BANK 2012/04

bank.2012.04.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2012)

  • Raport specjalny - HORYZONTY BANKOWOŚCI 2012: Przed polskimi bankami stoją nowe wyzwania: negatywne sygnały płynące ze strefy Eurolandu, rygorystyczne wymogi Bazylei III, nowy podatek bankowy na rzecz BFG, zwiększenie kontroli ze strony KNF i unijnych instytucji.
  • Shadow Banking: Bruksela, widząc ryzyko systemowe działalności funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, instytucji sekurytyzacyjnych i innych, składających się na zjawisko shadow bankingu, wszczęła alarm.
  • Kryzysowy stan globalnych finansów: Kryzysowa kula śnieżna wywołana upadkiem banku Lehman Brothers zmieniła stan finansów i pozycję dotychczasowych liderów w rankingach potęg ekonomicznych. Jak te zmiany wpłynęły na notowania Polski?

Horyzonty bankowości 2012: Regulacje kapitałowe a ryzyko systemowe i zapobieganie kryzysom finansowym

Straty poniesione w wyniku obecnego kryzysu przez instytucje finansowe i gospodarki wielu krajów są bezprecedensowo wysokie. Olbrzymie wydatki niektórych państw na ratowanie systemów finansowych doprowadziły do skokowego wzrostu ich zadłużenia, a ciężar obsługi tego długu będzie stanowić istotną barierę rozwojową przez długie lata. W świetle tych zjawisk szczególnie symptomatyczne jest to, że nie ma nadal zgody co do jednoznacznej identyfikacji przyczyn kryzysu. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Optymizm i otwartość na wyzwania

XVIII Forum Bankowe 2012 przygotowane przez Związek Banków Polskich spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony polskich finansistów. Wzięło w nim udział ponad 400 gości - od ministrów finansów, rolnictwa, ochrony środowiska oraz posłów, po prezesów NBP, KNF, BGK, szefów banków komercyjnych i spółdzielczych, aż po profesorów uczelni ekonomicznych. Dominowały dyskusje o nowej architekturze nadzoru, kolejnych obciążeniach finansowych dla sektora oraz o perspektywach rozwoju. Choć panował bynajmniej nie urzędowy optymizm, wszyscy zdawali sobie sprawę z ryzyka wpływu problemów Eurolandu na przyszły stan polskiej gospodarki. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: UE walka z cieniem

Mogą przyjmować pieniądze jak banki. Mogą finansować jak banki. Ale nie mają statusu banków, więc nie dotyczą ich stosowne regulacje. Pod koniec marca Bruksela nacisnęła dzwonek alarmowy, wskazując na ryzyko systemowe działalności funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, instytucji sekurytyzacyjnych i innych, składających się na zjawisko shadow banking. Łatwo zauważyć, że nie przestaje ono rosnąć. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Co jest barierą w rozwoju polskiej bankowości?

Redakcja "Miesięcznika Finansowego BANK " zadała to pytanie kilku znanym ekspertom ekonomicznym. W debacie, która odbyła się 20 marca br. w warszawskim Klubie Bankowca udział wzięli: prof. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), dr Lech Kurkliński (SGH), Tadeusz Ołdakowski (doradca zarządu GUS), Andrzej Wolski (członek zarządu CPBiI), dr Mariusz Zygierewicz (dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w ZBP). Z powodu szczupłości naszych łamów z konieczności prezentujemy tylko niewielki fragment tej niezwykle intrygującej dyskusji. Czytaj więcej...


Prezentacja: Kredytowe trendy – spada liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych

W 2011 r. mieliśmy do czynienia z kilkoma czynnikami, które wpłynęły na rynek kredytów mieszkaniowych. Duże znaczenie miały rekomendacje wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz stopniowe wygaszanie programu "Rodzina na swoim". Według danych pochodzących z najnowszego raportu "Kredyt Trendy", opracowanego przez Biuro Informacji Kredytowej, w 2011 r. banki udzieliły niemal 243 tys. kredytów mieszkaniowych. Czyli o 1,3 proc. mniej niż przed rokiem. Czytaj więcej...
Horyzonty bankowości 2012: Banki A.D. 2012 i wyzwania długookresowe

Bardzo nerwowa druga połowa minionego roku i nasilenie niepewności na globalnych rynkach finansowych, wynikające z obaw o trwałość strefy euro, kondycję i stabilność jej sektora bankowego oraz głębokość spowolnienia gospodarki globalnej. Następnie silna poprawa sytuacji rynkowej w I kwartale bieżącego roku. Warto zatem pokusić się o ocenę perspektyw rozwoju sytuacji makroekonomicznej i rynkowej. A także i ich wpływu na krajowy sektor bankowy. Czytaj więcej...


