BANK 2012/07- 08

bank.2012.07-08.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (lipiec - sierpień 2012)

  • Co z unią bankową? Najtrudniejsze będzie uzgodnienie wspólnych reguł, którymi ma się kierować przyszła bankowość. Nic na razie nie wiadomo o jej dwóch filarach: wspólnych gwarancjach depozytów i kolejnym, wyspecjalizowanym funduszu ratunkowym. Ta reforma może być dość skomplikowana, wszak wcześniej czy później będzie dotyczyć krajów Unii spoza strefy euro.

Rynek finansowy: Kronika – lipiec – sierpień 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Narodowy Bank Grecji opublikował raport na temat skutków wyjścia tego kraju ze strefy euro. Wynika z niego, że przychody per capita przeciętnego Greka spadłyby w wyniku przejścia na drachmę o 55 proc. z obecnych 19,4 do 8,7 tys. euro. Inflacja miałaby wzrosnąć do 32 proc., a wartość nowej drachmy zdewaluowałaby się o 65 proc. PKB w wyniku wyjścia ze strefy euro mógłby się zmniejszyć o 22 proc., a stopa bezrobocia osiągnąć nawet 34 proc., co uderzyłoby głównie w młodych ludzi (wśród których stopa bezrobocia już teraz sięga 50 proc.) i w kobiety. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Porażka czy zwycięstwo Niemiec?

Ostatni przed wakacjami szczyt europejski, który odbył się pod koniec czerwca w Brukseli, zakończył się zaskakującymi komentarzami prasowymi. Trwały wówczas mistrzostwa Europy w piłce nożnej, więc nie dało się uniknąć piłkarskich metafor: Włochy pokonały Niemcy, a Hiszpania wygrała wszystko, co chciała. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej postanowieniom szczytu, wcale nie jest pewne czy "Angela Merkel w końcu przegrała", jak donosiła jedna z włoskich gazet. Liczne doniesienia w tym duchu - obecne również w Niemczech - odrzuca wielu europejskich analityków bankowych. Merkel nie ugięła się tak bardzo, jak można by wnosić z przebiegu negocjacji. Czytaj więcej...


Centrum Prawa Bankowego i Informacji : Jubileusz: Bankowość AD 2020?

  Od lewej: Jerzy Osiatyński, Andrzej Jakubiak, Andrzej Raczko, Krzysztof Pietraszkiewicz, Robert Lidke. Podczas debaty głównej, kończącej jubileuszowy wieczór 20-lecia CPBiI oraz "Miesięcznika Finansowego BANK", eksperci bankowi dyskutowali o sukcesach minionych 20 lat i wyzwaniach na kolejne dekady. Poruszano temat nadmiernej regulacji banków ze strony Brukseli, wpływu Bazylei III na działanie polskich instytucji finansowych, projektach udomowienia naszych banków oraz wpływu kryzysu strefy euro na kondycję całej polskiej branży finansowej. W debacie wzięli udział: prof. Jerzy Osiatyński, doradca ekonomiczny Prezydenta RP; Andrzej Raczko, członek zarządu NBP; Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP oraz moderujący debatę Robert Lidke z Polskiego Radia.     Czytaj więcej...Centrum Prawa Bankowego i Informacji : Jubileusz: I Kongres Prawa Bankowego i Informacji

Jak w dobie kryzysu jeszcze lepiej chronić klientów banków przed ewentualnymi nadużyciami? A może jest wprost odwrotnie - i to sektor finansowy potrzebuje wsparcia w walce z nierzetelnymi, na dodatek zbyt uprzywilejowanymi konsumentami? Czy nowe zasady ochrony danych osobowych posłużą uczciwym klientom, czy też staną się dodatkowym obciążeniem dla banków? Na te i wiele innych pytań przedstawiciele władz publicznych i sektora finansowego oraz niezależni eksperci szukali odpowiedzi podczas I Kongresu Prawa Bankowego i Informacji. Czytaj więcej...
Audyt i doradztwo w instytucjach finansowych • Stan rynku: Jak kobieta – zmiennym jest

Od kilku lat poddawany ostrym próbom. Z jednej strony, musi sprostać ciążącej na nim presji. Z drugiej, elastycznie dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań otoczenia. Rynek audytu systematycznie się zmienia i zmieniać się będzie. Mimo, a może wbrew czynnikom, które na niego wpływają... Czytaj więcej...


