BANK 2010/09

bank.2010.09.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (wrzesień 2010)

  • Temat numeru: Narzędzia IT w zarządzaniu ryzykiem. Dobre wyniki polskiego sektora bankowego są pochodną skutecznego wykorzystania nowej generacji systemów do obliczania ryzyk. W tej dziedzinie trwa prawdziwy wyścig zbrojeń pomiędzy największymi instytucjami finansowymi. Warto znać najnowsze tendencje w dziedzinie informatycznej obróbki danych potrzebnych do podjęcia trafnej decyzji o przyznaniu kredytu.
  • Rekomendacyjna ruletka. Labirynty Rekomendacji T, S i A nie ułatwiają bankowcom zycia. Uderzają zresztą nie tylko w nich, ale i klientów pragnacych uzyskać kredyt na mieszkanie. A to przełozy się na rozwój akcji kredytowej i wyniki polskich banków.
  • Bankomat który mówi. Instytucje finansowe zaczynają dostrzegać pomijanych do niedawna klientów - osoby niewidome i niesłyszące. Setki tysięcy niepełnosprawnych to ogromny rynek nowych, ale bardzo przewidywalnych konsumentów. Polscy bankowcy wiedzą już, jak ich obsługiwać.

 


Strefa VIP: Hallo, Szpicbródka

Nic już nie jest tak jak dawniej. Ale też nic nigdy nie było tak, jak my sobie to wyobrażaliśmy. Wierzyliśmy i wierzymy w Janosików, co to bogatym zabiorą i biednym dadzą. Nie ma już łubinowego rabusia z Monthy Pytona, czarującego Arsene’a Lupin, wielkiego gentlemana-kasiarza. Nie ma już największego z największych Stanisława Antoniego Cichockiego zwanego "Szpic" vel "Szpicbródka". Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2010

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Parlament Europejski zaakceptował porozumienie UE - USA o przekazywaniu danych bankowych w ramach walki z terroryzmem. Dzięki temu programowi dane będą wstępnie przetwarzane w Unii Europejskiej, a do Stanów przekazywane jedynie informacje jednostkowe dotyczące konkretnych operacji, co do których istnieje podejrzenie, że mogły posłużyć do sfinansowania działań terrorystycznych. Po decyzji Parlamentu Europejskiego USA uzyskały od 1 sierpnia dostęp do danych z blisko 8 tys. banków i instytucji finansowych z 200 krajów świata, którymi zarządza firma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Czytaj więcej...


Loża komentatorów: Jak system bankowy może przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy?

Sebastian Stolorz, doradca dyrektora wykonawczego Banku Światowego w Waszyngtonie Rozmiar szarej strefy może być miarą kłopotów, które państwo sprawia przedsiębiorcom. Wyjątek stanowią czasy dekoniunktury, kiedy się ta strefa rzeczywiście powiększa, a dodatkowo można wygładzić zmiany PKB, doszacowując ją. Wszak lepiej mieć mniejszy kryzys i większą szarą strefę, aniżeli odwrotnie! Fakt, że 20 lat temu cała polska gospodarka była jedną wielką szarą strefą pozwala spoglądać na szacunki ekspertów GUS (28,1 proc. PKB, co plasuje nas poza czołówką 50 najbardziej przejrzystych gospodarek) zarówno z satysfakcją, jak i z pewnym zażenowaniem. Co czwarta złotówka przepływająca fiskusowi pomiędzy palcami odzwierciedla wyzwania dla sektora publicznego i etycznych aspektów prowadzenia biznesu. Gospodarka pretendująca do reprezentacji regionu na forum G-20 powinna dokładać starań, aby rzeczywiście redukować szarą strefą, usuwając ograniczenia biurokratyczno-proceduralne, efektywnie zarządzając obciążeniami i ściągając należności. Ze wszystkimi obszarami bywały ostatnio problemy, co zastanawia szczególnie w czasach, gdy kondycją finansów publicznych mierzy się siłę całej gospodarki. Jak może tu pomóc polski sektor bankowy? Przede wszystkim: trzymać dobrą jakość! Tzn. nie przeszkadzać państwu w dochodzeniu swoich należności i skutecznie zarządzać informacją kredytową we współpracy z sektorem publicznym. W ocenie raportu Banku Światowego "Doing Business 2010" warunki udzielania kredytów w Polsce (w tym umocowanie prawne i zarządzanie informacją kredytową) stawiają nas na 15. pozycji wśród 183 analizowanych gospodarek świata (!!!). Jest to jednocześnie najwyżej oceniony (z 10 obszarów) zakres uwarunkowań determinujących przedsiębiorczość w Polsce! Dla porównania ograniczenia fiskalne (czas wypełniania zeznań, liczba płatności podatkowych etc.) plasują nas na odległej 151. pozycji! Czytaj więcej...
Bank i Klient: KNF zaostrza kurs