Horyzonty bankowości 2012: Euro w oczach Ameryki

Była sobie raz mała europejska waluta - mawiają w USA ekonomiści o konserwatywnym zacięciu. Nie bez cienia satysfakcji, bo zarówno politolodzy, jak i eksperci o takich przekonaniach nigdy nie wróżyli unii walutowej sukcesu. Tymczasem amerykańska szefowa dyplomacji Hillary Clinton i minister skarbu Timothy Geithner twierdzą z uporem, że zarówno UE, jak i jej unia walutowa są wystarczająco silne, by się z kryzysu wydobyć, i to o własnych siłach. A inwestorzy i korporacje zdają się mieć jeszcze inny ogląd sytuacji euro. Jak napisał ostatnio "New York Times" - teraz, gdy gorączka związana z kryzysem euro opada, nagłówki gazet ogłaszają nowe inwestycje wielkich firm w Europie. Czytaj więcej...


Horyzonty bankowości 2012: Azja u drzwi?

Zamiast energicznego dobijania się do drzwi Unii Europejskiej tłumów inwestorów z najludniejszego kontynentu świata, tylko od czasu do czasu słychać nieśmiałe puk-puk i uprzejme pytanie, czy mogę wejść? Przypadek? O nie, przywódcy konkurujących ze sobą potęg mają wspólny problem. Jak wytłumaczyć własnym społeczeństwom, że powinny wyciągać z upadku europejski system opieki zdrowotnej czy podnosić poziom życia w Europie? Czytaj więcej...


Horyzonty bankowości 2012: Finansowe progi

Operacje LTRO Europejskiego Banku Centralnego obrazowo można porównać do powodzi, która wypełniła wyschnięte koryto rzeki, zakrywając wszystkie mielizny czy przeszkody powstrzymujące żeglugę na niej. Każdy jednak potop ma to do siebie, że wcześniej czy później wody opadają, odsłaniając znów niebezpieczne miejsca. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze muszą być akurat tam, gdzie poprzednio... Czytaj więcej...


Horyzonty bankowości 2012: Europejska unia bankowa – polskie dylematy

Przeżywająca pierwszy poważny kryzys strefa euro stara się w pośpiechu wyciągać wnioski i ulepszyć zasady funkcjonowania europejskiego obszaru jednolitej waluty. W coraz powszechniejszym przekonaniu jedynym sposobem uratowania strefy jest pogłębienie integracji; objęcie nią obszarów, które do tej pory pozostawały w gestii poszczególnych rządów. Czytaj więcej...Horyzonty bankowości 2012: Segment dla indywidualistów

Są zamożni, zaradni, z pomysłem na siebie i... na życie. Ich kariera zawodowa toczy się nieprzerwanie od kilku czy kilkunastu lat. Aktorzy, piosenkarze, plastycy, gwiazdy mediów i sportu. Wiedzą, jak zarabiać pieniądze. Czasem brak im jednak zacięcia do ich pomnażania. Skarżą się, że z tym problemem zostają sami. Są i tacy, którzy już raz sparzyli się na inwestycjach indywidualnych. Dziś mówią wprost: mamy dość. Szukają dla siebie bezpiecznego miejsca w finansowym świecie, czym szeroko otwierają furtkę sektorowi bankowemu... Czytaj więcej...Horyzonty bankowości 2012: Kłopotliwa, ale coraz częściej konieczna

Windykacja należności to dla każdej instytucji finansowej same zmartwienia. Generuje dodatkowe koszty, przeprowadzana nieumiejętnie może narazić na problemy prawne, do tego dochodzi niezadowolenie klientów - może zatem negatywnie wpłynąć na reputację instytucji. A wygląda na to, że łatwiej nie będzie. Recesja gospodarcza potęguje problemy z płynnością finansową nie tylko przedsiębiorstw, ale także wielu osób. Według szacunków suma należności przekazanych zewnętrznym firmom specjalizującym się w windykacji przekroczy w tym roku 18 mld zł. Czytaj więcej...
Horyzonty bankowości 2012: Zamknięty obieg gotówki w oddziale bankowym

Procesy gotówkowe są pracochłonne. Faktem jest, że od momentu wprowadzenia bankomatów poziom wypłat gotówkowych z wykorzystaniem systemów samoobsługowych wzrósł na świecie do ok. 75% wszystkich wypłat. Pozostałe ręczne wypłaty gotówkowe w okienkach bankowych wymagają dużego nakładu pracy pochłaniając od 90 do 120 sekund na transakcję. Czytaj więcej...Horyzonty bankowości 2012:Prezentacja: Przejrzystość widoku 360° w bankach

W ostatnich latach oddziały wielu banków zmieniły się nie do po znania i stały się bardziej przyjazne dla klientów. Równolegle ze zmianami wizerunkowymi rozpoczął się proces transformacji modelu obsługi bankowej. Banki rozpoczęły zmiany procesowe i organizacyjne oraz szkolenia pracowników mające na celu przygotowanie ich do nowej roli, jakiej oczekują od nich klienci. Czytaj więcej...


Prezentacja: Oracle Hyperion Planning wspiera planowanie budżetu i strategii banku

Bank Ochrony Środowiska S.A. powstał w 1991 r. Specjalizuje się we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 21 lat działalno ści BOŚ S.A. udostępnił, w celu realizacji projektów ekologicznych, środki o wartości ponad 10 mld zł. W tym okresie dzięki wsparciu banku zrealizowano inwestycje służące ochronie środowiska o wartości 37 mld zł. BOŚ S.A. w 2011 r. uzyskał certyfikat "Zielonego Biura". Czytaj więcej...


Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Finanse Elektroniczne 3.0

Software Mind Video Branch Office & Contact Center to rozwiązan ie informatyczne, dzięki któremu instytucja finansowa będzie mogła stworzyć nowy, innowacyjny kanał sprzedaży i kontaktu z klientem - W irtualny Oddział i Contact Center. Stanowi on idealne uzupełnienie tradycyjnych kanałów kontaktu i obsługi kl ienta, takich jak: oddział bankowy, placówka bankowa, Contact Center, bankowość elektroniczna, bankowość mobilna. Rozwiązanie dedykowane jest głównie bankom, firmom lea singowym i instytucjom ubezpieczeniowym. Czytaj więcej...Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Aplikacja ważniejsza niż karta płatnicza

Telefon komórkowy staje się dla konsumentów ważniejszy niż portfel. Przeniesienie zawartości tego ostatniego do posiadanego przez prawie co drugiego Polaka smartfona, stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju usług płatniczych, wspomaganych przez takie technologie, jak NFC, geolokalizacja czy fotokody. Czytaj więcej...Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja Dostępne i zabezpieczone jednocześnie

Dane i zasoby wewnętrzne w przedsiębiorstwie powinny być chronione przez platformę bezpieczeństwa. Tak twierdzi Paweł Jakubik, dyrektor sprzedaży do sektora Financial Services w polskim oddziale Microsoftu. Rozmawiamy z nim o zjawisku "konsumeryzacji" i wyzwaniach, jakie przed nami stawia, również w kontekście bezpieczeństwa. Paweł Jakubik uspokaja, że szefowie informatyki od dawna pracują nad przygotowaniem swoich organizacji do jej skutków. Czytaj więcej...


Horyzonty bankowości 2012: Tobin by zaprotestował

W czasie kryzysu finansowego z pieniędzy podatników europejskich wydano 4,6 bln euro na pomoc finansową oraz gwarancje dla sektora finansowego. Art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zabrania państwom członkowskim udzielania pomocy ze środków publicznych, o ile taka pomoc zagrażałaby swobodzie konkurencji. Niemniej jednak w tym samym artykule czytamy, że "pomoc taka jest dozwolona, o ile będzie stanowiła środek naprawczy wobec poważnych problemów w danym państwie członkowskim lub pobudzała rozwój pewnych rodzajów działalności gospodarczej, o ile taka pomoc nie będzie wpływała niekorzystnie na warunki wymiany handlowej w takim zakresie, w jakim jest to sprzeczne z dobrem powszechnym". Czytaj więcej...


Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Monitoring a zarządzanie ryzykiem

Jednym z kluczowych problemów, przed którym stają instytucje finansowe, jest zarządzanie ryzykiem. Do podstawowych narzędzi wchodzących w skład polityki zarządzania ryzykiem zaliczane są procesy monitoringu. Monitorowanie i kontrola ryzyka dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji biznesowych, pozwalających wyprzedzić niekorzystne zdarzenia i ograniczyć ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czytaj więcej...
Horyzonty bankowości 2012: Prezentacja: Bancassurance szansą dla klientów na szerszy dostęp do kredytu

Bancassurance to w ostatnich latach bardzo ważny segment rynku ubezpieczeń. Zjawisko gospodarcze, jakim jest bancassurance, rozwinęło się w Polsce dynamicznie, będąc odpowiedzią na kryzys w latach 2008-2009, kiedy to współpraca banku z ubezpieczycielem zwiększała bezpieczeństwo banków oraz pośrednio powierzonych im depozytów klientów. Jak wskazują dane z końca 2011 r., rynek bancassurance obejmował ponad 50 proc. składki przypisanej brutto w całości rynku ubezpieczeń działu I i prawie 9 proc. składki przypisanej brutto w dziale II. Czytaj więcej...

Horyzonty bankowości 2012: Nie ma róży bez kolców

Coraz większą popularność w marketingu usług bankowych zyskują elektroniczne newslettery. Są łatwo dostępne, tanie w przygotowaniu i dystrybucji, a ich formuła jest zachęcająca, gdyż nie stanowi typowej reklamy. Jednak ta forma marketingu budzi wątpliwości prawne. Mogą one niepotrzebnie zniechęcać banki do korzystania z korzyści, jakie daje e-newsletter. Czytaj więcej...
Zagranica: Fala uderzeniowa po aferze Smitha

Pod koniec marca Reuters podał anegdotyczną wiadomość: "Goldman Sachs na tropie jeleni". Był to skutek niezwykłej burzy wywołanej przez Grega Smitha, długoletniego pracownika słynnego banku, który opublikował odtąd nie mniej słynny artykuł w New York Times "Dlaczego odchodzę z Goldman Sachs". Dyrekcja postanowiła prześwietlić wszystkie wewnętrzne maile pracowników w poszukiwaniu słowa muppet (po polsku - marionetka, ale też głupek, jeleń), którym według Smitha standardowo określa się tam klientów. Czytaj więcej...
Strona 1 z 212