BANK 2012/10

bank.2012.10.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (październik 2012)

  • UNIA BANKOWA AD 2013? Jeżeli nawet padnie "tak" dla unii bankowej i ruszy nadzór pod egidą Europejskiego Banku Centralnego od 2013 r., to w żaden sposób nie rozwiąże to bieżących problemów. Jedynie narazi reputację EBC, gdy zawiedzie autoryzowany przez niego, a wykonywany przez jeszcze kogoś innego, nadzór nad którymś z 6 tys. banków unii walutowej.Rynek finansowy: Jak to będzie działać?

Stało się! 27 września prezydent Niemiec Joachim Gauck podpisał ratyfikację traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) i już 8 października w Luksemburgu odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie rady gubernatorów nowej europejskiej instytucji, pod przewodnictwem jej szefa, do tej pory dyrektora wykonawczego Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF), niemieckiego ekonomisty Klausa Reglinga. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Przegląd wydarzeń – październik 2012

Podatek od transakcji bankowych od 2014 r.? 0,1 proc. od obrotu akcjami oraz obligacjami, 0,01 proc. od instrumentów pochodnych - taką stawkę podatku proponuje Komisja Europejska. Ma to przynieść rocznie w granicach 55-57 mld euro. - To sprawa elementarnej uczciwości - podkreśla przewodniczący KE Jose Manuel Barroso. Jego zdaniem sektor bankowy też powinien dać coś społeczeństwu, skoro podatki płacą pracownicy i inne sektory gospodarki. Przeciwni jednak podatkowi są Brytyjczycy, którzy boją się, że nowe obciążenia wypłoszą z City międzynarodowe korporacje. Francja i Niemcy mają tu plan B - wprowadzenie podatku od transakcji bankowych tylko w krajach strefy euro. Zdaniem niektórych ekspertów pomysł podatku ma uspokoić tę część europejskiej opinii publicznej, która o wywołanie kryzysu oskarża sektor bankowy. Czytaj więcej...


Temat numeru: Nadzór makroostrożnościowy

Doświadczenia z ostatniego kryzysu finansowego w strefie euro stały się akceleratorem ważnych reform regulacyjnych i instytucjonalnych. Jedną z nich było powołanie w grudniu 2010 r. organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w UE - Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ERRS). Z kolei we wrześniu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji, która wprowadza jednolity nadzór bankowy w strefie euro (ang. Single Supervisory Mechanism, SSM), nazywany też unią bankową Czytaj więcej...

Temat numeru: Europejski nadzór bankowy? Nie tak szybko

Można powiedzieć, że widmo krąży po Europie, widmo unii bankowej, które budzi niepokój sporej części sektora finansowego we wszystkich krajach kontynentu. Konstrukcja jej pierwszego etapu - wspólnotowego nadzoru bankowego już zrodziła poważne podziały polityczne. Wrześniowe spotkanie europejskich ministrów finansów na Cyprze zakończyło się otwartym sporem między krajami, które chcą takiego nadzoru jak najszybciej, a tymi, które chcą jeszcze negocjować uprawnienia przyszłej instytucji. Czytaj więcej...


Temat numeru: Realpolitik blokuje unię bankową

"Idźcie tropem pieniędzy!" - mawiał najważniejszy, poufny informator do prowadzących w sprawie skandalu Watergate śledztwo dziennikarzy "Washington Post" Boba Woodwarda i Carla Bernsteina. W pragmatycznym, amerykańskim podejściu prześledzenie trajektorii sum wydanych przez polityków administracji Nixona mogło wyjaśnić - i w dużej mierze wyjaśniło - mroczne manewry polityczne Waszyngtonu. Zagadki europejskich banków, problemów euro, kryzysu sektora bankowego i oporów, na jakie trafia plan utworzenia europejskiego systemu nadzoru bankowego, a następnie paneuropejskiej unii bankowej powinny na pozór być łatwiejsze do rozumienia, gdyby pójść takim praktycznym tropem i przyjąć, że gwarancje dla pieniędzy, jakimi operują instytucje finansowe, wyjaśniają konieczność przyjęcia proponowanych przez eurokratów rozwiązań. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Bankowość cienia

Z czym się kojarzy w Polsce shadow banking? Dla zwykłego mieszkańca naszego kraju z Amber Gold i z firmami pożyczkowymi, których ulotki możemy coraz częściej znaleźć za wycieraczkami i w skrzynkach na listy. Ale czy to jest shadow banking zdziwiłby się wtedy mieszkaniec Europy Zachodniej, który musiałby się chwilę zastanowić, aby znaleźć wspólne z doświadczenia ze swoim rozmówcą ze Stanów Zjednoczonych. Taka rozmowa miałaby też zupełnie inny przebieg w gorących miesiącach roku 2008 i kilka lat temu, gdy zaczęły się obsuwać w dół ratingi części krajów strefy euro. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Ryzyko jest częścią tego biznesu

Setki branżowych ekspertów, liczni zagraniczni goście z takich firm, jak: AEF Hiszpania, Raiffeisen Factor Bank, RiskFactor Solutions, GFCC BNP Parisbas Fortis, Eurofactor AG, dogłębne analizy i burzliwe debaty. Tak po krótce można podsumować III Międzynarodowy Kongres Faktoringu zorganizowany 13 września 2012 r. przez Polski Związek Faktorów w warszawskim hotelu "Marriott". Czytaj więcej...