Audyt i doradztwo w instytucjach finansowych • Wprowadzenie: Niezastąpiony oręż rynkowy

Rekomendacja H, która obowiązuje od kilku miesięcy, stawia instytucjom finansowym nowe wymagania dotyczące audytu wewnętrznego. Jednocześnie zmiany na rynku, rosnące oczekiwania klientów, a także potrzeba dążenia do poprawy działania organizacji powodują, że audyty stają się doskonałym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej Czytaj więcej...


Audyt i doradztwo w instytucjach finansowych • IT: Systemy informatyczne wspierające audyt

Audyt ma za zadanie m.in. potwierdzić prawidłowość i rzetelność informacji oraz np. ocenić system kontroli wewnętrznej. W praktyce nie ma możliwości sprawdzenia wszystkiego. Wtedy stosuje się statystyczne metody doboru próby do badania. Wiele procedur związanych z audytem można przyspieszyć lub zautomatyzować, wykorzystując różne narzędzia informatyczne. Czytaj więcej...
Audyt i doradztwo w instytucjach finansowych • KPMG: Nowy standard rachunkowości dla instrumentów finansowych – MSSF 9

Podmioty stosujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej czeka w nadchodzącym okresie wyzwanie w postaci wdrożenia MSSF 9 - nowego standardu w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych. Ma on być efektem największego w ostatnich kilku latach projektu prowadzonego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).d Czytaj więcej...Opinie: O wyższości kraju goszczącego nad krajem macierzystym

Mało kto wie, że dzisiejsze kłopoty z unią bankową zaczęły się od... włoskiego likieru. Jego producenci napotkali na opór niemieckich sieci handlowych, które odmówiły dopuszczenia tego trunku do obrotu na swoim terenie. Wówczas włoscy producenci zwrócili się do Trybunału Europejskiego ze skargą na łamanie zasad wewnętrznego rynku Czytaj więcej...


Opinie: Teorie jak wino

Nie opisywać problemu "Porannego WF", to prawdopodobnie oznacza eliminować się z najważniejszej w ostatnich tygodniach debaty prasowej. Podobnie trudno sobie uzmysłowić, że realnym tłem dla piłkarskiej zawieruchy były rzeczywiste zmagania o wymiarze europejskim i miało to miejsce z dokładnością do dnia i godziny (półfinał: Niemcy-Włochy). Czytaj więcej...Strefa VIP: Klincz

W najdłuższy weekend w roku spływaliśmy kajakami leniwym nurtem mazurskiej rzeki Krutyni. Na brzegach pleniła się zieleń, w szuwarach rechotały żaby, wiosła rytmicznie pluskały, a nasz dużo starszy kolega wykładał niespiesznie swoje życiowe poglądy, zgodnie z którymi tylko użyteczne zajęcia mają sens. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Co? Jak? Komu?

Skwapliwie niczym żydowscy chłopcy w chederze siedzimy i notujemy myśli uczestników spotkania. Boimy się uronić choćby jedno słowo, choćby jedną uwagę, która może okazać się tą szczerozłotą. Jest nas kilkanaście osób w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, różnymi nawykami, różną tradycją i mówiących różnymi językami. Angielski to taka nasza lingua franca, bankowe esperanto. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Klucz do pieniędzy dla JST Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JES SICA to pierwsza fachowa publikacja na temat nowego sposobu finansowania inwestycji przy wykorzystaniu środków inicjatywy JESSICA. Jej autorzy, m.in. Michał Gwizda i Magdalena Zawadzka z Accreo Taxand, doradzali przy podpisaniu pierwszej w Polsce umowy w ramach inicjatywy JESSICA dla miejskiego projektu rewitalizacyjnego. Wykorzystując swoje unikalne doświadczenia, opisują, m.in. procedurę ubiegania się o pożyczkę, prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej w ramach tej inicjatywy i zasady łączenia preferencyjnej pożyczki z kredytem komercyjnym. (JG) Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze śr odków UE - Inicjatywa JESSICA.Wydawnictwo C.H. BeckWarszawa 2012wydanie I str. 145 Czytaj więcej...


Prezentacja: Wyróżnienie w konkursie „Kampania Społeczna 2011 roku”

Kampania "Nie daj się złowić na wnuczka", zainicjowana przez Komendę Stołeczną Policji i realizowana wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, otrzymała wyróżnienie w konkursie "Kampania Społeczna 2011". Akcja dotyczy przeciwdziałaniu nasilającym się w ostatnich latach przypadkom dokonywania wyłudzeń metodą na wnuczka. Czytaj więcej...