BANK 2012/01

MF BANK 2012/01 - OkładkaMiesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2012)

  • Temat numeru - Gospodarka i finanse Prezentujemy opinie o "udomowieniu" polskich filii zagranicznych banków, regulacji dotyczących opłat interchange. Ponadto publikujemy wywiad z szefem FM Banku oraz dzielimy się opiniami prof. Andrzeja Kazimierczaka z RPP na temat stanu i perspektyw polskiej gospodarki
  • Warto przeczytać!Podsumowujemy polską prezydencję UE; piszemy o: bezkarnych agencjach ratingowych, nowych zasadach procesu cywilnego, przedstawiamy raport pokazujący wpływ Bazylei III na polski sektor bankowy.
  • Raport specjalny: A.D. 2012 to w chińskiej mitologii rok Wodnego Smoka. Jego początek może być porównywalny z mocnym filmem "Wejście smoka" legendarnego Bruce’a Lee. Tylko tak można potraktować deklarację otwarcia pierwszej nad Wisłą filii ogromnego Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Z tej okazji pokazujemy ewolucję chińskiego systemu bankowego od reform Deng Xio Pinga z lat 80. po czasy współczesneRynek finansowy: Siła i słabość agencji

Gdy w połowie listopada Moody’s ogłosił, że polska branża bankowa ma "negatywne" perspektywy rozwoju na najbliższe półtora roku, nawet najwięksi pesymiści przyjęli to z niedowierzaniem - kilka dni wcześniej nasze największe banki ogłosiły rekordowe zyski. Ci, którzy się oburzali, mówiąc nawet o "szaleństwie" Moody’s, specjalnie nie przesadzali - choć nie istnieją instytucje oceniające światowe agencje ratingowe, ich reputacja w ostatnich latach została mocno nadszarpnięta, a słowa o "wariactwie" czy zwykłym braku powagi padają niemal wszędzie. Jest jednak coś, co powoduje, że "Wielka Trójka" (Standard&Poors, Moody’s, Fitch) ma się świetnie... Czytaj więcej...Rynek finansowy: Sukcesy i frustracje

W podsumowaniach sześciu miesięcy polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej słowo "sukces" padało w tak różnych kontekstach, że nie zawsze łatwo było zrozumieć jego sens. Dla niektórych znaczyło ono "brak większych wpadek", dla innych "sprawność administracyjną na scenie międzynarodowej i posunięcie wielu spraw do przodu". Generalnie Polska faktycznie nie ma się czego wstydzić, lecz właściwie nasze zarządzanie (rządzenie na tym stanowisku nie jest możliwe) było też źródłem frustracji - nie zostało szerzej zauważone, gdyż pozostawało na zupełnym marginesie spraw, które w ciągu tego półrocza były dla Unii najbardziej istotne. Czytaj więcej...

Horyzonty finansów 2012: Wyzwania dla chińskich banków

Chińczycy często postrzegani są przez resztę świata jako tania siła robocza. W rzeczywistości są dumnymi ludźmi, patrzącymi na przybysza z Europy nieco protekcjonalnie. Banki Państwa Środka są największe na świecie, a ich szefowie nie mają kompleksów wobec instytucji zachodnich. Zdają sobie sprawę ze swoich słabości i starają się szukać rozwiązań własnych problemów, starannie analizując poczynania konkurentów z Europy i USA. Czytaj więcej...

Horyzonty finansów 2012: Polskie szanse w Państwie Środka

Chiński pomysł na wprowadzenie gospodarki rynkowej odniósł sukces. Jednak elity Państwa Środka dostrzegają obecnie zagrożenia, jakie niesie z sobą szybki rozwój gospodarki nastawionej głównie na produkcję dla innych. Widać już pierwsze symptomy nowej strategii rozwoju, takie jak inwestycje w rozwój rynku wewnętrznego, promowanie nowych technologii i aktywny udział w gospodarce światowej. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Instrumenty inżynierii finansowej

Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce są unikalnym, nie tylko w skali naszego kraju, ale i całej Wspólnocie, spotkaniem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tej tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach, łącznie, ponad 20 programów w latach 2007-2017. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Skąd zdobyć środki na własne M-4?

Jak w dobie gospodarczego kryzysu stwarzać warunki do zakupu nowych mieszkań? Czy wyjściem z sytuacji jest powrót do budownictwa komunalnego? Czy popularny w Niemczech i Austrii model oszczędzania na cele mieszkaniowe ma szansę przyjąć się i nad Wisłą? A może należy stworzyć warunki przedsiębiorczym rodakom, by inwestowali w tanie mieszkania na wynajem? Co do jednego nie ma wątpliwości: bez wprowadzenia bardziej elastycznych form finansowania zakupu nieruchomości nie ma co mówić o rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego. Czytaj więcej...


