BANK 2013/03

bank.2013.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2013)

  • RAPORT: Horyzonty Bankowości 2013
  • Opinie Janusza Piechocińskiego o bankach
  • EMIR2 po polsku... czyli?
  • Inwestycje banków centralnych w złoto
  • Abdykacja Benedykta XVI i finanse Watykanu
  • Co zmieni nowelizacja Rekomendacji S?
  • Euroazjatycka Unia Gospodarcza
  • Modele nadzoru finansowego: USA, Chiny, Wielka Brytania, UE
Horyzonty Bankowości 2013: Lodowaty podmuch

Jeśli styczeń miał być zwiastunem tego, co czeka sektor bankowy w tym roku, to warto zwrócić uwagę na dwa wydarzenia, które nabierają znaczenia symbolicznego dla kształtowania się warunków gry w jakich on funkcjonuje. W pierwszy dzień roboczy 2013 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a pierwszy tydzień stycznia zamknęła informacja o finalizacji fuzji BZ WBK z Kredyt Bankiem. Jeśli dodamy do tego mocny start kampanii reklamowej z udziałem Justyny Kowalczyk, która wraz z Polbankiem trafiła pod wspólny dach Raiffeisen Polbanku, to możemy mówić o nabierających tempa zmianach strukturalnych w sektorze. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2013: Gospodarka polska w 2013 r.

Rok 2012 przyniósł silne spowolnienie aktywności gospodarki krajowej, która wrosła realnie o 2 proc. wobec 4,3 proc. wzrostu PKB w 2011 r. W 2012 r. tempo wzrostu PKB obniżało się z kwartału na kwartał, osiągając pod koniec roku około 1 proc., jednocześnie istotnie pogarszała się struktura wzrostu PKB, z szacowanym realnym spadkiem konsumpcji prywatnej w skali roku w IV kw. Wyzwoliło to spekulacje, że proces spowolnienia krajowej gospodarki nasili się na początku bieżącego roku z ujemnym lub bliskim zera tempem wzrostu PKB i bardzo słabymi wynikami gospodarki w kolejnych kwartałach. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2013: Teoria monetarna Misesa a potrzeba reformy współczesnej teorii makroekonomii

Kryzys ekonomiczny dotykający znaczną liczbę krajów Zachodu dość mocno dynamizuje dyskusję ekonomiczną, prowadząc z jednej strony do podważania utrwalonych już mocno dogmatów, z drugiej zaś następuje intensyfikacja poszukiwań nowych paradygmatów, pozwalających lepiej dostrzec istotę obecnych problemów. Czytaj więcej...
Horyzonty Bankowości 2013: EMIR obejmuje rządy

EMIR to akronim unijnego rozporządzenia European Market Infrastructure Regulation, które wprawdzie obowiązuje od połowy ubiegłego roku, ale teraz właśnie wkracza w swą krytyczną fazę, gdy kluczowe dla jego funkcjonowania instytucje kontrahentów centralnych, czyli CCP zaczynają występować o autoryzacje, aby rozpocząć za ok. sześć miesięcy pełnokrwistą działalność. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2013: Azjatyckie zmagania

Tradycyjny model biznesowy azjatyckich instytucji finansowych jest oparty na finansowaniu kredytów z depozytów krajowych. Mniejsza podatność na ich nagłe spadki, a także znikome zaangażowanie w obrót tymi samymi papierami wartościowymi na potrzeby wielu transakcji międzybankowych niewątpliwie uchroniły kraje Azji Południowo-Wschodniej przed dotkliwymi skutkami kryzysu subprime - tak dotkliwego w Ameryce i Europie. Jak widać, wcześniejszy azjatycki kryzys finansowy z 1990 r. zmotywował kraje tego regionu do przeprowadzenia szeroko zakrojonych reform. Czytaj więcej...
Horyzonty Bankowości 2013: Prekluzja dowodowa a dyskrecjonalna władza sędziego w procesie z udziałem przedsiębiorców

Prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu jest w Rzeczypospolitej Polskiej fundamentalnym, gwarantowanym przez Konstytucję prawem każdej osoby. Rzetelność postępowania sądowego jest nie tylko jedną z gwarancji praworządności państwa, ale także ochrony wszelkich praw i wolności jednostki. Konstytucja naszego kraju stanowi także, iż wszyscy wobec prawa są równi, czego naturalną konsekwencją winna być równość praw stron w procesie przed sądem. Stronom procesu sądowego powinny zatem przysługiwać takie same prawa, niezależnie od ich cech osobistych czy wykonywanego zawodu. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2013: Cena dobrego kontaktu

W języku polskim trudno o znalezienie dobrego odpowiednika dla sformułowania customer experience. Najłatwiej je zdefiniować jako spójny zespół procesów, narzędzi oraz mechanizmów zarządzania jakością do marketingu, sprzedaży i obsługi w każdym możliwym kanale kontaktu klienta z bankiem. Znacznie trudniej nadać znaczenie temu pojęciu, patrząc z perspektywy klienta, gdzie wszystkie wymienione komponenty razem składają się na coś ulotnego, coś co sprawia, że jeden bank z chęcią polecimy swoim znajomym, a nawet odczuwamy rodzaj dumy z bycia jego klientem, z innym zaś czujemy się związani wyłącznie poprzez umowę kredytu hipotecznego. Czytaj więcej...
Horyzonty Bankowości 2013: Nowy ekosystem informacji – źródła i metody wykorzystania w banku Zarys koncepcji SAS Institute

