BANK 2013/07-08

bank.2013.07-08.okladka.150Miesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2013)

  • Raport specjalny: Audyt i doradztwo w instytucjach finansowych: Aby mieć zyski, trzeba mieć obiektywne, zewnętrzne spojrzenie na stan bilansów banku - to podstawa budowania strategii marketingowej i projektowania nowych produktów bankowych
  • Nowa strategia chińskich banków


Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, BRE Bank, ING Bank Śląski i PKO Bank Polski porozumiały się w sprawie strategicznej współpracy w zbudowaniu wspólnego standardu płatności mobilnych. Celem projektu jest zbudowanie wspólnej infrastruktury dla płatności mobilnych w Polsce. Kilkanaście milionów klientów banków będzie mogło płacić telefonem w ramach jednolitego standardu. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Fuzja, która może przyśpieszyć zmiany

Przejęcie przez PKO BP aktywów związanych z grupą Nordea Bank P olska to nie tylko operacja, która ma wymiar statystyczny, gdy łączy się numer jeden z numerem dziesiątym na liście największych podmiotów w sektorze bankowym. To przede wszystkim próba zmiany modelu dochodowości, gdyż ten oparty na hipotecznym kredycie walutowym, z jakim można utożsamiać właśnie spółki z g rupy Nordea, będzie zastępowany przez propozycję biznesową PKO BP dostosowaną do odmiennego otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Czytaj więcej...Bank i Klient: Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia

Ponad dwa tysiące przedsiębiorców, sześć tysięcy internautów, szesnastu regulatorów regionalnych, kilkudziesięciu dziennikarzy krajowych i lokalnych oraz prawie stu ekspertów spotkało się ostatnich trzech miesiącach, we wszystkich regionach Polski, w ramach kampanii informacyjnej Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne? Czytaj więcej...


Bank i Klient: Nowe wcielenie Zasad Dobrej Praktyki Bankowej

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej zostały przyjęte przez Związek Banków Polskich w 1999 r. - miały stanowić wsparcie dla kształtującego się w Polsce systemu bankowego. Istniała wyraźna potrzeba usystematyzowania elementarnych zasad postępowania w relacjach z klientami oraz partnerami biznesowymi. Działania Komisji Etyki Bankowej przyczyniły się do uregulowania systemu funkcjonowania sektora bankowego w Polsce. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2013: Czy dogonimy Europę?

W tym roku VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej otworzyła sesja zatytułowana Paradoks Zenona z Elei o Achillesie i żółwiu - czy kiedykolwiek dogonimy Europę? Wzięli w niej udział m. in. Michał Boni - minister administracji i cyfryzacji, posłowie: Marcin Święcicki (PO) i Wincenty Elsner (Ruch Palikota) oraz profesorowie: Wojciech Cellary i Jacek Gołaczyński. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz odczytał też skierowany do uczestników list profesora Łukasza Górskiego. Czytaj więcej...
Systemy ZBP: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,3 mln informacji o konsumenta ch i przedsiębiorcach. Banki, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Bad ają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynk u zewnętrzne zasoby informacji. Czytaj więcej...Nieruchomości: Po naszej publikacji

W nr 6/2013 "Miesięcznika Finansowego BANK" opublikowaliśmy wywiad z mec. Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich, poświęcony m.in. perspektywom wprowadzenia odwróconej hipoteki. Dosłownie dzień po publikacji od Małgorzaty Azembskiej, koordynator ds. PR Bramasole Public Relations & Publishing House otrzymaliśmy list następującej treści: Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń – lipiec-sierpień 2013

Cypr jednak był pralnią... Pokaźna część cypryjskiego systemu bankowego nastawiła się na pranie brudnych pieniędzy. Potwierdził to raport Deloitte, wykonany na zlecenie ministrów finansów Euro - grupy, oraz agencji Moneyval przy Radzie Europy. Deloitte przyjrzało się przepływom na kontach w sześciu cypryjskich bank ach. Ich nazwy oraz nazwiska klientów nie zostały ujawnione. Czytaj więcej...


Opinie: Migawki

1. Do późnego popołudnia czytałem roczniki paryskiej "Kultury", bez wątpienia najlepszego czasopisma, jakie wydała nasza powojenna emigracja. Pojedyncze numery były jeszcze nierozcięte, więc rozcinałem uważnie żółte strony, czując się trochę dziwnie jako pierwszy czytelnik egzemplarzy wydrukowanych w Paryżu sześćdziesiąt lat temu. Czytaj więcej...Strefa VIP: Przyszłość polskiego systemu emerytalnego

Bez względu na to, jaka przyszłość czeka otwarte fundusze emerytalne, nasze emerytury będą niższe - to jeden z głównych wniosków po dyskusji w Klubie Polska 2015+. W perspektywie kilkudziesięciu lat największym problemem nie będzie zaś struktura systemu emerytalnego, ale demografia i konsekwencje dzisiejszych uwarunkowań rynku pracy, stawiające wielu młodych ludzi poza nawiasem systemu zabezpieczenia społecznego. Czytaj więcej...