Tylko u nas

Prawie 2 mln Polaków ma długi

Zaległe zobowiązania, przekraczające 200 zł z co najmniej 60-dniowym opóźnieniem, na koniec sierpnia 2015 r. miało 1 977 284 osób, czyli 6,3 proc. liczby dorosłych Polaków. Łączna kwota tych zaległości wyniosła 40,39 mld zł. Na tę sumę składają się m.in. niezapłacone rachunki za usługi telekomunikacyjne, telewizję kablową, prąd, gaz, czynsz za mieszkanie, niezapłacone alimenty, grzywny sądowe, mandaty za jazdę bez biletu, a także niespłacone kredyty hipoteczne i konsumpcyjne oraz pożyczki pozabankowe - wynika z najnowszej, 31. edycji Raportu InfoDług opracowanego przez BIG InfoMonitor. Czytaj więcej...
Stabilność cen i równowaga makroekonomiczna. Rada Polityki Pieniężnej kończy sześcioletnią kadencję

Średnia inflacja CPI w Polsce w ostatnich sześciu latach wyniosła 1,8 proc., a więc była na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP (2,5 proc. ± 1 pkt proc.). Kończąca kadencję Rada Polityki Pieniężnej stosowała - podobnie jak poprzednie RPP oraz większość banków centralnych w krajach rozwiniętych - strategię celu inflacyjnego. Ze względu na skutki światowego kryzysu finansowego, załamanie koniunktury w strefie euro oraz silne szoki na rynkach surowców czyniła to w sposób elastyczny, dopuszczając okresowe odchylenia dynamiki cen od celu inflacyjnego. Tak prowadzona polityka pieniężna zapewniła polskiej gospodarce długookresową stabilność cen, a jednocześnie sprzyjała równowadze makroekonomicznej i stabilności systemu finansowego. Czytaj więcej...

Świąteczne prezenty z sieci – bez tłoku i z możliwością zwrotu

Dwóch na pięciu Polaków deklaruje, że gwiazdkowe prezenty kupi w internecie i wyda na nie od 200 do 500 zł. Wirtualne zakupy pozwalają uniknąć tłoku,  sprawią też, że towar zostanie dostarczony bezpośrednio do domu, a jeśli się nie spodoba zawsze można go oddać. Szczęśliwy finał internetowego handlu możliwy jest jednak pod warunkiem, że wcześniej dobrze sprawdzi się opinie na temat sprzedawcy - chyba, że ma on certyfikat poświadczający wiarygodność finansową. Czytaj więcej...


Co wyróżnia najbardziej wiarygodnych finansowo Polaków?

Osoby posiadające ocenę scoringową stanowiły na koniec sierpnia br. 85% wszystkich aktywnych kredytobiorców. Posiadają one łącznie 483 mld zł zadłużenia do spłaty, co stanowi 90% zadłużenia wszystkich kredytobiorców. Ponad połowa z nich - 53% - to osoby z oceną scoringową odpowiadającą pięciu gwiazdkom, czyli z najmniejszym ryzykiem nieterminowych spłat kredytu. Czytaj więcej...Matematyka dla zaawansowanych inwestorów cz. 3

Moje rozważania, które na tym portalu rozpocząłem kilka miesięcy temu, bazują na podstawowych tezach i przykładach, jakie zawarłem w swoim wykładzie wygłoszonym 11 maja 2015 roku w Katowicach w ramach przedsięwzięcia "Antykwariat Sztuki1". Jak napisałem już w części pierwszej eseju: "Są próbą ich pogłębienia i rozszerzenia, ale bez odwoływania się do specjalistycznego piśmiennictwa. Chciałbym przekazać przede wszystkim swoje osobiste doświadczenia, a nie wiedzę dostępną w literaturze. Przez "osobiste doświadczenia" rozumiem nie tyle własną wiedzę i poglądy, ale przede wszystkim poznawcze rezultaty moich rozmów, spotkań i przygód z artystami. Uwzględnię także emocjonalny kontekst moich kontaktów z ich dziełami oraz najbliższym otoczeniem." Czytaj więcej...Bilans Otwarcia 2016 – nowe wyzwania i cele dla Polski

"Bilans Otwarcia 2016" - taki tytuł nosi opracowanie Fundacji Warsaw Enterprise Institute, w którym eksperci tej organizacji zarysowali najważniejsze cele strategiczne dla Polski na kolejne lata. Prezentacja raportu odbyła się w Warszawie dnia 11 grudnia 2015 roku, w obecności wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Rozpoczynając uroczystość, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak przypomniał, że również 25 lat temu Polacy stawiali sobie ambitne cele - takie jak przystąpienie do NATO i UE. - Postanowiliśmy sobie postawić nowe cele - powiedział Kaźmierczak, wskazując, że podobna idea pojawiła się w exposé premier Beaty Szydło. Czytaj więcej...


