BANK 2013/10

bank.2013.10.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (październik 2013)

  • RAPORT SPECJALNY: Usługi prawne.
  • BANCASSURANCE: To stabilny i od wielu lat niezmienny filar działalności finansowej banków i firm ubezpieczeniowych. Zmieniają się jednak i produkty, i zasady współpracy.
  • Wielka smuta przez megaregulatora: Wśród rosyjskich bankowców królują nastroje minorowe. Regulator przykręca śrubę i nie myśli wcale o dialogu.
  • Koniec tajemnicy bankowej? Od przyszłego roku szwajcarskie banki będą informowały Waszyngton o zawartości kont swoich amerykańskich klientów i podawały nawet historię transakcji.


Rynek finansowy: Kronika – październik 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI W tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,2 na możliwe 10, co dało jej 59. miejsce wśród 152 sklasyfikowanych gospodarek. Rok temu było to miejsce 48. Gdy porównujemy wolność gospodarczą w czasie, stosuje się tzw. nawiązanie łańcuchowe. Przy takiej metodzie wynik Polski jest nieco słabszy (7,18), ale daje nam wyższą pozycję (52.). Czytaj więcej...

Temat numeru: Ewolucja, którą steruje klient

Bancassurance wydaje się stabilnym i od wielu lat niezmiennym filarem działalności finansowej banków i firm ubezpieczeniowych. Tymczasem współpraca ta podlega nieustannej ewolucji. A efekt motyla - który skutkuje zupełnie nowymi zasadami współpracy wielkich instytucji, nowymi usługami i sposobami ich świadczenia - wywołuje klient, którego oczekiwania po prostu się zmieniają. Czytaj więcej...Temat numeru: Jak pozyskać i utrzymać klienta

Sprzedaż ubezpieczeń poprzez kanał bankowy z roku na rok stanowi coraz większy przychód firm ubezpieczeniowych. Za pośrednictwem banków klienci zawierają zarówno umowy ubezpieczenia mienia, jak i ubezpieczenia osobowe. Również dla banków umowy z portfela bancassurance stają się coraz poważniejszą częścią przychodów. Segment ten - choć na dobre zagościł już w ofercie banków - wciąż jednak kształtuje się, czego najlepszym dowodem są interwencje Komisji Nadzoru Finansowego czy zastrzeżenia Rzecznika Ubezpieczonych. Czytaj więcej...


Temat numeru: Jak nowe regulacje wpłyną na rynek

Na początku wszystko wydaje się proste. Jest ubezpieczyciel, który, walcząc o klienta, gwarantuje niemal wszystko. Jest wspomniany wyżej klient, który, widząc interesującą ofertę, bardzo poważnie myśli o jej zakupie. Jest wreszcie pośrednik, czyli bank, dla którego sprzedaż produktów ubezpieczeniowych jest istotna, zarówno z punktu widzenia finansowego, jak i biznesowego. Mogą być, wreszcie, problemy. Po czasie, kiedy okaże się, że ubezpieczyciel ze swoich obietnic się nie wywiązuje, bank zrobić z tym może niewiele, a niezadowolony klient odwraca się do jednego i drugiego plecami, bo znikąd nie dostaje pomocy. Pozostaje mu Rzecznik Ubezpieczonych, Związek Banków Polskich wraz ze swoim arbitrażem, a w ostateczności droga sądowa. Skuteczną receptą na tego typu bolączki mają być nowe, europejskie regulacje, czyli ADR i ODR Czytaj więcej...

Temat numeru: Bez odrębnej premii

Czy aktywność banku w obszarze bancassurance wpływa na wycenę jego akcji? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest złożona. Po pierwsze mamy najczęściej do czynienia z pośrednimi jego konsekwencjami w postaci stabilizacji przychodów z innych linii biznesowych. A po drugie ten związek zmienia swój charakter w zależności od tego, w jakiej fazie cyklu życia przedsiębiorstwa znajduje się sam bank. Zagadnienie komplikuje jeszcze trzecia zmienna, która opisuje ten charakter, czyli model współpracy banku z ubezpieczycielem. Czytaj więcej...
Bank i Klient: W kraju i w Unii Europejskiej

Na ostatnim w sierpniu posiedzeniu Sejm znowelizował ustawę o usługach płatniczych. W telegraficznym skrócie stawki opłat interchange fee zostały obniżone do maksymalnego poziomu 0,5 proc. dla obu rodzajów kart. Nowe przepisy wejdą w życie od stycznia 2014 r., podczas gdy same banki będą miały czas na dostosowanie się do nowych przepisów nie dłużej niż do połowy przyszłego roku. Czytaj więcej...

