BANK 2015/07-08

bank.2015.07-08.001-007.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2015):

  • Raport specjalny: Audyt i doradztwo - to dla instytucji finansowych nie tylko zapobieganie popełnianiu błędów, to także sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
  • Aby bank mógł się rozwijać, potrzebuje pracowników z ambicjami, którzy stale chcą się uczyć. Jakie są najnowsze edukacyjne trendy na rynku finansowym?
  • Jakie są perspektywy wyceny akcji banków notowanych na GPW do końca 2015 r.?
  • Leczenie rachunkowości kas
  • Córki doganiają matki
  • Paradygmat złotego środka
  • Przede wszystkim edukować
  • Korekta prognozy rynku bankowego
  • Banki spółdzielcze a FATCA

 


Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI W ciągu 11 lat obecności w UE pozyskaliśmy 109,6 mld euro, natomiast składki członkowskie, które wpłaciliśmy do budżetu unijnego wyniosły 35 mld euro. Polska zyskała netto ponad 74 mld euro. Z roku na rok pozyskiwaliśmy więcej pieniędzy. W 2004 r. otrzymaliśmy 2,5 mld euro, a w 2014 r. było to już 13 mld euro. Oznacza to, że w 2004 r. środki uzyskane przez Polskę stanowiły 0,57 proc. PKB, a w 2014 - 3,15 proc. PKB. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Przyspieszenie na finiszu

Na kilka miesięcy przed końcem kadencji parlamentu prace nad zmianą przepisów regulujących emisję listów zastawnych nabrały tempa. 19 stycznia br. opublikowano pierwszą wersję projektu ustawy, a już pięć miesięcy później projekt trafił pod obrady Sejmu. W lekkoatletyce manewr przyspieszenia na ostatnim okrążeniu bywa znakomitym sposobem na zwycięstwo. Czy sprawdzi się również w odniesieniu do udrożnienia emisji listów zastawnych? Czytaj więcej...

Raport specjalny: Na kłopoty… unia rynków kapitałowych

Dajmy szansę wzrostowi Rozgrywający się na naszych oczach kolejny rozdział greckiej tragedii skupił uwagę na problemach "chorego człowieka Europy" i stępił nieco ostrość postrzegania nierozwiązanych problemów w pozostałych państwach kontynentu. Niesłusznie. Pomimo wysiłków, szereg gospodarek unijnych w dalszym ciągu boryka się z anemicznym wzrostem i presją deflacyjną. Jednocześnie bez pracy w skali UE pozostają zatrważające 24 mln osób. Wszystko to potęgują nierozwiązane problemy demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwa. Nie dziwi więc, że tworzenie nowych miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego to dla brukselskich decydentów absolutny priorytet. Dotychczasowe inicjatywy, jak przykładowo Plan Inwestycyjny na kwotę 315 mld euro, przewidujący m. in. utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), stanowią z pewnością krok we właściwym kierunku. Cieszy fakt, że Komisja Europejska nie spoczęła na laurach i szuka dalszych sposobów na długoterminowe wsparcie inwestycji. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Wygrana nie tylko prestiżowa

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie wytoczonej Raiffeisen Bankowi przez Tomasza Sadlika (sygnatura akt I C 988/13) zasługuje na wzmiankę nie tylko z uwagi na osobę powoda - przywódcy roszczeniowego ruchu kredytobiorców frankowych. Wiele tez, jakie w uzasadnieniu korzystnego dla banku werdyktu zawarł sąd, odnieść można do całej istoty sporu o walutowe kredyty hipoteczne. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Samsung Business Summit 2015

Zaawansowane serwisy transakcyjne, biometria, wielofunkcyjne bankomaty, a od niedawna również infrastruktura do płatności mobilnych - sektor bankowy już od wielu lat jest jednym z głównych odbiorców rozwiązań z branży IT. Czy dobrodziejstwa techniki cyfrowej wykorzystywane są przez banki optymalnie - i jak sprawić, by miast ilości urządzeń i aplikacji wyznacznikiem technologicznego zaawansowania sektora finansowego stała się ich jakość i adekwatność do aktualnych potrzeb? Czytaj więcej...