Dwa uda

Na początek kawał z brodą: gość eleganckiej restauracji otrzymał słony rachunek za wystawny obiad. Spośród wielu pozycji, najbardziej zaintrygowały go "dwa uda" wymienione na końcu paragonu. Na pytanie: skąd się wzięła potrawa, której klient po pierwsze- nie zamawiał, po drugie zaś - nie otrzymał; kelner bez większego zażenowania odparł: - Dwa uda? To proste. Uda się - to super. Nie - trudno, wykreślamy! Czytaj więcej...

Raport BIK: 79% klientów firm pożyczkowych posiada kredyt w banku

Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło analizę mającą na celu sprawdzenie, w jakim stopniu klienci firm pożyczkowych są jednocześnie klientami banków. Okazało się, że 79% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku (stan na 31 sierpnia 2015). Ciekawą obserwacją w tej grupie klientów jest to, że ponad połowa z nich prawidłowo obsługuje kredyt w banku - tzn. nie posiada na swoim koncie przeterminowania. Czytaj więcej...
Forum Od-nowa: Z samorządowego frontu zmian (wrzesień-listopad 2015)

Jesień bieżącego roku była dla wspólnot wyjątkowo nerwowa: odchodzące władze za wszelką cenę chciały podomykać rozpoczęte projekty, czasem niezależnie od ich wartości merytorycznej, a nowi decydenci nie przedstawili własnej wizji działania JST, więc panowała atmosfera pełna niepewności i obaw. Co gorsza, ze skąpych informacji pojawiających się w mediach oraz wypowiedzi przedstawicieli aktualnie rządzącej partii wynika, że polityka Rady Ministrów będzie zmierzać w stronę centralizacji zarządzania, co może doprowadzić do pomniejszania roli samorządów, a w konsekwencji negatywnie odbije się na poziomie usług publicznych. Czytaj więcej...Warszawski rynek mieszkaniowy w III kwartale 2015 roku

Analiza danych z największych miast Polski pozwala stwierdzić, że już od kilku kwartałów na rynku nieruchomości mieszkaniowych panuje względna równowaga. Wzmożona, podyktowana wysoką sprzedażą aktywność deweloperów zapewnia podaż mieszkań na poziomie równowagi rynkowej. Jednocześnie niski poziom stóp procentowych wpłynął na wzrost zdolności kredytowej potencjalnych nabywców, a niskie oprocentowanie lokat bankowych zachęcało oszczędzających do poszukiwania alternatywnych sposobów lokowania wolnych środków. To jednak nie przyniosło radykalnego zwiększenia wolumenu udzielanych kredytów hipotecznych, co wynika bezpośrednio z wyważonej polityki banków. Znaczenie mogła tu mieć również coraz mocniejsza regulacja rynku kredytów hipotecznych, m.in. poprzez stopniowe podwyższanie wymaganego wkładu własnego, zgodnie z wymogami Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Wszystkie te czynniki przekładają się na niewielki poziom wahań cenowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych w największych polskich ośrodkach miejskich. Czytaj więcej...Zabójczy kult gamonia

Organizatorzy tegorocznej edycji konferencji "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse" zapewnili wszystkim uczestnikom przepyszną niespodziankę. Obok specjalistów od finansowania dłużnego, kapitałowego, partnerstwa publiczno-prywatnego i absorpcji środków unijnych wystąpił ekspert od tej grupy aktywów, "których ani mól, ani rdza nie zniszczy, ani też złodzieje nie skradną". Prelekcja ojca Pawła Krupy przypomniała słuchaczom, że owe zasoby odporne są również na kryzysy gospodarcze, wahania kursów walut i giełdowe bańki. Że w tak modnych dziedzinach jak dialog lepiej niekiedy posłuchać tych, którzy zajmują się tą dziedziną od ośmiu stuleci, zamiast marnować czas i pieniądze na wynurzenia modnie ubranego coacha z dyplomami kilkunastu nazywających się z angielska, acz nikomu nic nie mówiących "instytutów". Wreszcie - że w rozwiązywaniu rozmaitych problemów, również natury biznesowej, głos syna cieśli z Nazaretu może okazać się decydujący... Czytaj więcej...


