BANK 2016/03

bank.2016.03.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (marzec 2016):

  • Horyzonty Bankowości 2016
  • Ile zapłacą banki z tytułu nowego podatku?
  • Nowy limit płatności gotówkowych
  • Przewalutowanie zagrożeniem dla sektora
  • Polska FATCA wciąż na rozbiegu
  • Podsumowanie CyberEXE 2015
  • Ochrona klientów według MiFID II

Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego Bank: Edukacja bronią na zły wizerunek

Apele środowiska bankowego o umiar w nakładaniu podatku bankowego (za wysoki i czemu nie podnieść stawki CIT) i nieobciążane banków w 100 proc. kosztami przewalutowania po "sprawiedliwym kursie" na razie nie przyniosły przełomu. Podatek od aktywów stał się w lutym br. faktem. Prezydencka ustawa o walutowych kredytach mieszkaniowych czeka na ocenę KNF jej ekonomicznej realności... Stanowisko ZBP, NBP i niezależnych ekspertów jest jednoznaczne: pełne przewalutowanie oznaczać będzie załamanie sektora bankowego i wywoła gospodarczą recesję Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – marzec 2016

WYDARZENIA Ponad bilion złotych na inwestycje w najbliższych latach przewiduje tzw. plan Morawieckiego. Jego źródłem będą fundusze unijne, środki na lokatach polskich firm oraz spółki Skarbu Państwa. Jest to rządowa strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na kolejne 25 lat. Celem "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju": jest wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm, by były konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Podatek od niektórych instytucji finansowych – wybrane problemy interpretacyjne

1 lutego 2016 r. weszła w życie Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych1. Podatek ten wymaga szczególnej analizy, bowiem w polskim stanie prawnym jest rozwiązaniem nieistniejącym uprzednio. Celem ustawy, jak wskazuje się w uzasadnieniu jej projektu, jest zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków budżetowych oraz pozyskanie dodatkowego źródła finansowania tych wydatków. Należy zauważyć, że choć w krajach Unii Europejskiej istnieje praktyka legislacyjna w zakresie opodatkowania sektora instytucji finansowych, tam ratio legis wprowadzenia tego rodzaju podatku było odmienne i zasadniczo spowodowane "zwrotem" do budżetu wsparcia udzielonego instytucjom finansowym w dobie kryzysu finansowego czy swoistym zabezpieczeniem na rzecz generowanego przez te instytucje ryzyka. Trudno jednak takiego argumentu szukać wobec polskich instytucji finansowych, które z uwagi na ich stabilność generalnie nie wymagały dodatkowego wsparcia. Pozostaje zatem cel fiskalny. Czytaj więcej...

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Wstrząsy wtórne dobrej zmiany

Agencja ratingowa Standard & Poor’s jako pierwsza w historii obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+ z A-, nadając mu jednocześnie perspektywę negatywną. W ciągu kolejnych dwóch lat analitycy S&P spodziewają się pogorszenia sytuacji w naszym kraju i zakładają kolejne obniżenie oceny możliwości finansowych naszego kraju. Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Hipoteki pod lupą UOKiK

Rozliczając umowy kredytowe we frankach szwajcarskich, banki powinny uwzględniać ujemne oprocentowanie. W przeciwnym wypadku konsumenci płacą wyższe raty - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Klientów. Niedawno zapadły pierwsze decyzje w tej sprawie. Pod lupę urzędników trafiły umowy o kredyt hipoteczny w CHF w ING Banku Śląskim i mBanku. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Dążenie do optimum (cz. 1)

Biorąc pod uwagę obecne trendy technologiczne i regulacyjne, sektor bankowy czeka w najbliższych latach zasadnicza transformacja. Istnieje ryzyko, że jej efektem będzie utrata relacji z klientami i wzrost niestabilności, ale dobrze przeprowadzona może wzmocnić sektor bankowy oraz jego reputację poprzez nową umowę społeczną i technologie. Niestabilność sektora bankowego niesie za sobą większe skutki społeczne niż wojna konwencjonalna czy pandemia - takie są wnioski raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2014 r. na temat globalnych ryzyk. Potwierdzają to koszty ostatniego kryzysu finansowego, będacego efektem nieumiarkowania w napędzaniu wzrostu gospodarczego kredytem, co zakończyło się recesją oraz ryzykiem sekularnej stagnacji. Kreatywną destrukcję zastąpiono kreatywnym drukiem pieniądza, który w pewnym stopniu ratuje sytuację, powodując jednak poważne zakłócenia mechanizmów rynkowych, spadek zaufania i inwestycji oraz rosnące ryzyka w przyszłości. Czytaj więcej...

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: MiFID II – wybrane wyzwania wdrożeniowe dla sektora bankowego

Wszystko wskazuje na to, że fundamentalna zmiana jednego z unijnych filarów prawnych regulujących rynek usług finansowych opóźni się o rok. Komisja Europejska na początku lutego zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie wymogów pakietu MiFID II na styczeń 2018 r. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Zdążyć przed MiFID II

Co się odwlecze, to nie uciecze - to staropolskie przysłowie odnieść można do perspektywy wejścia w życie pakietu MiFID II/MiFIR. Choć zapewne termin obowiązywania dokumentu przesunięty zostanie na 3 stycznia 2018 r., to nikt chyba nie ma wątpliwości, iż regulacje mające zwiększyć przejrzystość i udoskonalić funkcjonowanie wewnętrznego rynku instrumentów finansowych w końcu staną się obowiązującym prawem. Czytaj więcej...

