Ceny żywności na Wielkanoc w tym roku wzrosną bardzo nieznacznie, gdyż o ok. 1 proc. Jest to niewielka zmiana w stosunku do minionego roku, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 5 lat przeciętnie na Wielkanoc żywność drożała z roku na rok po ok. 2 proc. Michał Koleśnikow kierownik Zespołu Analiz Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas. Czytaj więcej...


Cytat dnia – 2016.03.14 Norbert Jeziolowicz

14.03.2016 10:46

Ufam, że ten dokument stanie się pożytecznym narzędziem nie tylko dla kredytodawców, lecz także dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w jego działaniach kontrolnych dotyczących różnych przekazów reklamowych na rynku finansowym, a tym samym będzie pomocny w eliminowaniu z tego rynku podmiotów uciekających się do nieuczciwej konkurencji... Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP(o dokumencie: "Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego"). Czytaj więcej...

Strona 11 z 15« Pierwsza...910111213...Ostatnia »