SMS-y wysyłamy już od 23 lat

3 grudnia mijają 23 lata od chwili wysłania pierwszego SMS-a. Przez ten czas krótkie wiadomości tekstowe zyskały ogromną popularność na całym świecie ustanawiając standard w mobilnej komunikacji tekstowej. Mimo, że w ostatnich latach coraz częściej rolę SMS-ów w komunikacji między użytkownikami smartfonów przejmują aplikacje mobilne to wiadomości tekstowe wciąż trzymają się mocno. Według najnowszego raportów Urzędu Komunikacji Elektronicznej Polacy wysyłają ich prawie 52 mld! SMS-y świetnie sprawdzają się m.in. marketingu, komunikacji kryzysowej  oraz jako narzędzie do autoryzacji operacji finansowych. Czytaj więcej...

CANTICUM IUBILAEUM w Telewizji Trwam

Już w najbliższy wtorek tj. 8 grudnia o godzinie 22:00 Telewizja Trwam wyemituje koncert Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM z Limanowej, który został zarejestrowany 13 września w Kościele Św. Antoniego w Gdyni. Koncert odbył się w ramach projektu "Małopolska Trójmiastu w hołdzie śp. prof. Józefowi Świdrowi" współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Czytaj więcej...Co 5 Polak doświadczył negatywnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem swoich danych osobowych

Aż 11% Polaków zgubiło swój dowód osobisty, 5% padło ofiarą jego kradzieży, a 3% doświadczyło kradzieży hasła do konta czy skrzynki e-mailowej - wynika z badania BIK*. Skradzioną tożsamość coraz częściej wykorzystują grupy przestępcze, m.in. do wyłudzenia kredytu na nasze dane. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z kradzieżą tożsamości, Biuro Informacji Kredytowej wraz z Komendą Główną Policji rozpoczynają ogólnopolską akcję edukacyjną - Nieskradzione.pl. Czytaj więcej...


Nagroda „Forum Nowoczesnego Samorządu 2015” dla Piotra Galasa z PKO Banku Polskiego

Zarząd Związku Banków Polskich, w porozumieniu z organizacjami samorządu terytorialnego, wyróżnił przedstawicieli środowiska bankowego, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju usług finansowych skierowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego w ciągu ostatnich 25 lat. Nagrodę otrzymał Piotr Galas, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim. Piotr Galas został także odznaczony "Honorową Odznaką Związku Banków Polskich". Czytaj więcej...


Cnoty kardynalne zakonnika i… samorządowca

Na bazie współpracy z samorządami kształtuje się również jakość systemu bankowego - ta opinia, wypowiedziana przez eksperta Centrum Prawa Bankowego i Informacji Zbigniewa Fornala w ostatniej sesji konferencji "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse" najpełniej podsumowała wieloletnie zaangażowanie Związku Banków Polskich oraz CPBiI w problematykę funkcjonowania polskich władz lokalnych. Owo zaangażowanie może przynieść wiele korzyści również samym samorządom. Czytaj więcej...Przelewy natychmiastowe dostępne w kolejnych Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej

Lista Banków Spółdzielczych Grupy SGB, udostępniających swoim klientom przelewy natychmiastowe w obsługiwanym przez KIR systemie Express Elixir, stale się powiększa. W  listopadzie br. została rozszerzona o sześć kolejnych banków, a do końca grudnia przybędzie ich osiem. Dzięki przelewom natychmiastowym klienci banków mogą przesyłać pieniądze pomiędzy rachunkami w różnych bankach w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Czytaj więcej...
Aviva – zmiany w zarządzie

Marcin Żółtek, obecnie członek zarządu i dyrektor inwestycyjny, obejmie stanowisko prezesa Aviva PTE. Zastąpi Pawła Pytela, który został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, odpowiedzialnego za kluczową linię biznesową grupy - ubezpieczenia na życie. Paweł Pytel będzie też powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Aviva PTE. Zmiany wymagają uzyskania zgody KNF. Czytaj więcej...Zatory płatnicze dają się firmom we znaki nawet w dobrej sytuacji gospodarczej

Przeciętna kwota przeterminowanych o ponad 60 dni należności wynosi 41,6 tys. zł. Opóźnienia w płatnościach w największym stopniu dotyczą mikroprzedsiębiorstw oraz firm  działających w branży budowlanej i produkcyjnej - wynika z najnowszej, 29. edycji Raportu BIG, pokazującego Indeks Zatorów Płatniczych BIG wśród polskich przedsiębiorców. Czytaj więcej...


