BANK 2010/03

bank.2010.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2010)

  • Temat numeru: Chińczycy trzymają się mocno... I dlatego warto robić z nimi interesy - twierdzi Jarosław Dąbrowski. Rynkiem tym powinni zainteresować się polscy bankowcy.
  • Czwarta władza rządzi i dzieli - dziennikarze mogą zepsuć reputację najlepszej nawet instytucji finansowej.
  • Koniec prania - w kwietniu mija termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na finansistów spadną nowe obowiązki.
  • Dwa raporty specjalne: "Bezpieczeństwo instytucji finansowej" oraz "Specjalistyczne usługi doradcze".

Dwugłos – Jakie decyzje dotyczące stóp procentowych podejmie w najbliższym czasie Rada Polityki Pieniężnej? | Czego można spodziewać się po obecnym układzie RPP?

Aleksandra Natalli-Świat (PiS) wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jedną z pierwszych decyzji RPP będzie obniżka stóp procentowych - spodziewam się tego na podstawie zapowiedzi ministra... Czytaj więcej...


Specjalistyczne usługi doradcze: Jak wyceniać ryzyko dla usług sektora bankowego w trakcie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego?

Globalny kryzys, który rozpoczął się bankructwami globalnych banków inwestycyjnych ponad rok temu, boleśnie obnażył słabości procesów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Obecnie wiele zachodnich instytucji... Czytaj więcej...