BANK 2009/05Rynek finansowy: Kronika- maj 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI: Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu br. o 15,5 proc. wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym spadła o 2,0 proc. wobec spadku o 14,6 proc. w lutym (po korekcie). Do użytku oddano więcej mieszkań 11 939 (o 21,9 proc. r/r więcej, a wobec lutego o 15,5 proc.). W ciągu trzech miesięcy 2009 r. oddano 41 819 mieszkań, o 18,1 proc. więcej niż w I kwartale 2008 r. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw sięgnęło 3332,65 zł (wzrosło o 4,3 proc. m/m i 5,7 proc. r/r, wobec wzrostu 5,1 proc. r/r miesiąc wcześniej). Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5325,3 tys., a więc zmniejszyło się o 0,5 proc. m/m i 0,9 proc. r/r wobec spadku o 0,2 proc. r/r w lutym. Czytaj więcej...


Loża komentatorów: Jaki wpływ na nasz sektor bankowy może mieć 20 mld dolarów linii kredytowej dla Polski z MFW?

Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Banku Polska SA. Jeśli nigdy nie wykorzystamy linii kredytowej z MFW, to będzie ona tylko miała znaczenie psychologiczne, działające na wyobraźnię inwestorów. Spekulować na silne osłabienie waluty danego kraju warto tylko wtedy, kiedy ma się prawdopodobieństwa po swojej stronie. Pożyczka z MFW zwiększa prawdopodobieństwo, że Polska zdoła się obronić, więc każdy inwestor zanim podjąłby decyzję o obstawieniu spadku złotego, musi wziąć nowy znaczący czynnik pod uwagę. Czytaj więcej...
Temat numeru: W poszukiwaniu źródeł

Po problemach z opcjami walutowymi mnożą się narzekania na niechęć banków do udzielania kredytów. Wraca kwestia podnoszenia marż kredytów, a także rosnących opłat i prowizji, którymi banki obciążają klientów. Kwestie te jednak trzeba rozpatrywać razem z wynikami banków, które (życzylibyśmy sobie), by były jak najlepsze. Trzeba też szukać nowych źródeł przychodów. Czytaj więcej...Rynek bankowy: Ku wolnemu rynkowi

Obowiązkowe komercyjne lub wzajemne ubezpieczenie depozytów może być rozwiązaniem alternatywnym wobec publicznych instytucji gwarantujących wkłady większości klientów indywidualnych. Podobny system działa już m.in. we Włoszech. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest bardziej państwową instytucją pomocy bankom niż ubezpieczycielem czy gwarantem depozytów. Czytaj więcej...Rynek bankowy: Perspektywy rozwoju

Prawo wspólnotowe nie definiuje, gdzie powinien być umiejscowiony nadzór i w jaki sposób jego umiejscowienie powinno uwzględniać konsolidację usług i instytucji finansowych. Kwestię tę pozostawiono do rozstrzygnięcia poszczególnym państwom członkowskim. Przeważają jednak argumenty za umiejscowieniem nadzoru w ramach banku centralnego. Czytaj więcej...


Makrootoczenie: Déjá vu?

Przyczyny obecnego kryzysu finansowego, na dobrą sprawę już gospodarczego, mogą być w miarę kompletnie opisane, gdy się on zakończy. Wszystkie bieżące analizy są nie-kompletne i na dodatek obciążone emocjami. Mimo to warto szukać tego co wspólne i tego, co różni ten dzisiejszy od kryzysów wcześniejszych. Czytaj więcej...Ludzie i pieniadze: Departament kadr

Ramon Billordo Jest wiceprezesem zarządu oraz p.o. Prezesa Zarządu AIG Bank Polska SA. Swoją karierę rozpoczął w 1993 r. w Deloitte & Touche, skąd przeniósł się do Coopers & Lybrand. Do American International Group dołączył w 1997 r., pracując najpierw jako chief financial officer w AIG Consumer Finance Group na Europę i Amerykę Południową, a potem jako chief executive officer tego regionu. W prace AIG Bank Polska SA zaangażował się w 1998 r., kiedy to American International Group przejęła bank. W przeszłości był również członkiem Rady Nadzorczej AIG Bank Polska. Rada nadzorcza powierzyła Ramonowi Billordo pełnienie obowiązków prezesa po tym, jak rezygnację z tego stanowiska złożył Grzegorz Rojewski - związany z AIG Bankiem od 1994 r., od czerwca 2006 r. sprawujący funkcję prezesa. Czytaj więcej...
Informatyczne systemy zarządcze: Bankowość: konsolidacja, aspekty prawne i dywersyfikacja

Obecnie banki muszą być na bieżąco ze stale zmieniającymi się warunkami rynkowymi, aby zachować opłacalność i konkurencyjność. W ciągu ostatnich kilku lat wiele fuzji i przejęć w branży spowodowało zmiany w celach korporacji. Następuje koncentracja na systemach zarządzania wewnętrznego. Czytaj więcej...

Technologie i Techniki: Jak obniżyć koszty w okresie spowolnienia gospodaeczego?

Redakcja Miesięcznika Finansowego "BANK" zorganizowała debatę nt. możliwości optymalizacji kosztów w banku - poza metodami polegającymi na optymalizacji zatrudnienia, która stała się także okazją do spotkania managementu banków z przedstawicielami firm outsourcingowych działających na rzecz sektora bankowego.Partnerami medialnymi wydarzenia były Bankier.pl oraz TVN CNBC. Czytaj więcej...

Odgłosy: Złotego nie da się poskromić

Zawiedli się ci, którzy liczyli na to, że informacje o możliwości przyznania elastycznej linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego pomogą ustabilizować notowania złotego. Niestety, nasza waluta nadal zachowuje się bardziej jak "wściekły tygrys" niż "dostojny lew". I to ku rozpaczy tych, którzy mieli jeszcze nadzieję, iż uda się w tym półroczu przystąpić do systemu ERM2. Czytaj więcej...
Odgłosy: Chorzy na polskość

W czasach zaborów, choć Polski nie było na mapach świata, żyła ona w sercach i duszach Polaków. Ale nie tylko ich, także tych wszystkich, którzy - choć różnego pochodzenia - nie wyparli się przynależności do nieistniejącego politycznie kraju. Polskość przetrwała dzięki wybitnym twórcom kultury, ale też dzięki hojnie ich wspomagającym mecenasom. Czytaj więcej...
Odgłosy: mieszanka (nie tylko) bankowa-maj 2009

Kulturalne lokaty Bankowcy dzieciom ING Bank Śląski już po raz piąty patronował Ogólnopolskiemu Festiwalowi Ekspresji Dziecięcej. Festiwal, prezentujący twórczość dziecięcą oraz integrujący środowisko naukowe pedagogów i psychologów, odbył się w dniach 23-25 kwietnia br. w Katowicach i Bielsku-Białej. Otworzył go spektakl muzyczny dla dzieci przygotowany przez pracowników ING Banku Śląskiego - zespół Singers. W trakcie festiwalu mali aktorzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych zaprezentowali się w przygotowanych na tę okazję programach artystycznych. Czytaj więcej...