BANK 2012/03

bank.2012.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2012)

  • Temat numeru - Doradztwo strategiczne: Ciężkie czasy wymagają dostępu do rzetelnych informacji i umiejętności ich analizowania, aby wnioski przekuć w rynkowy sukces. Służą temu m.in. business intelligence, techniki zarządzania jakością, nowe systemy IT do obróbki danych potrzebnych do budowania strategii korporacyjnej.
  • Po ACTA mamy FATCA: Amerykański rząd opublikował projekt rozporządzenia dotyczącego FATCA - ustawy zobowiązującej zagraniczne instytucje finansowe do potrącania podatków oraz nakładającej na nie wiele obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Polskie banki czekać mogą potencjalnie duże koszty związane z jej implementacją.

Redaktor Naczelny MF BANK: marzec 2012: Nieuchronność fuzji

Połączenie belgijskiej Grupy KBC (właściciel Kredyt Banku) z hiszpańskim Banco Santander (główny udziałowiec BZ WBK) to spore wydarzenie na polskim rynku. Powstanie trzecia co do wielkości grupa kapitałowa, detronizując z tej pozycji BRE Bank. Krok w tym kierunku był konsekwencją strategii Santandera, który docenia potencjał zysków z polskiego rynku. Fuzja Kredyt Banku z BZ WBK daje Hiszpanom sumę 3,5 mln klientów i blisko 1000 oddziałów w całej Polsce. To połączenie ma jeszcze jeden aspekt. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – marzec 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI 20 lutego 2012 r. minęło dokładnie dwadzieścia lat od utworzenia spółki Centrum Prawa Bankowego i Informacji. To były dwie dekady intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości, a tym samym całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna polskiego sektora bankowego, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, CPBiI bezpośrednio uczestniczyło w wielkiej sprawie budowy nowej rzeczywistości i jakości tego sektora. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Czy to już koniec „antybelek”?

Jeszcze do niedawna można było stwierdzić, iż maksyma Benjamina Franklina - w życiu pewna jest tylko śmierć i podatki - nie ma zastosowania do podatku od zysków kapitałowych, zwanego powszechnie podatkiem Belki. Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, polisy ubezpieczeniowe i wiele innych produktów pozwalały cieszyć się inwestycją bez dzielenia się z fiskusem. Dziś, po przeszło dziesięciu latach, lokaty z dziennym oprocentowaniem dożywają swych dni. Czy to koniec rynku bankowych produktów antypodatkowych? Czas pokaże. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Unijne zwrotne intrumenty finansowe nowej generacji

UE próbuje wystandaryzować zwrotne instrumenty finansowe UE, które miałyby zastąpić po 2013 r. dotacje. W nowym systemie uczestniczyłyby także banki. Ramy tej standaryzacji, zwane "platformami instrumentów dłużnych i kapitałowych", Komisja Europejska przedstawiła w końcu ubiegłego roku. Obecnie trwa dyskusja, w której uczestniczy także Związek Banków Polskich. Czytaj więcej...


Promocja: Doradca finansowy – twój przyjaciel czy wróg?

Raport Bankier.pl i "Wprost" - Rynek doradztwa finansowego w Polsce Według analityków Bankier.pl określenie "doradca finansowy" jest tożsame z finance plannerem, czyli kimś, kto nie zajmuje się samą sprzedażą produktów finansowych, a bardziej planowaniem finansów osobistych. Niestety, w Polsce bardzo często doradcy finansowi postrzegani są jako akwizytorzy oferujący głównie kredyty i fundusze inwestycyjne. Czytaj więcej...


Temat numeru: Doradztwo w zakresie nowych technologii

Systemy informatyczne są podstawą działania każdej instytucji finansowej. Elastyczność i skalowalność zastosowanych technologii pozwala na oferowanie złożonych produktów bankowych. Niestety wszelkie zmiany w IT wiążą się, w mniejszym lub w większym stopniu, z kosztami i czasem potrzebnym na ich przeprowadzenie. Może to decydować o sukcesie lub porażce na rynku. Czytaj więcej...


Prawo: Amerykański fiskus nakłada obowiązki na polskie banki i instytucje finansowe

8 lutego 2012 r. amerykański rząd opublikował projekt 290-stronicowego rozporządzenia w celu implementacji FATCA - amerykańskiej ustawy nakładającej na banki i instytucje finansowe (niezależnie od ich związku z USA) zobowiązanie do potrącania podatków i wiele obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Czytaj więcej...
Zagranica: Grecki rekord świata

Całkowita wartość zatwierdzonego pod koniec lutego planu ochrony Grecji przed niekontrolowanym bankructwem wyniesie 237 mld euro. Część tego pakietu - 107 mld - to wielkość anulowanego długu: suma nigdy dotąd niewidziana w historii światowych finansów. Dotychczasowy rekord należał do Argentyny, której po bankructwie w 2002 r. darowano równowartość 73 mld euro. Ale czy plan Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego ma szanse na powodzenie? Są co do tego poważne wątpliwości Czytaj więcej...


Zagranica: Portugalia: Grecja bis?

"Koszty portugalskiego długu publicznego są dla nas do wytrzymania, a sytuacja kraju fundamentalnie różni się od położenia Grecji" - uroczyście zapewniał w lutym szef portugalskiego rządu centroprawicowego Passos Coelho. Jednak analitycy po obu stronach Atlantyku przyjęli to z minami Bustera Keatona. Zbyt często padają wśród nich terminy znane już z przypadku greckiego, jak "kolejny plan pomocy" i "restrukturyzacja długu". Czytaj więcej...Opinie: Mini-max

Przed laty prof. Leszek Kołakowski napisał nietypową, jak na filozofa książkę - przewodnik po zupełnie podstawowych tematach. Nazwał ją "Mini wykłady o maxi sprawach". Patrząc z dzisiejszej perspektywy, praca Profesora ma ten dodatkowy walor, że zarejestrowała świat pojęć przechodzących na naszych oczach do historii. Czytaj więcej...


Opinie: Wirtualne emerytury

Gdyby Bismarck wstał z grobu i próbował zrozumieć, o co spiera się ulica i klasa polityczna w Polsce w lutym 2012 r., to by się nieustannie dziwił. Jego system emerytalny był prosty i zrozumiały: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Emerytura zależała od dwóch wskaźników - wysokości zgromadzonych środków oraz długości ich gromadzenia Czytaj więcej...
Strefa VIP: Przeprowadzka

Nasza ulica, na której od czterech lat mieszkamy i pracujemy nie jest zbyt wielka. Nie jest też zbyt widoczna. Niewiele się tu dzieje. Przechodnie nie są tu przypadkowi i gdy tylko postawią choćby czubek swego buta na pierwszym stopniu schodów do banku, stają się automatycznie zatroskanymi klientami, snującymi liczne projekty, rozważającymi sposoby spłaty rat kredytu czy też chcącymi się upewnić, czy płatności się dokonały. Czytaj więcej...