BANK 2013/12

bank.2013.12.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (grudzień 2013)

  • Wywiad z Sekretarzem Generalnym OECD
  • RAPORT SPECJALNY: Zasada proporcjonalności a polski system bankowy
  • Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP najlepszy w całej UE.
  • Antylichwa: reaktywacja?
  • Wywiad gospodarczy a banki.
  • X Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2014
Bank i Klient: Drogi plastik

Dziś jej posiadanie staje się niemal standardem. Mają ją młodzi, starzy, osoby w średnim wieku. Mieszkańcy miast, wsi i miasteczek. Karta płatnicza zjednała sobie przychylność milionów Polaków. Jednak zamieszanie wokół plastikowego pieniądza, z jakim mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, nie sprzyja jego rozwojowi. Wszystko rozbija się o koszty, bo żeby ktoś zyskał, stracić musi ktoś. Kto tym razem i dlaczego mogą to być, przede wszystkim... właściciele kart? Czytaj więcej...


Bank i Klient: Gwarancje wesprą gospodarkę

22 banki podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach rozszerzenia rządowego Programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem gwarancji i poręczeń BGK. Znamienne, że w uroczystości wzięli także udział premier oraz wicepremier i minister finansów. Pozwala to bowiem mieć nadzieję na utrzymanie pozytywnego kierunku regulacyjnego w zakresie tworzenia w Polsce stabilnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Czytaj więcej...


Prezentacja: Dane na wagę bezpiecznego biznesu

Jednym z kluczowych elementów sukcesu biznesowego, szczególnie w branży obciążonej dużym ryzykiem finansowym, jest szybki dostęp do dobrej i sprawdzonej informacji. Związek Banków Polskich od przeszło 20 lat tworzy i rozbudowuje systemy wymiany informacji, które służą instytucjom finansowym w prowadzeniu bezpiecznego i odpowiedzialnego biznesu. Systemy te okazały się szczególnie cenne w czasie recesji gospodarczej, która przez kilka lat czyniła działalność bankową jeszcze bardziej ryzykowną. Czytaj więcej...Prezentacja: Rekordowo wysoka liczba zastrzeganych dokumentów

Zgubienie lub utrata dokumentu tożsamości może mieć dla właściciela bardzo przykre następstwa. Takiej sytuacji w żadnym wypadku nie należy lekceważyć, trzeba pamiętać, że zgłoszenie zdarzenia wyłącznie na policji nie wystarczy, aby ustrzec się przed wachlarzem przestępstw polegających na wykorzystaniu cudzej tożsamości. Każdy, kto zgubił dokument lub komu został on skradziony, powinien dla własnego bezpieczeństwa i ochrony mienia jak najszybciej zgłosić to w banku, w Systemie DZ. Czytaj więcej...


Prezentacja: Innowacyjne rozwiązania tworzymy wspólnie z partnerami

Dynamiczny rozwój bankowości internetowej i coraz szersza gama produktów dostępnych on-line otwierają nowe perspektywy współpracy instytucji finansowych z Biurem Informacji Kredytowej. Udostępnianie historii kredytowej z BIK bezpośrednio w internetowym koncie bankowym to usługa, która, według zgodnych opinii analityków rynku, stanowi dużą wartość dodaną dla klientów banku. Od maja 2010 r. dostęp do historii kredytowej z BIK poprzez konto bankowe posiadają użytkownicy bankowości internetowej: Inteligo, iPKO oraz Meritum Banku. Analiza tej funkcjonalności dowodzi, że w dobie rozwoju bankowości internetowej stanowi ona istotny element budowania i pogłębiania relacji pomiędzy instytucją a klientem indywidualnym. Czytaj więcej...


Prezentacja: A gdyby zmienić (meta)zasady gry?

Bardzo często zakładamy - w obliczu znacznych trudności czy wręcz kryzysu - że rozwiązanie problemów winno dorównywać ich skali. Im trudniejsza sytuacja, tym bardziej radykalnych, wręcz rewolucyjnych szukamy rozwiązań, a im szerszy zakres pola problemowego, tym częściej przedkładamy odgórną i abstrakcyjną perspektywę analizy nad perspektywą oddolną i konkretną. Czytaj więcej...ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego: Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy

