BANK 2015/11

bank.2015.11.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (listopad 2015):

  • Raport IT@BANK 2015: Dzisiejszy klient jest znacznie bardziej wymagający, dysponuje doskonałym sprzętem dającym mu 24-godzinny dostęp do środków finansowych praktycznie z każdego miejsca na świecie. IT ma mu to zapewnić, a przy tym zagwarantować bezpieczeństwo.
  • Idą ciężkie czasy dla banków. A może nie idą
  • Czy w Polsce banki powinny płacić podatek bankowy?
  • Kredyty walutowe zjadły bankowe dywidendy
  • Lek na koszty i regulatora
  • Bezpieczeństwo może być naszą przewagą
  • MŚP pod cyfrowym ostrzałem
  • Dwie dekady bez gotówki za nami... i co dalej?


IT@Bank 2015: DNS – ostatnia otwarta furtka twojego banku

W dzisiejszych czasach każdego dnia przedsiębiorstwa są narażone na ataki ze strony hakerów. To stwierdzenie nie jest niczym nowym ani odkrywczym. Codziennie mass media donoszą o nowych próbach ataków na organizacje finansowe, portale, dostawców internetu. Niewypowiedziana wojna pomiędzy atakującymi a atakowanymi toczy się na naszych oczach, przybierając coraz to bardziej wymyślne formy. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kluczowe problemy polskiej gospodarki rozwiązujemy w dialogu

Dyskusja na tematy kluczowe dla polskiej gospodarki i przygotowanie rekomendacji zmian prawnych dla rządu - takie były cele Forum dla Wolności i Rozwoju. W wydarzeniu uczestniczyło wiele postaci kluczowych dla polskiej gospodarki - wśród nich prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który na bieżąco podzielił się z redakcją swymi wrażeniami i opiniami na temat samej koncepcji forum i zagadnień omawianych podczas wielogodzinnych debat. Czytaj więcej...


Rynek finansowy – BANCASSURANCE: Nowe wytyczne – kolejne dokumenty

- Rok 2015 z pewnością będzie odnotowany jako przełomowy na rynku bancassurance - te słowa, wypowiedziane przez wiceprezesa Związku Banków Polskich, mec. Jerzego Bańkę podczas inauguracji VII Kongresu Bancassurance stanowią najlepsze podsumowanie zmian regulacyjnych, jakie dokonały się - lub dokonają w najbliższych tygodniach - w roku bieżącym. Czytaj więcej...


Rynek finansowy – BANCASSURANCE: Rzecznik Finansowy: tuż przed premierą

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznego Kongresu Bancassurance było ostatnie publiczne wystąpienie Rzecznika Ubezpieczonych. Po równo dwudziestu latach działalności urząd ten - wskutek wejścia w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - przekształcony został z dniem 12 października br. w Rzecznika Finansowego. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Outsourcingiem i factoringiem w nierzetelnego płatnika

Skuteczne i efektywne zarządzanie wierzytelnościami jest podstawowym działaniem każdego przedsiębiorstwa, które nie chce utracić płynności finansowej. Jednak nie chodzi tu tylko i wyłącznie o skuteczną windykację zaległych płatności, ale o prowadzenie polityki, która wyeliminuje, a przynajmniej zminimalizuje, konieczność borykania się z dłużnikami. Wsparciedla przedsiębiorców stanowić mogą systemy komputerowe, pomoc wyspecjalizowanych firm, jak również specjalistyczne usługi bankowe. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Koniec VAT-owskiej prowizorki

Za nami już ostatni odcinek przydługiego serialu zatytułowanego "Odliczanie VAT od samochodów firmowych". Z 1 lipca br. zaczęły obowiązywać przepisy, umożliwiające odliczanie 50 proc. podatku od towarów i usług, naliczonego przy zakupie paliwa do aut osobowych i niektórych dostawczych do 3,5 tony. Nietrudno zgadnąć, że wraz z końcem niepewności prawnej nastąpił istotny wzrost zainteresowania leasingowaniem aut osobowych. Czytaj więcej...IT@ Bank 2015: Lek na koszty i regulatora

Prezentując wyniki jubileuszowej - dziesiątej odsłony rankingu firm informatycznych, warto podkreślić ogrom pracy wykonanej w ostatniej dekadzie przez sektor IT świadczący usługi dla podmiotów finansowych. Obserwujemy nieprzerwany rozwój i postępującą rewolucję technologiczną oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów banków. Dzisiejszy klient jest znacznie bardziej wymagający, dysponuje doskonałym sprzętem dającym mu 24-godzinny dostęp do środków finansowych praktycznie z każdego miejsca na świecie Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: Polska bardziej cyfrowa

