BANK 2013/05

bank.2013.05.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (maj 2013 r.)

  • RAPORT: Bezpieczeństwo w banku.
  • Temat numeru: Nowatorskie produkty bankowe. Karty z monitorem. Bankowi rachmistrze on-line. Błyskawiczne przelewy na telefon. Kredyty dla fundacji.
  • Parlament europejski zdecydował o formie przyjęcia CRD IV/CRR.
  • Po Cyprze kolejne raje podatkowe zainteresowały brukselskich biurokratów.
  • Czy Kamczatka i Sachalin staną się nowymi offshore dla rosyjskich krezusów.


Rynek finansowy: Kronika – maj 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI W 2012 r. wzrost PKB wyniósł 1,9, a nie 2 proc. Ministerstwo Finansów oczekuje, że w tym roku wzrost wyniesie 1,5 proc., a nie 2,2 proc. zapisane w budżecie. Produkcja sprzedana przemysłu w marcu spadła o 2,9 proc. rok do roku, choć w znacznej mierze był to efekt słabej pogody. Po odjęciu efektów sezonowych roczna zmiana wyniosła +0,6 proc. W marcu wzrost płac wyniósł zaledwie 1,6 proc. rdr, a średnio w I kw. 2 proc. Sprzedaż detaliczna była wyższa o 0,1 proc. od zanotowanej rok temu. Eksport wzrósł w pierwszych dwóch miesiącach tego roku o 6,9 proc., do 23,5 mld euro, podczas gdy import spadł o 3,6 proc., do 23,4 mld. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Droga do CRD IV/CRR

Głównym celem prac nad dyrektywą CRD IV i rozporządzeniem CRR było wprowadzenie kompleksowych standardów międzynarodowych, znanych jako umowa k apitałowa Bazylea III, na poziom prawa Unii Europejskiej. Nowe europejskie przepisy mają również za zadanie zwiększenie stabilności finansowej poprzez podniesie nie odporności sektora bankowego na wstrząsy finansowe, a także przyczynienie się do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki wprowadzeniu zharmonizowanych regu ł niezbędnych do funkcjonowania jednolitego rynku. Czytaj więcej...


Prezentacja: CRM – skuteczny lek na spowolnienie gospodarcze?

Właściwe zarządzanie relacjami z klientami z wykorzystaniem systemów informatycznych pozwala firmom na lepszą ich obsługę. To dziś klucz do utrzymania obecnych i pozyskiwania nowych. Od oprogramowania klasy CRM, wspomagającego te procesy, oczekuje się dziś jednak, by nie tylko dobrze spełniało stawiane przed nim zadania, ale było też wygodne i przyjazne dla obsługujących je użytkowników. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Non profit czyli bez szans na kredyt?

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy - to stare jak świat porzekadło wyraźnie nie przekonuje bankowych analityków ryzyka. Organizacje pozarządowe - a więc również wspomniani harcerze - pomimo wzniosłych założeń statutowych postrzegane są przez banki jako klienci ewidentnie niewiarygodni. Większość banków nie oferuje nawet specjalnych kont dla stowarzyszeń czy fundacji, a uzyskanie decyzji kredytowej dla podmiotów z sektora NGO stanowi prawdziwe wyzwanie. Czytaj więcej...Prezentacja: Jak wzmocnić relacje z klientami poprzez ewolucję architektury IT – na przykładzie Zarządzania Opłatami i Prowizjami

Pojęcie "nowoczesny bank" jest bardzo szerokie. Na pewno jednym z jego wyznaczników jest klientocentryczność - rozumiana z jednej strony, jako dogłębna znajomość klienta w zakresie jego potrzeb, preferencji i relacji z bankiem, z drugiej strony jako użycie wiedzy o kliencie dla dostosowania oferty, wzmocnienia długoterminowych relacji i zwiększenia zyskownośc i. Czytaj więcej...


