BANK 2012/02

bank.2012.02.okladka.150x19Miesięcznik Finansowy BANK (luty 2012)

  • Temat numeru - Nadzór finansowy po nowemu! Globalny kryzys wymusił na europejskich instytucjach nadzorczych nowe wymagania wobec banków. Czy polityka ostrożnościowa narzucona polskiemu sektorowi bankowemu utrudni prowadzenie biznesu? Na to pytanie odpowiada: prezes Związku Banków Polskich, dyrektor Departamentu Systemu Finansowego NBP oraz przewodnicząca Sekcji Banków Spółdzielczych ZBP.
  • RAPORT: windykacja należności i faktoringJak po dwóch latach można oceniać działanie EPU i E-BTE, czy następny etap cyfryzacji sądów pomoże bankom w odzyskiwaniu długów? W jaki sposób Europa i USA dają sobie radę z lawiną niespłaconych należności? Próbujemy odpowiedzieć na te pytania.
  • Unijne kary za błędy Bruksela zniecierpliwiona populizmem i jakobinizmem w ratowaniu finansów przez rząd Viktora Orbana sięgnęła po procedury karne wobec Budapesztu. Czy to zachowanie nie jest na wyrost? Zwłaszcza gdy porównamy problemy Węgrów i Greków.

Rynek finansowy: Kronika – luty 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2011 r. o 4,3 proc., po wzroście o 3,9 proc. w 2010 r., inwestycje wzrosły o 8,7 proc., natomiast popyt krajowy o 3,8 proc. GUS podał też grudniową stopę bezrobocia. Wyniosła ona 12,5 proc. W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 12,1 proc. Według Eurostatu w Polsce w listopadzie stopa bezrobocia była na poziomie 10 proc. W grudniu sprzedaż detaliczna była o 8,6 proc. wyższa niż w końcu 2010 r. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Degradacja i ratunek Europy

Sporo ostatnio w Europie wydarzeń historycznych związanych z agencjami ratingowymi: od listopada zeszłego roku nie ma już na kontynencie banku z potrójnym A (ostatnim był holenderski Rabobank), a w styczniu wystąpił nowy precedens - Standard&Poors za jednym zamachem obniżył noty dziewięciu krajom strefy euro, co pociągnęło za sobą kaskadę obniżek ocen kolejnym, licznym bankom. Czytaj więcej...Temat numeru: Trzy lata po raporcie

Jeśli szukalibyśmy oficjalnego miejsca narodzin polityki makroostrożnościowej to znaleźlibyśmy je w raporcie ekspertów pod przewodnictwem byłego szefa MFW i Banku Francji Jacquesa de Larosière’a sprzed trzech lat. Dla pełnej precyzji dodajmy, że w naszym kraju macro-prudential policy jest niekiedy tłumaczona jako polityka makrostabilnościowa. Czytaj więcej...Bank i Klient: Wręczono odznaczenia szczególnie zasłużonym pracownikom sektora bankowego

6 lutego w Klubie Bankowca w Warszawie szczególnie zasłużonych pracowników sektora bankowego nagrodzono okolicznościowymi odznaczeniami. Otrzymali oni odznaczenia honorowe Narodowego Banku Polskiego, odznaki honorowe Związku Banków Polskich oraz Nagrody 20-lecia Związku Banków Polskich. Ceremonia ta była jednym z ostatnich akordów obchodów dwudziestolecia ZBP. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Szkolą, zatrudniają i lepiej płacą…

Związek Banków Polskich przeprowadził kolejne badania dotyczące kadr sektora bankowego. Szczegółowe dane i pełne analizy trafią do instytucji, które zdecydowały się poświęcić swój czas i energię i włączyć się w badanie. Pozostałe banki otrzymają jedynie ogólne informacje na temat wyników. Badania były szczególne, bowiem objęły okres recesji gospodarczej, dlatego też pojawiło się w nich kilka dość zaskakujących wyników. Czytaj więcej...

