BANK 2009/04

Prezentacje: Systemy kartowe w trudnych czasach

Światowe finanse od jesieni 2008 roku trapią niespotykane od lat kłopoty. Trudne czasy nastały także dla polskiej gospodarki, a od konsekwencji tej kryzysowej sytuacji nie jest i nie może być wolny również Światowy i krajowy rynek kart plastikowych. W obliczu tych nowych zjawisk warto już teraz stawiać sobie w odniesieniu do tej branży pytania o jej spodziewane czy wymuszone sytuacją zewnętrzna zachowania biznesowe i przyszłość tego sektora. Czytaj więcej...


Redaktor Naczelny MF Bank: W okresie burzy i naporu- kwiecień 2004

Numer "BANKU", jaki Państwo trzymacie w rękach, jest numerem szczególnym. Choćby dlatego, że jego publikacja wypada w okresie XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, spotkania środowiskowego, które tym razem jest spotkaniem kadencyjnym, podsumowującym dokonania Związku na przestrzeni ostatnich kliku lat - przy wyznaczeniu celów na przyszłość. Czytaj więcej...


Rynek finsnsowy: Kronika kwiecień 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Bank Światowy i Komisja Europejska szacowały ostatnio, że Polska będzie w tym roku należała do europejskiej czołówki pod względem wzrostu PKB - spodziewają się, że wyniesie on w naszym kraju ok. 2 proc. Oficjalna budżetowa prognoza zakłada wzrost PKB w 2009 r. o 3,7 proc., natomiast pesymistyczny scenariusz rządowy o 1,7 proc. Według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego wyniesie on 1,1 proc. w 2009 r., a w kolejnym gospodarka przyspieszy do 2,2 proc., zaś w 2011 - do 3,7 proc. Czytaj więcej...


Loża komentatorów: Czy perspektywa przystąpienia Polski do ERM2 będzie działać stymulująco na naszą gospodarkę?

Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska SA Przystąpienie Polski do ERM2 może działać na gospodarkę zarówno stymulująco, jak i destabilizacyjnie. Wszystko zależy od tego, w jakim stylu owo wejście będzie się odbywało. Załóżmy, że inwestorzy uwierzą w rychle wejście naszego kraju do strefy euro. Na pewno Polska odróżniłaby się na korzyść od bankrutujących krajów regionu. Już samo to byłoby bardzo dobrym osiągnięciem. Inwestorzy, zachęceni dobrymi perspektywami mogliby zacząć z powrotem inwestować. Doszłoby do stabilizacji notowań złotego, co byłoby korzystne i dla eksporterów i dla importerów, a potem dla całej gospodarki. Co jeśli nie uwierzą? Jeśli nie będzie zgody politycznej i nie będziemy mieli perspektyw na spełnianie kryteriów fiskalnych? Wtedy samo mówienie o ERM2 będzie neutralne dla gospodarki - inwestorzy i tak będą wiedzieli swoje. Najgorszy scenariusz to przejście do akcji bez przygotowania - czyli wejście do ERM2 bez zgody politycznej i wysokiego prawdopodobieństwa spełniania kryteriów fiskalnych. Ryzyko konieczności przesuwania parytetu w wyniku ataku spekulacyjnego byłoby stosunkowo wysokie. A ta niepewność mogłaby oddziaływać destabilizująco na gospodarkę. Czytaj więcej...
Temat numeru: Porażka emerytur

System emerytalny w Polsce powinien zostać gruntownie przewietrzony. Wnikliwiej należy przyjrzeć się nie tylko ZUS-owi i temu, co i jak gromadzi dla swoich przyszłych emerytów, ale także samym funduszom. I wreszcie skończyć z mówieniem o fikcji, która ma przynieść dobre pieniądze na starość - o tak zwanym trzecim filarze. Czytaj więcej...
Ludzie i pieniądze: Departament kadr.

