BANK 2014/02

bank.2014.02.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (luty 2014)

  • Danuta Hübner o EURO i polskim długu publicznym.
  • Temat numeru: Bezpieczeństwo banku, klienta, pieniędzy.
  • Rok 2014 - duma, odwaga, pokora i rozwaga.
  • Klauzule abuzywne a interesy instytucji finansowej i konsumentów.
  • Przygotowania EBC do wprowadzenia SSM w listopadzie 2014 r.
  • Co nowego w obrocie wierzytelnościami?


Rynek finansowy: Kronika – luty 2014

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI W rankingu Index of Economic Freedom 2014, Polska zajęła 50. pozycję, co w stosunku do ubiegłego roku oznacza awans o 7 miejsc. To najlepszy wynik w historii. Taka lokata wskazuje, że w zakresie gospodarki pozostajemy krajem "umiarkowanie wolnym". W regionie Europy Środkowej i Wschodniej najwyższą pozycję ma Estonia (4. miejsce w Europie), Niemcy (8. pozycja), Litwa (11. pozycja) i Czechy (15. pozycja). Za nami pozostają Węgrzy, Słowacy i Ukraina. Pod względem fiskalizmu Polska zajęła 114. pozycję, wydatków publicznych 145. i rynku pracy 97. miejsce. Badanie uwzględnia 186 krajów. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Stan gry

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism - SSM) Europejski Bank Centralny rozpoczął intensywne przygotowania do pełnienia nowych obowiązków, co ma w pełni nastąpić 4 listopada 2014 r. Według opublikowanej wstępnej listy, 124 banki ze strefy euro zostaną objęte bezpośrednim nadzorem w ramach SSM. Lista ta może jeszcze ulec zmianie. Czytaj więcej...Temat numeru: ZBP wzmacnia ochronę posiadaczy kart płatniczych

Jeszcze nigdy zastrzeżenie utraconej karty płatniczej nie było tak proste. Nie trzeba nawet pamiętać numeru kartolinii swojego banku. Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart ZBP. Wystarczy wybrać prosty numer 828 828 828, żeby działający 24 godziny na dobę automatyczny system przekierował zgłoszenie wprost do operatora właściwego banku. To drugie - po Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - uruchomione z inicjatywy ZBP narzędzie stojące na straży portfela przeciętnego Kowalskiego. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Praktycznie o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności finansowej. Nie dziwi więc, że merytoryczne konferencje poświęcone tej problematyce cieszą się ogromnym zainteresowaniem całego środowiska bankowego. Tak było również i tym razem. Konferencja Związku Banków Polskich "Bank w przeciwdziałaniu oszustwom finansowym", przyciągnęła przedstawicieli sektora specjalizujących się w tematyce bezpieczeństwa. Czytaj więcej...


Bank i Klient: W oczekiwaniu na rewolucję

Ustawa z 1 stycznia 2013 r. o obniżeniu opłat interchange fee, miała być skutecznym remedium na dominację gotówki nad obrotem bezgotówkowym. Jednak dziś, w przededniu kolejnej obniżki stawek do poziomu 0,5 proc., widać, że problem jest bardziej skomplikowany. Wciąż barierą są opłaty na rzecz agenta, od którego sklepy dzierżawią terminal POS oraz nadmierne zaufanie do żywego pieniądza. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Tylko ścisła współpraca banków w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom – kluczem ograniczania strat fraudowych

Ta prosta prawda tylko z pozoru wydaje się oczywista, bowiem wiedza na temat skali i zasięgu zjawiska wyłudzeń, pomimo upływu lat, pozostaje zróżnicowana, a ponadto świadomość, że razem możemy więcej, nie jest do końca powszechna. Również dlatego, przekonując do współpracy kolejne instytucje finansowe, wciąż musimy doskonalić dostępne instrumenty i narzędzia wymiany informacji. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest możliwość szybkiego rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych transakcji kredytowych. Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń – luty 2014

Szwedzki sposób na korki. Władze szwedzkie chcą podwyższyć tzw. podatek od tłoku. Płacą go wszyscy kierowcy za każdorazowy wjazd do strefy centralnych dzielnic Sztokholmu oraz drugiego co do wielkości miasta kraju, Göteborga. To myto wprowadzono w stolicy latem 2007 r., stanowi - w zależności od pory dnia, w której przekracza się granice wyznaczonej strefy - równowartość 8, 13 i 18 zł. Opłata od początku wzbudzała niechęć wśród kierowców, tym bardziej że pobierana jest również za wyjazd z miasta. Ponadto na całym obszarze miejskim obowiązują opłaty parkingowe. Czytaj więcej...
Opinie: Etyka rzecz wtórna?

Najnowsza produkcja Martina Scorsese poświęcona relacjom na Wall Street, zebrała w Polsce dość dużą publiczność. Spora część to osoby, które na temat giełdy wiedzą niewiele. Czy to utrwali u nich negatywny wzorzec na rynku, gdzie aby zarobić duże pieniądze, trzeba naginać etyczne reguły? Czytaj więcej...


Opinie: Za Unią Europejską

Milcząca większość wie swoje, zawsze wygrywa i zawsze ma władzy wszystko za złe. Milcząca większość to wszyscy ci, którzy nie pójdą do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że rzeczników naszych interesów w Brukseli i Strassburgu ma się za obcą władzę, gdzieś daleko, tysiące kilometrów od naszej chaty z skraja. Czytaj więcej...


Opinie: Dywidenda, którą trzeba dobrze zainwestować

Polsce udało się wyjść obronną ręką z kryzysu finansowego oraz ostrej recesji w 2009 r. Było to możliwe dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom przez wszystkich kluczowych uczestników polskiego rynku finansowego. Włączyły się w ten proces także międzynarodowe instytucje finansowe. Obecnie polski sektor bankowy ma najlepszy czas, by tę przewagę, zbudowaną przez pięć lat zmagań z burzą na rynkach finansowych, jak najlepiej wykorzystać. Polskie banki mają dobrą pozycję wyjściową, dysponują kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie zarówno w czasach kryzysu, jak i prosperity - cieszą się niesłabnącym zaufaniem i dbają o strategiczne planowanie. To najlepszy kapitał do wykorzystania dla dalszego wzrostu. Czytaj więcej...


Strefa Vip: Nieustraszony pogromca innowacji – wyprawa 4

Streszczenie dla nowego czytelnika Tytuł dla wszystkich odcinków dokumentujących wyprawy autora, jest ten sam, a skojarzenie z wybitnym filmem1 Romana Polańskiego jest jak najbardziej zasadne. Wprawdzie obiecałem Wydawcy i Naczelnemu MF BANK, że nie będę posługiwać się osikowym kołkiem i czosnkiem, ale chciałbym w swoich poszukiwaniach wykazać się nie mniejszym zapałem i wiarą w sukces, jaką przejawiali bohaterowie Nieustraszonych pogromców wampirów. W każdym odcinku moje poszukiwania mają następujące cele: dopaść innowacyjne rozwiązanie w momencie, kiedy przynosi już finansowe rezultaty oraz dumę jego autorom i rozgromić mity, które krążą wokół innowacyjnych zjawisk Czytaj więcej...