BANK 2010/03

bank.2010.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2010)

  • Temat numeru: Chińczycy trzymają się mocno... I dlatego warto robić z nimi interesy - twierdzi Jarosław Dąbrowski. Rynkiem tym powinni zainteresować się polscy bankowcy.
  • Czwarta władza rządzi i dzieli - dziennikarze mogą zepsuć reputację najlepszej nawet instytucji finansowej.
  • Koniec prania - w kwietniu mija termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na finansistów spadną nowe obowiązki.
  • Dwa raporty specjalne: "Bezpieczeństwo instytucji finansowej" oraz "Specjalistyczne usługi doradcze".

Dwugłos: Jakie decyzje dotyczące stóp procentowych podejmie w najbliższym czasie Rada Polityki Pieniężnej? Czego można spodziewać się po obecnym układzie RPP?

Aleksandra Natalli-Świat (PiS) wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jedną z pierwszych decyzji RPP będzie obniżka stóp procentowych - spodziewam się tego na podstawie zapowiedzi ministra finansów, który twierdzi, że średnioroczna inflacja będzie wynosiła w tym roku jeden procent. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Kronika – luty 2010

Wydarzenia i wskaźniki Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację T dotyczącą zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Wprowadzenie nowych zasad postępowania oznaczać będzie podwyższenie kosztów działalności bankowej. Rekomendacja KNF w obecnej, restrykcyjnej wersji odcina całkowicie od kredytowania ludzi o niskich dochodach. Pogłębi się problem wykluczenia z obrotu finansowego i z życia gospodarczego wielu klientów banków. Czytaj więcej...


Loża komentatorów: Czy pośrednicy działający na rynku finansowym powinni podlegać nadzorowi?

Justyna Szafraniec Dyrektor Departamentu Komunikacji i Analliz Finamo SA Większość pośredników to osoby prowadzące działalność gospodarczą i każdy może wywiesić sobie na drzwiach szyld: "Doradca Finansowy". Jednak doradcy finansowi, szczególnie ci zajmujący się finansami osobistymi indywidualnych klientów, powinni być osobami zaufania publicznego, dlatego wskazane byłoby, aby podlegali nadzorowi. Wprowadzenie nadzoru i certyfikacji czy licencjonowania firm doradztwa finansowego lub samych doradców wywoła wiele zmian na rynku. Czytaj więcej...


Bank i klient: Czas na zmiany

Uchwalona w 1997 r. w drodze rzadko spotykanego konsensu ustawa zasadnicza sprawdza się w teorii, jednak to praktyka konstytucyjna jest istotna, a ta ulega zmianom. Te same normy prawne w zależności od konfiguracji na scenie politycznej mogą dawać różne efekty, łatwo to zauważy osoba zainteresowana jakością sprawowania rządów w państwie. Kwestie związane z polską akcesją do Unii Europejskiej na pewno będą wymagały zmian w naszej konstytucji, ale czy tylko one? Czytaj więcej...
Prawo: Koniec prania

W kwietniu mija termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany odnoszą się zarówno do instytucji obowiązanych (instytucji finansowych i niefinansowych), jak i ich klientów. Znowelizowane przepisy nakładają na banki nowe obowiązki. Przedstawiamy najważniejsze z nich. Czytaj więcej...
Opinnie: Bystry uczeń Lindy

Wiele na to wskazuje, że ewidentny skandal małymi kroczkami zamienia się w przemyślaną akcję marketingową. Jak na razie emocje systematycznie rosną, a to raczej dobrze wróży potencjalnej wielkości sprzedaży. Informacje są skromnie dawkowane, ale na tyle bulwersujące, że każdy - jeśli nie wielbiciel - to przynajmniej czytelnik książek Ryszarda Kapuścińskiego, już odczuwa zażenowanie i niepokój. Czytaj więcej...


Opinnie: Kryzys zaufania

Prawo bankowe określa bank jako instytucję zaufania publicznego. Głównym celem ustawodawcy było nałożenie nań określonych zachowań związanych z utrzymaniem norm ostrożnościowych, a także określenie wysokiego poziomu staranności przy prowadzaniu działalności. Okazuje się, że zaufaniem mogą zachwiać media. Bardziej niż spowolnienie gospodarcze. Czytaj więcej...


Heuthes: ISOF-Workflow Zarządzanie obiegiem dokumentów i pracy

System ISOF-Workflow firmy HEUTHES jest przeznaczony zarówno dla klientów z sektora finansowego, jak i z obszaru MŚP. Pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM. Ma duże znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach. Z dotychczasowych doświadczeń HEUTHES wynika, że jest on szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach z branży finansowej. Nowoczesna architektura umożliwia zintegrowanie ISOF-Workflow z innymi systemami poprzez szynę ESB w koncepcji SOA. System jest również przystosowany do obsługi podpisu cyfrowego. Czytaj więcej...

