BANK 2014/07-08

bank.2014.07-08.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2014):

  • Raport ZBP: Polskie banki 2013
  • TEMAT NUMERU: Audyt i doradztwo w instytucji finansowej
  • Podsumowanie "Horyzontów Bankowości 2014"
  • Konsumenci pod specjalnym nadzorem
  • Trendy w obsłudze klientów: analiza mowy, contact center, konsekwencje Rekomendacji U


Rynek finansowy: Kronika – lipiec -sierpień 2014

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Instytucje oddające pieniądze w depozyt ministrowi finansów zawsze będą mogły z nich skorzystać. Depozyty będą oprocentowane na warunkach rynkowych. Nowe przepisy dają prawo m.in. samorządom, przyjmowania depozytów od utworzonych przez nie publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy samorządowych instytucji kultury. Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt, policzyło jednak, że w wyniku zmian z sektora bankowego odpłyną depozyty warte 4,7 mld zł. Tymczasem stan depozytów sektora bankowego na koniec 2013 r. wyniósł 978,2 mld zł i wzrósł w ciągu roku o 49,2 mld zł. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Umowa transatlantycka – wielka niewiadoma

Negocjowana od roku umowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotycząca Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) nie jest w naszym kraju zagadnieniem szeroko znanym. Niewiele można znaleźć publikacji na ten temat czy relacji z kolejnych tur negocjacji. Dlatego Forum Ruchu Europejskiego oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z "Miesięcznikiem Finansowym BANK" przygotowały debatę zatytułowaną "Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne - nowy etap współpracy USA - UE". Czytaj więcej...
Temat numeru: Wymierna wartość audytu

Choć fundamenty działania audytu od lat pozostają niezmienne, to jednak wiele rzeczy z nim związanych ewoluuje. Podobnie jak ewoluują wymagania stawiane spółkom przez ich właścicieli i regulatorów oraz wymagania, jakie zarządy stawiają osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie firmy. Wciąż jednak, mimo wielu zmian, nadrzędnym celem audytu pozostaje niezależna ocena i doradztwo, przede wszystkim w zakresie funkcjonujących procesów, jakości obsługi, środowiska oraz zarządzania ryzykiem w organizacji. Czytaj więcej...


Temat numeru: Obowiązek rotacji firm audytorskich

Na początku minionego roku dużo mówiło się o wprowadzonym przez KNF wymogu konieczności zmiany firmy audytorskiej przez bank, jeśli współpracował z nią przez 5 minionych lat. Z końcem maja tego roku w Unii Europejskiej opublikowano nowe rozwiązania dotyczące wymogów ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Przewidziano w nich obowiązkową rotację firm maksymalnie co 10 lat. Czytaj więcej...Temat numeru: Radzimy się u najlepszych

Znaczenie niezależnego doradztwa biznesowego rośnie z roku na rok, choć polski rynek jest dość trudny i rozwija się powoli. Nawet na tle krajów porównywalnych - jak Czechy czy Rumunia - nie mamy powodów do zadowolenia. Standardowo natomiast wygląda w Polsce podział rynku konsultingu. Podobnie jak na całym świecie, prym wiedzie wielka czwórka. Deloitte, PwC, Ernst & Young oraz KPMG dzielą między siebie przeważającą część rynku i są w tym bezkonkurencyjne. Czytaj więcej...Temat numeru: Wyzwania dla banków szanse dla doradców

- W roku 2014 polski sektor bankowy czeka prawdziwy wysyp regulacji - tymi słowami wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka otworzył tegoroczny Kongres Prawa Bankowego i Informacji. I nie ma w tym ani trochę przesady; liczba rozmaitych projektów, propozycji zmian legislacyjnych, a także postulatów wysuwanych przez najrozmaitsze środowiska wydaje się porównywalna z tymi z czasów, kiedy sektor finansowy przygotowywał się na członkostwo w Unii Europejskiej. Równocześnie otwierają się nowe perspektywy dla wyspecjalizowanych kancelarii prawnych oraz firm doradczych i audytorskich. Czytaj więcej...