Nowy ekosystem informacji to przede wszystkim baza i platforma środowiska Big Data, pozwalająca na pozyskiwanie danych o klientach i prospektach ze źródeł zewnętrznych, niestrukturalnych, szybkozmiennych, o dużym wolumenie i różnorodności (paradygmat 3V w Big Data - Volume/Velocity/Variety). Kluczowym elementem tego ekosystemu jest technologia i funkcjonalność pozwalająca na szybkie, efektywne i wiarygodne przetworzenie strumienia pozyskiwanych informacji w wiedzę biznesową o kliencie/prospekcie i powiązanie jej z danymi przetwarzanymi przez organizację Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2013: Mobilny poligon finansowy

Gdy wyszło na jaw, że duża sieć handlowa w Polsce pracuje nad własnym systemem płatności komórkowych, szefowie kilku dużych banków oraz dwóch firm telekomunikacyjnych wpadli w panikę. Naprędce zwołali konferencje, ogłaszając, że wdrażają NFC, przełomowe rozwiązanie dla wszystkich Polaków. Tymczasem rewolucja - owszem - będzie, ale zafunduje ją nam ktoś zupełnie inny. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2013: Okno na świat małych i średnich przedsiębiorstw

Rozpoczynając zeszłoroczny World Factoring Yearbook, sekretarz generalny Factors Chain International Jeroen Kohnstamm jako trend globalnego rynku faktoringowego określił po trzebę otwarcia faktorów na małe i średnie przedsiębiorstwa, które jeg o zdaniem są najważniejszym celem dla dostawców usług finansowania handlu. Odpowiedzią na t en postulat ze strony firm faktoringowych jest budowa platform umożliwiających prosty i pr zejrzysty dostęp do narzędzi finansowania handlu. Czytaj więcej...

Horyzonty Bankowości 2013: Banki przyszłości są już dziś

Bank otwarty dla klienta przez 8 godzin, infolinia czynna tylko w godzinach pracy instytucji, długie kolejki przy okienkach, stracony czas i nerwy - to już o d jakiegoś czasu przeszłość. Dziś już nikogo nie dziwi, że większość bankowych spraw można z ałatwić, nie wychodząc z domu. Dostęp do konta on-line, całodobowe infolinie - to norma. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2013: Universal commerce: wykorzystanie potencjału urządzeń inteligentnych

Wraz z rozwojem technologii i zmieniającymi się przyzwyczajenia mi konsumentów granice między sprzedażą w placówce handlowej, handlem elektronicznym oraz bra nżą telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych ulegają zatarciu. Przewiduje się, że nowe trendy wpłyną na rynek i konsumentów jeszcze bardziej niż rozpowszechnienie się e-commerce w latach 90. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2013: Jak uatrakcyjnić ofertę bankową

Jeśli zastanawiamy się, jak wygląda lista życzeń i uwag klientów banków, to możemy być pewni, że liczba wątpliwości czy zastrzeżeń nie będzie mała. Zapytani przez ankieterów skarżą się na ogół, że są niezadowoleni ze współpracy z bankiem, który prowadzi ich rachunek osobisty i tu wskazują na wysokość cen i jakość obsługi. Często skarżą się też na zbyt małą ich zdaniem liczbę placówek oraz ubogą ofertę dodatkową. Tego ostatniego elementu nie należy pomijać, bo jak zajrzymy do raportu AC Nielsen, to dla 62 proc. respondentów dołączenie do zwykłej oferty finansowej usług typu assistance ma pozytywny wpływ na ocenę banku. Czy zatem pakiety ubezpieczeniowe są dziś tym, co może być kartą przetargową w walce o klienta, toczoną między poszczególnymi centralami banków? Czytaj więcej...
Bank i Klient: Etyka w bankach oczyma młodych profesjonalistów

Po zapoznaniu się z esejami przesłanymi w ramach polskiej edycji konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize) oraz nagrodzeniu czterech prac można z całą stanowczością powiedzieć, iż ich autorzy podeszli odpowiedzialnie i z pasją do zaproszenia do refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym w bankowości, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić lub też wyeliminować, by zarówno zapobiegać dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudowywać zaufanie klientów do banków Czytaj więcej...


Bank i Klient: Nowelizacja Rekomendacji S czyli poluzowanie warkoczyka

Rekomendacja S traktowana jest przez wielu bankowców jako przykład nadgorliwości nadzoru bankowego, który, bojąc się nadmiernego zadłużania Polaków, wprowadził tak duże rygory w ocenie zdolności kredytowej, że drastycznie spowolnił akcję kredytową. Postulaty środowiska bankowego zostały wysłuchane przez KNF i obiecano nowelizację Rekomendacji S. Wciąż na nią czekamy, a dla wielu będzie to tylko kosmetyczna operacja. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212