BANK 2010/11

bank.2010.11.okladka.01.150xMiesięcznik Finansowy BANK (listopad 2010)

  • Temat Numeru: Zarządzanie tożsamością klienta. Może przynieść bankowi wiele korzyści. Oferta przygotowana specjalnie dla konkretnego klienta nie tylko mile go zaskoczy, ale będzie też swoistą zachętą do wierności instytucji. Tak samo jak pamiętanie o ważnych dla niego rocznicach. Szkopuł w tym, by zdobyte o kliencie informacje były starannie segregowane i pieczołowicie zabezpieczone.
  • Kto zepsuł, niech płaci! Nie tylko u nas politycy próbują majstrować w instytucjach kredytowych. Na razie Komisja Europejska ostrożnie analizuje możliwości obciążania banków specjalnym podatkiem i nie ulega ich presji. Jak długo jeszcze?Rekomendacja T zmniejsza konkurencyjność polskich banków na rzecz SKOK-ów oraz banków zagranicznych. Miała zdyscyplinować bankowców, by udzielali kredytów tylko osobom, które stać na takie pożyczki. Stała się zaś barierą w poszerzaniu akcji kredytowej i otwartą furtką dla konkurencji z Zachodu.
  • Bufory kapitałowe: Każdy z nich ma za zadanie absorbować ewentualne straty. Wchodzą w skład pakietu zmian zwanych Bazyleą III. Czym są i na czym polegają?
  • Pora zacisnąć pasa: Ostatnie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego - S (II) wraz z tegorocznym projektem zupełnie nowej Rekomendacji S oraz Rekomendacja T znacząco wpłynęły i coraz bardziej będą oddziaływać na rynek kredytów w Polsce. Dlaczego trudniej będzie uzyskać kredyty?Opinnie:Trochę o całowaniu żab

Odwaga. Teoretycy od zarządzania zdecydowanie nie doceniają tego elementu, koncentrując swoją uwagę na jeśli nie twardych, to przynajmniej twardawych elementach. Z kolei praktycy chyba nie są zdolni do tego typu wiwisekcji. W rezultacie, gdy mówimy o tworzeniu nowych produktów czy ogólniej procesie innowacyjności, umyka chyba jedna z fundamentalnych przesłanek, jaką jest wielowymiarowa odwaga. Chodzi bowiem nie tylko o zdolność odmiennego i kreatywnego spojrzenia na potrzeby rynku, ale także zdolność do krytycznej oceny własnej oferty, gotowość pójścia w nieznane, jeśli produkt jest tak bardzo odkrywczy, że żadne badania nie są w stanie potwierdzić gotowości rynku na jego przyjęcie. Czytaj więcej...Opinnie: Ostre cięcie

Okres zawieszenia dyscypliny finansowej na kołku zwolna mamy za sobą. W imię przywrócenia globalnej równowagi makroekonomicznej zapomniano w praktyce o dyscyplinie finansowej. Zewnętrznym kosztem tego typu niecodziennej polityki pieniężnej banków centralnych G-20 stał się wysoki deficyt budżetowy, deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego oraz stymulowanie eksportu za pomocą deprecjacji kursu walutowego. Czytaj więcej...


Opinnie: Walutowe spory

Każdy z nas wie, że przyszłości nie da się przewidzieć. Niemniej każdego dnia cała rzesza analityków próbuje oszacować prawdopodobieństwo zaistnienia pewnych wydarzeń na rynkach finansowych. I jest to dość dochodowy biznes, gdyż najlepsze analizy nie trafiają do każdego, a tylko do wybranych klientów. Czytaj więcej...


Opinnie: Wojna walutowa

W przededniu wielkiej recesji zdecydowana większość ekonomistów zgadzała się co do tego, że kraje rozwijające się, w tym rynki wschodzące, takie jak Polska, są na tyle samodzielne, że podatność na ewentualne szoki zewnętrzne (czytaj: w gospodarkach rozwiniętych) nie powinna prowadzić do poważniejszych wstrząsów w gospodarce krajowej. Czytaj więcej...
Prezentacja: KIR S.A. uruchamia rozliczenia w ramach EACHA

