BANK 2010/06


Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Polska a Euro – Kiedy nadejdzie euro?

Gdy podczas 18 Forum Gospodarczego w Krynicy we wrześniu 2008 r. premier Donald Tusk proponował wprowadzenie euro już w roku 2011, zaskoczenia nie kryli nie tylko goście z zagranicy, ale także polscy przedsiębiorcy. Wyglądało to na przejaw hurraoptymizmu, zwłaszcza, że pod względem przygotowań do tego "aktu strzelistego" polska gospodarka była najlepiej przygotowana podczas rządów ekipy Marka Belki. Czytaj więcej...


Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Nadzór finansowy – Pro publico (bono?)

Kryzys finansowy i gospodarczy zmobilizował liczne instytucje krajowe i ponadnarodowe do działania. Do działania, które miałoby zapobiec tąpnięciom o podobnej skali i zasięgu. Niektóre z decyzji należy uznać za uzasadnione, na przykład objęcie (nareszcie!) regulacjami agencji ratingowych po części odpowiedzialnych za obecny kryzys. Niestety, wiele nowych przepisów zaskakuje in minus. Czytaj więcej...


Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Największe banki świata – Chińczycy trzymają się mocno

Zeszły rok przyniósł wiele zamian w branży finansowej. Postępujący upadek amerykańskiego sektora finansowego nieoczekiwanie zaowocował dwiema niespodziankami na liście Fortune 500. W Europie interwencje rządowe znacząco zwiększyły aktywa największych graczy. Najważniejszym symbolem zmian w bankowym świecie są niczym u Tolkiena dwie wieże. Jednak tym razem nie ma co liczyć na powrót króla. Światem finansów rządzą chińscy cesarze. Czytaj więcej...

Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Outsourcing – Bezpieczna sieć w outsourcingu

VPN MPLS to obecnie najczęściej stosowana technologia w tworzeniu sieci korporacyjnych w Polsce. Jej zalety to elastyczność, możliwość zdefiniowania kryteriów ważności transmitowanych danych i bezpieczeństwo. Zdaniem dostawców - jest to technologia tak samo bezpieczna jak Frame Relay lub ATM, a jednocześnie nowocześniejsza i dająca większe możliwości. Czytaj więcej...
Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Zarządzanie – Case Study: Bez papieru jest szybciej

Czasochłonne wędrówki papieru między pracownikami banku odchodzą w przeszłość. Duże instytucje finansowe w Polsce albo już mają, albo wdrażają elektroniczne systemy obiegu dokumentów. To samo czeka mniejsze banki. Bez tego trudno wyobrazić sobie optymalizację pracy organizacji, których sprawne działanie zależy w dużym stopniu od przetwarzania i gromadzenia informacji. Czytaj więcej...


Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Prezentacja – MSR/MSSF a BASEL II – Podobieństwa i różnice na gruncie działalności bankowej

Obowiązujące w praktyce bankowej regulacje wymagają często istotnych zmian organizacyjnych, także w obszarach narzędzi IT, jak i w procesach obsługi klienta. Wiedza o podobieństwach i różnicach pomiędzy regulacjami ułatwi ich właściwe wdrożenie, a perspektywicznie ograniczy koszty i znacznie poprawi osiągane wyniki. Czytaj więcej...
Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym – Ryzyko warte podjęcia

Na świecie mniej niż połowa fuzji w sektorze bankowym kończy się pomyślnie. Banki, które osiągają sukcesy w dziedzinie fuzji i przejęć, są bardziej rentowne niż rynek. Bezpośrednie zaangażowanie zarządu i wystandaryzowany proces integracji to kluczowe czynniki sukcesu. Czytaj więcej...Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Produkty i usługi – To będzie rewolucja

Polską bankowość czeka ważny i ciekawy rok. Skomplikowana sytuacja gospodarcza na świecie skłania ustawodawców i regulatorów do większej ingerencji na rynkach finansowych. Wpływa to również na wzrost konkurencji. Banki muszą coraz bardziej zabiegać o klientów. Wymaga to wielkich nakładów finansowych. Czytaj więcej...Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Prezentacja: Skuteczna realizacja kampanii marketingowych

Współczesne banki muszą się zmierzyć ze zmienną sytuacją rynkową związaną z zaostrzaniem konkurencji oraz powinny coraz skuteczniej pozyskiwać klientów. Co więcej, świadomy i wyedukowany klient postrzega już bank nie tylko jako dostawcę karty kredytowej czy kredytu hipotecznego, ale jako instytucję obsługującą kompleksowo jego finanse. Aby sprostać tym wyzwaniom, bank musi posiadać przekrojową wiedzę na temat swoich klientów oraz móc zarządzać jakością i efektywnością podejmowanych wobec nich akcji. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Kronika – maj 2010

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski chce powierzyć stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego Markowi Belce. Zdaniem Marszałka jest to działanie stabilizujące NBP. To nie jest kandydatura partyjna. Ale musi być akcentowane, że na czele NBP stoi osoba pozostająca trochę poza polityką. Były premier i były minister finansów jest gotowy podjąć się kierowania Narodowym Bankiem Polski. Marek Belka w styczniu 2009 r. został dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pełnił tę funkcję do maja tego roku. Czytaj więcej...
Bank i Klient: SEPA to jest to