Specjalistyczne usługi doradcze: Strategiczne zarządzanie w kryzysie

Większe koszty finansowania, znaczący wzrost kosztów ryzyka oraz niższe przyrosty wolumenów kredytowych spowodowały spadek wyniku finansowego netto polskiego sektora bankowego w 2009 r. o nieco ponad ⅓. Mimo to osiągnięty wynik należy uznać za zadowalający w kontekście pierwotnych oczekiwań wielu specjalistów. Strategiczne zarządzanie kryzysowe w polskiej bankowości pozytywnie zaliczyło test w ekstremalnych warunkach. Obecnie największym wyzwaniem stojącym przed sektorem jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz dopasowanie ich struktury terminowej zapewniającej dalszy bezpieczny przyrost akcji kredytowej. Czytaj więcej...Specjalistyczne usługi doradcze: Strategiczne planowanie rozwoju środowiska Business Intelligence

Rozwiązania Business Intelligence na dobre zagościły w naszych organizacjach i stają się niezbędnym elementem zachodzących procesów biznesowych. Bez hurtowni danych nie wiemy, w jakiej kondycji finansowej jest nasz bank, nie umiemy rozliczyć kadry zarządzającej z postawionych przed nią celów, nie jesteśmy w stanie udzielać wniosków kredytowych czy też realizować sprawozdawczości obligatoryjnej. Ilość przetwarzanych informacji wzrasta z roku na rok - ale czy nasza kontrola nad nimi jest dostateczna? Przyszłość naszej organizacji zależy od jej dostarczenia na czas, od jej jakości i spójności - w końcu informacje z systemów BI wspierają najważniejsze z podejmowanych decyzji. Czytaj więcej...


Specjalistyczne usługi doradcze: Bankier też potrzebuje doradcy

"Wyjaśnimy sobie coś na początku, jesteście bankowcami i jesteście odpowiedzialni za ten bałagan" - tak mówił sir Bob Geldof we wrześniu zeszłego roku, podsumowując przyczyny światowego kryzysu. Czy miał rację? Śledząc uważnie jego przebieg z perspektywy socjologicznej i społecznej, nie sposób nie zauważyć zmian w postrzeganiu sektora finansowego. A ten to nie tylko bezduszne korporacje i wielkie gmachy, ale przede wszystkim ludzie - tacy jak my. Czytaj więcej...
Specjalistyczne usługi doradcze: Jak wyceniać ryzyko dla usług sektora bankowego w trakcie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego?

Globalny kryzys, który rozpoczął się bankructwami globalnych banków inwestycyjnych ponad rok temu, boleśnie obnażył słabości procesów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Obecnie wiele zachodnich instytucji jest w trakcie dokonywania zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem. Celem tych zmian jest zbudowanie takich procesów zarządzania ryzykiem, które nie tylko będą zawierały mechanizmy wczesnego ostrzegania, ale również będą umożliwiały adekwatną ocenę rzeczywistego poziomu ryzyka w sytuacji zwiększonej zmienności rynków. Czytaj więcej...Bezpieczeństwo instytucji finansowej: Bezpieczne narzędzie transakcji?

Bankowość elektroniczna daje ogromne możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na naszych kontach. Dostęp do lokat, kredytów, płatności jest praktycznie natychmiastowy. Rewolucja zwana bankowością internetową, która rozpoczęła się w XX wieku, zmieniła sposób, w jaki postrzegamy i definiujemy takie pojęcia jak bank czy gotówka. Czytaj więcej...
Bezpieczeństwo instytucji finansowej: Mikroprocesor w karcie: nowe usługi i bezpieczeństwo

Do końca 2010 r. klienci działających w Polsce banków powinni mieć tylko karty płatnicze z chipem. Taki termin przejścia do historii plastiku z paskiem magnetycznym deklarowano w programie SEPA. Ale już w 2005 r. wieszczono koniec starych kart. Zapewne i teraz karty z czarnym paskiem nie odejdą definitywnie do lamusa, choć ich dni są policzone. Czytaj więcej...Bezpieczeństwo instytucji finansowej: Mobilne zagrożenia

Dziś można pracować wszędzie i o każdej niemal porze, o ile tylko pozwoli na to bateria laptopa oraz zasięg sieci bezprzewodowej. Ale wyjście z pracą z realnego biura niesie pewne ryzyko: opuszczając chroniony na wiele sposobów firmowy budynek, użytkownik zaawansowanej technologii praktycznie musi zdać się wyłącznie na siebie w kwestii bezpieczeństwa danych. A zagrożenia czyhają z wielu stron. Czytaj więcej...


Bezpieczeństwo instytucji finansowej: Dostęp ściśle kontrolowany

Specyfika działania instytucji obsługującej setki tysięcy klientów wymaga doskonałego skoordynowania wszystkich systemów informatycznych, w których mogą znaleźć się różne dane. Jednocześnie w sposób szczególny uważać trzeba, by dostęp do określonych informacji miały uprawnione osoby. Sprawa się komplikuje jeszcze bardziej, gdy w grę wchodzą systemy zdalne, dostępne dla klientów na przykład za pośrednictwem internetu. Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo instytucji finansowej: Były pracownik, aktualny problem!

Są jak zdradzona żona, działają z zaskoczenia! Przemawia przez nich chęć zemsty! Kierują się przy tym nadzieją wyrządzenia jak największych strat! Dawni pracownicy, z chęci rewanżu na byłym szefie potrafią zrobić wszystko! Donos do urzędu skarbowego czy Państwowej Inspekcji Pracy to dla nich przeżytek. Dziś są znacznie bardziej kreatywni i pomysłowi, sięgając do wyrafinowanych często metod odwetowego działania... Czytaj więcej...