BANK 2013/03

bank.2013.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2013)

  • RAPORT: Horyzonty Bankowości 2013
  • Opinie Janusza Piechocińskiego o bankach
  • EMIR2 po polsku... czyli?
  • Inwestycje banków centralnych w złoto
  • Abdykacja Benedykta XVI i finanse Watykanu
  • Co zmieni nowelizacja Rekomendacji S?
  • Euroazjatycka Unia Gospodarcza
  • Modele nadzoru finansowego: USA, Chiny, Wielka Brytania, UE

Strona 1 z 212