Technologie: ROR -em w stronę klienta

Ostatnia odsłona wojny na ROR-y trwa już czwarty rok. Dynamika zmian jest tak duża, że strach przygotowywać rankingi, bo następnego dnia mogą być nieaktualne. Banki kuszą klientów na różne sposoby - realnymi pieniędzmi za otwarcie rachunku, zwrotem części wydatków czy niezliczoną liczbą zniżek za korzystanie z kart płatniczych. Jednocześnie ograniczają niektóre propozycje do tej pory skutecznie wabiące klientów. Dlaczego? Być może okazały się zbyt drogie. Niewykluczone też, iż jest to efekt zamieszania po tym, gdy okazało się, że za dobrodziejstwa promocji trzeba zapłacić podatek... Czytaj więcej...Technologie: Komunikacja napędza biznes

Osiągnięcie znaczących oszczędności przy jednoczesnej optymaliz acji funkcjonowania biznesu to w czasach kryzysu nadrzędny priorytet każdej organiz acji. Obecnie przedsiębiorstwa nastawione na redukcję kosztów we wszystkich m ożliwych obszarach szukają wymiernych oszczędności również w sferze wydatków telek omunikacyjnych. Netia, specjalizując się od ponad 20 lat w ofercie dla biznesu, posiada usługę, która pozwala zoptymalizować funkcjonowanie firmy, przyczyniając się tym samym do uzyskania redukcji wydatków. Czytaj więcej...


Technologie: Banki na mobilnym zakręcie

"Jeden biip i zapłacone!" - pod takim hasłem na polski rynek wkroczyły pierwsze karty bezstykowe. Dziś, kiedy "biip" w supermarkecie już nikogo nie dziwi, a płatności zbliżeniowe upowszechniły się również nad Wisłą, przyszłość poczciwych kart płatniczych stoi pod znakiem zapytania. Trudno powiedzieć, kiedy plastikowy pieniądz oglądać będziemy w muzeum. Jedno jest pewne: rosnący wpływ firm z branży telekomunikacyjnej i IT na kształt rynku instrumentów płatniczych, a nawet samego sektora finansowego. Czytaj więcej...

Raport specjalny: Transport gotówki – bankowozy

Często można spotkać się z opinią, że w dobie kart płatniczych i elektronicznych form dysponowania pieniędzmi najsłabszym ogniwem systemu finansowego jest transport gotówki. Tymczasem okazuje się, że konwoje to grupa usług związanych z ochroną i zabezpieczaniem mienia, która ma najmniej zdarzeń nieprzewidzianych. Firmy zajmujące się konwojami wartości dysponują specjalistycznym sprzętem oraz dobrze wyszkolonymi pracownikami. To wynik nie tylko zmian na rynku, ale także obowiązujących regulacji prawnych. Czytaj więcej...

Raport specjalny: E-kręgosłup banku

Systemy transakcyjne używane w polskiej bankowości są doskonale przystosowane do obecnych wymagań rynku. Są stabilne i oferują wystarczającą różnorodność funkcjonalności. W najbliższych latach pojawią się jednak nowe wyzwania i nowe oczekiwania klientów. Systemy będą musiały sobie z tym poradzić. A to może oznaczać zbliżającą się falę wdrożeń głównych systemów IT w polskich bankach. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Konfrontacja z rzeczywistością Test systemów wykrywania zagrożeń „następnej generacji”

Czy ekscytacja tak zwanymi systemami bezpieczeństwa "następnej generacji" jest uzasadniona? Wyniki najnowszych, niezależnych testów wskazują, że w wielu prz ypadkach następna generacja systemów wykrywania zagrożeń znajduje się daleko z tyłu za namierzanymi i zaawansowanymi atakami generacji obecnej. Czytaj więcej...