1. Regulacje rynku finansowego a zasada proporcjonalności 1.1. Wprowadzenie Idea jednolitych, jednakowych dla wszystkich, powszechnie obowiązujących reguł prawa, stanowi istotę regulacji. Jedną z najważniejszych z tych reguł jest niewątpliwie zasada proporcjonalności. Jednakże praktyka jej stosowania pokazuje, że nie jest traktowana jak powszechnie obowiązująca reguła, którą przyjmuje się bezkrytycznie. Okazuje się, że może być skutecznie podważana zarówno przez instytucje regulacyjne (w tym zwłaszcza regulatora krajowego), jak i same podmioty finansowe działające na rynku europejskim, czy rynkach narodowych. Dlatego też warto wskazać te obszary najważniejszych regulacji finansowych, w których dostrzega się przesłanki, czy nawet podejrzenie, że zasada proporcjonalności może nie być przestrzegana. Te regulacje powinny stać się przedmiotem bardziej pogłębionych analiz. Czytaj więcej...

Prezentacja: Bezpieczeństwo w zasięgu ręki

W numerze 11/2013 MF BANK (s. 92-93) zaprezentowaliśmy Państwu szerokie możliwości wykorzystania technologii automatycznej identyfikacji (Auto ID) w sektorze finansowym. Pisaliśmy m.in. o: elektronicznym obiegu dokumentów, czytnikach OCR, elektronicznej inwentaryzacji i automatycznych systemach kontroli dostępu. Optymalne funkcjonowanie wymienionych systemów zapewnia jeden integrujący element - bezpieczna i sprawna infrastruktura sieciowa. Czytaj więcej...

IT@Bank 2013: Bariery w dostępie do baz danych

Tegoroczna edycja IT@BANKU była tak bogata programowo, że nie wszystkie poruszone tematy znalazły się w awizowanej wcześniej agendzie. Od czego jednak kuluary. Korzystając z jednej z przerw, zaprosiliśmy niektórych członków Rady Programowej, a także panelistów sesji III dedykowanej Big Data, do debaty poświęconej systemom wymiany informacji i praktycznym implikacjom barier w dostępie do publicznych baz danych. Czytaj więcej...
Zagranica: Przegląd wydarzeń – grudzień 2013

PE bada możliwość prawnego zmuszenia banków do aktywności kredytowej. Ujawnił to przewodniczący Parlamentu Europejskiego, niemiecki socjalista Martin Schulz na spotkaniu w berlińskiej redakcji gazety "Sueddeutsche Zeitung". Według Schulza jedną z metod walki z kryzysem miało być udzielanie przez Europejski Bank Centralny oprocentowanych wręcz symbolicznie pożyczek dla banków komercyjnych. Wszystko po to, by one poprzez kredyty inwestycyjne wpompowały te pieniądze w gospodarkę, doprowadzając do jej ożywienia. Banki chętnie sięgały po pieniądze z ECB, ale albo je kumulują, albo przeznaczają na własne zyskowne przedsięwzięcia, zamiast przekazywać je przedsiębiorcom. W efekcie od roku 2010 liczba udzielanych w strefie euro kredytów spadła o 6 proc. Według Schulza przyszła pora na zbadanie prawnych możliwości skłonienia banków do aktywniejszej akcji kredytowej. Czytaj więcej...Strefa Vip: Nieustraszony pogromca innowacji – wyprawa 2

Streszczenie dla nowego czytelnika Tytuł dla wszystkich odcinków dokumentujących wyprawy autora, jest ten sam, a skojarzenie z wybitnym filmem1 Romana Polańskiego jest jak najbardziej zasadne. Wprawdzie obiecałem wydawcy i redaktorowi naczelnemu MF BANK, że nie będę posługiwać się osikowym kołkiem i czosnkiem, ale chciałbym w swoich poszukiwaniach wykazać się nie mniejszym zapałem i wiarą w sukces, jaką przejawiali bohaterowie Nieustraszonych pogromców wampirów. W każdym odcinku moje poszukiwania mają następujące cele: dopaść innowacyjne rozwiązanie w momencie, kiedy przynosi już finansowe rezultaty oraz dumę jego autorom i rozgromić mity, które krążą wokół innowacyjnych zjawisk. Czytaj więcej...


Strefa Vip: Świat czarno-biały

O sportowych rankingach mówi się, że oszukują tak samo, jak każda inna statystyka. W przypadku X Turnieju Szachowego o Puchar Związku Banków Polskich były jednak wyjątkowo prawdomówne. Zarówno w kategorii głównej, jak i młodych mistrzów, pierwsze miejsca zajęli faworyci - Rafał Suchan (Amplico Life) i Maciej Kowalec (BOŚ Bank S.A.). Czytaj więcej...