Przewodnik po moralnym kapitalizmie

Czym byłby kapitalizm bez etyki? Jesteśmy świadkami oraz uczestnikami wielkiej zmiany globalnej rzeczywistości gospodarczej, której źródła tkwią w trwającym wciąż, najgłębszym od stu lat kryzysie. Ludzie zajmujący się ekonomią, doświadczają sprzeczności między teorią, a praktyką. Co ogranicza swobodę oceny oraz wybór kierunku tych zmian? Jak nawigować w zmieniającym się świecie potrzeb, interpretacji oraz celów, które wyjaśniać ma ekonomia, jako nauka? Wydaje się, że uniwersalna wartość, wyznaczająca kierunek myślenia, to moralność. Wokół moralności, koncentruje się sprawiedliwość, solidarność, uczciwość oraz większość pojęć o znaczeniu uniwersalnym. Jak interpretować arystotelesowskie podejście rozumienia sprawiedliwości w kontekście solidarności i wolności jednostki, przez pryzmat myśli Jana Pawła II i katolickiej nauki społecznej? Czytaj więcej...
Quousque tandem…

"Jak długo jeszcze, Katylino, będziesz nadużywać naszej cierpliwości!" - słowa, którymi przeszło dwa tysiące lat temu Marek Tuliusz Cycero demaskował liczne gałgaństwa  niejakiego Lucjusza Sergiusza Katyliny, szczególnego znaczenia nabierają właśnie dziś. Choć w kolejnej już instancji sąd wykazał całkowitą bezpodstawność roszczeń lidera ruchu Pro Futuris Tomasza Sadlika, ten nie składa broni - zapowiadając tym razem kasację do Sądu Najwyższego. Biorąc pod uwagę miażdżące argumenty zawarte w obu werdyktach, przedłużanie postępowania w tej sprawie jest ze strony głównego zainteresowanego jedynie klasyczną grą na zwłokę - tudzież podtrzymywaniem wizerunku skrzywdzonego przez mityczny system męczennika, w nadziei iż "ciemny lud wszystko kupi..." Czytaj więcej...


W poszukiwaniu pomysłu na politykę mieszkaniową

-Czy mamy jakieś asy w rękawie? - pod tym hasłem odbyła się ostatnia sesja tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Panel, poświęcony perspektywom polityki mieszkaniowej na najbliższe dwadzieścia lat moderował dziennikarz Polsat Biznes Wojciech Szeląg, a w dyskusji udział wzięli: Jerzy Bańka, wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich, dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Grzegorz Kiełpsz, prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Zdzisław Sokal, doradca społeczny Prezydenta RP oraz Radosław Stępień, wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Czytaj więcej...


KPF: BZ WBK, Orange i Polkomtel – Laureaci SUPERCESSIO

Przetargi na sprzedaż wierzytelności, zorganizowane przez Bank Zachodni WBK S.A. w kategorii sektor bankowy oraz Orange S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. w grupie podmiotów z sektora niebankowego zostały ocenione najwyżej i uhonorowane Laurem CESSIO. W trzeciej edycji, której wyniki ogłoszono podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, Kapituła Lauru CESSIO dokonała wyboru Laureatów z grona wierzycieli pierwotnych, zgłoszonych w rekordowej liczbie. Czytaj więcej...

Polacy pamiętają o zastrzeganiu utraconych kart. Rośnie popularność infolinii 828 828 828

Blisko 100 tysięcy połączeń od początku funkcjonowania obsłużył System Zastrzegania Kart, stworzony z myślą o bezpieczeństwie około 35 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce.  Ich użytkownicy, dzięki uruchomieniu numeru 828 828 828 mogą dziś z każdego miejsca na świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w szybki i skuteczny sposób zastrzec utraconą kartę. Czytaj więcej...


ESBANK Bank Spółdzielczy uczestnikiem programu „Otwarta firma“

Jak funkcjonuje instytucja bankowa, na czym polega praca w banku i jakie jest preferowane wykształcenie kandydatów na poszczególne stanowiska pracy? Informacje przydatne podczas planowania dalszej drogi edukacyjnej przekazali uczniom radomszczańskich szkół Pracownicy ESBANKU Banku Spółdzielczego. Spotkania z młodzieżą odbyły się w ramach trwającego w dniach 16-22 listopada 2015 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Czytaj więcej...


Strona 3 z 2712345...1020...Ostatnia »