BANK 2012/06Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: Za wcześnie na podsumowania (?)

Dwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą wydarzyło się wiele. Istotną cezurę stanowiło z pewnością wyprowadzenie z Izby statutowej działalności gospodarczej oraz regulacje formalnoprawne określające prawidła naszego działania. Waldemara Zbytka, członka zarządu - dyrektora zarządzającego Centrum Prawa Bankowego i Informacji wysłuchał Maciej Małek. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Sytuacja polityczna w Grecji uwiarygodnia bardzo negatywny scenariusz z punktu widzenia złotego (bankructwo tego kraju i wyjście ze strefy euro). To niesie ryzyko dalszego osłabienia złotego. Perspektywy trochę poprawia łagodzenie stanowiska przez Francję i Niemcy odnośnie ograniczeń fiskalnych nałożonych na Grecję oraz interwencje walutowe MF/NBP. Na razie jest to jednak za mało, aby mówić o odwróceniu trendu na złotym. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Runie chiński mur?

Poszerzenie korytarza wahań juana, zezwolenie na ograniczony handel walutami dla chińskich eksporterów, zwiększenie kwoty na inwestycje zagraniczne dla inwestorów instytucjonalnych, stworzenie specjalnej strefy wolnego inwestowania za granicą dla mieszkańców Wenzhou, plany wprowadzenia podatku VAT, likwidacja szarej strefy kredytów bankowych - a co za tym idzie złamanie monopolu państwowych molochów, podpisanie wielu umów bilateralnych wprowadzających juana do obrotu międzynarodowego, prace nad powołaniem banku inwestycyjnego krajów BRICS - to tylko niektóre ze zmian systemu finansowego Państwa Środka w ramach reformy, której zwieńczeniem ma być włączenie juana do koszyka walut rezerwowych. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Przegląd wydarzeń – czerwiec 2012

Think tank szuka pomysłu na reformę sektora bankowego w UE. Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powołał specjalną grupę ekspertów ds. reformy sektora bankowego w UE. Decyzję o zamiarze jej utworzenia ogłoszono na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w listopadzie 2011 r. W styczniu br. jej przewodniczącym został Erkki Liikanen, szef Banku Finlandii, były członek Komisji Europejskiej. 22 lutego poznaliśmy jej skład. Grupę tworzą: Jose Manuel Campa (Hiszpania), Czytaj więcej...


Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Jubileusz: 20 lat minęło… Podłoże zmian

Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest kontynuatorką Bankowej Spółki Prawniczej powstałej w 1992 r. Dlaczego powstała i jakie były zewnętrzne i wewnętrzne ku temu przesłanki - o tym piszemy w poniższym historycznym eseju. Pokazuje on ewolucję polskiej bankowości w ostatnich 20 latach, a bez wątpienia jej losów nie sposób oddzielić od dziejów CPBiI oraz Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...


Prezentacja: 20 lat w służbie bankowości i gospodarki

Zbudowała od podstaw system rozliczeniowy dla polskiego sektora bankowego. Chociaż działalność rozliczeniowa jest priorytetem jej działalności, opracowuje i wdraża również innowacyjne rozwiązania wspierające płatności. Oferując nowoczesne i bezpieczne usługi, dostarcza narzędzi umożliwiających wymianę zleceń płatniczych pomiędzy bankami oraz ułatwiających budowę i rozwój polskiej e-gospodarki. W tym roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., bo o niej mowa, obchodzi 20-lecie swojej działalności. Czytaj więcej...


Prezentacja: Znaczenie informacji o finansowanych nieruchomościach dla bezpieczeństwa sektora finansowego

Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości uchwalona w 2000 r. była adresowana w szczególności do banków w znacznym stopniu zaangażowanych w obsługę finansową rynku nieruchomości, w tym do specjalistycznych banków hipotecznych. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Regulacyjne wahadło

  Od lewej: Józef Wancer, Andrzej Lech, Dariusz Filar. Redakcja "Miesięcznika Finansowego BANK", korzystając z tego, że na obrady Kapituły Nagród Rankingu "50 największych banków w Polsce 2012" przybyły wybitne osobowości ze świata banków i nauki, przeprowadziła debatę redakcyjną poświęconą problemom polskiego sektora bankowego. Tym razem skoncentrowaliśmy się na tematyce unijnych regulacji i braku kontroli nad globalną bankowością inwestycyjną. Fragmenty tej wyjątkowej debaty prezentujemy poniżej.   Czytaj więcej...


Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Usługi IT dla bankowości – przyszłość to outsourcing

W obecnych czasach każda firma, aby być konkurencyjną i z powodzeniem istnieć na rynku, musi posiadać optymalnie funkcjonującą strukturę informatyczną. Dobrze jest zatem skupić się na rozwijaniu głównych kompetencji działalności, a zarządzanie informatyką powierzyć firmie posiadającej specjalistów i doświadczenie w branży IT. Takie rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie i o wiele bezpieczniejsze. Czytaj więcej...


Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Kolejna edycja rankingu największych banków w Polsce "Miesięcznika Finansowego BANK" obejmuje wyniki 25 podmiotów, które przekazały nam swoje aktualne dane. W obecnej edycji pokazujemy tylko banki, których suma bilansowa na koniec 2011 r. przekroczyła kwotę 1,5 mld zł. Czytaj więcej...


Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Banki Spółdzielcze – BS liga

W tym roku w rankingu największych banków działających w Polsce obok instytucji komercyjnych nie pojawił się żaden z banków spółdzielczych. Po części winę za to ponosi zmiana zasad kwalifikacji do rankingu, gdyż w tym roku wymagane było co najmniej 1,5 mld zł sumy bilansowej, aby pojawić się w głównym rankingu. Po części także i fakt, że od lat Krajowy Ranking "Wyróżniające się banki spółdzielcze" prowadzi inny z miesięczników naszego wydawnictwa - "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". Czytaj więcej...Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – IT Kontrakt – w sieci ekspertów

IT Kontrakt specjalizuje się w outsourcingu Kadry IT w Polsce i za granicą. Firma dostarcza najlepszych specjalistów do projektów informatycznych realizowanych w kluczowych sektorach gospodarki. Obecnie to 370 kontraktorów zatrudnionych na terenie całego kraju. Naszymi Klientami są największe banki i instytucje finansowe. Czytaj więcej...
Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Rynek instrumentów pochodnych OTC – Projekt regulacji europejskich

Obecny kryzys finansowy oraz spowodowane nim problemy uczestników rynku finansowego zaskutkowały zwiększoną aktywnością legislacyjną państw UE. Nowe regulacje określają m.in. adekwatność kapitałową instytucji finansowych, status instytucji równoległego systemu bankowego (shadow banking) oraz obrót instrumentami pochodnymi poza rynkiem regulowanym. Powyższe sektory zostały uznane przez UE za podstawowe komponenty rynków finansowych, które należy uregulować w celu zapobieżenia dalszym wstrząsom gospodarczym. Czytaj więcej...Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Siła manipulacji

W ostatnich kilku latach opieka społeczna w Polsce notuje nowe zjawisko - pojawiła się grupa klientów, znajdująca się w poważnych kłopotach finansowych, spowodowanych windykowaniem lub egzekucją długów zaciągniętych w różnych funduszach pożyczkowych funkcjonujących poza systemem bankowym. Zajmowane są zasiłki, emerytury, renty... Czytaj więcej...Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – VI Forum AssistanceBancassurance & Bancassistance 2.0Oczekiwania klientów,produkty i modele dystrybucji

W dniu 10 maja 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyło się już szóste Forum Assistance zorganizowane we współpracy Europ Assistance Polska i Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Co przyniesie wdrożenie wyższych wymogów kapitałowych w ramach uregulowań Bazylei III

Dariusz Szkaradek lider Działu Audytu i Zarządzania Ryzykiem Instytucji Finansowych w Deloitte Wdrożenie przepisów Bazylei III stanowi próbę ograniczenia wrażliwości systemu bankowego na potencjalny wpływ negatywnych zdarzeń rynkowych. Czytaj więcej...

Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Przydatna także poza bankowością

Technologie biometryczne są bezpieczne, wygodne i mogą być wykorzystywane w wielu obszarach rynku - przekonywali podczas debaty eksperci uczestniczący w 2012 Spring Biometric Summit, międzynarodowej konferencji biometrycznej zorganizowanej przez Multitrain Sp. z o.o. oraz Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Trzy niebanki, o których będzie głośno

Branża finansowa nie jest już tak hermetyczna, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Startupy, powstające w różnych częściach świata, eksperymentują z nowymi modelami biznesowymi i odkrywają potrzeby zaniedbane przez dotychczasowych graczy. Większość z nich nie przetrwa kilku pierwszych lat rynkowych zmagań, ale warto śledzić losy co ciekawszych idei. Prędzej czy później dotrą one na polski rynek, a już dziś mogą stanowić źródło bezcennej inspiracji. Czytaj więcej...


Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Sposób na optymalizację procesu obsługi kart i bankomatów

Jaki wpływ na koszty obsługi kart i bankomatów ma unifikacja systemów obsługujących poszczególne produkty? Czy wraz z ujednoliceniem partnera obsługującego processing transakcji w bankomatach oraz wydawnictwo kart płatniczych, banki mogą obniżyć swoje koszty? Czytaj więcej...


Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Nowoczesność na miarę klienta

W reklamach samochodów, sprzętu komputerowego czy telefonów komórkowych poczesne miejsce zajmują stosowane, w olbrzymich ilościach, fachowe określenia. To podkreślanie użytych w produkcie najnowocześniejszych technologii stanowi jedną ze skuteczniejszych, długofalowych strategii sprzedażowych. Nie inaczej bywa i w sektorze bankowym. Czytaj więcej...Strona 1 z 212