BANK 2015/03

bank.2015.03.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (marzec 2015):

  • HORYZONTY BANKOWOŚCI 2015: Polskie banki optymistycznie patrzą w przyszłość. W większym stopniu niż instytucje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej stawiają na rozwój produktów i wzmacnianie relacji z klientem, inwestując w indywidualizację usług i ich elastyczność.
  • Realna alternatywa dla banków?
  • Wystąpienie, które wstrząsnęło rynkiem
  • Trzy filary stabilności
  • Dziurawa obniżka interchange
  • Fuzje i przejęcia w cieniu kryzysu


Rynek finansowy: Kronika – marzec 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc., wobec 11,5 proc. w grudniu - wynika z danych GUS. Szacuje się jednak, że po odjęciu efektu sezonowego spadła ona w styczniu o 0,2 pkt. proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 proc. - w zależności od szacunku). Wstępne szacunki wskazywały, że surowa stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12,1 proc., a stopa odsezonowana spadła o 0,1 pkt. proc. Jeżeli bezrobocie będzie spadać w średnim tempie 0,15 pkt. proc. miesięcznie, czyli tak, jak w ostatnim roku, to surowa stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do jednocyfrowego poziomu w lipcu, a stopa odsezonowana osiągnie jednocyfrowy poziom na jesieni. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Wystąpienie, które wstrząsnęło rynkiem

Szok, frank po 5 zł, Szwajcarzy oszukali rynek, Decyzja SBN wstrząsnęła Polakami - krzyczały nagłówki gazet 16 stycznia, dzień po ogłoszeniu przez Narodowy Bank Szwajcarii decyzji o odejściu od sztywnego kursu franka do euro. Po pewnym czasie przyszło jednak opamiętanie i wiele wskazuje, że rację mieli ci, którzy zapewniali, że po kilku tygodniach wszystko wróci do normy. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2015: Banki i ZBP o frankowiczach

Problemowi przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych poświęcone było lutowe spotkanie z prasą Zarządu ZBP, zorganizowane po licznych konsultacjach z rządem i KNF, a przed zbliżającym się dorocznym Forum Bankowym. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał pokrótce, jakie elementy składają się na pakiet łagodzący skutki uwolnienia kursu CHF wobec kredytów hipotecznych w Polsce. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Frank wciąż gorącym tematem

Właścicielom kredytów we frankach szwajcarskich ciśnienie nieco spada, choć cały czas waluta Helwetów utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Na razie nie doszło na rynku do żadnej odgórnej interwencji, mimo iż Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza konkretne propozycje rozwiązań systemowych i poddaje je pod dyskusję przedstawicielom banków. Również Szwajcarski Bank Narodowy, choć przyznaje, że silny frank zagraża szwajcarskim firmom, nie kwapi się do podjęcia interwencji. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2015: Straty oczekiwane – co na to komitet bazylejski?

Na początku lutego Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował dokument konsultacyjny w zakresie ujmowania przez banki strat oczekiwanych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 9 - Instrumenty Finansowe (MSSF 9). Dokument jest wyrazem wysokich oczekiwań, jakie instytucje nadzorcze stawiają wobec banków odnośnie wdrożenia i zarządzania modelami strat oczekiwanych na potrzeby raportowania finansowego. Czytaj więcej...

Horyzonty Bankowości 2015: Cross-selling produktów i usług finansowych

Instytucje europejskie nadzorujące sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek instrumentów finansowych1 opublikowały wspólne wytyczne dotyczące sprzedaży krzyżowej (ang. cross-selling) produktów finansowych2. Dokument ukazał się 22 grudnia 2014 r. Proponowane zmiany mają wpłynąć na większą atrakcyjność pakietowania produktów z jednoczesnym poszanowaniem praw konsumentów. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Nie tylko BIK i Bankowy Rejestr

Otwarcie bankowych rejestrów na dane przekazywane przez sektor pożyczkowy, udostępnienie informacji o niespłaconych zobowiązaniach natury publicznoprawnej czy wreszcie utworzenie jednolitego systemu w ramach biur informacji gospodarczej - posunięcia te mają sprawić, że system oceny zdolności kredytowej ma być jak najbardziej skuteczny. Wiele instytucji - również z sektora finansowego - sięga po inne metody badania wiarygodności klientów aniżeli tylko dane zgromadzone we wspomnianych rejestrach. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Informatyzacja decyzji operacyjnych – lepsza obsługa potencjalnego i faktycznego klienta?

W relacjach między sferą biznesową a informatyczną często zdarzają się nieporozumienia i niejednoznaczności w komunikacji, które mogą rodzić zdenerwowanie i frustrację. Nie dotyczy to zresztą wyłącznie sektora bankowego, raczej wszystkich firm korzystających z zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Czytaj więcej...
Horyzonty Bankowości 2015: Nowa era w oddziałowej obsłudze klienta z użyciem rozwiązania NCR – Interactive Banker 84

Nowe rozwiązanie firmy NCR pozwala zamienić standardowy oddział bankowy w nowoczesny, interaktywny punkt kontaktu klientów z pracownikami banku. NCR - Interactive Banker - synchronizuje samoobsługowe punkty obsługi z urządzeniami doradców, którzy nie będą już obsługiwać klientów zza lady czy przez bankowe okienko, lecz wyjdą do nich z pomocą i staną się ich osobistymi doradcami. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Nowe propozycje rządu dla BIG-ów

4 lutego br. Ministerstwo Gospodarki opublikowało ostateczną wersję założeń do projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Czy zmiany w funkcjonowaniu BIG-ów zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji parlamentu? Czasu jest niewiele - i można mieć wątpliwości, czy przez najbliższe kilka miesięcy uda się przełożyć założenia na język paragrafów i przejść przez cały proces legislacyjny. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Ochrona antyfraudowa w kontekście rekomendacji KNF

Rekomendacje Europejskiego Banku Centralnego i ich lokalna wersja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego nałożyły na banki działające w Polsce serię wymagań dotyczących walki z fraudami w kanałach elektronicznych. Choć są bardziej szczegółowe i dokładniejsze od swojego amerykańskiego odpowiednika, wydanego przez FFIEC pod nazwą Authentication in Internet Banking Environment, to praktycznie nie różnią się od niego. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2015: Przelewy natychmiastowe na świecie – wciąż wyjątek nie reguła

W swoim ostatnim raporcie Global Payment Systems Analysis eksperci firmy doradczej Lipis Advisors1, wśród najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie rozliczeń wymieniają, obsługiwany przez KIR, system płatności natychmiastowych Express Elixir. Autorzy raportu poddali szczegółowej analizie systemy umożliwiające realizację przelewów międzybankowych, dostępne dla klientów banków w kilkudziesięciu krajach. Polska znalazła się w elitarnym gronie kilkunastu państw, w których można korzystać z przelewów natychmiastowych. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Assistance w niezbędniku bankowego produktowca

Niemal 1,8 mln Polaków skorzystało z usług assistance w 2014 r. Popularność tych usług rośnie z roku na rok. Liczba osób korzystających ze wsparcia podczas nieoczekiwanych zdarzeń losowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o niemal 60 proc. To zasługa banków i ubezpieczycieli, najczęściej dodających te usługi do swoich produktów. Czytaj więcej...
Strona 1 z 212