Raport specjalny: Proporcjonalność prawa

Prawo musi być proporcjonalne. Wynika to z prostego faktu, że prawo jest regulatorem zachowań społeczeństw i wszystkich pomiotów, podlegających mu, który po pierwsze musi spełniać swoją rolę, czyli skutecznie, w odpowiednim stopniu regulować wyłącznie te zachowania, które muszą zostać uregulowane dla wyższego interesu. Po drugie prawo nie jest jedynym regulatorem zachowań - istnieje w kadrze innych regulatorów, takich jak religia, kultura osobista czy tradycja - nie może zatem ignorować innych regulatorów, bo nie powstało ex nihilo, lecz stanowi dorobek społeczeństwa, które to prawo ustanowiło dla własnego dobra. Oceniając prawo, warto zatem zadawać sobie pytania o jego sens, celowość oraz proporcjonalność, tak aby to prawo było dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Czytaj więcej...

Prezentacja: Nadchodzą wyższe rezerwy

W marcu tego roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wydała projekt nowego standardu Instrumenty Finansowe: Oczekiwane Straty Kredytowe, będący oczekiwaną od dłuższego czasu propozycją zmian w zakresie ujmowania utraty wartości aktywów finansowych. Należy się spodziewać, że po wprowadzeniu zmian poziom rezerw kredytowych w sektorze bankowym wzrośnie. Czytaj więcej...


Prawo: Rok po Amber Gold

Światła kamer i fotograficznych fleszy, setki dziennikarzy przed główną siedzibą firmy. Od tej informacji rozpoczynała się większość telewizyjnych i radiowych serwisów informacyjnych. Na pierwszych stronach gazet pytania: jak to się mogło stać. Konferencja goniła konferencję. Wśród ich uczestników śledczy i politycy, którzy znaleźli sposób na zbicie politycznego kapitału. Tak było przed rokiem... Aferą, związaną z nieuczciwością szefostwa firmy Amber Gold i wyłudzeniami pieniędzy od tysięcy klientów żył cały kraj. Mówiło się o zaostrzeniu przepisów, o kontrolach, a przede wszystkim o koniecznej edukacji ekonomicznej Polaków. Dzisiaj kurz opadł, a z ambitnych planów wyszło niewiele... Czytaj więcej...


Prawo: FATCA, czyli jak amerykańska ustawa wiąże polskie banki

Zgodnie z obowiązującym w Stanach Zjednoczonych prawem, każdy amerykański podatnik ma obowiązek rozliczyć się ze swojego dochodu z urzędem podatkowym (Internal Revenue Service - IRS) niezależnie od tego, w jakim kraju został on uzyskany oraz gdzie znajduje się miejsce stałego pobytu podatnika. Jednocześnie szacuje się, że straty związane z zatajaniem przed IRS informacji przez zagraniczne instytucje finansowe wynoszą ok. 100 mld USD rocznie - z 7 mln amerykańskich podatników na obczyźnie aż 6,5 mln nigdy nie rozliczyło się z dochodów otrzymywanych na konta poza granicami kraju. W rezultacie, jeszcze w 2010 r. zdecydowano się na przyjęcie ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), która zobligowała wszystkie instytucje finansowe do przekazywania IRS informacji o amerykańskich podatnikach pod groźbą stosowania wysokiego podatku. Czytaj więcej...


Prawo: W pogoni za… Filipinami

Przedstawiciele administracji rządowej wypowiadający się na temat przyczyn bardzo słabej innowacyjności Polski na tle innych państw od lat powtarzają, że jest to skutek wieloletnich zaniedbań, a pozytywne efekty dzisiejszych działań będą widoczne za kilka lat. Jeśli przyjąć te tłumaczenia za dobrą monetę, ciekawe, który z polityków przypisałby sobie jako zasługę tegoroczną pozycję Polski w unijnym rankingu innowacyjności. Spadliśmy do grupy najsłabszych państw we Wspólnocie. Czytaj więcej...


Prezentacja: Dwa miliardy złotych nie padło łupem złodziei

Zagubienie lub utrata dokumentu tożsamości może mieć dla właści ciela przykre konsekwencje. Takiej sytuacji w żadnym wypadku nie należy lekceważyć, trzeba p amiętać, że zgłoszenie zdarzenia wyłącznie na policji nie wystarczy, aby ustrzec się przed wachlarzem przestępstw polegających na wykorzystaniu cudzej tożsamości. Każdy, kto zgubił dokument lub komu został on skradziony, powinien dla własnego bezpieczeństwa i ochrony mienia jak naj szybciej zgłosić to w banku, w Systemie DZ. Czytaj więcej...
Technologie: Czy bezpieczny bank może być mobile

Tak zatytułowany był panel tematyczny ogólnopolskiej konferencji "IBM BusinessConnect 2013", zorganizowanej 10 września 2013 r. przez firmę IBM Polska w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. W panelu wzięło udział kilkudziesięciu bankowców i ekspertów IT z sektora bankowego i finansowego. Specjalnymi gośćmi byli: Bartłomiej Nocoń, dyrektor zarządzający Departamentem Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A. oraz Wojciech Bolanowski dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego S.A., zaś moderatorem był redaktor naczelny miesięcznika "BANK" Stanisław Brzeg-Wieluński. Czytaj więcej...Prezentacja: KIR S.A. pomaga bankom wprowadzać nowe standardy

