BANK 2009/09


Loża komentatorów: Czy „Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej” spowoduje ożywienie działalności banków w Polsce?

Jacek Wiśniewski główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska SA Jestem zwolennikiem rynku i raczej mniejszego, niż większego udziału państwa w gospodarce. Z tego punktu widzenia, "Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej" ma kilka słabości. W szczególności chodzi o te konsekwencje, których nie widać na pierwszy rzut oka. Banki spółdzielcze zaproponowały objęcie gwarancjami Skarbu Państwa emitowanych przez nie obligacji. Nie ma z tym problemu, jeśli cena za udzielenie gwarancji będzie rynkowa, gdyż Skarb Państwa od dawna sprzedaje swoje gwarancje (i można je kupić już teraz bez zmian prawnych). Jeśli jednak cena miałaby być niższa niż rynkowa, to kto ma za to zapłacić? Przecież ewentualne straty będziemy pokrywali z naszych - podatników - kieszeni. Zgłoszony został postulat obejmowania przez Skarb Państwa dłużnych papierów emitowanych przez ten sektor (dokapitalizowanie). Aby kupić te papiery, Skarb Państwa albo musi wyciągnąć te pieniądze z innych części sektora finansowego, albo podnieść podatki, czyli wyciągnąć je z kieszeni podatników. Łącznie dla gospodarki zysk wątpliwy. Udzielać pożyczek podporządkowanych można przez BGK, na rynkowych warunkach, ale dlaczego miałoby w tym uczestniczyć NBP? I na koniec chciałbym zadać podchwytliwe pytanie: dlaczego Skarb Państwa, lub NBP, miałby się angażować w przedsięwzięcia, w które jak widać nie chce - lub nie może - zaangażować się kapitał prywatny? A może przedsiębiorstwa prywatne, jakim również są banki spółdzielcze, powinny kapitał najpierw pozyskać - na przykład przez giełdę? Czytaj więcej...

Ludzie i pieniadze: Departament kadr

Maciej Bombol Objął funkcję dyrektora inwestycyjnego w ING Investment Management (Polska) SA. W latach 1996-2000 pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA na stanowiskach zastępcy dyrektora biura, doradcy zarządu banku oraz dyrektora inwestycyjnego. Od 1999 do 2005 r. wiceprezes zarządu spółki Handlowy Zarządzanie Aktywami SA. Równolegle (1999-2000) był członkiem rady nadzorczej TFI Banku Handlowego SA, w latach 2000-2001 zarządzał funduszami inwestycyjnymi, a następnie (2001-2005) był wiceprezesem zarządu TFI Banku Handlowego SA. Od 2005 do 2006 r. zarządzał portfelami akcyjnymi i mieszanymi w AIG Asset Management (Polska) SA oraz Amplico Life SA, zaś dodatkowo w roku 2006 funduszami inwestycyjnymi akcyjnymi i mieszanymi w AIG TFI SA. Od listopada 2006 r. w Millennium TFI SA - był wiceprezesem zarządu. Czytaj więcej...Blioteka bankowca

Gospodarka w warunkach kryzysu Pod red. Sławomira Antkiewicza i Michała Pronobisa Wydawnictwo CeDeWu Warszawa 2008 Oddana do rąk czytelnika książka jest zbiorem artykułów prezentujących najnowsze aspekty funkcjonowania gospodarki w warunkach kryzysu. Czytaj więcej...Rynek bankowy: Portfelowe gwarancje dla banków

Wśród licznych programów operujących środkami unijnymi przygotowanych na lata 2007-2013 polskie instytucje finansowe powinny zwrócić szczególną uwagę na programy ramowe. Są one, w odróżnieniu od programów krajowych i regionalnych, realizowane na poziomie całej Unii Europejskiej. Często zresztą są pomijane w oficjalnych zestawieniach mechanizmów wsparcia dostępnych dla Polski, toteż świadomość możliwości, jakie dają, może być nieco niższa. Czytaj więcej...Odgłosy: Mieszanka nie tylko bankowa – wrzesień 2009