Prezentacja: Rewolucja w budowaniu wiarygodności finansowej Polaków

Podnoszenie świadomości konsumentów na temat historii kredytowej, oferowanie konsumentom łatwo dostępnych narzędzi do zarządzania wiarygodnością finansową, a także upowszechnianie wiedzy o znaczeniu wiarygodności finansowej poprzez dostarczanie realnych korzyści wynikających z posiadania "dobrego" BIK-u to główne działania w ramach nowej inicjatywy BIK, niedawno ogłoszonego Programu Budowania Wiarygodności Finansowej. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Czas na zmianę paradygmatu

Call center przestaje być cost center, a zaczyna być profit center - wypowiedź wiceprezesa Związku Banków Polskich Mieczysława Groszka to lapidarne podsumowanie VI edycji Finance Call Center. Dwudniowe spotkanie ekspertów, praktyków i dostawców technologii dla contact center sektora finansowego zorganizowane zostało przez Związek Banków Polskich, Radę Bankowości Elektronicznej ZBP oraz firmę Rener. Czytaj więcej...


Bank i Klient: DNB daje przykład

Dziś banki stawiają klienta w centrum uwagi i, chcąc dostosować się do jego oczekiwań, prowadzą z nim wielowymiarową interakcję. Klienci otrzymują wiele ofert w najróżniejszych konfiguracjach i często nie są w stanie wybrać tych najlepiej spełniających ich oczekiwania. Aby sprostać obsłudze klienta na najwyższym poziomie, banki często wspierają się rozwiązaniami typu Customer Relationship Management (CRM), których głównym zadaniem jest dostarczanie pełnej i najbardziej aktualnej informacji na temat konsumentów. To sprawia, że ich oferta staje się lepiej dopasowana, a jakość obsługi rośnie. Czytaj więcej...Bank i Klient: Papierowe deklaracje podatkowe odchodzą do lamusa

24 czerwca 2014 r. rząd przyjął założenia zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, nakładając na płatników podatku PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, a także płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników, a w przypadku osób prawnych także zeznań CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dedykowany system e-deklaracji podatkowych. Czytaj więcej...
Prawo: Konsumenci pod specjalnym nadzorem

W grudniu bieżącego roku polskie prawo konsumenckie czeka prawdziwa rewolucja. Nowa ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie tylko gwarantuje mu lepszą ochronę przy zawieraniu umów i uchyla większość przepisów dotychczas obowiązujących przy zawieraniu umów między profesjonalistą a konsumentem. Dodatkowo wprowadza wiele nowych przepisów, a zwłaszcza nakłada na przedsiębiorców liczne nowe obowiązki, w tym przedkontraktowe i informacyjne. Czytaj więcej...

Horyzonty bankowości 2014: Dostawcy usług czy instytucje zaufania publicznego?

W drugim panelu konferencji Forum Strategii Bankowych (FSB) zatytułowanym "Nowego typu relacje klientów z bankiem" wzięli udział: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; dr Michał Szymański, wiceprezes KIR S.A.; Daniel Matusiak, dyrektor ds. Sektora Bankowego w IBM Polska; Andrzej Lech, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości; Włodzimierz Kiciński, były członek zarządu KGHM oraz prezes Banku Nordea S.A.; dr Lech Kurkliński, dyrektor Alterum Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego przy WIB. Czytaj więcej...Horyzonty bankowości 2014: Bankowa droga po horyzont

Czy nastawienie na zysk jest etyczne? W jakim stopniu sektor bankowy może przyczynić się do edukacji konsumentów - i co banki zyskają dzięki temu? Wreszcie - w jaki sposób motywować pracowników, aby z jednej strony skutecznie realizowali założenia sprzedażowe, a z drugiej - nie wykorzystywali nieświadomości klientów? Na te i wiele innych pytań szukano odpowiedzi podczas debaty "Bankowa droga po horyzont. Etyka a biznes bankowy", będącej zwieńczeniem tegorocznych Horyzontów Bankowości. Czytaj więcej...Prezentacja: Nowoczesne narzędzia do budowy i zarządzania środowiskiem IT w banku – wsparcie wdrożenia Rekomendacji D

Zarządzanie technologią informacyjną oraz bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego to podstawa działania biznesu, nie tylko banków. Rekomendacja D to odpowiedź na znaczący i stale wzrastający wpływ technologii informatycznych na działalność instytucji finansowych. Większość z nich jest już w fazie końcowej implementacji tych zaleceń, dokumentując zrealizowane działania na potrzeby audytu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Idealną implementacją zaleceń Rekomendacji D jest połączenie w spójną całość 3 elementów: Procesów, które określają sposób działania organizacji, przeszkolonych Ludzi świadomie realizujących te procesy, wspierając się i efektywnie używając Technologii, która automatyzuje działania w tych procesach. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212