Kilka miesięcy temu Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system rozliczeń brutto - SORBNET2, który umożliwia wszystkim uczestnikom (47 banków, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) sprawniejsze przetwarzanie transakcji międzybankowych i realizację wysokokwotowych zleceń klientów. Ta zmiana oznaczała dla banków konieczność dostosowania własnej infrastruktury i wiązała się z przejściem na międzynarodowy system komunikacji - SWIFT. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., jako jedyne w Polsce autoryzowane SWIFT Service Bureau, za pośrednictwem własnych łączy zapewnia dostęp do SWIFTNet - platformy komunikacyjnej wykorzystywanej przez system SORBNET2. Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń – październik 2013

Bankowiec musi zarobić dobrze - Brytyjczycy zaskarżyli limity... Władze brytyjskie zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o ocenę zgodności z prawem dyrektywy, ograniczającej wysokość premii dla bankowców. Unia ograniczyła wysokość premii do równowartości rocznego wynagrodzenia. Tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą akcjonariuszy premia mogłaby sięgnąć dwukrotności stałego wynagrodzenia. Czytaj więcej...Zagranica: Nadzieje i kontrowersje

Zjednoczona Europa zwykle rodziła się w bólach. Ekonomiści często wskazywali, jak w obliczu kolejnych kryzysów i niepokojów Wspólnota uciekała do przodu, aby lawinie przeciwności przeciwstawić coraz głębszą integrację. Ten sam schemat można zaobserwować również dzisiaj, gdy kryzys sektora bankowego zapoczątkowany w 2008 r. wciąż rzuca cień na unijną gospodarkę, zaś Bruksela formuje drugi filar unii bankowej. I także tym razem pojawiają się głosy, że ucieczka nie może tych problemów rozwiązać. Czytaj więcej...Zagranica: Wielka przemiana i finansowe zagadki

Publikacja na przełomie sierpnia i września chińskich danych makroekonomicznych pokrzepiła wszystkich, którzy po roku wyraźnego spowolnienia zaczęli wątpić w - wydawało się - nieskończony chiński potencjał wzrostu. Podnoszone jeszcze kilka miesięcy temu obawy o stan chińskiej bańki finansowej związanej z bilionami metrów kwadratowych drogich i pustych nieruchomości (i innymi aktywami) poszły jakby w niepamięć. Ci, którzy wierzą, że świat wychodzi z kryzysu mówią, że chińska poprawa jest tego kolejnym potwierdzeniem. Wiele jednak wskazuje, że nie jest to takie oczywiste. Czytaj więcej...


Zagranica: Koniec tajemnicy bankowej?

W czerwcu Szwajcaria, po wielu miesiącach oporu, ratyfikowała podpisaną ze Stanami Zjednoczonymi umowę FACTA, która ma ograniczyć, jeśli nie uniemożliwić, ucieczki podatkowe obywateli amerykańskich. Od przyszłego roku szwajcarskie banki będą musiały informować Waszyngton o zawartości kont swoich amerykańskich klientów i podawać nawet historię transakcji. Szwajcarzy wiedzą, że wcześniej czy później podobna umowa zostanie podpisana z Unią i postanowili nie czekać. Operacja ostrzegania posiadaczy kont już się zaczęła - na pierwszy ogień poszli najwięksi europejscy klienci - Niemcy, Francuzi i Włosi. Czytaj więcej...


Zagranica: Mity o rajach podatkowych

Co kilka tygodni w prasie pojawiają się statystyki i raporty, które wskazują, że w wyniku istnienia rajów podatkowych krowy przestają dawać mleko, dziatki głodują, a wdowy opłakują mężów, albowiem wypływają tam biliony dolarów, których właściciele z jakichś powodów powinni być w ocenie twórców raportów zmuszeni do trzymania pieniędzy gdzie indziej. Najlepiej w krajach o wysokich podatkach i rozbudowanych systemach świadczeń socjalnych, dzięki czemu można by im te pieniądze zabrać i przekazać "ubogim", czyli administracji państwowej, która ma się zajmować redystrybucją dochodu. Czytaj więcej...


Opinie: Wiarygodność rzecz ważna…

Najpewniej zastanawiali się Państwo, i to nieraz, dlaczego prognozy analityków są tak rozbieżne, skoro większość z nich bazuje (przynajmniej teoretycznie) na tych samych danych. To podważa nieco założenie związane z efektywnością rynków, a każe zastanowić się, ile w tym wszystkim jest indywidualnego subiektywizmu. Ten temat już poruszałem w jednym z felietonów sprzed kilku miesięcy, ale jest on wciąż żywy. Zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Czytaj więcej...
Strefa VIP: Wciąż za mało wiemy

Wiedza ekonomiczna to podstawa funkcjonowania w dzisiejszych realiach rynkowych. Odpowiednie kompetencje finansowe są niezbędne, aby nie tylko racjonalnie zarządzać domowym budżetem, ale także świadomie korzystać z dostępnych usług. Postęp technologiczny, jak również skomplikowane konstrukcje produktów finansowych powodują, że konieczne jest nieustanne pogłębianie swojej wiedzy. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212