BANK 2014/06


Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2014

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Nasza gospodarka urosła w pierwszym kwartale 2014 r. o 3,3 proc.; deficyt budżetu państwa po czterech miesiącach tego roku sięgnął 21,3 mld zł. To prawie 45 proc. dopuszczalnego deficytu na cały rok. Nowe prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego dla Polski i krajów naszego regionu podał Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Według nich średni wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku 1,4 proc., czyli spadnie z 2,3 proc. w 2013 r. To drastyczne obniżenie prognoz, bo jeszcze w styczniu przewidywano, że gospodarka przyspieszy do 2,7 proc. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Instytucje finansowe pod (nie) specjalnym nadzorem

Obserwując toczące się prace legislacyjne nad przepisami regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego, dostrzec można pewną zaskakującą tendencję. Instytucjom, których funkcjonowanie już dziś podlega wyśrubowanym normom - takim jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe - narzuca się kolejne restrykcyjne wymogi, nie zawsze wynikające z dostosowania prawa do norm unijnych czy niezbędne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Po drugiej stronie barykady znajdują się podmioty, których funkcjonowanie faktycznie wzbudza wiele zastrzeżeń. Odpowiedzią władz oraz regulatorów rynku w takich sytuacjach coraz częściej staje się... dalsza liberalizacja przepisów. Czytaj więcej...

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Bankowa witalność

Rok 2013 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla banków. Znowu osiągnięte zostały rekordowe wyniki - tym razem przy spadających przychodami Banki kolejny raz udowodniły, że są bardzo dobrze przygotowane na stojące przed nimi wyzwania. Racjonalizacja kosztów i restrukturyzacja, która jest już stałym elementem krajobrazu bankowego przynosi pozytywne efekty i pokazuje witalność sektora w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Kolejna edycja rankingu największych banków "Miesięcznika Finansowego BANK" obejmuje wyniki 24 instytucji, które przekazały nam swoje dane za 2012 i 2013 r. Obecnie większość banków komercyjnych pokazuje je według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (w tabelach z wynikami odznaczone jako MSR), pozostałe prezentują w dotychczasowym układzie PSR (polskie standardy rachunkowości). Obydwa układy nie są w pełni porównywalne - my dla potrzeb naszego rankingu przyjęliśmy wiele założeń upraszczających i agregujących poszczególne pozycje bilansu i rachunku wyników tak, aby były one w maksymalnym stopniu porównywalne. Czytaj więcej...
50 Największych Banków w Polsce – 2014: Ranking banków oferujących kredyty konsumenckie

Umiarkowanie, ale do góry Tym razem 9 banków, które wypełniły ankietę w części dotyczącej kredytów konsumenckich, może mówić o niezłym roku. Wartość należności od osób fizycznych wzrosła w tych instytucjach o 6,6 proc., przed rokiem odnotowano wzrost 4,5-procentowy. Co jest bardzo ważne - tendencje wzrostowe zaobserwowano w większości uczestniczących banków, a nie silny wzrost w niektórych i spadki w innych. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Ranking banków hipotecznych

Mieszkaniówka łapie drugi oddech W 2013 r. nastąpiło wreszcie ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, które owocuje zwiększeniem wolumenu sprzedawanych mieszkań oraz najpierw zahamowaniem trendu spadkowego cen nieruchomości, a następnie ich powolnym wzrostem. Lepsza koniunktura dla deweloperów zaczęła się również przekładać na wyższą akcję kredytową związaną z finansowaniem zakupu nieruchomości przez osoby fizyczne. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Ranking banków – sprawność działania

Jutro będzie lepiej Ranking sprawności działania bierze pod uwagę najwięcej czynników wśród wszystkich naszych podrankingów. Oprócz oceny przychodów, wskaźnika kosztów do dochodu (C/I) i zwrotu na kapitale oceniamy także zwrot na aktywach oraz miary zmiany poziomu odpisów aktualizacyjnych. Taki zestaw elementów podlegających ocenie wymaga od banków bardzo dużej wszechstronności, a przy takiej konstrukcji wskaźników trudno o przypadkowość przy zajęciu najwyższych pozycji w rankingu. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce – 2014: Mechaniczna likwidacja

W drugiej połowie maja przedstawiciele 26 krajów Unii Europejskiej podpisali umowę międzyrządową, która wytycza zasady działania wspólnego funduszu likwidacyjnego. Tym samym proces tworzenia ram prawnych unii bankowej został zakończony. Jak przekonuje komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier, to najbardziej ambitny unijny projekt od czasów wprowadzenia euro. Rozmach tego projektu najwidoczniej nie przekonał Szwecji i Wielkiej Brytanii, które się z niego wyłamały. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce – 2014: Żonglowanie gwarancjami

Konsekwencjąprzyjętej w dyrektywie 94/19/WE zasady minimalnej harmonizacji były ogromne różnice na terenie Unii Europejskiej w poziomach gwarancji. Gdy nastąpiło zaostrzenie kryzysu finansowego, niektórzy deponenci zaczęli przenosić środki z banków w krajach o niskich gwarancjach do państw, które zapewniały ochronę depozytówna wyższym poziomie. Skutkiem takich różnic mogą byćpoważne zakłócenia - zwraca uwagę Komisja Europejska. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Rozchwiany indeks stabilności finansowej