W sierpniu weszła w życie pierwsza część zapisów Rekomendacji T przygotowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostałe decyzje KNF zawarte w tym dokumencie zaczną obowiązywać z końcem 2010 r. Jednocześnie już dziś coraz głośniej mówi się o przygotowywanej propozycji Rekomendacji S, która idzie w tym samym kierunku, jeszcze bardziej zaostrzając kryteria dotyczące przyznawania kredytów. Czytaj więcej...BIK – Rekordowe półrocze

Zacieśnia się współpraca banków spółdzielczych z Biurem Informacji Kredytowej. Coraz chętniej i częściej - doceniając ich użyteczność - korzystają one z produktów oferowanych przez BIK. Najlepszym dowodem na to jest systematyczny wzrost liczby pobranych przez BS raportów bankowych BIK KI, czyli podstawowej grupy produktów Biura. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Niedocenione źródło finansowania MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być finansowane przez wewnętrzne źródła - np. kapitały własne, odpisy amortyzujące, sprzedaż zbędnych składników majątku. Jednak w większości przypadków nie wystarczają one na zrealizowanie wszystkich inwestycji. W tej sytuacji koniecznością staje się korzystanie z zewnętrznych źródeł (emisji udziałów lub dopłat wspólników, dotacji, aportów), a także kredytów bankowych, pożyczek, leasingu i faktoringu. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Hamulce i stymulatory

Według opinii wielu samorządowców mamy do czynienia z największym od 20 lat załamaniem dochodów własnych tego sektora. Dodatkowo przed samorządowcami wiele niewiadomych związanych z nowymi przepisami. W wyniku pogarszającej się sytuacji finansowej i jednoczesnych wyzwań wynikających z realizacji kluczowych inwestycji samorządowych sektor ten potrzebuje możliwości elastycznego zarządzania płynnością finansową, w tym możliwości restrukturyzacji i zaciągania nowych zobowiązań. Czytaj więcej...
Temat Numeru: IT pomaga zarządzać

Stały przyrost bazy danych i rosnący stopień skomplikowania analiz z jednej strony, a ograniczona grupa wyspecjalizowanych pracowników obszaru strategicznego zarządzania ryzykiem kredytowym z drugiej - wymuszają wykorzystywanie szerokiego wachlarza systemów i narzędzi IT. Od oprogramowania statystyczno-matematycznego i bazodanowego, po zintegrowane systemy obejmujące jednocześnie wiele zadań. Jakie rodzaje narzędzi IT będą najbardziej przydatne? O czym należy pamiętać przy optymalnym dla konkretnego banku rozwiązaniu. Czytaj więcej...


Temat Numeru: Nowa jakość

Każdy przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, dlaczego coś nam się nie udało. Czy można było zrobić coś inaczej, lepiej? Czy jeśli przydarzy się coś podobnego, zareagujemy tak samo? Czy też wyciągniemy wnioski i zminimalizujemy ryzyko niepowodzenia. Powinniśmy przecież uczyć się na błędach... Czytaj więcej...Temat Numeru: Skoring w banku – modele statystyczne czy data mining?

Modele skoringowe są już obecnie standardowym narzędziem wsparcia procesu oceny wiarygodności kredytowej klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz popularniejsze stają się także w obszarze ryzyka operacyjnego, wspierając proces wykrywania nadużyć oraz analitycznego CRM, gdzie umożliwiają lepszą identyfikację grup klientów z najwyższym potencjałem zakupowym. Czytaj więcej...


