BANK 2009/03

Redaktor Naczelny MF BANK: marzec 2009

DWS Polska TFI, zawieszając notowania jednostek niektórych swoich funduszy inwestycyjnych, dał zły sygnał na rynek. Jest to niepokojący precedens. Po raz pierwszy w 17-letniej historii polskiego rynku fundusz uniemożliwił klientom nabywanie i umarzanie jednostek - co prawda na okres do 2 tygodni i tylko trzech funduszy, ale w ten sposób podważył zaufanie klientów nie tylko do całego DWS TFI, ale także w ogóle do rynku, do bezpiecznego lokowania - bo taki charakter miały "zablokowane" fundusze: DWS Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Płynna Lokata i DWS Płynna Lokata Plus. Miejmy nadzieję, że zarząd funduszu miał naprawdę mocne i uzasadnione powody, by tak postąpić, bo argument o niemożliwości rzetelnej wyceny jednego ze składników portfeli funduszu brzmi niestety mało poważnie. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – luty 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Z raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA wynika, że łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła w lutym 8,6 miliarda złotych. Do 1,3 miliona wzrosła liczba osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni. Nieterminowe regulowanie należności dotyczy niskich kwot, które nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Na rzecz pomocy

Banki aktywnie włączyły się w proces realizacji programów finansowanych z funduszy europejskich, koncentrując się głównie na tych działaniach, które były adresowane do przedsiębiorców, samorządów i producentów rolnych. Potraktowały fundusze jako szansę na rozszerzenie swojej działalności, promocję oraz sposób na przyciągnięcie nowych klientów. Czytaj więcej...Prezentacje: Nie taki diabeł straszny…

Wartość głównych indeksów giełdowych spadająca o kilkadziesiąt procent w ciągu roku, niepokój odnośnie wartości głównych walut rezerwowych świata, załamanie cen zasobów naturalnych, odpływ kapitału z krajów rozwijających się. Można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem, z jakim współczesna gospodarka światowa jeszcze nie miała do czynienia. Czytaj więcej...

Prezentacje: Organizacja BI – dopasowanie rozwiązań do potrzeb biznesowych

Kryzys - z czym się nam kojarzy? Krach, depresja, bankructwa, bezrobocie, kurcząca się gospodarka. Niektórzy z moich przyjaciół na to pytanie odpowiedzieli: "z octem na półkach". Business Intelligence (BI) - każdy zna, każdy wie, co to oznacza. Chociaż z innej epoki niż symboliczny ocet, ale czy każdy ma świadomość, że BI ma już ponad 50 lat? Czytaj więcej...
Prezentacja: Wirtualizacja i konsolidacja – przyszłość bezpieczeństwa informacji?

Wirtualizacja jest szerokim pojęciem i obejmuje rozmaite rozwiązania: programowe urządzenia wirtualne, maszyny wirtualne działające na serwerach wirtualizacji innych producentów, udostępnianie oprogramowania jako usługi (Software as a Service - SaaS) oraz oczywiście urządzenia wirtualne przystosowane do pracy na serwerach blade w ramach różnych rozwiązań oferowanych przez firmę Crossbeam i innych producentów. Czytaj więcej...
Prezentacja: GRYFCARD

Postęp technologiczny w zakresie kart płatniczych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, wymusza stosowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Z jednej strony karty są coraz powszechniej używane, generując lawinowo narastającą ilość transakcji, a z drugiej - banki starają się jak najlepiej zabezpieczyć karty, wyposażając je w procesory i wdrażając połączenia on-line systemów kartowych z centrami rozliczeniowymi. Czytaj więcej...

Strefa VIP: Say it with Mr Zloty- marzec 2009

READ AND LEARN This month we’ll have a look at the problem of stress, especially work-related stress, and how to cope with it. According to research, the percentage of Poles who are stressed at work is high, and it’s only getting higher. Studies have found the number of those who are “extremely stressed at work" range between 29% to 40%. And over half of respondents are so stressed at work that they feel close to or consumed by burnout much of the time. Czytaj więcej...


Odgłosy: „Bańka” na obligacjach

Jeszcze świat finansów nie pozbierał się po pęknięciu bańki na rynku kredytów hipotecznych, a rośnie kolejna. Aktywni inwestorzy chwytają każdą sposobność do zarobienia, a takich jest zawsze wiele. Krach na giełdach w czwartym kwartale ub. roku spowodował, że pieniądze wycofane z rynków akcji powędrowały na rynek obligacji. Ogromne możliwości zarobku zauważono w Stanach Zjednoczonych, które są największą potęgą, lecz jednocześnie największym dłużnikiem świata. Spowodowało to wywindowanie cen obligacji rządowych tego kraju. W efekcie rentowność tych papierów spadła do poziomu 2-3 proc. Trudno znaleźć dla tej sytuacji uzasadnienie fundamentalne. Czytaj więcej...


