BANK 2015/04

bank.2015.04.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2015):

  • Cybernetyczna siła: Hakerzy wciąż doskonalą metody ataków. Najlepszą obroną jest znakomity zespół it i równie dobre oprogramowanie
  • Zabezpieczenia, postępowanie w razie ataku, informowanie klientów
  • Najsłabsze ogniwo
  • Nikłe zainteresowanie pomocą dla frankowiczów
  • Czyhanie na błąd
  • Zmiany w zasadach przyjęcia spadku


Rynek finansowy: Kronika – kwicień 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI W lutym tego roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,8 proc., wobec 8 proc. w styczniu - poinformował Eurostat. W całej Unii Europejskiej bezrobocie wyniosło 9,8 proc., a w strefie euro 11,3 proc. To najniższy poziom bezrobocia, jaki odnotowano od maja 2012 r. Według metodologii GUS bezrobocie w Polsce w lutym br. wyniosło 12 proc. Odnotowano także silny wzrost współczynnika aktywności zawodowej Polaków w latach 2008-2014. W przypadku osób w wieku 15-64 lat wzrósł on z 63,8 do 67,9 proc., a w przypadku osób w wieku 55-64 lat z 33,3 do 45,6 proc. Z dużych krajów UE Polska miała najlepszy wynik, jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia - było ono wyższe o 6,6 proc. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Dylematy i nadzieje

Forum zorganizowano w tym roku pod hasłem: Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju usług bankowych w Polsce. Spotkanie liderów i luminarzy polskiego systemu bankowego zdominowały tematy związane z unią kapitałową, CRD IV, PSD II, problemy SKOK-ów i ich wpływ na bezpieczeństwo sektora. Wiele uwagi poświęcono temu, jak pomóc Polakom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Banki muszą dbać o klientów

Specjalnym gościem Forum Bankowego 2015 był dr Mateusz Szczurek, minister finansów. Jego zdaniem na bankach - pomimo powtarzających się kryzysów finansowych, często wywołanych przez nie same - wciąż skupia się uwaga wszystkich uczestników życia gospodarczego. Dlatego coraz częściej kwestionuje się konieczność ich obrony i podkreśla, że mają one do spełnienia jakąś specjalną misję społeczną. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Na drodze do mobilnej rzeczywistości

Jak obniżka stawek interchange wpłynęła na akceptację kart w Polsce? Czy smartfon zastąpi plastikowy pieniądz w najbliższej perspektywie - i jaki los czeka wciąż królującą nam gotówkę? Czy możemy brać przykład z krajów rozwijających się? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas Forum Bankowego w panelu eksperckim zatytułowanym Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Spotkanie koordynatorów i wykładowców

Teoria - praktyka - sukces: to hasło bardzo skrótowe i pojemne zarazem - w tak lapidarny sposób wiceprezes Związku Banków Polskich dr Mieczysław Groszek scharakteryzował przesłanie programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W warszawskim Klubie Bankowca spotkali się przedstawiciele instytucji partnerskich programu, wykładowcy szkół wyższych uczestniczących w nim oraz niezależni eksperci. Czytaj więcej...


Temat numeru: Zabezpieczenia, postępowanie w razie ataku, informowanie klientów

Przeniesienie większości aktywności biznesowych do systemów IT lub ścisłe z nimi powiązanie i uzależnienie funkcjonowania firmy, np. banku, od internetu powoduje, że każde zakłócenie w tej sferze generuje coraz większe straty. Koszty zabezpieczeń stanowią obecnie znaczącą pozycję w budżetach instytucji finansowych Czytaj więcej...Temat numeru: Miękkie podbrzusze w systemie bezpieczeństwa informacji

Wiele uwagi poświęca się bezpieczeństwu informacji w bankach i instytucjach finansowych. Zabezpieczenie danych, systemów informatycznych oraz ich stabilność doprowadzono niemal do perfekcji. Świadczy o tym fakt, iż większość skutecznych ataków cyberprzestępców skierowana jest na użytkowników systemów (klientów), a nie bezpośrednio na systemy bankowe. Czytaj więcej...Temat numeru: Najważniejsze jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa IT

Stale zmieniający się krajobraz zagrożeń, tempo i dynamika rozwoju cyberprzestępczości mają znaczący wpływ na decyzje i ryzyka biznesowe każdej organizacji. W związku z tym zapewnienie kompleksowej ochrony dla infrastruktury, aplikacji, wirtualizacji czy mobilności przedsiębiorstw staje się coraz bardziej złożonym procesem. Wymaga też większej wiedzy, a także doświadczenia, i to zarówno po stronie klientów, jak i integratorów. Czytaj więcej...Temat numeru: Wielowarstwowa ochrona dla całkowitego bezpieczeństwa

Diebold traktuje bezpieczeństwo danych bardzo poważnie, a zaangażowanie firmy w tę kwestię nigdy nie było silniejsze niż obecnie. Rewolucyjne rozwiązania, przejęcie firmy Crypteria, utworzenie stowarzyszenia ds. bezpieczeństwa bankomatów: firma Diebold w 2014 r. zintensyfikowała walkę ze stale zmieniającymi się zagrożeniami, z którymi mierzą się banki. Czytaj więcej...
Temat numeru: „Układ nerwowy” współczesnego banku …czyli jak zarządzać usługą katalogową Active Directory

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, podlega stałemu nadzorowi i kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów. Jednocześnie rosnące potrzeby klientów, którzy są świadomi udogodnień technologicznych, są motorem dla wielu innowacji w sektorze finansowym. W rezultacie współczesne banki, które przetwarzają i gromadzą ogromne ilości danych, stały się silnie uzależnione od technologii informatycznych. Czytaj więcej...Temat numeru: Trendy cyberprzestępczości na rok 2015