ARTUR NIERADKO Powołano go na stanowisko pierwszego zastępcy prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Pracę rozpoczął na początku lat 90. w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. przewodniczył negocjacjom w sprawie redukcji i restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego Polski. Od 1992 do 2002 r. był związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie w latach 2000-2002 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W latach 1992-1995 jako zastępca dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych był doradcą Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji z Bankami Komercyjnymi. Był m. in. odpowiedzialny za przeprowadzenie rynkowego wykupu długu z tytułu tzw. obligacji Brady'ego wyemitowanych przez Polskę w wyniku umowy z Klubem Londyńskim. Od 2003 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Czytaj więcej...Bankowe wyzwania: Co banki robią na rzecz poprawy swojego wizerunku?

Jędrzej Marciniak, dyrektor Obszaru Zarządzania Marką i Relacji Inwestorskich Banku Zachodniego WBK W ostatnich osiemnastu miesiącach Bank Zachodni WBK sporo zainwestował w odświeżenie swojego wizerunku. Chcemy być postrzegani jako bank ogólnopolski, cieszący się zaufaniem zarówno klientów, jak i tzw. interesariuszy. Te cechy łączymy z większą niż dotychczas dynamiką działania oraz niestandardowym myśleniem. Czytaj więcej...Strefa VIP: Ile kosztuje brak zaufania?

Wnioski, które nasuwają się po ostatnim spotkaniu Klubu Polska 2015+ na temat kredytowania w czasie kryzysu finansowego, nie pozostawiają zbyt szerokiego pola do interpretacji. Zjawisko, z którym mamy obecnie do czynienia w światowej gospodarce, pojawia się średnio raz na 80 lat i żadne dane historyczne czy modele makroekonomiczne nie zastąpią zdrowego rozsądku i nie podpowiedzą nam, jak należy się zachowywać. Czytaj więcej...

Odgłosy: Utrata reputacji

Ryzyko utraty reputacji jest zazwyczaj wiązane z przenoszeniem negatywnych emocji z osób trzecich będących partnerami banków na same instytucje zaufania publicznego. Wskazuje się na negatywne następstwa braku satysfakcji z zakupionych produktów inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych, na zaufanie do banków. Czytaj więcej...
Odgłosy: Z prasy krajowej-kwiecień 2004

Nadwerężone zaufanie (...) Tylko 3 proc. osób ma zaufanie do całego sektora bankowego - wynika z badań przeprowadzonych dla "Rz", TVN CNBC i TVN24.pl przez instytut Homo Homini. 97 proc. badanych jest odmiennego zdania. - Na pewno na tę ocenę wpływają doniesienia medialne na temat kryzysu finansowego, ale także fakt, że rosną koszty kredytu. Banki podwyższają marże, klienci odczuwają negatywne skutki wzrostu kursu franka, który przekłada się na wzrost rat kredytowych - mówi Ryszard Petru, ekonomista z SGH. Podkreśla, że część klientów nie była świadoma istniejącego na rynku ryzyka i teraz winą za pogorszenie ich sytuacji materialnej obarczają oni banki. Czytaj więcej...Odgłosy: Mieszanka nie tylko bankowa-kwiecień 2009

Kulturalne lokaty "Kosmita" wylądował w Fundacji Na złotą listę Fundacji ABC XXI wieku "cała Polska czyta dzieciom" trafił "Kosmita". Książka, adresowana głównie do rodzeństwa i rodzin dzieci autystycznych, powstała z inicjatywy ING Banku Śląskiego w ramach - pierwszego w Polsce uruchomionego przez bank - programu biblioterapeutycznego "W towarzystwie Lwa". Autorka, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, oparła ją na doświadczeniach dzieci autystycznych i ich rodzeństwa - podopiecznych Fundacji Synapsis. Ilustracje, stylizowane na dziecięce rysunki, stworzyła Joanna Jung. To już druga pozycja biblioterapeutyczna przygotowana w ramach programu. Czytaj więcej...