BANK 2011/07- 08

bank.2011.07-08.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2011)

  • Temat numeru - Bez reformy finansów publicznych nie będzie euro Polska musi uporządkować finanse publiczne, aby spełnić wymogi z Maastricht i wejść do strefy euro. Dopiero około roku 2018 jest szansa na zastąpienie złotego wspólną walutą Eurolandu. Złoty bardzo nam pomógł w kryzysie z roku 2008 i obecnym "greckim". Na wprowadzenie euro liczą polscy przedsiębiorcy zmęczeni kosztownym ryzykiem walutowym.

Prawne aspekty biometrii: Wykorzystanie biometrii do uwierzytelnienia czynności bankowych

Sytuacja prawna danych biometrycznych wykorzystywanych w sektorze bankowym uregulowana jest przez przepisy ustawy Prawo bankowe pozostającej w związku z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w części nieuregulowanej dwoma pierwszymi ustawami, w przypadku maksymalizacji ochrony osiąganej na poziomie tego aktu prawnego. Czytaj więcej...


Prawne aspekty biometrii: Dane biometryczne i ich rodzaje

Za dane osobowe ustawa uznaje "wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Kluczowym elementem umożliwiającym udzielenie odpowiedzi na pytanie "czy wszystkie dane biometryczne są danymi osobowymi" będzie zbadanie skutku, chociażby potencjalnego, wynikającego z wykorzystania poszczególnych danych biometrycznych w postaci możliwości identyfikacji tożsamości na podstawie danych biometrycznych. Czytaj więcej...


Prawne aspekty biometrii:Biometria w kontekście danych osobowych

Dane biometryczne to informacje o osobie, uzyskiwane wskutek wcześniejszego pomiaru właściwości cech fizycznych (np. odcisk palca, wzór naczyń krwionośnych palca, dłoni) lub cech zachowania człowieka (w naukowym słownictwie biometrycznym zamiast "cech zachowania" używa się sformułowania "cechy behawioralne", np. głos, podpis odręczny). Czytaj więcej...
Rynek finansowania: Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rada Ministrów zaakceptowała przygotowane przez resort finansów założenia do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, które uniemożliwiłyby zakładanie od 1 stycznia 2012 r. jednodniowych lokat, tzw. antybelkowych. W efekcie tego Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Polski leasing ma już 20 lat

Chociaż leasing kończy w Polsce już 20 lat, przez długi czas był on tzw. umową nienazwaną, podobną w swoim charakterze do umów najmu i dzierżawy. Początkowy brak regulacji prawnych dla leasingu spowodował powstanie na początku lat 90. wielu jego form, które z dzisiejszą definicją leasingu nie mają nic wspólnego. Dzięki takim rozwiązaniom leasingobiorca mógł jednorazowo bądź w bardzo krótkim czasie rozliczyć cały wydatek inwestycyjny w kosztach uzyskania przychodu (tzw. leasing norweski, leasing lombardowy). Czytaj więcej...


Bank i Klient: Nowe instrumenty finansowe CIP

Od lipca przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. 29 czerwca br. podpisano pierwszą polską umowę reporęczeniową w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Ogłoszono także datę rynkowego aktywowania pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro-, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Nadmorskie Davos

Europejski Kongres Finansowy, organizowany w Sopocie przez Gdańską Akademię Bankową oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, to jedna z najważniejszych w naszym kraju konferencji, gromadząca finansową elitę Polski i UE. Tym razem grono liderów sektora finansowego i energetycznego debatowało nad odbudową wartości i reputacji przedsiębiorstw, banków i krajów w najbliższych latach, którą mocno nadszarpnął globalny kryzys. Czytaj więcej...Zasady: Korzyści z doradztwa

Banki i instytucje finansowe to organizacje gospodarcze, które muszą cieszyć się zaufaniem publicznym, a równocześnie przynosić właścicielom i akcjonariuszom zyski. Podstawowym zatem zadaniem kadry zarządzającej jest prowadzenie właściwych strategii działania. Mogą w tym pomóc firmy doradcze. Czytaj więcej...


Bazylea II: Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w bankach

Wejście w życie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej oznacza dla banków konieczność nie tylko zmiany podejścia do problemu zarządzania ryzykiem, ale także upowszechnienia jej założeń w skali całej organizacji. W szczególności, z koniecznością podjęcia nowych zadań oraz przyjęciem filozofii Bazylei II muszą zmierzyć się jednostki audytu wewnętrznego. Czytaj więcej...


Rekrutacja: Doradztwo personalne dla bankowości

Banki i instytucje finansowe mają w swoich strukturach organizacyjnych wyspecjalizowane jednostki organizacyjne zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi. To zrozumiałe, że stawia się na jakość zatrudnionej kadry, bo ona przesądza o sukcesie. Stąd dba się o szkolenia i rozwój kompetencji pracowników na różnych stanowiskach. Warto zatem postawić pytanie, jakich pracowników poszukują dziś instytucje finansowe działające na naszym rynku. Czytaj więcej...Sprawozdania: Niezależność biegłych rewidentów

Postawione przez Komisję Europejską tezy w kwestii niezależności firm audytorskich koncentrują się wokół następujących zagadnień: sposobu wyboru biegłych rewidentów i czasu trwania ich zaangażowania (rotacji firm audytorskich w jednostkach zainteresowania publicznego) oraz wprowadzenia ograniczenia zakresu świadczenia usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych na rzecz badanych jednostek. Czytaj więcej...