Może brakuje nam bezpieczeństwa finansowego, ale nie determinacji i energii, by swoją sytuację finansową poprawić - wynika z badania Grupy Genworth. Trzy na cztery osoby w naszym kraju mają ktopoty finansowe, ale mimo wszystko optymistycznie patrzą w przyszlość. Wierzymy wbrew nadziei - cytat z klasyków wręcz się sam narzuca. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wszystkie banki albo żaden

Większość komentatorów od chwili rozpoczęcia prac nad unią bankową podkreśla, że została ona skrojona na miarę i potrzeby jednego kraju - Niemiec. Tuż po zawarciu grudniowego porozumienia w sprawie utworzenia europejskiego nadzoru bankowego,,,zalążka unii bankowej"-jakktoś to wówczas ujął, przez europejską prasę przetoczyła się dyskusja na temat roli w unii bankowej najsilniejszego gracza na unijnym rynku. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wzrasta zaufanie do polskich banków

Według na jnowszego badania zrealizowanego przez TNS Polska dla ZBP na przełomie marca i kwietnia, w ciągu minionego roku wzrosły zarówno reputacja sektora bankowego, jaki deklarowane przez Polaków zaufanie do banków. 60proc. dorosłych respondentów pytanych o to, czymają zaufanie do swojego banku, odpowiada twierdząco. Takiego samego zdania jest także 95proc. Ankietowanych przedsiębiorców. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce – 2014: Misys i IND Group łaczą swoje siły na rzecz innowacji rozwiązań dla bankowości

Połączenie IND Group i Misys w lutym 2014 r. nie tylko zwiększyło możliwości inwestycyjne, ale również poszerzyło gamę oferowanych produktów. Od tego momentu na rynku dostępna jest najszersza gama światowej klasy rozwiązań bankowych, skarbowych oraz maklerskich zorientowanych na klienta. Czytaj więcej...

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Krajowe systemy płatności z udziałem banków

Rynek kart płatniczych i płatności mobilnych w Polsce należy do najlepiej rozwiniętych na świecie. Obecnie prawie 90proc. użytkowanych kart płatniczych wyposażonych jest w standard EMV (chip), szybko rośnie liczba kart wyposażonych w technologię zbliżeniową. Telefonia komórkowa może dostarczyć infrastrukturę telekomunikacyjną do rozliczenia płatności praktycznie w dowolnej lokalizacji. Wiele podmiotów, nie tylko związanych z rynkiem finansowym, ma techniczne możliwości budowanie zależnych systemów płatności mobilnych. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Dlaczego przy tak dużej ilości informacji ciągle brakuje nam wiedzy?

Informacja jest narzędziem generującym wiedzę, ale nie jest samą wiedzą. Jak zatem skutecznie pozyskać wartościowe informacje, przetworzyć je i otrzymać wiedzę? Wiedzę, którą możemy wykorzystać we współpracy z klientami, której możemy użyć do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej albo taką, dzięki której zwiększymywłasne szanse lub ograniczymy ryzyko? Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Sygnity współtworzy przyszłość bankowości

Sygnity dostarcza bankom systemy centralizujące zarządzanie promocjami i cenami oraz rozwiązania zwiększające skuteczność sprzedażywkanałach elektronicznych. Jest także sprawdzonym partnerem w migracji systemów centralnych, automatyzacji procesów, sprawozdawczości oraz ekspertem w dziedzinie regulacji bankowych i bezpieczeństwa informatycznego. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Codec wspiera mBank w realizacji procesu planowania i budżetowania

Wdrożony system kompleksowo wspiera model planowania i budżetowania obowiązujący w ramach całej Grupy mBanku. Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności procesu planowania i budżetowania, poprawy jakości danych oraz znacząco zwiększyło możliwości analityczne. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Decyzje oparte na solidnych podstawach, czyli silnik decyzyjny w banku

Procesy związane z podejmowaniem decyzji mają strategiczne znaczenie dla działalności banków. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość z nich korzysta w tym obszarze ze wsparcia zaawansowanych rozwiązań informatycznych nazywanych silnikami decyzyjnymi. Artur Paluchowski, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Sektora Finansowego, Bonair S.A. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce – 2014: Innowacyjna droga do klienta

Jak najtaniej pozyskać depozyty? Najlepiej skorzystać z Elektronicznej Giełdy Kapitału. Jak najłatwiej dotrzeć bankowi do zasobnych klientów? Poprzez założenie konta na Elektronicznej Giełdzie Kapitału. Ile bank płaci za korzystanie z Elektronicznej Giełdy Kapitału? Nic, korzystanie z systemu dla banków jest bezpłatne. Jakie są ryzyka korzystania z Elektronicznej Giełdy Kapitału? Nie ma - system stanowi kanał komunikacji między bankiem a klientem, natomiast transakcja ostatecznie jest realizowana zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wyzwania dla Polski

PKB poniżej 3 proc., wyhamowanie inwestycji, a także konsumpcji, wzrost inflacji - to konsekwencje, jakie poniesie Polska, jeśli kryzys za naszą wschodnią granicą będzie się pogłębiał. Polski sektor finansowy ze względu na wręcz symboliczną dzialalność na tamtym rynku zapewne nie będzie narażony na ryzyko systemowe, ale nasza waluta może mieć problemy. MONIKA ROTULSKA Czytaj więcej...Strona 1 z 212