Raport specjalny: W świecie prawno-bankowym

Rozwijający się dynamicznie sektor bankowy wymusza wiele ewolucyjnych zmian w instytucjach działających w jego otoczeniu. Choćby kancelariach prawnych, firmach doradczych czy windykacyjnych, funkcjonujących dziś inaczej niż kilka lat temu. Zmieniają się też oczekiwania rynku. W nowy model działania wpisuje się dziś troska o klienta, fachowość i specjalizacja przy jednocześnie sprawnej i konkurencyjnej cenowo obsłudze. Czytaj więcej...Raport specjalny: Prawo bankowe a nowe technologie

Nowoczesne technologie szturmem zdobywają wszystkie branże, które dzięki nim chcą poprawiać, rozwijać, zabezpieczać i obniżać koszty świadczonych przez siebie usług. Ich rozwój jest bardzo dynamiczny. Niestety ci, dla których bezpieczeństwo stanowi kwestię kluczową, mają problem - prawo, w całym swoim majestacie, nie nadąża za zmianami technologicznymi.   Czytaj więcej...Opinie: Przedszkola głupcze!

Wsiedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica przy prostokątnym stole zasiadło pod koniec września do publicznej debaty reprezentatywne grono autorytetów ekonomicznych. Jej polityczna geneza, zaproszenie największej partii opozycyjnej, spowodowała, że od początku towarzyszyły jej emocje pozamerytoryczne. Czytaj więcej...


Prezentacja: BIK w odpowiedzi na krytykę polskich uczelni

Początek roku akademickiego stwarza, jak co roku, okazję do oceny jakości kształcenia na polskich uczelniach. W tym roku pojawiło się wiele krytycznych opinii w tym temacie, a falę krytyki otworzył duży pracodawca, prezes PZU, wytykając całemu systemowi szkolnictwa wyższego nieumiejętność przygotowania absolwentów do przyszłej pracy. W ślad za tym artykułem pojawiło się wiele artykułów polemicznych, przedstawicieli profesury, jak również publicystów. Wszyscy starali się wskazać złoty środek na uzdrowienie tej sytuacji poprzez np. wprowadzenie większej liczby zajęć praktycznych, współpracę bezpośrednią z korporacjami i centrami usług biznesowych, konsolidację małych uczelni celem wzmocnienia jakości kształcenia itp. Czytaj więcej...


Nasze Patronaty: Konferencja Katedr Finansów – Katowice 2012

W dniach 12-14 września 2012 r. w Katowicach w centrum konferencyjnym hotelu "Angelo" odbyła się kolejna Konferencja Katedr Finansów - Katowice 2012. Spotkania organizowane są cyklicznie, stanowiąc unikatowe forum wymiany poglądów przedstawicieli świata nauki czołowych ośrodków naukowych w Polsce, biznesu oraz instytucji publicznych na najbardziej aktualne tematy związane z szeroko pojętymi finansami i ich oddziaływaniem na sferę realną gospodarki. Czytaj więcej...


Strefa VIP: X Rregaty o puchar Związku Banków Polskich: Z przodu jachtu jest dziób…

W tym roku nie było aż tak dramatycznie jak w ubiegłych latach - tylko jedna załoga nie dokończyła wyścigu z powodu wywrotki - ale do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto wygra X Regaty o Puchar Prezesa Związku Banków Polskich. Gdy wreszcie komisja sędziowska mogła ogłosić wyniki, gratulacje zaczęła odbierać załoga Banku Gospodarstwa Krajowego - najlepsza w kategorii bankowej i ogólnej. Tym razem zawody odbyły się na Zalewie Zegrzyńskim. To na pozór łatwy akwen, ale tylko wtedy, gdy wiatr się nie leni. Być może Boreasz, Zefir, Notos i Euros nie dostali ostatnio kredytu (albo wręcz przeciwnie: dostali, więc wyjechali na bardziej egzotyczne wakacje) i w rewanżu zastrajkowali, przez co żeglarze-bankowcy musieli zmagać się przede wszystkim z prądem Narwi przepływającej przez Zalew. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Etyka. Kuracja dla rynków finansowych*

W ciągu ostatnich kilku lat w debatach z pogranicza etyki i finansów koncentrowano się przede wszystkim na działaniach banków: nadmiernie zlewarowanych i wykazujących przesadną skłonność do podejmowania ryzyka, co stanowiło jedną z podstawowych przyczyn kryzysu finansowego z lat 2007-2009. Uczuciem dominującym wśród uczestników i obserwatorów życia gospodarczego była świadomość, że rynki finansowe znalazły się na skraju załamania. Wysiłki podjęte wówczas przez banki centralne, instytucje nadzoru finansowego oraz rządy miały na celu ustabilizowanie sytuacji i stworzenie nowych ram regulacyjnych dla funkcjonowania rynku. Czytaj więcej...