BANK 2010/11

bank.2010.11.okladka.01.150xMiesięcznik Finansowy BANK (listopad 2010)

  • Temat Numeru: Zarządzanie tożsamością klienta. Może przynieść bankowi wiele korzyści. Oferta przygotowana specjalnie dla konkretnego klienta nie tylko mile go zaskoczy, ale będzie też swoistą zachętą do wierności instytucji. Tak samo jak pamiętanie o ważnych dla niego rocznicach. Szkopuł w tym, by zdobyte o kliencie informacje były starannie segregowane i pieczołowicie zabezpieczone.
  • Kto zepsuł, niech płaci! Nie tylko u nas politycy próbują majstrować w instytucjach kredytowych. Na razie Komisja Europejska ostrożnie analizuje możliwości obciążania banków specjalnym podatkiem i nie ulega ich presji. Jak długo jeszcze?Rekomendacja T zmniejsza konkurencyjność polskich banków na rzecz SKOK-ów oraz banków zagranicznych. Miała zdyscyplinować bankowców, by udzielali kredytów tylko osobom, które stać na takie pożyczki. Stała się zaś barierą w poszerzaniu akcji kredytowej i otwartą furtką dla konkurencji z Zachodu.
  • Bufory kapitałowe: Każdy z nich ma za zadanie absorbować ewentualne straty. Wchodzą w skład pakietu zmian zwanych Bazyleą III. Czym są i na czym polegają?
  • Pora zacisnąć pasa: Ostatnie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego - S (II) wraz z tegorocznym projektem zupełnie nowej Rekomendacji S oraz Rekomendacja T znacząco wpłynęły i coraz bardziej będą oddziaływać na rynek kredytów w Polsce. Dlaczego trudniej będzie uzyskać kredyty?

Prezentacja: MiFID: Narzędzie, które nie zwalnia od myślenia

MiFID to dyrektywa unijna służąca ujednoliceniu regulacji wśród członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein - EGU), dotyczących usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa w ich zakresie. Od 17 czerwca także polskie banki, biura maklerskie i pośrednicy finansowi muszą wcielać w życie postanowienia ustawy. Czytaj więcej...Prezentacja: Innowacyjne rozwiązania

Firma Konsmetal Alians Sp. z o.o. powstała w roku 1992 r. i od początku swojej działalności specjalizuje się w dostarczaniu mechanicznych urządzeń zabezpieczających. Obecnie, dzięki zdwojonej sile fachowców z Warszawy i Poznania, dysponuje najliczniejszym w branży zespołem specjalistów, największym zasobem wiedzy i doświadczenia, a także profesjonalnym i specjalistycznym sprzętem do transportu i montażu oferowanych produktów. Czytaj więcej...Prezentacja: Aplikacja do zarządzania i analizy finansów Klienta w systemie bankowości elektronicznej

Opis produktu Meritum Planer to aplikacja z rodziny PFM (personal finance management). Przykładem tego typu aplikacji na rynku międzynarodowym oraz polskim są: m.int.com, Quicken, Microsoft Money, iFIN24, Kontomierz. Meritum Planer został zbudowany na bazie autorskiego pakietu rozwiązań firmy AMG.net dla instytucji finansowych: eXion. Czytaj więcej...


Prezentacja: Nowoczesne systemy zarządzania gotówką

Gotówka wciąż króluje. I nie wydaje się, żeby miało się to zmienić. Osiem na dziesięć transakcji w Europie jest regulowanych gotówkową, bez względu na to czy są to zakupy w galerii handlowej w centrum miasta, czy cotygodniowa wizyta w podmiejskim supermarkecie. Większość gotówki pochodzi z bankomatów - ponad 80 proc. klientów banków wypłaca z nich gotówkę przynajmniej raz w miesiącu. Jej znaczenie raczej nieprędko ulegnie zmniejszeniu. Czytaj więcej...

Prezentacja: Uwolnij potencjał drzemiący w IT Infrastruktura Konwergentna HP

Ankieta wykonana przez InformationWeek w 2009 r. wśród 500 dyrektorów IT wykazała, że przedsiębiorstwa statystycznie wydają 70 proc. swojego budżetu na utrzymanie i działania operacyjne. A jedynie 30 proc. na innowacje, takie jak implementacja nowych aplikacji i usług w celu zyskania lepszej pozycji rynkowej. Dla dobra biznesu proporcje te warto odwrócić. Czytaj więcej...Prezentacja: Rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście Rekomendacji M i Rekomendacji D NBP

W każdym banku profil ryzyka jest inny, a więc za każdym razem metody jego redukcji muszą być ściśle dostosowane do potrzeb. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, odpadają informatyczne gotowce, sens ma jedynie projektowanie na miarę. Odpowiedzialność za właściwy dobór metod i środków spoczywa na władzach banku. Czytaj więcej...
Prezentacja: CasePro 2010 – automatyzacja procesów biznesowych w banku

