BANK 2015/06

bank.2015.06.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2015):

  • Ranking "50 największych banków w Polsce 2015"
  • Raport specjalny: TTIP - czyli wszystko na temat transatlantyckego porozumienia w dziedzinie handlu i inwestycji między EU - USA
  • Z wiedzą ekonomiczną nie jest najlepiej
  • Opóźnione listy rządu
  • Bankowcom sport nieobcy

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


Raport specjalny: Sektor energii w negocjacjach TTIP

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych obszarów negocjacji w sprawie TTIP. Z dwóch powodów. Po pierwsze - w USA trwa rewolucja energetyczna, która spowodowała zmniejszenie uzależnienia od importu surowców energetycznych. Po drugie - konflikt na Ukrainie uwydatnił zagrożenie uzależnienia UE od dostaw z Rosji. Sukces negocjacji w obszarze energii może nie tylko poprawić bezpieczeństwo energetyczne państw unijnych, ale i stworzyć fundamenty dla wspólnego rynku energii po obu stronach Atlantyku. Może też dać podstawę do nowego, globalnego systemu zarządzania rynkiem energii. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich to potencjalnie dobra informacja dla osób, które spłacają kredyty we frankach szwajcarskich. W czasie kampanii prezydent elekt mówił o możliwości przewalutowania takich zobowiązań po kursie z dnia ich zaciągnięcia. Gdyby tę obietnicę spełnił, to drastycznie spadłoby zadłużenie frankowiczów. Trzeba jednak dodać, że koszt takiej operacji KNF szacował na 30-40 mld zł. Gdyby te wydatki obciążyły wyłącznie banki, to kilka z nich mogłoby znaleźć się w poważnych tarapatach finansowych. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Z wiedzą ekonomiczną nie jest najlepiej

Edukacja ekonomiczna nie jest najmocniejszą stroną naszego rodzimego systemu szkolnictwa. To o tyle zaskakujące, że jednocześnie polscy uczniowie są uznawani za jednych z najlepszych na świecie, szczególnie jeśli chodzi o matematykę. A jednak młodzież dość krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy o ekonomii, finansach i gospodarce - uważa, że wie o nich mało lub bardzo mało. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: Czy to był ostatni dobry rok? (w artykule: TABELE GŁÓWNE RANKINGU)

Po raz kolejny 2014 r. okazał się dla banków rokiem jeszcze lepszym od poprzedniego. Wydawało się, że już trudno będzie o poprawę, ale sektor bankowy - jak wiadomo - stale potwierdza swoją witalność w zmiennym otoczeniu makro- i mikroekonomicznym i to stanowi o jego sile. Pokazuje wysoką elastyczność, choć przecież duże banki to ogromne instytucje zatrudniające po kilka tysięcy osób każda. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Tegoroczny ranking największych banków "Miesięcznika Finansowego BANK" obejmuje 21 podmiotów, które przekazały nam swoje wyniki za 2013 i 2014 r. Banki sklasyfikowane w naszym głównym rankingu uszeregowane zostały według malejącej wielkości sumy bilansowej (na stronach, gdzie prezentujemy szczegółowe wyniki poszczególnych instytucji występują one w porządku zmniejszającej się sumy bilansowej) Czytaj więcej...

50 największych banków w Polsce 2015: Kto może – oszczędza (Ranking banków – Sprawność działania)

Sen z powiek spędza prezesom banków to, jak w sytuacji niskich stóp procentowych i erozji bazy przychodowej wciąż zapewniać akcjonariuszom wysokie stopy zwrotu z kapitału. Jedną z bardziej rozpowszechnionych metod jest ograniczanie kosztów, stąd banki tną, ile mogą. Czytaj więcej...50 największych banków w Polsce 2015: Polski rekord świata

Uważam, że praprzyczyną tego dobrego zachowania polskiej gospodarki w ciągu ostatnich 25 lat jest powstanie "Solidarności" w 1980 r. Mówię to z pełnym przekonaniem. U nas w 1989 r. do głosu doszedł szeroki ruch ludzi, którzy mieli etos i myśleli nie o zdobyciu władzy, tylko o tym, jak zmienić kraj, by nam wszystkim żyło się lepiej - mówi w rozmowie z "Miesięcznikiem Finansowym BANK" Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Czytaj więcej...

50 największych banków w Polsce 2015: Repolonizacja i przewalutowanie, czyli pomysły polityków na sektor bankowy

Otoczenie polityczne często bywa bagatelizowane przez ekonomistów, którzy zwykle na pierwszym miejscu stawiają wskaźniki makroekonomiczne oraz kondycję sektora finansowego. To częsty błąd. W gospodarce wszystko ma na siebie wpływ. Czasem mniejszy lub większy. Polityka należy do tej pierwszej kategorii. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: Cztery generacje i ich aktywność kredytowa

Biuro Informacji Kredytowej wykonuje i dostarcza różnego rodzaju wyspecjalizowane dedykowane usługi i produkty analityczne dla sektora finansowego. Niniejszy artykuł prezentuje kolejną analizę - jest to portret kredytowy polskiego kredytobiorcy, ujęty z punktu widzenia portfeli kredytowych banków, w przekroju pokoleniowym Czytaj więcej...
50 największych banków w Polsce 2015: Koniec BTE – co w zamian?