Utrudniony dostęp do infrastruktury i szerokopasmowego internetu, niedofinansowanie, braki kadrowe oraz rażące zaniechania ze strony urzędów centralnych - taki obraz polskiej cyfryzacji wyłania się z raportu "Polska Cyfrowa", którego autorami są Anna Streżyńska, była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krzysztof Szubert, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club. Czytaj więcej...IT@Bank 2015: Jak zapobiec kradzieży pieniędzy klientów banku?

Proporcjonalnie do rosnącej w ostatnich latach popularności usług bankowości elektronicznej rośnie liczba zagrożeń, z jakimi może spotkać się dzisiaj każdy jej klient. Wśród najczęściej spotykanych wymienia się: phishing, czyli podszywanie się pod inną osobę bądź instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji, ataki na karty płatnicze, jak np. klonowanie polegające na kopiowaniu poufnych danych identyfikujących karty płatnicze i umożliwiających płatności internetowe oraz malware - czyli złośliwe oprogramowanie Czytaj więcej...IT@ Bank 2015: Prawie miliard dolarów w dwa lata! Tyle zrabowali cyberprzestępcy, okradając instytucje finansowe na całym świecie.

Żaden system nie jest w pełni bezpieczny, a bezpieczeństwo to nie stan, a proces. Ważne jest, by zaplanować go poprawnie oraz uwzględnić to, czy jako bank możemy podnieść bezpieczeństwo samodzielnie, wykorzystując własnych pracowników. Czy może lepiej zwrócić się do wyspecjalizowanego partnera, który już zgromadził doświadczenie związane z bezpieczeństwem informatycznym, i to często zdobyte w wielu obszarach? Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: Zmiany z szacunku dla ryzyka

Jeszcze niedawno wydawało się, że głównym wyzwaniem dla banków jest personalizacja ofert. Teraz staje się jasne, że to dopiero początek poważniejszej zmiany. Dylemat nie polega dziś wyłącznie na tym, jaki produkt zaoferować klientowi. Równie ważne jest to, na jakich warunkach należy go zaoferować, aby zarobić, a przynajmniej nie stracić. Postępująca personalizacja sprawia, że istniejące instrumentarium systemowe służące do analizy i wyceny ryzyka staje się nieefektywne, a niekiedy wręcz samo tworzy dodatkowe ryzyko operacyjne. Jego przebudowa jest konieczna, alternatywą jest bowiem wzrost kosztów i utrata konkurencyjności, w szczególności w przypadku mniejszych banków. Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: To samo hasło do Facebooka i bankowości elektronicznej

Co dziesiąty zapytany przez Bankier.pl użytkownik portalu używa tego samego hasła do Facebooka, poczty e-mail i bankowości elektronicznej. Bezpieczeństwo w sieci to nie tylko technologie, ale przede wszystkim edukacja. Nawet najlepszy sejf nie będzie w stanie spełnić swojej funkcji, jeśli kod dostępu będziemy zapisywać na żółtej karteczce przyklejonej do jego drzwi. Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: Czas na omnikanałowość

Omnikanałowość to trend w światowej bankowości. Zmienia całkowicie filozofię funkcjonowania instytucji finansowych pod względem pozyskiwania, obsługi oraz utrzymania klientów. Banki w Polsce już dostrzegają to, że przy budowaniu wartościowych i długotrwałych relacji z klientami nieodzowna staje się innowacyjna technologia IT. Przykładem takiego oprogramowania jest pakiet rozwiązań Asseco Omnichannel Banking Solution, pioniersko właśnie wdrożony w Deutsche Banku Polska S.A. Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: Jak zwiększyć bezpieczeństwo, zaufanie i lojalność klientów, generując jednocześnie oszczędności?

Oszustwa finansowe stanowią poważne zagrożenie, którego konsekwencje mogą wyrządzić wiele szkód, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, by im przeciwdziałać. Z roku na rok zagrożenie to przybiera na złożoności, gdyż zorganizowane gangi przestępcze stosują coraz wymyślniejsze techniki ingerowania w operacje finansowe i wykradania pieniędzy. Czytaj więcej...IT@Bank 2015: Automatyczna weryfikacja dowodów osobistych czyli jak zwiększyć bezpieczeństwo operacji bankowych

ARH, jako pionier z dziedziny OCR (ang. Optical Character Recognition), dostarcza kompleksowe innowacyjne rozwiązania technologiczne gwarantujące poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa. Stale przy tym rozwija bazę oferowanych produktów i usług. Czytaj więcej...


