BANK 2014/10

bank.2014.10.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (październik 2014)

  • Raport specjalny: Bancassurance
  • Instrumenty finansowe UE 2014-2020 dla Polski
  • Co zmieni ustawa o upadłości konsumenckiej?
  • Nowelizacja prawa spadkowego a banki
  • Start bankowych listów zastawnych
  • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym


Rynek finansowy: Kronika – październik 2014

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Na zlecenie Centrum im. Adama Smitha przebadano oczekiwania Polaków w stosunku do nowego rządu, gdy chodzi o gospodarkę. Badanie ilościowe przeprowadzono na panelu badawczym "Ariadna". Polacy są przeciwni regulacji gospodarki. W większości deklarują potrzebę większej wolności gospodarczej i zniesienia przez rząd barier jej rozwoju. Aż 91 proc. badanych chce zniesienia zakazu, który zabrania rolnikom sprzedaży swoich produktów poza województwem ich wytworzenia. Polacy nie wierzą w obietnice polityków, którzy zapewniają, że zagwarantują im godną emeryturę. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Pokryzysowy obraz bankowości

W okresie kryzysu na światowych rynkach finansowych krajowy sektor bankowy skutecznie przeciwstawiał się negatywnym trendom rynkowym. W minionych sześciu latach stabilnie wzrastała akcja kredytowa. Równie dynamicznie zwiększał się udział kapitału polskiego w sektorze bankowym. Za korzystną uznać można również tendencję wzrostową aktywów największych polskich banków na tle ich europejskich odpowiedników - to główne przesłania raportu "Polska i Europa - kryzys i konsekwencje" prezentowanego przez Związek Banków Polskich. Czytaj więcej...

Raport specjalny: Nowe rozdanie

Konieczność budowania zaufania w relacji z klientami, digitalizacja usług i zmiany idące za Rekomendacją U - to najważniejsze wyzwania stojące przed sektorem bankowo-ubezpieczeniowym. Właśnie te wyzwania będą wyznaczały trendy w bancassurance oraz mobilizowały ubezpieczycieli i banki do poszukiwania nowych rozwiązań. Czytaj więcej...
Raport specjalny: Oferty bancassistance

Korzystanie z ubezpieczenia w powszechnym odczuciu wiąże się z wystąpieniem jakiegoś z zasady niechcianego traumatycznego zdarzenia. W przypadku usługi assistance kontakt z ubezpieczycielem to konkretna pomoc i wsparcie z zewnątrz. Jeśli ktoś miał okazję skorzystać z takich usług, z reguły chętnie do nich wraca. Oferowanie usług assistance to uatrakcyjnienie oferty bankowej i czynnik mający pozytywny wpływ na postrzeganie banku. Czytaj więcej...

Raport specjalny: Czas – towar potrzebny od zaraz

Nowoczesne technologie służą poprawie jakości naszego życia. Umożliwiają sprawną i szybką komunikację - gdy jesteśmy lepiej poinformowani, skuteczniej działamy i podejmujemy lepsze decyzje. Co jeszcze, oprócz informacji, jest cenionym dobrem we współczesnym świecie? Czas. Często go tracimy, zależy nam na nim, nieraz nas goni. Jak oszczędzać czas w kontekście usług bankowych? Czytaj więcej...


Prezentacja: Historia kredytowa BIK w koncie bankowym – otwarta komunikacja pomiędzy klientem a bankiem

Dynamiczny rozwój bankowości internetowej sprawia, że banki oferują coraz szerszą gamę produktów i usług przystosowanych do zdalnej, elektronicznej obsługi. Od kilku lat możemy znaleźć wśród nich usługę umożliwiającą dostęp do historii kredytowej z BIK. Zgodne opinie analityków rynku potwierdzają, że ta funkcjonalność stanowi dużą wartość dodaną dla klientów banków, którzy mogą zamówić i otrzymać swoją historię kredytową bezpośrednio w koncie internetowym. Czytaj więcej...Bank i Klient: Czy tylko mobilne banki?

Banki walczą o pozyskanie i utrzymanie klientów, coraz częściej prosumentów aktywnie korzystających z nowych technologii i dobrze zorientowanych w dostępnych na rynku usługach. Równocześnie główne dotychczasowe źródła przychodów banków (opłaty interchange, przychody odsetkowe) są ograniczane. Pilnie trzeba szukać sposobów na obniżenie kosztów obsługi, przy zachowaniu jej wysokiej jakości i atrakcyjności oferty. Czytaj więcej...Bank i Klient: Zróżnicowanie modelu obsługi kluczem do maksymalizacji rentowności w segmencie MŚP

Segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest z punktu widzenia sektora bankowego w Polsce jedną z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych grup klientów. Około 70 tys. firm w tym segmencie generuje 18 proc. polskiego PKB oraz 35 proc. przychodów i aż 40 proc. miejsc pracy w gospodarce. Wartość należności sektora bankowego od segmentu MŚP sięgnęła na koniec lipca 172 mld zł, co stanowi aż 20 proc. wszystkich należności od sektora niefinansowego, instytucji rządowych i samorządów. Oszacowany na podstawie deklarowanej intensywności korzystania z produktów finansowych poziom przychodów banków z segmentu MŚP wynosi 7,9 mld zł, co stanowi 16 proc. wszystkich przychodów sektora bankowego w Polsce. Kluczowym źródłem wartości są tu dla banków relatywnie wysokie osady oraz wolumen kredytów. Istotnym czynnikiem w przypadku MŚP jest również dużo wyższy poziom marż w porównaniu z poziomami uzyskiwanymi w segmencie dużych firm. Czytaj więcej...