Globalny kryzys finansowy, który obserwujemy w ostatnich miesiącach, stał się przyczyną wielu zmian w instytucjach finansowych oraz w otoczeniu, w którym funkcjonują. Zaostrzenie konkurencji w walce o klienta, nowe regulacje nadzorcze, dążenie do redukcji kosztów powodują konieczność reorganizacji procesów wewnętrznych oraz optymalizacji rozwiązań informatycznych wspierających realizację potrzeb biznesowych. Czytaj więcej...Prezentacja: Infovide-Matrix i „Miesięcznik Finansowy BANK” zbadały dojrzałość zarządzania zmianą IT wśród 19 największych polskich banków: Zarżądzanie zmianą na wysokim poziomie

Infovide-Matrix wraz z "Miesięcznikiem Finansowym BANK" przeprowadziły badania, dotyczące poziomu dojrzałości zarządzania zmianą w obszarze nowoczesnych technologii. Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Związku Banków Polskich oraz Forum Technologii Bankowych. Celem badania było określenie poziomu dojrzałości stosowanych praktyk we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zmianą, a także poznanie stosowanych narzędzi i charakterystyk budżetowych działów IT. Czytaj więcej...


Prezentacja: Nowoczesna komunikacja w sektorze bankowym

Rozwój technologii teleinformatycznych jest najlepiej widoczny tam, gdzie na pierwszym miejscu stawia się precyzję i efektywność. Właśnie dlatego trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną bankowość czy instytucje finansowe bez zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Rozwiązań, które łączą ze sobą budowanie relacji biznesowych i niezawodność, na której polegać mogą wszystkie korzystające z systemu strony. Czytaj więcej...

Prezentacje: Warto konsultować i racjonalizować Jak zmniejszyć wydatki na druk?

Fundamentem funkcjonowania każdego banku i instytucji finansowej jest dokument drukowany. Umowy kredytowe, umowy prowadzenia konta, wyciągi... To tylko niektóre z wielu druków, jakie trafiają do rąk klientów każdego dnia. Ich liczba każdego miesiąca przekracza setki tysięcy. W dodatku obieg dokumentów drukowanych obejmuje wiele oddziałów w Polsce, bo instytucje tego typu są rozproszone w kilkudziesięciu albo nawet kilkuset miejscach w całym kraju. Utrzymanie floty drukującej w pełnej gotowości sześć dni w tygodniu to wyzwanie dla pionów administracyjnych i informatycznych instytucji. Żeby ułatwić im zarządzanie flotą i pomóc zoptymalizować koszty druku dziesiątek tysięcy dokumentów dziennie, na rynek wprowadzono specjalnie dedykowany zestaw usług - Optimized Print Services. Czytaj więcej...Prezentacja: Zmiany w sprawozdawczości obligatoryjnej dla BFG

Światowy kryzys i kłopoty wielu instytucji finansowych spowodowały, że Parlament Europejski podjął działania mające na celu przywrócenie wiarygodności systemu bankowego i zagwarantowanie bezpieczeństwa oszczędności klientów banków. Wynikiem tych działań było przyjęcie Dyrektywy 2009/14/WE, zmieniającej zapisy dotyczące systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty. Czytaj więcej...


Systemy operacyjne: Partenon we Wrocławiu

Przejęcie Banku Zachodniego WBK przez grupę Santander oznacza technologiczne trzęsienie ziemi. Santander we wszystkich swoich bankach używa wspólnego systemu IT o nazwie Partenon. Nowoczesny system będący dumą BZ WBK nie jest już do niczego potrzebny. Co sprawia, że hiszpańskim inwestorom opłaca się zrezygnować z dostosowanego do lokalnych potrzeb systemu i wdrażać globalne rozwiązanie? Czytaj więcej...Prezentacja: IT Card przewyższamy standardy

Do końca 2013 r. IT Card planuje obsługiwać 3000 bankomatów, 15 000 terminali płatniczych POS oraz ponad 1 000 000 kart. Od stycznia 2011r. spółka będzie posiadała w swojej ofercie terminale płatnicze POS wraz z usługą autoryzacji transakcji bezgotówkowych, a od II kwartału 2011 r. uruchomi obsługę kart VISA i MasterCard dla banków. Od kilku miesięcy trwa proces migracji bankomatów należących do banków z Grupy BPS, w których transakcje już teraz autoryzuje IT Card. Czy rośnie nam jeden z największych graczy na polskim rynku biznesu kartowego? Czytaj więcej...
Prezentacja: Bezpieczeństwo informacji w świadomości pracowników banku

W dobie globalnej informatyzacji oraz rozwoju technologii niezwykle istotna staje się umiejętność korzystania z jej dobrodziejstw. Jednym z często zapominanych aspektów tej umiejętności jest świadomość użytkowników technologii informatycznych (w tym pracowników) w zakresie ryzyk, jakie niesie nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Brak świadomości tych zagrożeń może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo informacji poufnych, a w konsekwencji reputację firmy czy też bezpośrednie straty finansowe. Czytaj więcej...Ranking: IT skazane na sukces

Wzorem lat ubiegłych miesięcznik "BANK" prezentuje kolejną edycję rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby banków i sektora finansowego oraz instytucji publicznych. Podobnie jak przed rokiem w ocenie wzięto pod uwagę zarówno osiągnięcia, jak i porażki uzyskane w roku 2009 oraz w pierwszym półroczu 2010. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika – listopad 2010