Temat Numeru: W poszukiwaniu kamienia filozoficznego… czyli o dążeniu do tworzenia idealnych rozwiązań w obszarze oceny ryzyka słów kilka

Działalność kredytowa należy do podstawowych obszarów aktywności banków. Biorąc pod uwagę wieloletni horyzont czasowy umów kredytowych, właściwa ocena ryzyka staje się kwestią kluczową. Wiąże się ona z koniecznością prowadzenia szczegółowych, czasochłonnych analiz, wymagających zaangażowania znacznych zasobów. Z drugiej jednak strony, duża konkurencja na rynku usług bankowych wymaga szybkiego działania i ciągłego dążenia do obniżania kosztów. Z tej perspektywy korzystanie z efektywnego, doskonale dopasowanego do potrzeb, systemu ratingowego, staje się dla banku koniecznością. Czytaj więcej...Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.: Komunikacyjne OGNIVO

Przed trzema laty pracownicy banków otrzymali OGNIVO - narzędzie, które nie tylko przyśpieszyło wymianę informacji dotyczących dokumentów rozliczeniowych, ale także znacznie ograniczyło jej koszty. Mimo doskonałych recenzji, jakie otrzymał system, część banków korzysta tylko z jego podstawowych modułów. A szkoda, bo OGNIVO oferuje znacznie więcej możliwości. I co najważniejsze, korzystanie z tych funkcji nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Czytaj więcej...
Prawo: Koniec podziałów

Obecna regulacja hipoteki jest w pewnej mierze przestarzała, a w niektórych przypadkach przewiduje rozwiązania dysfunkcjonalne, które w istotny sposób zmniejszają atrakcyjność i skuteczność zabezpieczenia hipotecznego w obrocie gospodarczym. Powodują też niepożądany wzrost kosztów transakcyjnych i niepewność prawną. Czytaj więcej...Opinnie: Teraz narracja

To trwa już zbyt długo, aby było tylko kwestią przypadku. Zapewne nowy rodzaj speców od marketingu politycznego, czyli tzw. spin-doktorzy, doszli do wniosku, że najważniejsze w informowaniu jest unikanie informacji. Wymyśla się więc albo specjalne słowa-eufemizmy, albo odwraca uwagę innymi faktami, choćby czysto medialnymi, po to tylko, aby komunikat był, a jednocześnie jakby go w ogóle nie było. Ostatnio przerabialiśmy to wszystko przy ogłaszaniu podwyżki stawek VAT. I było w tym wszystko naraz, włącznie z przeprosinami premiera Tuska. Zabrało tylko jednego: prostej rozmowy ze społeczeństwem, jak ten zabieg się ma do koniecznych reform w zakresie konstrukcji budżetu oraz trudnego do uniknięcia procesu obniżania naszego długu publicznego. Czytaj więcej...


Opinnie: My ludzie

Koło historii zatoczyło pełny krąg. Wracamy po raz kolejny w naszej historii do sprawy podmiotowości zwykłych ludzi niebędących ani ekspertami, ani politykami. W interesie tej głównej ulicy dokonuje się zmian w systemie podatkowym w ramach wieloletniego planowania finansów publicznych. Zainteresowani nie są ani wcześniej poinformowani, ani nie mają żadnego pola wyboru. Są potraktowani w RP przedmiotowo. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Mapa drogowa nauki polskiej

Coś drgnęło w polskiej nauce cierpiącej na permanentne niedoinwestowanie i borykającej się z problemami strukturalnymi. Wprawdzie jeszcze przez długi czas nie będziemy zajmować liczącej się w świecie pozycji, ale to nie powinno przeszkadzać nam w rozwijaniu współpracy z bardziej zaawansowanymi krajami, budowie własnego potencjału i efektywnej alokacji szczupłych jak na razie zasobów w projektach, które mają realne szanse stać się cennym elementem globalnej sieci technologicznej, ale również kuźnią umiejętności i poligonem doświadczalnym dla naszych naukowców. Czytaj więcej...