Technologie: Czym się kierować przy wyborze dostawcy IT, by działać zgodnie z Rekomendacją D

Do końca 2014 r. banki powinny dostosować się do Rekomendacji D w obszarze zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Lista zaleceń sformułowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jest konsekwencją m.in. gromadzenia i przetwarzania przez instytucje finansowe coraz większych wolumenów danych, a z drugiej strony - rosnącej popularności usług kolokacyjnych, hostingowych i cloud computingu. Dlatego zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarze IT nigdy nie miało tak dużego znaczenia, jak dziś. I choć KNF ma tego świadomość, to część sektora finansowego może nie rozumieć celowości regulacji. Czytaj więcej...


Technologie: Mobile versus oddziały

Warszawska konferencja "IBM BusinessConnect 2014. A New Era of Smart", była dobrą okazją do prezentacji nowych rozwiązań dotyczących IT w wielu sektorach gospodarki - od energetyki do mediów. My z racji naszych zainteresowań, skoncentrowaliśmy się na debacie bankowców, ubezpieczycieli i ekspertów zatytułowanej. "Czy cyfrowa transformacja daje przewagę konkurencyjną". Czytaj więcej...


Technologie: E-podpis integruje Europę

Postępująca cyfryzacja widoczna w każdej dziedzinie życia sprawia, że coraz więcej aktywności i procesów przenosi się do świata wirtualnego i wymaga dostosowania regulacji prawnych. Jedną z kluczowych kwestii staje się ujednolicenie w ramach struktur europejskich przepisów dotyczących usług elektronicznych. Ważną decyzją w tym zakresie było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Europy Rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), które w lipcu 2016 r. zastąpi polską ustawę o podpisie elektronicznym. Zdaniem ekspertów Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. to doskonała informacja dla rodzimych przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki unijne. Czytaj więcej...Technologie: Płynny sukces

Sieć powiązań komunikacyjnych stanowi krwiobieg każdej organizacji. Poziom prawidłowości i bezusterkowości systemu wymiany informacji w bezpośredni sposób wpływa na wydolność całego organizmu. Okazuje się, że te mało oryginalne spostrzeżenia można wykorzystać w sposób bardzo świeży i nowoczesny, na co dowodem są rozwiązania klasy Enterprise Work Management, stanowiące zintegrowane środowiska pracy i komunikacji społeczności realizujących wspólne zadania. Czytaj więcej...
Opinie: Kompromis czy consensus?

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że swoje inauguracyjne przemówienie do 500 tys. obywateli Unii Europejskiej wygłosi po angielsku. Zawsze jednak ma prawo mówić po polsku, a więc w oficjalnym języku UE. Prawdziwe trudności językowe dla służb tłumaczy Europarlamentu zaczęłyby się, gdyby zaczął mówić w swoim macierzystym kaszubskim języku. Czytaj więcej...


Opinie: Ucieczka od złotego

W perspektywie najbliższych miesięcy nasza waluta może być jeszcze słabsza... To oczywiście dobra wiadomość dla tych, którzy oszczędzają w walutach obcych. Od początku czerwca br. notowania dolara względem złotego wzrosły o ponad 8 proc. i na tym się nie skończy. Renesans amerykańskiej waluty dopiero się zaczyna, biorąc pod uwagę oczekiwania co do polityki prowadzonej przez największe banki centralne. Dla dolara nie ma zbytnio ciekawej alternatywy, dodatkowo - w kontekście napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także niejasnych perspektyw dla Ukrainy - zaczyna być on traktowany jako bezpieczna przystań. Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń – październik 2014

Wyniki stress-testów mają być opublikowane 26 października. Ostatnia niedziela października to termin opublikowania przez Europejski Bank Centralny stress-testów, którym zostało poddanych 130 największych banków strefy euro. A poprzedzający ją piątek - to termin powiadomienia zainteresowanych banków, jak wypadły. EBC przejmuje formalnie 4 listopada nadzór nad sektorem bankowym strefy euro i chciał sprawdzić odporność na kryzysy i stan kapitału własnego największych graczy na rynku, których ewentualny upadek wywołałby największe zawirowania na rynkach finansowych. Banki, które nie zaliczą testu, będą miały dwa tygodnie na przedstawienie planów naprawczych, a potem 6 do 9 miesięcy na załatanie dziur kapitałowych. Czytaj więcej...


Zagranica: Bankowe seppuku

Od 1 października br. wszystkie komercyjne banki w Kazachstanie mają zakaz umieszczania za granicą funduszy w wysokości wyższej niż 30 proc. ich aktywów. Przepis ten, jak podał szef banku centralnego Kajrat Kelimbetov, spowoduje powrót do kraju około 240 mld tenge (1,3 mld dolarów po oficjalnym kursie), które banki będą zmuszone zainwestować w rodzimą gospodarkę Czytaj więcej...Strefa Vip: Pole do popisu

Holender Floris de Vries wygrał Deutsche Bank Polish Masters, turniej kończący sezon Pro Golf Tour. Drugie miejsce, ex aequo ze swymi rodakami Antonem Kirsteinem i Stephanem Grossem, zajął Niemiec Marcel Schneider i zapewnił sobie zwycięstwo w całym cyklu. Najlepszy z Polaków - Jan Szmidt junior - uplasował się na 18. pozycji. Jak na amatora - znakomicie. Czytaj więcej...


Strefa Vip: Liga mistrzów

Na podium XII Regat o Puchar Związku Banków Polskich stanęły te same załogi co przed rokiem, pozamieniały się jedynie miejscami. Tym razem zwyciężyła załoga mBanku (sternik Łukasz Zakrzewski oraz Łukasz Chmielecki i Roman Malinowski) przed pierwszą ekipą PKO BP i Eurobankiem. Czytaj więcej...