BANK 2012/09

okladka.150x191Miesięcznik Finansowy BANK (wrzesień 2012)

  • Nowy ład: Zachowanie funkcji krytycznych zagrożonego banku i jego aktywów to podstawowe założenie polskiego modelu procesu bank resolution. Według niego wierzyciele nie mogą być gorzej potraktowani niż w przypadku likwidacji i upadłości dowolnego podmiotu gospodarczego. Do końca roku projekt ma znaleźć się w trybach machiny legislacyjnej.