Prezentacja: Lekarstwo na DDoS

Ataki rozproszonej odmowy dostępu (Distributed Denial of Service, DDoS) stały się ostatnio gorącym tematem. Zapewne dlatego, że to jeden z niewielu typów cyberataków, gdzie od razu widać efekt, bowiem strona po prostu przestaje działać. Ch oć działanie DDoS prowadzi do ograniczenia dostępu lub nawet całkowitego wyłączenia serwis u, nierzadko jest tylko przykrywką odciągającą specjalistów ds. bezpieczeństwa od fakty cznego celu, którym może być np. wyczyszczenie bankowych kont bądź kradzież poufnych dan ych. Czytaj więcej...

Raport specjalny: Licencje uwolnione

Właśnie taką decyzję podjął Sejm RP, uchwalając w piątek 19 kwietnia 2013 r. ustawę deregulacyjną. Jeśli poprze ją także Senat, już wkrótce dostęp do zawodu pracownika ochrony będzie właściwie nieograniczony. Konwoje będą mogły wykonywać osoby, których umiejętności, predyspozycje psychiczne oraz kwalifikacj e nie będą zweryfikowane w pełnym zakresie. Czytaj więcej...


Opinie: Eurosceptycy rosną w siłę

Alternatywa dla Niemiec ma szanse odebrać część elektoratu rządzącym chadekom, co już teraz wywołuje u kanclerz Angeli Merkel spory ból głowy. W zasadzie to było do przewidzenia - im dłuższy i bardziej odczuwalny będzie obecny kryzys w strefie euro, tym większe będą szanse objęcia władzy przez ugrupowania o nacjonalistyczno-populistycznym nastawieniu. Czytaj więcej...


Opinie: Ryzyko samobójstwa

Trawestując ostatni werset dosyć znanego wiersza Antoniego Słonimskiego "Żal", można powiedzieć: Jak różne są słowa ukryte w króciutkim wyrazie ryzyko. Chociaż wydaje się, że jest ono nieodłącznie i od zawsze związane z historią naszej cywilizacji. Począwszy od jego pierwszych i prymitywnych wcieleń aż do najbardziej wyrafinowanych spekulacji intelektualnych. Weźmy choćby słynny "Zakład" Blaise Pascala. Toż jest to nic innego, jak tylko posługiwanie rachunkiem prawdopodobieństwa dla uniknięcia ryzyka popełnienia kardynalnego błędu odrzucenia wiary w Boga i tym samym skazania się na wieczne potępienie. Czytaj więcej...Zagranica: Banki znowu na widelcu

Na początku kwietnia światowe media obwieściły początek nowej afery o globalnym zasięgu, nazwanej Offshore Leaks, na wzór słynnej Wiki Leaks, która ujawniała tajne depesze dyplomacji amerykańskiej. Tym razem chodzi o ujawnienie niektórych nazwisk beneficjentów kont spółek zagranicznych (offshore) usytuowanych zazwyczaj w tzw. rajach podatkowych. Czytaj więcej...


Zagranica: Co się stało?

W połowie kwietnia br. złoto nieoczekiwanie trafiło na czołówki gazet - to, co się s tało, wręcz nazwano "krachem na rynku złota". Jego cena nie przeżyła podobnej degrengolady od końca lutego 1983 r. Zanim po kilku dniach nie wzrosła do nieco ponad 1400 dolarów z a uncję, spadła sporo poniżej tej granicy, średnio ok. 10 proc. w dół, ponad 200 dolarów za uncję. Czytaj więcej...Technologie: Współczesny świat stawia na dynamikę i mobilność

Technologie, innowacje, rozwój - te trzy słowa były hasłami II F orum Wyzwania IT 2013 w warszawskim Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego, zorganizowanego przez HP oraz Intel we współpracy z IDC, firmą analityczną rynku teleinf ormatycznego. Tegoroczne forum przyciągnęło ponad 1,2 tys. uczestników, którzy wzięli udział w sesji plenarnej, a także w kilkudziesięciu sesjach tematycznych, prowadzonych przez pona d 40 ekspertów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły "Miesięcznik Finansowy BANK" i portal aleBank.pl. Czytaj więcej...