Temat numeru: W drodze ku doskonałości kadr bankowych

Sytuacja w sektorze bankowym zmienia się dosłownie z dnia na dzień. Imponujący rozwój nowych technologii informatycznych, zalew rozwiązań o charakterze regulacyjnym czy też wyzwania o charakterze makroekonomicznym - wszystkie te zjawiska w dobitny sposób potwierdzają jedną prawdę: aby nadążyć za rzeczywistością, bankowiec musi się kształcić ustawicznie. Czytaj więcej...
Temat numeru: Stres nasz codzienny

To nieodłączny, choć raczej niepożądany, towarzysz naszego życia. Może pojawić się w dowolnym momencie, podczas rozmowy z szefem, w trakcie spotkanie z klientem, w ulicznym korku, w sklepie, a nawet trzy minuty po spokojnym wypiciu porannej kawy. Uniknąć się go nie da, można jednak nauczyć się z nim żyć. Kontrolowanie stresu i panowanie nad własnymi emocjami ułatwia życie nie tylko nam, ale także naszym współpracownikom Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: PKO BP zgarnął pół puli

W uroczystości tej uczestniczyli politycy, przedstawiciele rządu i Narodowego Banku Polskiego, delegaci świata nauki, członkowie Rady Związku Banków Polskich; przedstawiciele Związku Banków Polskich, członkowie zarządów firm współpracujących z Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz "Miesięcznikiem Finansowym BANK"; przedstawiciele zarządów i reprezentanci spółek bankowych oraz firm infrastruktury bankowej; prezesi i członkowie zarządów banków. Powitali ich Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz prowadząca galę Marta Kielczyk. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2015: Demografia Polski to wyzwanie dla banków

O sytuacji demograficznej Polski z punktu widzenia interesów budżetu państwa oraz sektora finansowego, roli imigrantów jako potencjalnie nowych klientów banków, nowych modelach relacji z konsumentami poświęcona była debata ekspertów sesji pierwszej II Forum Strategii Bankowych, zatytułowanej "Społeczne determinanty strategii bankowych po roku 2015". Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2015: Repolonizacja banków przez giełdę?

Ważnym wątkiem dyskusji ekspertów o politycznych i regulacyjnych determinantach strategii banków, odbytej podczas II sesji Forum Strategii Bankowych, były pomysły na zwiększenie udziału banków w finansowaniu polskich firm, zwłaszcza tych z kategorii MŚP. Jednym z pomysłów była oryginalna koncepcja Stefana Kawalca, wiceministra finansów z rządu Tadeusza Mazowieckiego, na repolonizację banków sprzedawanych przez zagranicznych inwestorów za pomocą publicznej emisji i wejścia na GPW. Czytaj więcej...


Opinie: Druga Polska

Lech Wałęsa pod wpływem organizacji i siły ruchu związkowego w Japonii, o czym mógł się przekonać na własne oczy, zgłosił postulat budowy nad Wisłą Drugiej Japonii. Hasło to wyrażało marzenie, aby dogonić, a może nawet przegonić, dojrzałe gospodarki rynkowe w poziomie ich konsumpcji. Czytaj więcej...Technologie: Hakerska sztuczka na paczkę

Internetowi oszuści szukają coraz wymyślniejszych sposobów, by wyłudzić pieniądze. Tym razem postanowili rozsyłać fikcyjne zawiadomienia o nieodebranej przesyłce. Wykorzystali do tego logotypy m.in. Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL. Naiwność kończyła się dla odbiorcy korespondencji dość przykro - komputer całkowicie blokowano, a za odzyskanie własnych plików trzeba było zapłacić. Mimo, iż firmy wydały oświadczenia i cały czas przestrzegają przed oszustami, a sprawa stała się dość głośna, hakerzy nie ustają w poszukiwaniu ofiar. Czytaj więcej...