Konsulting: Kto pyta – nie błądzi

Nowe technologie informatyczne mogą zwiększyć efektywność samej organizacji, jak też umożliwić oferowanie nowych produktów bankowych, ubezpieczeniowych itp. Dziś problemem nie są możliwości techniczne, ale umiejętność ich wykorzystania w biznesie. Ostatnie lata to przywiązywanie większej wagi do kosztów realizowanych projektów informatycznych. By osiągnąć zamierzone cele, warto korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Czytaj więcej...


Product factory: W poszukiwaniu straconego czasu, pieniędzy i efektywności

Jeszcze kilkanaście lat temu pod szyldem bankowości detalicznej mogliśmy znaleźć głównie ofertę rachunków osobistych, kont oszczędnościowych oraz kredytów konsumenckich. Wraz z rozwojem informatyzacji znaczna część klientów banków komercyjnych przekonała się również do korzystania z bankowości internetowej. Menedżerowie produktów musieli skupić się na innowacyjności oferty. Sposobem na utrzymanie pozycji rynkowej okazało się lepsze dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów. Czytaj więcej...Prezentacja: Trend Micro: Bezpieczeństwo poufnych danych

Dane mają dla banków olbrzymią wartość. Ich niewystarczająca ochrona może negatywnie wpłynąć na opinię instytucji finansowej lub osłabić jej pozycję względem konkurencji, może mieć także swoje konsekwencje prawne - banki obowiązuje bowiem ustawa o ochronie danych osobowych. Wystarczy wyobrazić sobie rezultat uzyskania dostępu do cennych danych (stany kont, dane osobowe, historia przelewów) przez przestępców. Instytucje finansowe powinny wybrać odpowiedni sposób zabezpieczania informacji wysyłanych do klientów - wyciągów bankowych, pism przedstawiających stan zadłużenia itd. Możliwości jest kilka. Czytaj więcej...
Opinnie: Rewolucja

Aż strach przyznać, ale "Harvard Business Review Polska" w ślad za swoim starszym amerykańskim bratem, właśnie ogłosił kolejną rewolucję. Tym razem w marketingu. A doświadczenie uczy, że w takim razie pozostaje już tylko kwestią czasu, aby nowa koncepcja zaczęła w mniejszym czy większym stopniu wyznaczać przyszłe standardy w biznesie. Czytaj więcej...


Opinnie: Przepowiednia

Co ma być, to będzie. To przekonanie, ubrane w uczone słowa nosi nazwę teorii przepowiedni samo się spełniającej. Jej typowym przykładem jest panika bankowa. Jeśli klienci będą przekonani, że bank utracił ich depozyty, to ta instytucja kredytowa zbankrutuje, nie zdoła wywiązać się ze swoich zobowiązań. Czytaj więcej...Prawo: Wykonywanie polskich orzeczeń w Niemczech

W naszej praktyce adwokackiej pojawiają się wciąż sprawy, w których polski powód skarży niemieckiego pozwanego w Polsce, uzyskując odpowiedni tytuł egzekucyjny. Takie postępowanie opłaca się głównie wówczas (zakładając właściwość polskiego sądu), gdy chodzi o stan faktyczny mający miejsce w Polsce, do którego stosuje się polskie prawo. Sam wyrok to jednak dopiero połowa sukcesu, bo zasądzoną wierzytelność powoda trzeba jeszcze wyegzekwować Czytaj więcej...


Zagranica: Kobieta na trudne czasy

Pierwsza kobieta na czele jednej z najważniejszych światowych instytucji finansowych została wybrana przez 24 członków rady nadzorczej MFW bez głosowania, prawem konsensusu, choć jej droga na szczyt wcale nie była tak łatwa i pewna, jak się dziś uważa. Kampania wyborcza, z początku niezbyt ciekawa, miała jednak posmak zakulisowego dramatu. Kto wie, czy Christine Lagarde nie zwyciężyła tylko dlatego, że jej najpoważniejszy konkurent był o dwa lata za stary... Czytaj więcej...


Strefa VIP: Biznes, ale i misja

Przychodzi Justyna Kowalczyk na parapetówkę i mówi: No to wygraliście! Nie wdając się w szczegóły, czy jej reklamowi znajomi wzięli kredyt we frankach, czy w złotych, z prowizją czy bez, można chyba od razu się zgodzić, że na pewno wygrała Kowalczyk, a i Polbank EFG nie przegrał. Wszystkie banki, które są zaangażowane w sponsoring sportowy, robią dobry interes. Czytaj więcej...


Strefa VIP:Próżność ukarana, czyli… Wielki Gombro urzędnikiem bankowym

Są takie daty w kalendarzach, które wyglądają niewinnie, wróżą ładną pogodę, spokojną pracę, na przykład w banku, i miłe popołudnie. Tak mogło być 21 lipca 1931 r. w Buenos Aires, gdy przy ulicy Mayo 25 rozpoczął swą działalność Banco Polaco, spółka akcyjna Banku PEKAO S.A., powołana do życia, by pośredniczyć w przekazie zarobionych ciężką pracą pieniędzy licznej w Argentynie Polonii do rodzin w kraju. Czytaj więcej...