BANK 2009/08-07

Redaktor naczelny MF BANK: Sektor bankowy przed sporymi zmianami

Rynek bankowy czekają ważne zmiany, co więcej - już one następują, polegające na łączeniu się banków. Chociaż przyczyny fuzji należałoby rozpatrywać indywidualnie, inna stoi za połączeniem Banku BPH z GE Money Banku, a inna za fuzją Fortis Banku z Dominet Bankiem oraz fuzją Noble Banku z Getin Bankiem, można znaleźć dla nich wspólny mianownik w czasach spowolnienia gospodarczego: jest to chęć optymalizacji kosztów z jednej strony, z drugiej zaś uzyskania korzystnej synergii po stronie przychodowej. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika lipiec- sierpień 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rada Nadzorcza PKO BP odwołała (7 lipca) Jerzego Pruskiego z funkcji prezesa banku oraz Tomasz Mironczuka ze stanowiska wiceprezesa odpowiedzialnego za inwestycje banku. Informację tę potwierdziła wiceminister skarbu Joanna Schmid. - To była decyzja rady nadzorczej banku. To ona odwołała prezesa Pruskiego i wiceprezesa Mironczuka - podkreśliła wiceszefowa resortu skarbu. Czytaj więcej...


Loża komentatorów: Czy program „Rodzina na swoim” zrekompensuje skutki osłabienia na rynku kredytów hipotecznych?

JACEK WIŚNIEWSKI główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska SA Aby można było mówić o wpływie kredytów "Rodzina na swoim" na rynek mieszkaniowy, należałoby spojrzeć na skalę tych kredytów. W styczniu udzielono dopłat na 99mln zł, w kwietniu była już to kwota 396 mln zł. Łącznie w e cztery miesiące - 1060 mln zł. W tym czasie kredyty hipoteczne w złotych wzrosły o 2763 mln zł, czyli "Rodzina na swoim" stanowiła 38 proc. akcji kredytowej. Czytaj więcej...


Ludzie i pieniądze: Departament kadr

PIOTR BRODA Zastąpił Macieja Rapkiewicza na stanowisku wiceprezesa TFI PZU. W 1991 r. rozpoczął pracę w Banku Creditanstalt SA (później Bank Austria Creditanstalt SA), był dealerem w wydziale gospodarki pieniężno-dewizowej, zarządzającym pozycją walutową i depozytową banku, a potem dyrektorem wydziału. W latach 2000-2002 pełnił funkcję menedżera ds. inwestycji kapitałowych w TU Allianz Polska i Allianz Życie Polska. Czytaj więcej...

Rynek bankowy: W czasie kryzysu

Sporo wydarzyło się w światowym systemie finansowym, czego skutki nie ominęły również naszego kraju. Rok temu iewielu specjalistów wierzyło w czarne wizje malkontentów, a w bankach można było bez większego problemu uzyskać kredyt, nawet przy wątpliwej pewności pracy czy jakości zabezpieczeń. Teraz wszystko się zmieniło. Czytaj więcej...Prezentacje: Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Związek Banków Polskich, we współpracy z Komendą Główną Policji i pod patronatem MSWiA oraz Federacji Konsumentów realizuje społeczną Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.W czerwcu zakończył się II etap tej akcji, w której aktywny udział biorą wymienione wcześniej instytucje i wybrane banki.W lipcu ruszył kolejny, największy etap tego projektu. Czytaj więcej...
Audyt i doradztwo: Twórcza księgowość

Ostatniej wiosny w USA krytycy bankowych sprawozdań podnieśli głos, że niejasne reguły rachunkowości, także te zawarte w Nowej Umowie Kapitałowej, sprzyjają ukrywaniu strat przed akcjonariuszami A także sztucznemu utrzymywaniu adekwatności kapitałowej. W kwietniu i maju serwisy ekonomiczne doniosły, że sztuczki księgowe zawyżają zyski banków w Ameryce, co pomaga ich kursom giełdowym. Czytaj więcej...Odgłosy: Zmęczenie kryzysem

Mijają dwa lata od momentu, kiedy "pożarowa sprzedaż" papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi spowodowała głęboką przecenę tych aktywów w portfelu inwestycyjnym jednego z kluczowych funduszy emerytalnych. Zgodnie z zasadami wyceny aktywów finansowych, według tej nowej wartości godziwej mają być wycenione wszystkie tego typu aktywa. Ta informacja stała się elementem wiedzy publicznej każdego uczestnika rynku finansowego. Czytaj więcej...


Odgłosy: Sceptycznie na skróty

W światku opozycyjnych polityków robi się naprawdę ponuro. I nawet nie chodzi o wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o wielkie zagrożenie, jakie w lipcowym miesięczniku "FORBES" zapowiada jeden z ciekawszych polskich ekonomistów prof. Krzysztof Rybiński. Otóż, jego zdaniem, lata 2011-2020 to będzie "złota polska dekada". Czytaj więcej...


Odgłosy: Z prasy krajowej lipiec-sierpień 2009

Bez absolutorium Czterech członków zarządu Banku Ochrony Środowiska nie otrzymało absolutorium od akcjonariuszy. Skwitowanianie ostali: erzy Pietrewicz, były prezes, a obecnie wiceprezes BOŚ, oraz byli wiceprezesi spółki: Piotr Wiesiołek (dziś pierwszy zastępca prezesa NBP), Stanisław Kostrzewski i Marcin Romanowski. Dla Pietrewicza wczorajsza decyzja oznacza szybką utratę stanowiska w BOŚ. Zarówno on, jak i Piotr Wiesiołek zamierzają zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Czytaj więcej...Odgłosy: mieszanka (nie tylko) bankowa lipec-sierpień 2009

Bankowi społecznicy Stypendia prawdziwe W Krakowie odbył się finał piątej już edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Główne nagrody dla laureatów konkursu, po raz czwarty, ufundowała Fundacja Kronenberga przy banku Citi Handlowy. Były to Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz roczne stypendia. W sumie Fundacja przyznała 6 stypendiów w łącznej wysokości 78 000 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, tegoroczny Festiwal swoją pracą wsparło ponad 20 wolontariuszy Citi Handlowy. Czytaj więcej...