Prawo: Na co jeszcze czekamy?

26 czerwca 2014 r. - a więc niemal rok temu - Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o rencie dożywotniej. W połączeniu z obowiązującą od 15 grudnia ub.r. ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, nowe regulacje w zakresie sprzedażowego modelu "odwróconej hipoteki" miały kompleksowo uregulować rynek tych jakże ważnych ze społecznego punktu widzenia produktów. Tymczasem projekt ustawy o rencie dożywotniej z niepojętych przyczyn ugrzązł w rządowych analizach. Czytaj więcej...


Prawo: Banki spółdzielcze a FATCA

Prace nad wdrożeniem do krajowego porządku prawnego umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA są coraz bardziej zaawansowane. Jakie zatem obowiązki wynikają z tej regulacji dla banków spółdzielczych? Czytaj więcej...


Prawo: Kredyty walutowe po 15 stycznia

Jakie strategie powinny przyjąć banki w obliczu roszczeń kredytobiorców walutowych? W jaki sposób szukać perspektywicznych rozwiązaniach dylematów związanych z już zaciągniętymi zobowiązaniami? Kwestie te poruszano podczas pierwszej sesji tegorocznego Kongresu Prawa Bankowego i Informacji. I choć tytuł panelu ewidentnie nawiązywał do kredytów frankowych, wiele poruszonych w nim wątków miało zastosowanie do znacznie szerszych aspektów działalności bankowej. Czytaj więcej...


Prawo: Jak działać w świecie bez bte?

Co najmniej 10 razy podchodzono do likwidacji bte. Wielokrotnie występowaliśmy w parlamencie, broniąc tej instytucji - tym stwierdzeniem dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek, rozpoczął drugą sesję IV Kongresu Prawa Bankowego i Informacji. Jak nietrudno się domyślić, tematyka sesji koncentrowała się wokół kwietniowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jego konsekwencji. Czytaj więcej...


Prawo: Restrukturyzacja po nowemu

Trzecia sesja X Kongresu Prawa Bankowego i Informacji poświęcona była w całości podpisanej przez prezydenta zaledwie dwa dni wcześniej ustawie - Prawo restrukturyzacyjne. O tym, że dotychczasowe regulacje de facto nie funkcjonują, wiadomo było od dawna. Co zmieni się po 1 stycznia 2016 r., kiedy to zaczną obowiązywać nowe? Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń – lipiec-sierpień 2015

Gazprom brata się z chińskimi bankami. Chińskim bankom nie brakuje wolnej gotówki, dlatego Gazprom, przyciśnięty kryzysem po wprowadzeniu unijnych sankcji przeciwko Rosji, szuka wsparcia kapitałowego na Dalekim Wschodzie. Źródła rosyjskie twierdzą, że negocjuje z chińskimi bankami pożyczkę w wysokości 1-1,5 mld dolarów. Pieniądze miałyby pójść na budowę dwóch gazociągów z Rosji do Chin: "Siła Syberii" i "Siła Syberii 2". Jeszcze przed agresją na Ukrainę, Władimir Putin groził UE, że Kreml ma energetyczną alternatywę - będzie sprzedawał swoje surowce wiecznie nienasyconym - jako "fabryka świata" - Chinom. Po wprowadzeniu sankcji przez UE Rosjanie rzeczywiście wiążą się coraz mocniej ekonomicznie z Pekinem. W dodatku, jakby z musu, odchodzą od dolara i euro. Coraz więcej transakcji z Chinami, szczególnie przy sprzedaży ropy, gazu i metali, jest rozliczanych w juanach. I być może w chińskiej walucie, a nie w dolarach, będzie wypłacona pożyczka dla Gazpromu. Czytaj więcej...Strona 1 z 212