BANK 2012/07- 08

bank.2012.07-08.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (lipiec - sierpień 2012)

  • Co z unią bankową? Najtrudniejsze będzie uzgodnienie wspólnych reguł, którymi ma się kierować przyszła bankowość. Nic na razie nie wiadomo o jej dwóch filarach: wspólnych gwarancjach depozytów i kolejnym, wyspecjalizowanym funduszu ratunkowym. Ta reforma może być dość skomplikowana, wszak wcześniej czy później będzie dotyczyć krajów Unii spoza strefy euro.