Prezentacja: Systemy antyfraudowe ograniczającenadużycia w Internecie Konieczność czy zbyt restrykcyjne wymogi prawne?

Szybko, szybciej, więcej... Długa lista działań do wykonania każdego dnia sprawia, że nie zawsze jest czas na dokładne sprawdzenie każdego szczegółu strony internetowej, z której korzystamy, maila, informacji, która do nas dociera.... Żyjemy szybko i niedokładnie. Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: Wdrożenie systemu ochrony informacji w dużej firmie sektora finansowego z wykorzystaniem rozwiązania Websense

Projekty DLP wciąż jeszcze uchodzą za trudne, a ich wdrożenie za proces skomplikowany. Jednocześnie niewiele firm dzieli się w swoim środowisku dobrymi praktykami i doświadczeniami w tym zakresie. Dlatego też zamiast kolejnego, suchego opisu technologii pozwoliliśmy sobie na zainicjowanie pomysłu dzielenia się opisem wdrożeń przeprowadzanych przez naszych klientów lub partnerów. Czytaj więcej...IT@Bank 2015: Czy POWER wciąż ma moc?

Sektor finansowy potrzebuje technologii informatycznych, które wspierają rozwój i pozwalają szybko reagować na zmieniającą się sytuację rynkową. Jednocześnie mają one ograniczać ryzyko biznesowe oraz zapewniać równowagę pomiędzy elastycznością a kosztami. Mówi się, że nie przez przypadek większość banków w Polsce wykorzystuje do obsługi systemów centralnych IBM Power Systems. Nie brak jednak głosów, że technologia IBM najlepsze lata ma już za sobą, a jej przewagi konkurencyjne są coraz mniej istotne. Jak jest naprawdę? Czytaj więcej...IT@Bank 2015: Technologia dyktuje warunki w bankowości?

Nowe technologie, jak nigdy dotąd, silnie wyznaczają poziom konkurencyjności na rynku. Dotyczy to również sektora bankowego. Instytucje finansowe muszą dokonać transformacji dotychczasowego modelu biznesowego i wdrożyć rozwiązania IT, które pozwolą sprostać coraz to większym oczekiwaniom klientów. Wyzwanie to jest o tyle trudne, że w sektorze finansowym bardzo liczą się stabilność i bezpieczeństwo. Jak zatem przejść nieuniknioną transformację i utrzymać wizerunek bezpiecznej i nowoczesnej instytucji? Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: Bankowa przyszłość

Pomimo dojrzałości technologicznej i atrakcyjności kosztowej, outsourcing i cloud computing tylko w ograniczonym zakresie zyskały akceptację w sektorze bankowym - i to nie tylko w Polsce. Jednak trwale utrzymujące się niskie stopy procentowe i zwiększenie się poziomu świadomości cenowej klientów wymuszają szukanie sposobów obniżenia kosztów. Czytaj więcej...

IT@Bank 2015: V Soft front-end i nie trzeba wymieniać obecnych systemów, żeby usprawnić działania firmy

Coraz więcej firm zaczyna korzystać z nakładek graficznych stanowiących fasadę dla funkcjonalności pochodzących z jednego lub kilku systemów znajdujących się w back-end. Dzięki ich integracji i wspólnemu interfejsowi użytkownik zyskuje lepszy i szybszy dostęp do informacji oraz oszczędza czas wcześniej przeznaczany na zmianę kontekstu, gdyż wszystkie działania związane z bieżącą pracą może wykonać w jednym miejscu. Czytaj więcej...IT@Bank 2015: Kompleksowe i nowatorskie rozwiązania

Firma Extreme Networks od lat znajduje się w czołówce producentów innowacyjnych rozwiązań sieciowych instalowanych na całym świecie. Pozycję lidera podtrzymuje dzięki ciągłemu rozwojowi technologii, nakładom na rozwój i koncentrowaniu się na dostarczaniu kompleksowych i nowatorskich rozwiązań. W raporcie Gartnera z września 2015 r. o przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury dostępowej do sieci LAN rozwiązania firmy Extreme Networks są pozycjonowane w ćwiartce Wizjonerów. Czytaj więcej...Strona 1 z 212