Odgłosy: Wobec zagrożeń na rynku walutowym

Pora na to, żeby poważnie zastanowić się nad zamianą naszych rezerw walutowych z dolara amerykańskiego na euro. I to nie tylko dlatego, że coraz bardziej realna wydaje się być groźba dewaluacji dolara wobec euro i innych walut. Ale dlatego, że za jakiś czas to właśnie euro będzie nam potrzebne. Wchodząc do strefy euro, będziemy musieli zakupić ok. 25-30 mld euro, te pieniądze będą niezbędne w obrocie wewnętrznym. Czytaj więcej...


Odgłosy: Kotwica XXI wieku

W dwadzieścia lat po kryzysie transformacyjnym, mamy w Polsce narastające negatywne następstwa globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Teraz, tak jak wówczas, najpilniejszym zadaniem jest odbudowa zaufania. Kiedyś było to zaufanie między rządzącymi i rządzonymi. Dziś myśli się o zaufaniu między uczestnikami rynków. Czytaj więcej...


Odgłosy: Siła sprawcza

Wydaję się, że spore wrażenie nie tylko na obserwatorach amerykańskiej polityki wywarły owacje na stojąco w Kongresie dla nowego prezydenta USA Baracka Obamy za programowe przemówienie wygłoszone pod koniec lutego. Tym razem nie była to tylko kwestia kurtuazji, bo też i sytuacja nie po temu. Czym zatem nowy prezydent tak ujął salę? Jakie hasła czy odwołania spowodowały aż taki optymizm i demonstracyjną wręcz akceptację. Czytaj więcej...Odgłosy: Z prasy krajowej – luty 2009

Uduszą gospodarkę? (...) Jeśli banki nie odkręcą kurka z pieniędzmi, spowolnienie gospodarcze będzie większe, niż wynikałoby to z naturalnego cyklu koniunkturalnego - ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich. Niedawno rząd Donalda Tuska obniżył prognozy wzrostu PKB w tym roku z 3,7 do 1,7 proc. We wtorek NBP opublikował wyniki ankiety, z której wynika, że 80 proc. pytanych banków ograniczyło akcję kredytową dla firm. Wczoraj prezes KPP Andrzej Malinowski powiedział, że jego organizacja wystosowała do premiera, prezesa Związku Banków Polskich i do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego list z propozycjami działań, które mają zapewnić świeży dopływ gotówki do gospodarki. Najważniejsze punkty to pilnowanie przez KNF wypływu środków finansowych za granicę i dokapitalizowanie banków z udziałem Skarbu Państwa, co pozwoli na zwiększenie akcji kredytowej. Czytaj więcej...Odgłosy: Czy paryscy eksperci będą doradzać bankom inwestowanie w Europie Środkowej i Wschodniej?

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej nastąpiła wyraźna konsolidacja wielu sektorów finansowych. Poza nielicznymi wyjątkami, gospodarki narodowe tych krajów przeszły okres silnego wzrostu, wzmocnionego jeszcze bliskoscią strefy euro i małym ryzykiem politycznym ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej. Inwestorzy z coraz bardziej odległych stron swiata interesują się tymi krajami, które pozwalają niewielkim kosztem wejsć na rynek Europy. Czytaj więcej...


Odglosy: Mieszanka (nie tylko) bankowa – luty 2009

Kulturalne lokaty Szacowny jubilat 90-lecie istnienia obchodzi PKO Bank Polski SA. Z tej okazjo przygotował wystawę "Tradycja i Nowoczesność 1919-2009". Podzielono ją na pięć zasadniczych części, tworzących kolejne opowieści: I - utworzenie i przedwojenna historia Pocztowej Kasy Oszczędności, II - wojna i okupacja, III - schron, skarbiec, IV - życie w PRL, V - transformacja ustrojowa kraju i transformacja banku. Znalazły się tam m.in. fotografie dokumentalne i reportażowe, fotogramy architektury i wnętrz bankowych czy projekcje multimedialne prezentujące m.in.: dokumenty, książeczki oszczędnościowe, druki promocyjno-reklamowe. Czytaj więcej...