Postępujący proces globalizacji oraz rozwój nowoczesnych technologii wymuszają wręcz na państwach stworzenie niezbędnego dla rozwoju nowoczesnej gospodarki, bezpiecznego i taniego w obsłudze systemu płatniczego. Idealnie byłoby, by był on transgraniczny, czyli możliwy do zastosowania w wielu krajach. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Wojna na bankomaty

ATM Interchange Fee to opłata za transakcję bankomatową, uiszczana przez bank wydawcę karty na rzecz właściciela bankomatu, z którego dokonywana jest wypłata gotówki. Przez dłuższy czas stawki te utrzymane były na stabilnym poziomie. Ich obniżenie ucieszyło naturalnie klientów. W środowisku finansowym spowodowało jednak wielkie kontrowersje. Czytaj więcej...Seminaria Brian Tracy

To jeden z najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie, znamy z takich bestsellerów, jak: "Maksimum osiągnięć", "Osobowość lidera", "Zjedz tę żabę!" "Plan lotu" i wielu innych. Jest twórcą wielu sprawdzonych programów szkoleniowych skierowanych do ludzi na każdym poziomie organizacji i wdrażanych w firmach na całym świecie. Ma unikalną umiejętność prowadzenia szkoleń w sposób, który pobudza słuchaczy do bezzwłocznego wdrażania w praktykę poznawanych technik i narzędzi. Czytaj więcej...Bank i Klient: Falujące zaufanie

Chociaż wydarzenia ostatnich dwóch lat zmieniły podejście Polaków do instytucji finansowych, to jednak zaufanie do nich wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Jedynie co dziesiąty klient twierdzi, że nie jest zadowolony z usług banku, w którym ma konto. Zdecydowanie gorsze zdanie o sektorze finansowym mają natomiast osoby niekorzystające z usług bankowych. Najczęściej opierają swą wiedzę na przekazie medialnym i doniesieniach prasowych. Czytaj więcej...Bank i Klient: Departament kadr-czerwiec 2010

Zbigniew Kudaś Powołano go na stanowisko wiceprezesa zarządu Kredyt Banku. Jako Chief Operating Officer (COO) banku będzie odpowiadał m.in. za nadzór, zarządzanie i koordynację działań w obszarach rozwoju produktów, operacji bankowych i pionu IT. W latach 1998-2004 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu GE Banku Mieszkaniowego - zarządzał pionem sprzedaży i marketingu, a od 2004 do 2009 r. jako członek zarządu Banku Millennium odpowiadał za piony bankowości hipotecznej i consumer finance, a także nadzorował departamenty prawny i centralnych zakupów. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej. Czytaj więcej...Bank i Klient: Facylitacja pracy zespołowej

Zwiększanie wydajności pracowników stało się obecnie jednym z najważniejszych zadań nie tylko dla działów HR, lecz także dla całego managementu firmy. Przeprowadzone przez Institute for Corporative Productivity ( i4cp) badania ujawniły, że ponad 90 proc. respondentów przewiduje, iż w ciągu dziesięciu najbliższych lat problem wydajnej pracy będzie nabierał coraz większego znaczenia. Czytaj więcej...Prawo: Ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową po śmierci osoby, której dotyczą (cz. 3 ) Powinność nieujawniania danych

Brak ochrony praw osoby zmarłej nie oznacza niemożności potraktowania tej kwestii z punktu widzenia praw spadkobiercy. Stwierdzenie to można odnieść zarówno do przepisów prawa cywilnego, jak i przepisów dotyczących danych osobowych. Czytaj więcej...Opinnie: Jakie wybory?

Rozpoczyna się triada wyborcza: wybory Prezydenta RP, wybory samorządowe i wybory parlamentarne. Ekonomiczne znaczenie każdego rodzaju wyborów jest inne. Kontrola nad budżetem Kancelarii Prezydenta RP i możliwość zatrudnienia działaczy zwycięskiej partii to przygrywka do ważnych dla władania gospodarczego wyborów samorządowych. Czytaj więcej...


Technologie: Płatności mobilne systemu Payter

Notebooki, palmtopy, telefony komórkowe znakomicie nadają się jako narzędzie do dokonywania przelewów. Ponad 4,5 mld ludzi posiada "komórkę", a znacznie mniej - ok. 1,5 mld dysponuje rachunkiem bankowym. Dlatego telefon komórkowy ma szansę stać się kanałem, który upowszechni płatności elektroniczne, również wśród tych osób z mniej bogatych rejonów świata, które aktywnie nie korzystają z usług bankowych. Czytaj więcej...Technologie: Nowy wymiar komunikacji z klientem Platforma Altar IVVR otwiera nowe możliwości

10 maja br. w salach recepcyjnych hotelu Polonia Palace w Warszawie zaprezentowano możliwości platformy Altar Interactive Voice and Video Response(IVVR) pozwalającej wdrożyć innowacyjną formułę obsługi klienta - Mobile Video Service. Na spotkaniu z udziałem Marka Wesołowskiego - członka zarządu firmy Altar Sp. z o.o., Rafała Zinkowskiego - dyrektora handlowego i Michała Chojnackiego Key Account Managera, przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technologii mobilnych w komunikacji z klientem. Czytaj więcej...
Strona 1 z 212