Czy kupując auto na raty, będziemy musieli wcześniej zahaczyć o notariusza? Kiedy bank zdecyduje się na zabezpieczenie kredytu wekslem? Czy po kilkunastu latach niebytu na polski rynek powrócą żyranci? Takie pytania rodzą się po kwietniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującym zasadność wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: Likwidacja BTE – co dalej?

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, przy czym orzekł także, że utrata mocy przepisów art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe zostaje odroczona do 1 sierpnia 2016 r. Przypomnieć wypada, że wbrew obiegowej opinii BTE nie był wynalazkiem czasów PRL. Został bowiem wprowadzony Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 20 stycznia 1924 r. BTE funkcjonował więc w polskim systemie prawnym od dziesięcioleci, a w okresie ostatnich 25 lat jego znaczenie, wraz z rozwojem sektora bankowego, rosło. Z czasem stał się podstawowym narzędziem optymalizacji procesu dochodzenia należności bankowych. Dla całego sektora bankowego likwidacja BTE oznacza prawdziwą rewolucję. Waga wyroku TK jest tak ogromna, że trudno o wskazanie wszystkich aktualnych i przyszłych jej skutków. Z konieczności ograniczymy się do najbardziej oczywistych. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: BTE w sprzeczności z Konstytucją RP – jak poradzą sobie banki?

W kontekście likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki stają przed realnym wyzwaniem skutecznego zabezpieczenia swoich należności. Czy znajdą adekwatne rozwiązania zabezpieczające zawierane umowy kredytowe, tak aby relacje bank - klient pozostały partnerskie? Czy koszty wdrożonych rozwiązań nie zostaną przerzucone na klienta? Czytaj więcej...

50 największych banków w Polsce 2015: Za wcześnie na platformy wymiany potrzeb

Nowe sposoby pośrednictwa pomiędzy ludźmi mającymi potrzeby (również wymagania lub oczekiwania) oraz ludźmi je zaspokajającymi polegać będą na ograniczeniu pieniądza jako substytutu wartości i wykorzystaniu innych dóbr lub własnych umiejętności do wyrównywania zobowiązań w ramach sprawiedliwej wymiany. Czytaj więcej...
50 największych banków w Polsce 2015: Lepiej, taniej i bezpieczniej – dzięki wirtualizacji

Rozmowa ze Zbigniewem Parysem (Solutions Architect w Cloudware Polska, od 19 lat związanym z branżą IT,specjalizującym się w rozwiązaniach storage’owych takich firm jak IBM, NetApp, Hitachi Data Systems, HP czy LSI, mającym także bogate doświadczenie w dziedzinie monitoringu i wirtualizacji) oraz z Piotrem Biskupskim (CEE Flash System Technical w IBM, w Dziale STG, odpowiadającym za systemy Flash w ramach regionu CEE, od 17 lat związanym z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; którego główne zainteresowania naukowe i hobbystyczne to nanotechnologia i fizyka ciała stałego). Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: Życzenia przeplecione ambitną muzyką

25 lat to piękny wiek - takie hasło padało tego wieczoru wielokrotnie. A okazja była ku temu znakomita, bowiem firma NCR obchodzi właśnie ćwierć wieku swojej obecności w Polsce. 28 maja, podczas uroczystej gali w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, na ręce prezesa NCR Polska Bartłomieja Śliwy spływały gratulacje i życzenia od partnerów i klientów spółki, a wieczór szybko stał się przepełnionym "luźnymi" rozmowami towarzyskim spotkaniem. Miejsce również nie było przypadkowe - muzyczną ucztę zafundował bowiem Leszek Możdżer. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: Pion Poczta Polska Ochrona

Nasza strategia to budowa silnej Poczty Polskiej na rynku kuriersko-paczkowym. Ważną rolę do odegrania mają także usługi finansowe i ubezpieczeniowe, których zadaniem jest stabilizacja przychodów Grupy Poczty Polskiej w kontekście zmian na rynku pocztowym. Jednym z elementów takiego rozwoju są usługi z segmentu logistyki gotówki. Przewidzieliśmy w naszej strategii wzrost przychodu z obsługi obrotu gotówkowego oraz usług konwojowania wartości. Poczta Polska ma już właściwe kompetencje, aby zdynamizować te usługi i zapewnić im wysoką sprzedaż. Zadania z tego zakresu realizowane będą przez naszą wyspecjalizowaną i zreformowaną w ostatnim czasie jednostkę biznesową Pion Poczta Polska Ochrona. Czytaj więcej...

Raport specjalny: Pax Transatlantica

Negocjacje, które mogą zmienić świat zawsze budzą wielkie nadzieje, obawy i nieporozumienia. Tak dzieje się z umową o utworzenie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji, czyli TTIP. Daje nadzieję, że na nowo uporządkuje relacje USA-UE. Rodzi obawy, że wzmocni niepokojące efekty globalizacji. Postrzega się umowę jako reakcję na kryzys. Tymczasem jest na odwrót. Przygotowania do zawarcia TTIP rozpoczęły się wiosną 2007 r., zaś kryzys 2008+ je spowolnił. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212