Kultyralne lokaty Mecenat poszukiwany Kryzys zaufania wywołany krachem na rynkach finansowych spowodował pogorszenie postrzegania instytucji z sektora finansowego. W tak trudnej sytuacji wszelkie działania poprawiające wizerunek muszą być prowadzone z niezwykłą ostrożnością i rozmysłem. Jednym z rozwiązań, które świetnie sprawdza się również w czasie bessy, jest mecenat kultury. Po trosze i dlatego Muzeum Historii Żydów Polskich postanowiło poszukać pieniędzy właśnie u mecenasów. Instytucje, które zdecydują się na sponsoring koncertu charytatywnego "Muzyka dla Dobrego Świata" nie tylko będą mogły uczestniczyć w benefisie światowej sławy skrzypka Joshuy Bella, ale również znajdą się we wszystkich materiałach promocyjnych muzeum oraz na honorowej tablicy w jego wnętrzu. Więcej informacji o koncercie znajduje się na stronie www.jewishmuseum.org.pl. Czytaj więcej...Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Europejskie Ramy Kwalifikacyjne

Gdzie szukać źródeł odbudowy zaufania do sektora usług finansowych? Między innymi we właściwym, najbardziej pozbawionym ryzyka i nastawionym na wnikliwą obserwację rynku pracy doborze i utrzymaniu kompetencji pracowników. Oto wizja nowoczesnego świata kwalifikacji zawodowych w Europie, która może się spełnić. Czytaj więcej...Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Trzeba zastosować nowe instrumenty oceny ryzyka płynności

Bańka kredytowa spowodowała najpierw brak płynności w sektorze finansowym, a potem rozlała się na ograniczenia kredytowe i spowolniła całą gospodarkę. W tej sytuacji pojawiają się wyzwania co do konieczności modyfikacji dotychczas stosowanych metod oceny ryzyk. Tomasz Tarczyński Czytaj więcej...Prezentacje; Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Zarządzanie ryzykiem w narzędziach Microsoft. Możliwe? Możliwe!

Niedawno miałem przyjemność spotkać się z kilkoma osobami, które w firmach należących do tzw. wielkiej czwórki zajmują się zarządzaniem ryzykiem dla największych polskich banków. I wywiązała się między nami taka oto rozmowa: Czytaj więcej...Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Zarządzanie wierzytelnościami nie znaczy tylko je ściągać

Dotyka wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa, począwszy od etapu pozyskiwania klientów aż po uzyskanie zapłaty na podstawie umów lub wystawionych faktur. Proces ten obejmuje różne usługi: od wizji lokalnej, scoringu i wywiadu detektywistycznego, poprzez wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, faktoring. Na wykupie i sekurytyzacji wierzytelności kończąc. Czytaj więcej...


Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Startegia dla placówki

Ochrona interesów klientów korzystających z usług firm inwestycyjnych jest jednym z podstawowych celów dyrektywy MiFID. Realizowany jest on poprzez nałożenie na firmy wielu obowiązków związanych z działaniami ukierunkowanymi na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego klienta. Nie jest to jednak jedyny aspekt związku MiFID z problematyką zarządzania ryzykiem w działalności firmy inwestycyjnej. Czytaj więcej...Odgłosy: NUK c.d.

Kolejna porcja zmian w Nowej Umowie Kapitałowej musi być wprowadzona w życie do końca 2010 roku. Pamiętając, ile czasu zajęło międzynarodowej społeczności finansistów wprowadzenie zmian przy przechodzeniu z Bazylei 1 na Bazylę 1,5 oraz z Bazylei 1,5 do Bazylei 2,0, obecne przejście z Bazylei 2,0 na 2,5 jest wprost błyskawiczne. Czytaj więcej...