Websense Security Labs (WSL) jest komórką badawczą firmy Websense, zajmującą się zagrożeniami płynącymi z internetu. W swoich badaniach Websense Security Labs wykorzystuje informacje zebrane przez ThreatSeeker® Intelligence Cloud, które jest zasilane ponad 5 mld porcji informacji dziennie. Te zautomatyzowane metody są oczywiście wspierane analizami ekspertów, badaczy i naukowców z kilkudziesięciu krajów świata. Czytaj więcej...Temat numeru: Automatyzacja zarządzania: o przyszłości rozstrzygną detale

Aby automatyzacja stała się faktem i przyniosła oczekiwane korzyści, spełnionych musi być szereg warunków. Przede wszystkim, potrzebne są dane, na podstawie których decyzje mogą być podejmowane w sposób automatyczny. Po drugie, potrzebny jest silnik logiki sterujące oraz infrastruktura do integracji informacji. Niezbędna jest także architektura, która pozwoli realizować zautomatyzowane zarządzanie pomimo wzrostu skali i nieuniknionych zmian. Czytaj więcej...Bank i Klient: Bankowa praca u podstaw

Największy polski bank inicjatorem życia społecznego i gospodarczego w niedużej gminie uzdrowiskowej - przykład takiej aktywności PKO PB obserwowaliśmy ostatnio w Nałęczowie. Bank wraz z fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, zorganizował spotkanie dla reprezentantów życia gospodarczego i społecznego Nałęczowa, którego wiodącym tematem było oczywiście oszczędzanie i inwestowanie w dobie niskich stóp procentowych. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Większa płynność dzięki EBI

Małe i średnie przedsiębiorstwa są aktywne we wszystkich segmentach gospodarki, choć każdy z nich charakteryzuje inny sposób prowadzenia działalności i tym samym jej finansowania. Dlatego też niezwykle istotnym zagadnieniem dla funkcjonowania MŚP jest zapewnienie płynności i ciągłości finansowania oraz takich jego źródeł, które w przyszłości pozwolą na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu z realizowanych projektów czy inwestycji. To inwestycje bowiem w dużej mierze decydują o długookresowej przewadze konkurencyjnej. Tak wygląda to przynajmniej w teorii. Tymczasem w rzeczywistości gospodarczej Polski wiele firm, a szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw małych i średnich, nie posiada odpowiednich środków, aby efektywnie wykorzystać innowacyjne pomysły lub technologie. Zazwyczaj potrzebne jest finansowanie ze źródeł zewnętrznych. I tu często pojawia się problem, którym są oczywiście pieniądze. Czytaj więcej...Raport Specjalny: Nowe wyzwania prawne dla branży

Lepiej już było – tymi słowami można podsumować najnowsze propozycje zmian prawnych w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Nadmierne zliberalizowanie zasad ogłaszania upadłości konsumenckiej, ograniczenie możliwości wyboru komornika sądowego, wreszcie populistyczne ataki na instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego – co stało się już niepisaną tradycją w każdym roku wyborczym – wszystkie te zjawiska zdają się wskazywać na jedno: na nowe rozwiązania prawne wspierające wierzycieli w walce o należne pieniądze raczej nie mamy co liczyć – przynajmniej w tej kadencji parlamentu. Czytaj więcej...Raport Specjalny: Wizerunek kontra warunki makroekonomiczne

Rynek windykacyjny w Polsce jest stosunkowo młody, rozwija się bowiem dopiero od dwóch i pół dekady. Mimo to uważa się, że jest to rynek dojrzały, o dużej liczbie profesjonalnych podmiotów oferujących swoje usługi. Niestety doświadczenia początku lat dziewięćdziesiątych powodują, iż społeczny wizerunek branży windykacyjnej wciąż jest negatywny, ale w opinii badaczy zapotrzebowanie na usługi tego typu będzie rosło. Czytaj więcej...
Raport Specjalny: Platforma windykacyjna, jako nowe narzędzie do zwiększenia skuteczności w odzyskiwaniu wierzytelności

Platforma windykacyjna E-KSR.PL powstała w 2014 r. Inspiracją była między innymi dyskusja w Sejmie na temat nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz oczekiwania wierzycieli co do wzrostu skuteczności procesu windykacji. Czytaj więcej...Opinie: Grzech pierworodny

Rozpoczęły się niezwykle delikatne negocjacje wokół tego, kto zapłaci za ryzyko walutowe kredytów hipotecznych. Ujawniły się skrajne pozycje. Oburzeni uważają, że banki jako instytucje publicznego zaufania powinny dzielić to ryzyko, tak jak i inne ryzyka, ze swoimi klientami. W ten sposób zbliżają się do państwa islamskiego i bankowości islamskiej. Czytaj więcej...


Opinie: Elastyczność przede wszystkim

Mylili się ci, którzy zakładali, że usunięcie przymiotnika "cierpliwy" z komunikatu amerykańskiej Rezerwy Federalnej będzie wyrazem bardziej "jastrzębiego" nastawienia banku centralnego względem potencjalnego zacieśnienia polityki pieniężnej. W zamian za to mieliśmy kolejny dowód tego, jak dobrze FED potrafi rozpoznawać rynkowe nastroje. Dolar, który przed posiedzeniem FED w dniach 17-18 marca był pompowany jak balon w karnawale, gwałtownie stracił w ciągu trzech godzin od publikacji komunikatu. I wiele wskazuje na to, że jest to początek korekty kilkumiesięcznego ruchu. Czytaj więcej...
Strona 1 z 212