Prezentacja: Sprzedaż wierzytelności w kontekście oceny wiarygodności kredytowej

Sprzedaż wierzytelności jest jednym z instrumentów zarządzania należnościami, po który coraz częściej sięgają banki chcące uwolnić się od "złych" długów i poprawić jakość portfeli kredytowych. Przedmiotem rozważań nie będą jednak korzyści, jakie mogą osiągnąć banki, stosując ten instrument. Proponujemy spojrzenie na sprzedaż wierzytelności z innej perspektywy - z perspektywy przyszłych, potencjalnych kredytodawców klientów, których wierzytelności zostały sprzedane. Czytaj więcej...Prezentacja: Rozwiązanie do podpisów firmy Wacom dla instytucji bankowych

Cyfrowe podpisy są coraz bardziej powszechne w świecie biznesu, umożliwiając przyspieszenie codziennej pracy i ograniczenie kosztów przetwarzania dokumentów. Szczególne zapotrzebowanie na zaawansowane i niezawodne rozwiązania występuje w branżach, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dokładności, takich jak sektor bankowo--finansowy. Gama produktów do podpisów firmy Wacom, wiodącego producenta tabletów piórkowych, interaktywnych ekranów piórkowych i rozwiązań cyfrowych interfejsów została stworzona specjalnie na potrzeby firm, w których bezpieczeństwo i wydajność mają kluczowe znaczenie, i jest już używana przez kilka globalnych firm i renomowanych banków na świecie. Czytaj więcej...Prezentacja: Zrozumieć klienta

Istotą współczesnego marketingu w bankowości jest klientocentryzm rozumiany jako koncentracja wszystkich aktywności wokół klienta, jego potrzeb oraz oczekiwań. Większość banków widzi w takim podejściu klucz do poprawienia własnych wskaźników wydajności, zwiększenia udziału w rynku, odwrócenia negatywnych trendów w lojalności klientów etc. Czytaj więcej...


Technologie: Konsumeryzacja IT – nowe usługi w bankowości przyszłości

Obecnie jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed bankami, jest dynamiczny rozwój technologii konsumenckich, który wyznacza nowe oczekiwania klientów i użytkowników, ale również pracowników. Warto już dziś mówić o tym, jak zbudować swoją przewagę konkurencyjną, wykorzystując nowe technologie. Nie chodzi o te, które są zapleczem funkcjonowania organizacji, tylko te, które firma udostępnia swoim klientom dla lepszej i pełniejszej interakcji z nimi. Czytaj więcej...Opinie: Codzienność zmienia świat

Ekonomiści mówią, że w gospodarce jest stagnacja, gdy zwolnią z pracy sąsiada. Recesja się zaczyna, gdy nas zwolnią. Ta anegdota, pokazuje, że stan gospodarki postrzegamy przez zdolność do sfinansowania naszej codzienności. W przypadku gospodarstwa krajowego jest to zdolność do takiego manipulowania miernikami statystycznym, aby utrzymać się w ramach zapisanych w konstytucji. Czytaj więcej...


Opinie: Jak trwoga to…

Śledząc publikacje prasowe, trudno się oprzeć wrażeniu, że w dociekaniach nad obecnym kryzysem wszystkie spojrzenia kolejny raz kierowane są do dwóch głównych koncepcji ekonomicznych: różnych odmian liberalizmu gospodarczego oraz keynesizmu. Przypomina to trochę słynne zdanie Ludwiga Wittgensteina, że cała historia filozofii to nic innego, jak tylko komentarze do Platona. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Kartka z kalendarza

22 stycznia 1951 r. Poniedziałek. Imieniny Anastazji i Wincentego. Tego dnia obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W roku 1905 miało miejsce inne rewolucyjne wydarzenie - "Krwawa niedziela" w Petersburgu, a w 1946 władza ludowa uchwaliła dekret o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego. Lud pracujący miast i wsi świętował swe coraz to liczniejsze sukcesy. Oto mieszkańcy Czerwonego Sosnowca cieszyli się nową, wydłużoną linią tramwajową. W Warszawie zaś powstały ważne dla ludu pracującego: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych oraz Miejskie Zakłady Komunikacyjne! Cały kraj dzielnie wznosił zręby nowego, sprawiedliwego ustroju, w którym znikną i zapomniane zostaną złogi starego, kapitalistycznego wyzysku. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Procedury BCM Każdy bankowiec wie, że najwyższą wartością oceniającą firmę z branży finansowej jest jej wiarygodność w oczach klientów. Buduje się ją latami, a stracić można ją z tak banalnych powodów jak awaria miejskiego systemu zasilania, huragan, oberwanie chmury etc. Co grozi zalaniem budynku banku i utrudni korzystanie z infrastruktury informatycznej przez jego klientów. Eksperci ds. zarządzania ryzykiem prezentują przepisy prawne, regulacje i standardy wymagane w bankowym BCM. Szczegółowo wytłumaczone są zjawiska dotyczące audytu BCMS, analizy ryzyka, wymogów bezpieczeństwa wynikających z Solvency II, procedury np. Disaster Recovery Plan (DRPRP), roli systemów IT w BCM. Zaprezentowano także przykłady zarządzania kryzysowego, wyzwań z outsourcingu bankowego, prowadzenia szkoleń i komunikowania się z urzędami i klientami. Słowem lektura obowiązkowa na ciężkie czasy, które dają nowe wyzwania. (SBW) Czytaj więcej...