Tempo dostosowywania polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do standardów europejskich może być powodem do dumy dla całej branży bankowej. Dzięki bardzo wczesnemu wdrożeniu systemu EuroELIXIR, w którym rozliczane są międzybankowe zlecenia płatnicze nominowane w euro, Polska stała się niemal od początku swojego członkostwa w Unii Europejskiej pełnoprawnym uczestnikiem infrastruktury płatniczej w euro. Ale sukcesów jest znacznie więcej. Co udało się osiągnąć w dziedzinie unifikacji standardów do tej pory i jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie? Czytaj więcej...Prezentacja: AMRON upgrated

Wraz z ostatnim dniem III kwartału 2010 r. zakończył się proces przebudowy Systemu AMRON. Przebudowa ta podzielona była na trzy etapy. Pierwszy etap polegał na wprowadzeniu zmian technologicznych znacznie poprawiających komfort pracy użytkowników z aplikacją oraz zmian w strukturze bazy danych, dzięki którym wprowadzanie danych do bazy stało się łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Dobry czas dla windykacji

Firmy zajmujące się świadczeniem usług w zakresie ściągania należności nie muszą bać się o przyszłość. I to z wielu powodów. Klienci firm zarządzających wierzytelnościami są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie płyną z dbałości o płynność finansową swoich przedsiębiorstw. Prawa staje się dla firm windykacyjnych coraz przychylniejsze. Ponadto sama sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie skłania zarządzających przedsiębiorstwami do zaangażowania specjalistów od wierzytelności w gospodarowanie finansami swoich firm. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Bank z „bankowo” sprawną flotą

Cechą wspólną wszystkich instytucji finansowych, poza rodzajem świadczonych usług, jest ich rozproszenie. Rozmieszczenie na mapie kraju oraz wyposażenie w różne typy urządzeń do druku sprawia, że efektywne zarządzanie flotą urządzeń drukujących i nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem są trudne. Ciężko jest bowiem zarządzać nią zdalnie, odpowiadać na zapotrzebowanie w materiały eksploatacyjne i reagować na każdy problem, nie będąc na miejscu. Zatrudnienie osoby dedykowanej do takiej pracy w każdej placówce wiąże się natomiast z dużymi kosztami. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Pomiędzy teorią a praktyką

W obecnej dobie działania windykacyjne stanowią integralny element procesu zarządzania wierzytelnościami. Jego fundament stanowi prewencja zmniejszająca ryzyko wynikłe z zawieranych transakcji, zaś istotę monitoring pozwalający kontrolować spływ należności od klientów. Szczegółowe raporty obrazujące sposób i terminy spłaty zobowiązań oraz wynikające z nieterminowych wpłat straty stwarzają podstawę wdrożenia przewidzianych prawem procedur i działań zmierzających do skutecznego wyegzekwowania należności. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Co warto wiedzieć, aby odzyskać dług, czyli… miękka windykacja

Windykacja to proces odzyskiwania należności, który wzbudza wiele negatywnych skojarzeń. Gdy usłyszymy tę nazwę, staje nam zazwyczaj przed oczami wizja wielu godzin spędzonych w sądzie bądź żmudny proces egzekucji komorniczej. Oczywiście często jest to nieuniknione, ale w wielu przypadkach zamiast twardej metody windykacji można zastosować łagodniejszy sposób odzyskiwania pieniędzy, czyli tzw. windykację miękką. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Windykacja w czasach kryzysu

Rynek zarządzania wierzytelnościami zmienia się w ostatnim okresie bardzo dynamicznie. Dzieje się tak nie tylko za sprawą wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, ale także dzięki działaniom wierzycieli. Są coraz bardziej świadomi roli, jaką pełnią narzędzia służące utrzymywaniu płynności finansowej i odzyskiwaniu należności. Gdy gospodarka zmaga się z trudnościami, rola zarządzania wierzytelnościami jest nie do przecenienia, a rynek wymusza tworzenie nowych, coraz skuteczniejszych rozwiązań. Czytaj więcej...


