BANK 2012/11


Rynek finansowy: Kronika (listopad 2012)

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Polska awansowała aż o 7 pozycji w rankingu "Doing Business" Banku Światowego, który pokazuje, z jaką łatwością lub trudnością prowadzi się działalność gospodarczą w 185 krajach na świecie. Znaleźliśmy się na 55. miejscu spośród 185 badanych krajów, tuż za Węgrami, ale przed Luksemburgiem. Rok temu byliśmy na 62. pozycji. Raport obejmuje okres od połowy 2011 r. do połowy 2012 r. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Dokąd zmierza bankowość?

Jeśli ktoś sądził, że koncepcja unii bankowej wyczerpuje zapał Komisji Europejskiej do reformowania sektora finansowego we Wspólnocie, to grubo się myli. To dopiero przygotowanie narzędzi do wykuwania na nowo struktury sektora bankowego w UE. Jej wizja jest jeszcze stosunkowo mglista, ale sama dyskusja została rozpoczęta wraz z publikacją raportu zespołu ekspertów, któremu przewodniczył Erkki Liikanen. Gubernator fińskiego banku centralnego i jednocześnie członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Nadciągają czarne chmury

Można się pocieszać, że prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego nierzadko rozmijają się z rzeczywistością, jednak raport opublikowany przy okazji październikowego kongresu MFW w Tokio budzi spory niepokój odnośnie koniunktury światowej. Można go podsumować w trzech punktach: przyszłość euro pozostaje ciągle niepewna, ścisły rygoryzm budżetowy może być ciężkim błędem politycznym, banki mocno zmniejszą ofertę kredytową. Jednym słowem - jest źle. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Nowe pomysły

W marcowym numerze ("Grecki rekord świata") pisaliśmy, że zatwierdzony w lutym drugi plan pomocowy dla Grecji ma nikłe szanse powodzenia. Dziś to już fakt. Wszystkie trzy instytucje, które wymogły na Grekach bezprecedensowe oszczędności - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny - zdały sobie sprawę, że wyznaczone przez nie cele są nierealistyczne. Trwa gorączkowe poszukiwanie nowych pomysłów. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Wojna z bankami

Ostre wystąpienie Guido Mantegi, brazylijskiego ministra finansów, na październikowym forum Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w Tokio ilustruje narastający konflikt między trzema mocarstwami gospodarczymi, które rozpoczęły bądź kontynuują politykę drukowania pustego pieniądza - Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Japonią - a dużymi krajami rozwijającymi się, szczególnie reprezentowanymi przez BRICS - Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Afrykę Południową. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Przegląd wydarzeń – listopad 2012

EBC uspokaja Niemcy w sprawie skupu obligacji. Skupowanie przez Europejski Bank Centralny obligacji zadłużonych krajów st refy euro nie narusza jego mandatu - z takim przesłaniem pojechał do Berl ina szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. Spotk ał się z setką posłów do Bundestagu. Dragi przekonywał ich, że skupowanie obligacji zadłużonych krajów eurolandu nie kłóci się z naczelnym zadaniem bank u, jakim jest utrzymanie stabilności cen ani nie narusza niezależności E BC. Sposób skupowania został tak pomyślany, by nie ograniczał dyscypliny fisk alnej w krajach strefy euro, ani też nie był sposobem na bezpośrednie finansowanie państwa członkowskiego. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Rekomendacja T

Związek Banków Polskich przedstawił swoje uwagi do projektów aktów prawnych istotnych dla sektora bankowego, a także dla całej sfery gospodarczej i obrotu finansowego. Z zadowoleniem przyjął podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego prac nad projektem nowej Rekomendacji T, dotyczącej zarządzania rynkiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Obecnie obowiązująca spowodowała, zdaniem bankowców, migrację grupy klientów z banków do firm niebankowych, a zatem do stopniowej utraty przez banki ich pozycji w segmencie kredytów detalicznych. Zasadniczy kierunek proponowanych aktualnie zmian, przedstawiciele ZBP uważają za dobry. Ich zdaniem istnieje jednak obawa, że tak dla klientów, jak dla banków, korzyści z wprowadzenia nowej rekomendacji będą ograniczone. Czytaj więcej...IT@ BANK: Poprawa konkurencyjności banku