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Niezbędne jest podjęcie przez rząd pilnych działań rewitalizacyjnych obejmujących BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla MŚP. Związek Banków Polskich wskazuje, że dla osiągnięcia tego celu konieczne byłoby wyłączenie systemu poręczeń, w ramach programu rządowego, spod regulacji Prawa bankowego i bankowych reguł nadzorczych albo przez powrót do poprzedniej formuły lub przez wydzielenie działań poręczeniowo-gwarancyjnych poza Bank Gospodarstwa Krajowego w formie np. spółki zależnej BGK (ewentualnie innego podmiotu - np. agencja rządowa) tak, aby uniknąć konieczności spełniania bankowych standardów czy uzależnienia prowadzenia niektórych form działalności (np. poręczenia portfelowe) od zgody KNF. Czytaj więcej...


Loża komentatorów: Jakie będą konsekwencje wprowadzenia Bazylei III dla polskich banków i klientów?

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Ideą Bazylei III jest zwiększenie wyposażenia banków w kapitały tak, aby były bardziej odporne na sytuacje kryzysowe. Najważniejsze jest zwiększenie minimalnego wymogu kapitałów podstawowych (najogólniej ujmując, kapitału akcyjnego i zatrzymanych zysków) z 4 do 6 proc. aktywów ważonych ryzykiem, wprowadzenie nowego 2,5-proc. buforu ochrony kapitału (w ramach kapitału akcyjnego), wprowadzenie nowego kapitałowego buforu antycyklicznego (od 0 proc. do 2,5 proc.) oraz dodatkowych wymogów kapitałowych dla banków o istotnym znaczeniu systemowym (parametry nie zostały jeszcze ustalone). Dodatkowo w 5-letniej perspektywie zostaną określone minimalne wymogi płynnościowe. Dostosowanie do nowych zasad ma być przeprowadzane stopniowo w latach 2013-2019. Na tym etapie trudno jeszcze określić, jak te regulacje mogą wpłynąć na zwiększenie potrzeb kapitałowych banków. Czytaj więcej...Bank i Klient: Drugi rok dobrych praktyk

Mija rok od wprowadzeniu Rekomendacji I dotyczącej kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie bancassurance. Doświadczenia z niej wynikające skłoniły Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń do przygotowania założeń do Rekomendacji II, która uzupełnia poprzedniczkę i zostanie zaprezentowana w końcu 2010 r. Co warte podkreślenia - nowa rekomendacja to oddolna inicjatywa, która powstała niezależnie od intencji ustawodawcy. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Bank na start-up!

Dzięki poręczeniom "Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013" udzielonym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny dla linii kredytowych Banku Pekao SA już wkrótce do polskich mikro i małych firm trafi 1,2 mld zł. Co najważniejsze - na bankowe wsparcie będą mogły także liczyć początkujący przedsiębiorcy! Czytaj więcej...


Temat numeru: Niszczenie dokumentów to też sztuka

Według Narodowego Banku Polskiego 78 proc. Polaków korzysta z usług bankowych. Oznacza to, że dość dokładne dane osobowe ponad 30 mln osób spoczywają w setkach baz danych na tysiącach serwerów należących do instytucji finansowych. Bezwzględna ich ochrona to powinność prawna zarządców, jednak w przypadku banków strzeżenie tajemnicy to również dowód rzetelności, niezawodności i zaufania. Czytaj więcej...


Temat numeru: Bezcenne informacje

Dziesiątki liter i cyfr, złożonych w jedną całość, zapełniających kolejne rubryki dowodu osobistego. Za tym ciągiem znaków kryje się jednak coś ważniejszego - ludzka tożsamość. Ona zaś określa świadomość jednostki, podkreśla jej wyjątkowość i niepowtarzalność. Są tacy, którzy potrafią te cechy opisać i skatalogować w formie danych. A kto ma do nich dostęp, ten dopiero ma prawdziwą siłę! Czytaj więcej...


Prawo: Pora zacisnąć pasa

Ostatnie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego - S (II) wraz z tegorocznym projektem zupełnie nowej Rekomendacji S oraz Rekomendacja T znacząco wpłynęły i wpłyną na rynek kredytów w Polsce. Większość banków zmieni politykę ich przyznawania, zaostrzone zostaną procedury oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. A zatem - bezpieczeństwo systemu kosztem trudności w uzyskaniu kredytu przez zwykłego Kowalskiego? Czytaj więcej...


Zagranica: Nowy skandal w USA Foreclosuregate

Autorem tego określenia jest czołowy dziennikarz zajmującej się gospodarką telewizji CNBC Larry Kudlow. Słowo, choć jeszcze niezbyt znane w Polsce, zrobiło na początku października natychmiastową karierę w prasie i na Twitterze. Według wielu ekspertów to prawdopodobna zapowiedź nowego kryzysu amerykańskiego systemu bankowego, który szybko może dotknąć finanse na innych kontynentach. Czytaj więcej...Strona 1 z 212