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Szantażysta nie zarobił

Nie nastąpił co prawda spektakularny przełom, ale bez wątpienia polskie instytucje finansowe są coraz lepiej przygotowane do odparcia cyberataków. Kolejna edycja ćwiczeń Cyber-EXE Polska pokazała, że powoli, ale systematycznie, dopracowywane są wewnętrzne procedury, umiejętności negocjacyjne, szybkość i trafność podejmowania decyzji, a także komunikacja z klientami oraz opinią publiczną. Wciąż jednak bolączką pozostaje słaba współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami i brak "głosu" sektora finansowego, jako całej branży. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Jak banki chronią klientów przed cyberatakiem

Daliśmy klucz naszym klientom do banku - ważne by oni wiedzieli, jak tym kluczem się posługiwać - te słowa wypowiedziane przez prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza do bankowców przybyłych na ostatnią uroczystość rozdania certyfikatów Związku Banków Polskich przypominają o jednej z najważniejszych powinności współczesnego sektora finansowego, jaką jest zagwarantowanie jak największej ochrony depozytów powierzonych przez miliony klientów. Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Polska wśród najbardziej zagrożonych krajów na świecie!

Polska ponownie okazała się najbardziej zagrożonym krajem w Unii Europejskiej pod względem ataków cyberprzestępców! W styczniu 2016 r. nasz kraj spadł o dwie pozycje (z 34. na 36.) w rankingu firmy Check Point najbardziej zagrożonych państw i jest jedynym krajem z naszej części Europy w pierwszej pięćdziesiątce świata! Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Niezastąpiona integracja danych

W cyklu zarządzania przepływem informacji coraz większego znaczenia nabiera integracja danych i dbałość o ich jakość. Z drugiej strony coraz częściej okazuje się, że z punktu widzenia zarządzania informacją warstwa technologiczna jest najmniejszym problemem, a największe wyzwanie stanowi stworzenie i uporządkowanie wiedzy biznesowej i oczekiwań wobec systemów, a także standaryzacja języka, jakim posługują się poszczególne części organizacji, w tym IT. Czytaj więcej...

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Telefon jak karta

Płacenie telefonem tak jak kartą zbliżeniową staje się coraz popularniejsze. W tym roku tę usługę wdrożą kolejne czołowe banki w Polsce. Niektóre w tym wyścigu daleko wyprzedziły konkurentów, inne dopiero stawiają pierwsze kroki. Faktem jest jednak, że za sprawą HCE (Host Card Emulation) płatności mobilne ruszyły ostro do przodu. Czy nowa technologia spełni pokładane w niej nadzieje bankowców i klientów? Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Polecenie zapłaty wspiera warsztat przedsiębiorcy

Statystyczny właściciel firmy działającej w Polsce spędza tygodniowo w pracy średnio o 4 godziny więcej niż pracownik etatowy. Prawie co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że jego tydzień pracy przekracza 50 godzin1. Często czynności, które kosztem wolnego czasu wykonują właściciele firm związane są nie tyle z rozwojem biznesu, ile z obsługą administracyjną firmy. Według deklaracji właścicieli polskich firm2, czynności administracyjne zajmują im dziennie średnio jedną godzinę i 16 minut, co jest niemal równoważne z jednym dniem pracy w tygodniu. W tym kontekście każde rozwiązanie, które automatyzuje procesy operacyjnego zarządzania firmą jest warte uwagi i zastosowania. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Jednolity Plik Kontrolny Czy twoja instytucja jest gotowa na zmiany?

Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 1649) zmiany przewidują zastosowanie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zgodnie z artykułem 193a ordynacji podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych (czyli de facto wszystkie instytucje finansowe) będą zobligowani do przekazywania na żądanie organom podatkowym całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w ujednoliconej formie elektronicznej w postaci pliku o odpowiedniej strukturze logicznej (standard XML). Co zrobić, aby dobrze przygotować się do tych zmian? Na to pytanie odpowiadam w dalszej części artykułu. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Rozliczanie derywatów z rynku międzybankowego oraz transakcji repo w KDPW_CCP

Usługi izby rozliczeniowej KDPW_CCP w zakresie rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo oparte są na standardach stosowanych na rozwiniętych rynkach finansowych i zgodne z europejskimi regulacjami w tym zakresie. Uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC_clearing szesnastu największych działających w Polsce banków stanowi jasne potwierdzenie faktu, że oferowane przez KDPW_CCP rozwiązania stanowią atrakcyjną ofertę dla podmiotów operujących na transakcjach OTC w PLN i są wyrazem zaufania do oferty polskiej izby Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: 35% więcej interwencji assistance na rzecz klientów banków

W minionym roku rekordowa liczba osób skorzystała z usług assistance. Jak wynika z piątej edycji badania Rynek usług assistance widziany oczami klientów, zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, było to aż 2,5 mln konsumentów. To zasługa banków i ubezpieczycieli, najczęściej dodających te usługi do swoich produktów. W przypadku klientów bankowych ilość interwencji assistance wzrosła o ponad 1/3 w stosunku do 2014 r. Czytaj więcej...Bank i Klient: Osłabienie bieżących wskaźników rekompensują lepsze prognozy

W ostatnim badaniu Monitora Bankowego przedstawiciele sektora zdecydowanie lepiej oceniają prognozę rynku bankowego od sytuacji bieżącej. W opinii bankowców rysuje się istotna poprawa rynku kredytowego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Mimo wzrostu prognoz cały indeks PENGAB nie odrobił strat sprzed miesiąca i utrzymał się na zbliżonym poziomie do pomiaru styczniowego. Czytaj więcej...Strona 1 z 212