Raport specjalny:Odzyskiwanie należności i efektywna restrukturyzacja

Proces zarządzania należnościami powinien rozpoczynać się już na etapie konstruowania modelu sprzedaży produktów oraz szacowania ryzyka kredytowego. Następnym krokiem jest praktyczne dostosowywanie dokumentów, umów oraz procedur windykacyjnych i restrukturyzacyjnych. To podstawa do dalszego, starannego zabezpieczenia ewentualnych, późniejszych operacji monitoringu, windykacji i restrukturyzacji. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Skuteczne dochodzenie należności od spadkobierców dłużnika

Wśród wierzycieli funkcjonuje powszechny pogląd, że śmierć dłużnika powoduje znaczne utrudnienie, a nawet uniemożliwienie dochodzenia przysługujących im należności. Z tym poglądem nie sposób się zgodzić, ponieważ w sytuacji śmierci osoby zobowiązanej do świadczenia przepisy prawa gwarantują możliwość skutecznego i przy odpowiednio wypracowanych procedurach, szybkiego i taniego dochodzenia należności od spadkobierców dłużnika. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Jeśli ściągać, to skutecznie…

Setki lat temu windykacja oznaczała zemstę. Z biegiem lat zmieniało się znaczenie tego terminu. W czasach Cesarstwa Rzymskiego powstała instytucja rei vindicatio, która zajmowała się odzyskiwaniem przedmiotów należących do osób nieuprawnionych. Dziś pod słowem "windykacja" kryje się działanie polegające na skutecznym dochodzeniu własności za pomocą wszelkich możliwych i legalnych środków. Krach na rynkach finansowych sprzed dwóch lat sprawił między innymi, że o windykacji mówi się dziś dużo częściej niż zwykle. Szczególnie w krajach, gdzie liczbę niespłaconych kredytów liczy się w milionach! Czytaj więcej...


Raport specjalny: Elektroniczne postępowanie upominawcze

Od wejścia w życie przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) minęło już ponad dziewięć miesięcy. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w czasie pierwszych ośmiu miesięcy funkcjonowania e-sądu do elektronicznego wymiaru sprawiedliwości wpłynęło prawie 330 tys. spraw. Obecnie liczba spraw skierowanych do EPU zbliża się już do pół miliona. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Cesja wierzytelności czy postępowania e-sądowe?

Wprowadzenie postępowań sądowych prowadzonych przez e-sąd, spowodowało - oczekiwaną zresztą - małą rewolucję w tej dziedzinie. Wierzyciele działający w branży wierzytelności masowych (operatorzy kablówek, telefonie stacjonarne, telefonie komórkowe, operatorzy platform cyfrowych) staną przed wyborem pomiędzy kontynuowaniem cyklicznego procesu cesji wierzytelności w przyjętym modelu biznesowym a masowym kierowaniem wierzytelności na drogę postępowania sądowego Czytaj więcej...Raport specjalny: Efektywne narzędzie restrukturyzacji i windykacji Postępowanie upadłościowe

Dzisiejszy model restrukturyzacji i windykacji wierzytelności bankowych znacznie różni się od tego, jaki jeszcze kilka lat temu powszechnie obowiązywał w większości polskich banków uniwersalnych. Obserwować można nie tylko koncentrację obsługi wierzytelności trudnych w specjalistycznych jednostkach organizacyjnych, ale także optymalizację procesu windykacji poprzez wprowadzanie i rozwijanie outsourcingu czy pakietowej sprzedaży wierzytelności. Czytaj więcej...Raport specjalny: IT ułatwia pracę

Czasami można odnieść wrażenie, że w świecie windykacji od lat nic się nie zmienia. Zasada jest prosta: jeżeli klient jest zadłużony, banki wprowadzają różne działania windykacyjne, które opierają się przede wszystkim na akcjach telefonicznych. Taki model funkcjonował od lat, funkcjonuje aktualnie i prawdopodobnie będzie funkcjonował do czasu, kiedy generalnie nie zmienią się sposoby korzystania z usług bankowych. Czytaj więcej...
Strefa VIP: Ojczyzna i banki jako dojne krowy

Motto "...panom posłom potrzeba: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Z pieniędzy podatkowych mają być utrzymywane partie, mają być płaceni ich agitatorowie, wypędki najrozmaitsze. To jest ich cel i dążenie. Mają być subsydiowane ich towarzystwa, które panowie partyjniacy okradną... Dlatego też największą moją troską jest odparcie ataków na pieniądze skarbowe" Marszałek Józef Piłsudski w wywiadzie z 27 sierpnia 1930 Czytaj więcej...Strona 2 z 212