BANK 2013/04

bank.2013.04.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2013 r.)

  • Art banking. w czasach kryzysu to prawdziwa sztuka. Można na niej zarobić, ale trzeba wiedzieć, jak to robić. Polski rynek sztuki - choć płytki - powoli nabiera rozpędu. Polacy mimo wzrostu zamożności wciąż jednak nie traktują art bankingu jako alternatywnej formy inwestycji.
  • Rodzina na swoim versus Mieszkanie dla młodych.


Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Porozumienie w sprawie pomocy dla Cypru, zawarte 25 marca, daje podstawy do ustabilizowania sytuacji na rynkach finansowych. Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili, że rząd w Nikozji otrzyma 10 mld euro pomocy finansowej. Porozumienie zakłada nałożenie jednorazowego podatku w wysokości 20 proc. od depozytów powyżej 100 tys. euro w Bank of Cyprus (w największym stopniu zagrożony bankructwem) oraz w wysokości 4 proc. w pozostałych bankach. Lokaty poniżej 100 tys. euro nie będą opodatkowane. O sytuacji na Cyprze piszemy na str. 64-65 Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Euro bez dyskusji

Pierwsze debaty publiczne poświęcone temu, czy Polska powinna przyjąć euro, nie zmieniły nastawienia naszego społeczeństwa do wspólnej waluty europejskiej. Jeśli zawierzyć sondażowi przeprowadzonemu na początku marca przez pracownię TNS Polska - to 53 proc. ankietowanych Polaków twierdziło, że wprowadzenie euro będzie czymś złym. Przeciwnego zdania było zaledwie 14 proc. badanych. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Prostota jest cnotą

Dość rzadko poruszany jest temat perspektyw rozwoju zorganizowanego rynku na kontrakty terminowe i jego wpływu na stopę procentową w Polsce, tymczasem te korelacje są bardzo wyraźne. Rynek finansowy w Polsce rozwija się dynamiczne od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Nasz system bankowy należy do najbardziej bezpiecznych w tym regionie Europy, a polski złoty stał się rozpoznawalną walutą na rynku FX. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Kredyt na nowy samochód?

Branża motoryzacyjna stanowi ważny segment gospodarki i znacząco wpływa na wskaźnik wzrostu PKB. Dlatego niepokój polityków budzi zarówno systematyczne ograniczanie produkcji samochodów w polskich zakładach, jak i stosunkowo niewielkie zakupy nowych pojazdów w salonach. Stąd też poszukiwanie różnych sposobów na zwiększenie zainteresowania nowymi samochodami i ograniczenie importu używanych. Czytaj więcej...
Prezentacja: Przedsiębiorca oczami baz BIK

Zorganizowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. "Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" z udziałem Prezydenta, przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych, potwierdził o duże zainteresowanie w budowaniu konkurencyjności firm i ich funkcjonowaniu. Jak pod kreślano podczas Forum1, przedsiębiorcy z grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowią 99,8 proc. z ok. 1,7 mln aktywnych firm, wytwarzają 50 proc. PKB P olski oraz zapewniają pracę dla ok. 6 mln osób (67 proc. ogółu zatrudnionych). Czytaj więcej...Zagranica: Szok na Wyspie Afrodyty

16 marca 2013 r. pozostanie w pamięci Europejczyków jako dzień absolutnej nowości w historii bankowości strefy euro i całej Unii. Cypr stanowi raptem 0,2 proc. gospodarki strefy euro, a jednak konsekwencje finansowe jego zadłużenia i postanowień instytucji europejskich, które miały wyspiarskiemu państwu ulżyć, odczuł i będzie odczuwał cały kontynent. Rzecz bez precedensu - narzucony z zewnątrz pomysł opodatkowania wszystkich krajowych depozytów bankowych wywołał szok również daleko poza granicami Unii. Czytaj więcej...


Zagranica: Banki w Europie: lepiej, ale nie całkiem dobrze

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował w marcu szczegółowy raport na temat stanu europejskich banków. Jesteśmy daleko od dramatycznej konstatacji szefowej MFW Christine Lagarde, która w sierpniu 2011 r. wzywała banki Unii do natychmiastowej rekapitalizacji, oszacowanej wówczas na 200 mld euro. Od tamtej pory banki wzmocniły swoje fundusze własne, poprawił się ich dostęp do finansowania, a kraje, jak Włochy i Hiszpania, wprowadzają w życie drastyczne reformy, by poprawić stan kont publicznych. Wszystko to przyznaje MFW, ale jego zdaniem to za mało. Czytaj więcej...
Technologie: Skokowy wzrost liczby użytkowników PayByNet

Dzięki uruchomieniu w styczniu 2013 r. usługi szybkich przelewów internetowych PayByNet w Banku Pekao i w Invest-Banku, liczba klientów mających dostęp do tego systemu osiągnęła 5 mln. Obecnie za pomocą P ayByNet można płacić w około 600 e-sklepach i ponad 200 e-urzędach w całej P olsce. Operatorem usługi PayByNet jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Jest to dziś jedyna dostępna na rynku usługa w swojej kategorii, która umożliwia wykonywanie przelewów prost o z konta kupującego na konto sprzedającego. Czytaj więcej...
Opinie: Cypryjski ból głowy

Wiele wskazuje na to, że europejscy politycy okazali się ofiarami własnego wyrachowania. Niechęć do udzielenia pomocy Cyprowi była tak duża, iż podjęto decyzję o wprowadzeniu w życie jednego z bardziej szalonych scenariuszy, który wcześniej był uznawany za mało prawdopodobny. Tylko że jego koszta mogą być ogromne. Czytaj więcej...


Opinie: Jak wyczuć granicę?

Kolejność dylematów o różnym poziomie indywidualnego dramatyzmu, w większości przypadków, jest następująca: najpierw być albo nie być, a dopiero później mieć czy być. Podobnie jak Szekspir jest pomocny, chociaż nie niezbędny, w indywidualnych egzystencjalnych poszukiwaniach, tak na etapie wyboru filozofii życiowej, czy bardziej mieć, czy być, wielce przydatne mogą okazać się przemyślenia Ericha Fromma. Czytaj więcej...
Strefa VIP: Samolot w służbie biznesu

Efektywne prowadzenie firm wymaga szybkiego przemieszczania się, najlepiej w warunkach, które umożliwiają w trakcie nieraz wielogodzinnej podróży pracę lub wypoczynek. By spełnić te wymagania, już od lat 50. XX w. buduje się specjalne samoloty przeznaczone do podróży służbowych. Dzięki postępowi technologicznemu ostatnich lat samoloty te są coraz bardziej komfortowe i mogą coraz szybciej pokonywać coraz większe odległości. Czytaj więcej...