Innowacyjność zawsze była w cenie, jednak dopiero dziś wiele wcześniejszych pomysłów może być zrealizowanych. Rozwój technologii IT pozwala szybko wprowadzać wszelkie nowości. Dla instytucji finansowych na pewno aspekt bezpieczeństwa jest nadal najważniejszy. Szybkie zmiany w technologii to zawsze duże wyzwanie dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwo. Czytaj więcej...


IT@ BANK: Podstawowy system bankowy dla popularnej infrastruktury informatycznej

W lobby siedziby banku Nordea w Kopenhadze w Christianshavn znajduje się stara papierowa księga główna (ang. bank ledger). W opasłym tomie bankierzy sprzed wieków notowali operacje na koncie i saldo rozrachunków ze swoimi klientami. Bankowość funkcjonowała w ten sposób z powodzeniem przez wieki. Od czasów papierowych ksiag rachunkowych do dzisiaj wiele się zmieniło. Informatyczne systemy centralne posiada dzisiaj każdy polski bank. Czytaj więcej...

IT@ BANK: Lepsza jakość, większa efektywność

Zapewniamy dobry kontakt! Właśnie o tym, zgodnie ze swoim motto, Altar postanowił przekonać Bank Pocztowy S.A., a w zasadzie jego klientów, wdrażając w tej instytucji Altar Contact Center - system do wielokanałowej obsługi klientów. Samo wdrożenie określono jako długo wyczekiwane w branży i bardzo ciekawe, zarówno pod k ątem samej architektury systemu, jak również funkcjonalności. Czytaj więcej...


IT@ BANK: Potrzeba Zintegrowanej Platformy Zarządzania Finansami i Ryzykiem

Strategicznym wyzwaniem dla instytucji finansowych powinno być przekształcenie architektury systemów informatycznych na w pełni zintegrowaną, umożliwiającą dopasowanie funkcji ryzyka i finansów. Chodzi o osiągnięcie wymiernej efektywności całego procesu sprawozdawczości i ostateczne usprawnienie podejmowania decyzji strategicznych. Czytaj więcej...

IT@BANK 2012: Centralizacja obsługi płatności – metoda na zwiększenie płynności finansowej banku i pozyskanie nowych klientów

Do niedawna standardem obsługi płatności klientowskich w Polsce były krajowe przelewy Elixir i Sorbnet. Przelewy walutowe klientów banku realizowane były okazjonalnie, a płatności zagraniczne kojarzyły się nieodzownie z transakcjami międzybankowymi. Taki podział obszarów funkcjonalnych utrwalił w architekturze systemów bankowych model, w którym każdy z elementów posiada niezależną obsługę systemów rozliczeniowych płatności. Czytaj więcej...


IT@BANK 2012: Najlepsze praktyki i procedury wdrażania rozwiązań do automatyzacji testów funkcjonalnych systemów i procesów finansowych

Nie ma żadnych wątpliwości, że rygorystyczne testy są najważniejszym czynnikiem gwarantującym sukces w procesie tworzenia aplikacji. Największym wyzwaniem stojącym przed programistami, działami kontroli jakości i kadrą kierowniczą w banku jest przyspieszenie procesów testowania i zwiększenie ich precyzji oraz zakresu — najważniejsze, aby zrobić to bez uszczerbku dla budżetu IT, który i tak w dzisiejszych czasach jest ograniczony. Czytaj więcej...IT@BANK 2012: Skuteczna ochrona danych firmy