Windykacja należności i faktoring: Niełatwe życie wierzyciela

Ostatnie lata upływają pod znakiem kryzysu. Jednym z jego obliczy jest rozwój rynku spóźnionych płatności i trudnych kredytów. To zjawisko dotyczy również Polski. Na naszym rynku - podobnie jak w całej Europie - funkcjonuje już wiele firm zajmujących się ściąganiem należności, i to nawet tych niewielkich, kilkusetzłotowych. Problem jest na tyle poważny i wywierający wpływ na obrót gospodarczy, że stał się przedmiotem wielu unormowań europejskich. Dlaczego właśnie teraz jest on tak istotny? Czytaj więcej...Windykacja należności i faktoring: Automatyzacja i skrócenie procesów windykacyjnych z wykorzystaniem EPU, czyli… Ekologiczne postępowanie upominawcze

Czy wykorzystanie e-sądu może przynieść namacalne korzyści biznesowe dla wierzyciela-powoda? Czy automatyzacja procesów windykacyjnych na etapie postępowania sądowego jest możliwa? Czy możliwe jest samodzielne i zautomatyzowane przygotowanie pozwu sądowego? Czy możliwe jest radykalne skrócenie czasu oczekiwania na odzyskanie należności? Czy postępowanie sądowe może być ekologiczne? Czytaj więcej...


Windykacja należności i faktoring: E-sposób na długi

Jeszcze do niedawna windykacja kojarzyła się przede wszystkim ze... stertą papieru. Opasłe segregatory, pełne monitów, przedsądowych wezwań do zapłaty, nakazów i dokumentacji procesowej stanowiły nieodłączny element masowej egzekucji należności w każdej instytucji finansowej. Dziś, dzięki wsparciu zaawansowanych systemów informatycznych, skuteczne działania windykacyjne prowadzić można nie wstając od komputera. Czytaj więcej...


Windykacja należności i faktoring: Informatyczne wsparcie złożonych procesów windykacyjnych

Złożone procesy windykacyjne często trwają latami, angażują wiele osób z różnych działów oraz wymagają sprawnego przepływu pracy i skutecznego monitoringu ze strony przełożonych. Wiele firm oferuje produkty klasy Business Process Management, reklamowane jako recepta na wszystkie bolączki towarzyszące próbie ich samodzielnej obsługi. Jednak tradycyjne rozwiązania tej klasy zakładają kompletne zamodelowanie wszystkich procesów w systemie i mogą nie sprawdzać się w przypadku bardzo złożonego obszaru windykacji. Czytaj więcej...
Windykacja należności i faktoring: Czynniki makroekonomiczne mające wpływ na dochodzenie należności hipotecznych

Polska gospodarka w 2011 r. obroniła się przed recesją i spadkiem popytu wewnętrznego. Makroekonomiczne aspekty znacząco nie wpłynęły w sposób negatywy na płynność finansową przeciętnego kredytobiorcy hipotecznego. Nastąpił wzrost płac, przy nikłym wzroście bezrobocia i niskiej inflacji. W 2011 r. gospodarce towarzyszyły jednak również dwa negatywne zjawiska; spadła dynamika przyrostu oszczędności i pogorszył się wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK), monitorowany przez IPSOS. Nadal utrzymuje się wysoki kurs franka szwajcarskiego i euro, a im wyższe kursy tych najpopularniejszych walut udzielonych kredytów hipotecznych, tym bardziej dotkliwe mogą być skutki utraty płynności finansowej przez kredytobiorców zarówno dla nich samych, jak i dla kredytodawców. Czytaj więcej...


Prawo: Nowe zasady procesu cywilnego (cz. 2) – środki zaskarżenia

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia dotychczas obowiązujące reguły procesu cywilnego w polskim systemie prawa. Wiele zmian dotyczy przedsiębiorców, którzy od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy prowadzić będą spory na innych zasadach. Czytaj więcej...


