BANK 2015/09

bank.2015.09.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (wrzesień 2015):

  • Kwadratura franka: Posłowie walcza o reelekcje, media o ogladalnosc, frankowicze o redukcje zobowiazan. Czy panstwo z kieszeni banków snansuje spłate czesci kredytów hipotecznych? Czy zagraniczni udziałowcy zaskarza Polske do miedzynarodowego sadu - a moze wycofaja kapitał z polskich banków?
  • Czy liberalizacja mechanizmu kursowego i dewaluacja juana doprowadza do nadania mu rangi swiatowej waluty rezerwowej?
  • Jak pomóc frankowiczom, nie szkodzac gospodarce?
  • Rewizja metod prostych ryzyka operacyjnego
  • Widmo MiFID II
  • Listy zastawne w koncu atrakcyjne
  • Kontynuacja spadkowego trendu
  • Chiny i Grecja - co je łączy?
  • Szachy nauczyły mnie myslenia do przodu


Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Indeksy koniunktury GUS nieznacznie poprawiły się w sierpniu dla handlu i budownictwa, natomiast obniżył się indeks dla przemysłu. Nie są to jednak zmiany, które wskazywałyby na zmianę trendów z poprzednich miesięcy. Indeksy są blisko cyklicznych maksimów, są też w trzecim kwartale średnio wyższe niż w drugim. GUS podał również dane o wynikach firm zatrudniających powyżej 49 osób za drugi kwartał. Dynamika przychodów pogorszyła się w stosunku do pierwszego kwartału (2,6 proc. r./r. vs 4,6 proc. r./r.), ale poprawiła się dynamika zysku netto (25,2 proc. vs 9,7 proc.). Jednocześnie dość istotnie zwolniły inwestycje - w pierwszym kwartale ich roczny wzrost wyniósł 16,2 proc. (nominalnie), w drugim 9,5 proc. Był to najniższy wzrost inwestycji przedsiębiorstw od trzeciego kwartału 2013 r. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Jak pomóc frankowiczom, nie szkodząc gospodarce?

Stanisław Brzeg-Wieluński Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej, przegłosowana 5 sierpnia 2015 r. w Sejmie, wywołuje skrajne emocje. Banki stały się dla wielu chłopcem do bicia, bo takie jest zapotrzebowanie polityków przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Co nagle to po diable

To było do przewidzenia: kwietniowy werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego przypieczętował egzystencję tego instrumentu w polskim systemie prawnym. Na obecnym etapie procedowania pytanie nie brzmi zatem "czy", ile raczej "kiedy" banki zaczną dochodzić wierzytelności na podstawie zasad ogólnych określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Rewizja metod prostych ryzyka operacyjnego

Po 10 latach obowiązania dotychczasowych wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne, Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego wydał projekt dokumentu Operational risk - Revisions to the simpler approaches, zawierający propozycje zmiany zasad dotyczących obecnie stosowanych metod prostych: podstawowego wskaźnika (BIA), standardowej (TSA) oraz alternatywnej metody standardowej (ASA), opublikowanych w Nowej Umowie Kapitałowej z 2004 r. (Bazylei II), a następnie wdrożonych do prawodawstwa europejskiego pakietem dyrektyw CRD. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Pożyczkobiorcy chcą się uczyć

Edukacja finansowa nie jest najmocniejszą stroną Polaków - potwierdza to wiele krajowych i międzynarodowych badań. Instytucje państwowe i samorządowe starają się poprawić tę sytuację, ale tylko w zakresie niezbędnego minimum. Na szczęście coraz częściej pojawiają się inicjatywy niezależnych firm z sektora finansowego, których celem jest poprawa tego stanu rzeczy. Wynika to z prostej logiki - dla pożyczkodawców wyedukowany klient jest znacznie bezpieczniejszy, bo przez swoją niefrasobliwość nie narobi kłopotów sobie, swojej rodzinie, a także firmie pożyczkowej. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Nadzór musi być!

Lipcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SKOK oznacza nie tylko definitywne - w duchu prastarej zasady Roma locuta, causa finita - rozstrzygnięcie kontrowersji związanych z objęciem kas określonym poziomem nadzoru ze strony państwowego regulatora. W orzeczeniu o sygnaturze K41/12 Trybunał zawarł znacznie istotniejsze i bardziej uniwersalne przesłanie: pozostawanie instytucji finansowych poza kontrolą instytucji nadzorczych jest we współczesnym świecie ze wszech miar niedopuszczalne. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Miliardy euro od polskich emigrantów

Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej i otwarcie dla Polaków unijnych rynków pracy pociągnęło za sobą gwałtowny wzrost emigracji zarobkowej. Konsekwencją tego było silne zwiększenie wielkości środków przekazywanych przez emigrantów do rodzin w kraju tzw. remittances. Ze względu na konieczność poprawnego uwzględnienia tych transferów w bilansie płatniczym oraz oceny ich wpływu na gospodarkę, Narodowy Bank Polski od 2007 r. prowadzi regularne badanie sondażowe wśród emigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Zgromadzone w badaniu dane posłużyły do opracowania metody szacowania wielkości napływających środków i pozwoliły na ich dokładną analizę. Czytaj więcej...


Technologie: What makes the world go round… czyli sprawne zarządzanie obrotem gotówki dzięki systemom IT

Instytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi w zakresie zarządzania gotówką, stoją dziś przed koniecznością zatrzymania stale rosnących kosztów świadczonych usług, jak również zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego. Istotnym elementem jest również presja ich klientów, oczekujących obniżania cen za wspomniane usługi. W osiągnięciu tych celów kluczową rolę mają do odegrania nowoczesne systemy IT. Czytaj więcej...
Prezentacja KIR: Europa czeka na transgraniczne płatności natychmiastowe

Już od przeszło trzech lat klienci banków, działających w Polsce, mogą korzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, prowadzonym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR). Ten nowoczesny system rozliczeniowy umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przez całą dobę i wszystkie dni w roku. Czytaj więcej...


Prezentacja: Dokumenty Zastrzeżone: Troska o dokumenty tożsamości jako podstawa bezpiecznej bankowości

Powszechnie w bankach możemy spotkać się z ostrzeżeniami dotyczącymi zasad korzystania z bankowości elektronicznej (m.in. nie zapisuj hasła, regularnie zmieniaj hasło dostępowe, nie przesyłaj bankowi kilku kolejnych kodów weryfikacyjnych, jeśli jesteś o to proszony w e-mailu, nie podawaj podczas logowania do bankowości elektronicznej danych osobowych), zasad dokonywania przelewów (np. niekorzystanie z funkcji kopiuj-wklej podczas przepisywania numeru rachunku bankowego). Czytaj więcej...Opinie: Plan B

Pierwszym obowiązkiem ambasadora ich królewskich mości Wielkiej Brytanii po rozpoczęciu misji dyplomatycznej w danym kraju było opracowanie planu B, ewakuacji ambasady i interesów imperium z tego właśnie kraju. Plan na wypadek niepowodzenia planu głównego to właśnie plan B. Czytaj więcej...Zagranica: Przegląd wydarzeń – wrzesień 2015

Pierwszy międzynarodowy rynek finansowy on-line. Od grudnia ub. r. działa portal savedo.de, umożliwiający inwestycje kapitałowe przez internet w tych krajach UE, gdzie oprocentowanie lokat jest wyższe. W dodatku do połowy tego miesiąca savedo.de kusiło dodatkowym bonusem 55 euro od każdych 5 tys. euro ulokowanych na co najmniej 12 miesięcy. Na razie obsługuje mieszkańców Niemiec i Austrii, oferując im lokaty w partnerskich bankach czeskich i portugalskich. Do końca roku portal chce nawiązać współpracę z bankami w kolejnych państwach członkowskich UE. Chwali się, że do tej pory zebrał inwestycje pieniężne na ponad 100 mln euro. Czytaj więcej...