BANK 2014/01

bank.2014.01.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2014)

  • Nauczmy się systematycznego oszczędzania.
  • Projekt ustawy o prawach konsumenta.
  • Jednolity Mechanizm Nadzorczy przy EBC.
  • PKO Bank Hipoteczny.
  • Sektor bankowy dobrze oceniony.
  • Czy renminbi stanie się pierwszą walutą świata?

Bank i Klient: Rachunek bankowy od kołyski

Jeszcze do niedawna rachunki bankowe dostępne były jedynie dla osób pełnoletnich. Teraz banki coraz częściej oferują konta dostępne już nie tylko od 13. roku życia. Możliwość założenia rachunku bankowego dziecku, i to w dowolnym wieku, czyli konta bankowego, które pozwoli mu zarządzać np. przez internet jego oszczędnościami, to pomysł, który chodzi pewnie po głowie niejednemu jego opiekunowi prawnemu. Czytaj więcej...

Prezentacja: Etyka jako warunek efektywności informacyjnej rynków finansowych

Eugene Fama (1970) zdefiniował rynek efektywny informacyjnie jako taki, na którym nikt nie może, na bazie posiadanych danych, konsekwentnie uzyskiwać ponadprzeciętnych zysków po uwzględnieniu powiązanego z nimi ryzyka. W wyjaśnieniu pokazał, iż taka sytuacja może mieć miejsce tylko, jeśli informacje na temat aktywów na rynku są natychmiast idealnie odzwierciedlone w cenie ich wymiany. Czytaj więcej...Prezentacja: Bank pierwszego wyboru – cyfrowy

W świecie technologii i usług finansowych mamy okresowo do czynienia z przełomowymi koncepcjami, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się po całej branży, niosąc zapowiedź transformacji i nadchodzących zmian. Stanowią one siłę napędową biznesu i przyczyniają się do wprowadzania innowacyjnych usług (za przykład mogą posłużyć tu nowe formaty wykorzystywane w bankowości, jak model banku zarządzanego według technologii Lean - tzw. bank wielokanałowy lub bank "ukierunkowany na klienta"). Czytaj więcej...
Bank i Klient: Banki i okienka

Bankowość muzułmańska jest dziedziną wiedzy, która wymaga połączenia dwóch odmiennych i pozornie nieprzystających do siebie sfer - bankowości i islamistyki. Trudność w tym połączeniu widać chociażby po dostępnych publikacjach, w których początkowo często dominowało jedno ujęcie - niekiedy kosztem drugiego. Czytaj więcej...Prawo: Do poprawki

Według danych BIG InfoMonitor zaległe zadłużenie Polaków spada. Mimo to w końcu września 2013 r. ponad 2,3 mln osób nie regulowało swoich zobowiązań w terminie. Wprowadzone w 2009 r. przepisy pozwalały na upadłość konsumencką. Jednak okazały się tak restrykcyjne, że z dobrodziejstwa ustawy mogli skorzystać tylko nieliczni - około 80 osób. Czytaj więcej...


Prawo: O jeden most za daleko?

Na dzień przed Wigilią rząd przygotował dla konsumentów gwiazdkowy upominek. Projekt ustawy o prawach konsumenta, bo o nim mowa, z początkiem tego roku ma trafić pod obrady Sejmu. Czasu jest niewiele: zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, transpozycja jej postanowień do polskiego prawa nastąpić ma do 13 czerwca 2014 r. Czytaj więcej...Zagranica: Przegląd wydarzeń – styczeń 2014

Chudsze portfele. Aktywa europejskich banków zmniejszyły się między grudniem 2011 a czerwcem 2013 r. o 817 mln euro - podał Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. To pierwszy wyraźny efekt podporządkowania się regułom Bazylei III. Banki muszą zapewnić środki na stabilizację swoich bilansów, a jednocześnie wyzbywać się ryzykownych aktywów. Działania stabilizacyjne doprowadziły też do spadku rentowności. Jeszcze w 2008 r. kilkunastoprocentowa stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału nie była niczym nadzwyczajnym, teraz to już rzadkość. W tym samym czasie aktywa europejskich banków zmniejszyły się o 12 proc. - do 29,5 bln euro. One same zaś stały się statystycznie mniejsze, ale jednocześnie bardziej stabilne finansowo - uważa część ekspertów. Inni jednak przestrzegają, że w roku 2014 w bilansach europejskich banków wciąż będzie dziura wysokości 280 mld euro - i najlepiej przygotowywać się na kolejną fazę kryzysu. (JB) Czytaj więcej...