Technologie chroniące przed wyciekiem danych DLP (Data Leakage Protection lub Data Leakage Prevention) były kilka lat temu jedynie nowinką technologiczną. Dzisiaj stanowią już ważny element zabezpieczeń ze względu na konieczność zachowania zgodności z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami prawnymi. Istotnym powodem coraz szerszej obecności systemów DLP jest również ich skuteczność zweryfikowana w praktyce przez coraz liczniejszą rzeszę organizacji. Firmy z sektora finansowego stały się prekursorem tego typu rozwiązań. Nadszedł więc czas, by przyjrzeć się bliżej rozwiązaniu DLP. Czytaj więcej...IT@BANK 2012: Outsourcing desktopów czy wirtualizacja?

Outsourcing to niezwykle efektywna strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza przekazanie pełnej odpowiedzialności za wybrane zasoby informatyczne, funkcje i procesy biznesowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu organizacja klienta jest w stanie skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach i znacząco obniżyć koszty funkcjonowania. Firmy zyskują także pojedynczy punkt kontaktu w przypadku awarii lub potrzeby uzyskania wsparcia technicznego. Czytaj więcej...


IT@BANK 2012: Randka z chmurą

W Polsce wciąż nie doczekaliśmy się bezpośrednich przepisów regulujących sprawę cloud computingu. A tymczasem to właśnie rozwiązanie stało się ikoną technologicznego zaawansowania, które coraz więcej instytucji finansowych stara się wykorzystać marketingowo. Wszyscy chcą naklejki: cloud computing Czytaj więcej...


IT@BANK 2012: Wysoka przepustowość– mrzonka czy rzeczywistość?

Jak wynika z danych ZBP i NBP zawartych w raporcie NetB@nk dotyczącym bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych, od kilku lat dynamicznie wzrasta liczba aktywnych klientów bankowości internetowej. W tej sytuacji ważnym aspektem staje się praca wykonywana przez banki nad udoskonalaniem systemów oraz rozwijaniem platform do realizacji transakcji. Czytaj więcej...

IT@BANK 2012: Zrównoważona droga do zysków

Wiele firm korzystających z rozwiązań do przetwarzania dokumentów staje przed dylematem: wydajność czy ekologia? Na szczęście nie trzeba już wybierać. Nowoczesne rozwiązania i systemy pozwalają optymalizować procesy, przynosząc wymagane oszczędności i minimalizując jednocześnie oddziaływanie na środowisko. To jeden z najważniejszych elementów zrównoważonego biznesu. Czytaj więcej...
Prezentacja: Koniec gladiatorów?

Kiedy w 2000 r. Ridley Scott zrealizował film "Gladiator", mógł liczyć, że właśnie stworzył dzieło na miarę siedmiu nominacji, pięciu Oscarów oraz wielu innych nagród. Z pewnością jednak nie podejrzewał, że jego film stanie się jednym z częściej wykorzystywanych materiałów szkoleniowych. Większość menedżerów, która w pierwszej dekadzie XXI w. uczestniczyła w szkoleniach z zarządzania, miała okazję zobaczyć, jak Russell Crowe (generał Maximus - tytułowy gladiator) na arenie organizuje i mobilizuje do walki przypadkowych towarzyszy niedoli. Skazani na porażkę - odnoszą sukces. Czytaj więcej...Prezentacja: Delewaryzacja w kredytach

Jak wynika z wrześniowego raportu Biura Informacji Kredytowej "Kredyt Trendy", ilość udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych w ostatnim kwartale jest aż o 17 proc. niższa niż przed rokiem. Spadki akcji kredytowej pogłębiają się we wszystkich badanych obszarach - także w kredytach mieszkaniowych i kartach kredytowych. Jedną z przyczyn spadków w segmencie kredytów ratalnych i gotówkowych, a zwłaszcza w tych pierwszych, może być coraz większa aktywność parabanków Czytaj więcej...


Strona 1 z 212