Zagranica: Kłopoty bratanka

Od połowy stycznia coraz więcej Węgrów wycofuje oszczędności z ojczystych banków i otwiera konta u sąsiadów - w Austrii, Słowacji i nawet Rumunii. Ani instytucje finansowe, ani media nie podają rozmiaru tego zjawiska i prawdopodobnie nie jest ono - przynajmniej na razie - znaczące finansowo. Na dodatek doszło do wyjątkowo ostrego sporu między Węgrami a czołowymi instancjami UE. Komisja Europejska, pierwszy raz w swoich dziejach, wszczęła procedury karne przeciw reformom ustrojowym w państwie członkowskim. Do tego dochodzi groźba sankcji. Czytaj więcej...


Zagranica: I co dalej?

Dziesięć lat od powstania wspólnej europejskiej waluty jej przyszłość rysuje się w ciemnych barwach. Zdaniem analityków brytyjskiego instytutu badań gospodarczych CEBR w najbliższej dekadzie prawdopodobieństwo rozpadu strefy euro wynosi 99 proc. Nie jest jednak wykluczone, że z obecnego kryzysu europejska waluta wyjdzie silniejsza. Który scenariusz wydaje się bardziej realny? Czytaj więcej...Opinie: Może się uda

W amerykańskiej kulturze szczególne miejsce zajmuje konsekwencja i próbowanie aż do skutku. Pierwsze niepowodzenie nie powinno nas zatrzymać w działaniu, które uznajemy dla nas za korzystne. Wojownicy realizujący się w międzynarodowym prawie cywilnym są zatrudniani przez amerykańskiej kancelarie prawnicze. Amerykańska administracja również ceni ambasadorów, którzy potrafią się upomnieć o interesy amerykańskich podatników. Czytaj więcej...


Opinie: Ekonomia dobra i zła

Już zacytowana tytułowa gra słów trochę intryguje. Bo czy autor "Ekonomii dobra i zła" ma na myśli różne rodzaje ekonomii, czy też ekonomię różnicowaną na podłożu etycznym? Ale właśnie tego rodzaju mnogość skojarzeń jest wręcz cechą charakterystyczną nietypowej książki Tomáša Sedláčka, głównego ekonomisty jednego z największych czeskich banków. Dodatkowego smaku tej publikacji nadaje wstęp napisany przez prezydenta Vaclava Havla. Trochę przypomina to casus związany z książką Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem", do której właśnie wstęp napisał ówczesny kanclerz RFN Willy Brandt. W tym przypadku chodzi o również o zarekomendowanie nietypowego dzieła. Czytaj więcej...Strefa VIP: Nowa mapa polityczna i gospodarcza świata

Świat zmienia się bezustannie - to w zasadzie rzecz tak oczywista, że nie wymaga specjalnego wyjaśnienia, ale jednak ostatnie miesiące pokazały, że tempo przemian o skali globalnej zdaje się rosnąć lub też wiele z nich zachodzi jednocześnie i stwarza takie wrażenie. W minionym roku mieliśmy do czynienia z kumulacją społecznych i politycznych procesów, które najprawdopodobniej okażą się punktem zwrotnym w biegu historii, a bez wątpienia odcisną na niej piętno. Jak duże? Czas pokaże. Pewne jest, że Polska jako członek europejskiej Wspólnoty także je odczuje. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Warto poczytać

Praktyk z sukcesami Nazywanie Leszka Czarneckiego "wizjonerem polskiego sektora bankowego" nie jest sformułowaniem na wyrost. Niczym mityczny król Midas zamienia swoje wizje w wymierne sukce - sy finansowe. Dlatego jego spojrzenie na różnego typu kategorie ryzyk bankowych z perspektywy akcjonariuszy, KNF, resortów państwa oraz menedżerów podejmu - jących wiążące decyzje jest niezbędne, bo oparte na realnym zarządzaniu ban - kami. Autor na konkretnych przykładach pokazuje błędy amerykańskich banków oraz nowe wymogi dla polskiego sektora finansowego spowodowane Bazyleą III. (SBW) Leszek Czarnecki Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie Wydawnictwo Studio Emka, ISBN 978-83-62304-13-4, str. 178, Warszawa 2011 Czytaj więcej...