BANK 2016/05

bank.2016.05.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (maj 2016):

  • Nowatorskie produkty bankowe: Dzięki nowym technologiom banki bardzo łatwo i szybko mogą wprowadzać do swych ofert kolejne produkty. Jak zatem być dziś tym jedynym i wyjątkowym?
  • Tylko koncentracja czy już repolonizacja?
  • Banki sobie poradzą
  • Niewykorzystane szanse
  • Zaniechania transformacji
  • ZBP: Nie jesteśmy organizacją lobbingową
  • PTE: Należy mądrze się wspierać
  • UOKiK bierze wszystko

Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego Bank: Nic tak nie łączy jak wspólny wróg

Majowy V Kongres Bezpieczeństwa Banków (KBB) oraz kwietniowa konferencja Forum Technologii Bankowych (FTB) dają wiele podstaw do optymizmu. Na debiutanckim kongresie FTB ujawniono szczegóły udanej współpracy polskich banków z resortami cyfryzacji oraz rodziny przy projekcie redystrybucji środków z Programu 500+. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

WYDARZENIA Kandydatem prezydenta RP Andrzeja Dudy na następcę Marka Belki, prezesa zarządu NBP, jest Adam Glapiński - minister w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wieloletni członek Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2016 r. członek zarządu NBP. W latach 80. działał w NSZZ Solidarność. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora ekonomii. Przewodniczył radom nadzorczym Banku Rozwoju Eksportu, Centralwings, KGHM Polska Miedź. Był również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Polkomtela, a także doradcą ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Wojna instytucji publicznych z kartami prepaid nie ma innego sensu niż propagandowy. Wróg publiczny numer jeden

Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła przeciwko kartom przedpłaconym po raz pierwszy, chodziło głównie o drobne zastrzeżenia. KNF twierdziła, że banki nie powinny wydawać tego typu kart przede wszystkim ze względu na trudność powiązania ich z konkretną osobą. Miało to być utrudnienie przy walce z praniem brudnych pieniędzy czy ustawą o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Rzeczywiście, karty prepaid najgorszą sławę zyskały po ubiegłorocznych zamachach terrorystycznych w Paryżu. Okazało się wówczas, że islamiści posługiwali się takimi właśnie plastikami. Problem w tym, że organizatorzy zamachów korzystali prawdopodobnie także z samolotów i hoteli, nikt jednak nawet nie myśli o zamykaniu sieci hotelarskich czy linii lotniczych. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego już dostępne w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej 28 kwietnia br. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współpracę w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). EBI zawarł takie porozumienie także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tym samym polscy inwestorzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MŚP, uzyskali pełen dostęp do dodatkowego unijnego wsparcia technicznego. Czytaj więcej...Rynek finansowy: 670 milionów na leasing i pożyczki

Długofalowy wzrost gospodarczy naszego kraju nie jest możliwy bez zwiększenia roli rodzimego kapitału. Ten zaś ma szansę stać się motorem polskiej gospodarki wówczas, gdy będzie bazować na innowacjach i własnych wdrożeniach. Taką wizję perspektyw rozwojowych dla naszego kraju podzielają zarówno przedstawiciele władz krajowych i wspólnotowych, jak również świat biznesu i nauki. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Zaniechania transformacji

Podczas kwietniowej konferencji "Wincor Nixdorf IN TOUCH Warszawa", wicepremier prof. dr hab. Jerzy Hausner zaprezentował swoją autorską prognozę perspektyw rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach. Ta unikalna analiza musi być lepiej poznana przez polski sektor finansowy i świat nauki. Ale przede wszystkim powinna trafić do serc i umysłów obecnych włodarzy Rzeczypospolitej. Czytaj więcej...Temat numeru: Zapłacisz łatwo, szybko i bezpiecznie

Rachunek za prąd dostępny w bankowym systemie transakcyjnym i opłacany jednym kliknięciem? Ta ambitna wizja ma szansę ucieleśnić się w ciągu najbliższych miesięcy. Prace nad tzw. e-fakturą, czyli nowym modelem dostarczania dokumentów płatnościowych przy wykorzystaniu bankowej infrastruktury wraz z automatyzacją opłacania zobowiązań, są już na finiszu. Czytaj więcej...


Temat numeru: O 650 tys. osób więcej skorzystało z pomocy assistance oferowanej w ramach produktów bankowych

Jak wynika z piątej edycji badania Rynek usług assistance widziany oczami klientów, zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, aż 76 proc. ankietowanych stwierdza, że produkt finansowo-ubezpieczeniowy zyskuje na atrakcyjności, gdy zostaje wzbogacony o assistance. Po raz pierwszy w historii badania najbardziej wartościowym rodzajem assistance zostało wsparcie medyczne, np. domowa wizyta lekarska (81 proc.), na drugim miejscu znalazło się samochodowe (76 proc.), a na trzecim domowe (69 proc.). Czytaj więcej...
Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Nie inaczej było w trakcie Walnego Zgromadzenia ZBP, Kongresu Forum Technologii Bankowych oraz plenarnego posiedzenia Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Medalami Kopernika wyróżniono 50 przedstawicieli banków, a odznakami honorowymi ZBP 8 osób. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Jak zapobiec kredytowemu „Paragrafowi 22”?

Gdy osoba aplikująca o kredyt dysponuje zbyt krótką historią kredytową bądź w ogóle jej nie posiada, bank może mieć trudności z dokonaniem wiarygodnej oceny ryzyka kredytowego takiego klienta. Sytuacja prowadzi do paradoksu rodem ze słynnej powieści Josepha Hellera "Paragraf 22", tj. w przypadku ubiegania się o kredyt, powinno posiadać się już kredyt, aby na bazie historii jego spłaty bank mógł oszacować ryzyko kredytowe związane z potencjalnym kredytobiorcą. Czytaj więcej...Bank i Klient: Osobiste doświadczenia najważniejszym elementem oceny banków

Polacy mają na ogół pozytywne osobiste doświadczenia w relacjach z bankami i to one w największym stopniu determinują społeczną ocenę banków. Mimo zniekształcenia w przestrzeni publicznej obrazu postrzegania działających w Polsce banków, zarówno społeczna ocena ich reputacji, jak i poziom deklarowanego zaufania nie zostały podważone Czytaj więcej...


Prawo: UOKiK bierze wszystko

Gruntowna reorganizacja procedury abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, istotne zwiększenie kompetencji prezesa UOKiK oraz uznanie missellingu w sektorze finansowym za szczególną formę naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - to tylko niektóre z postanowień nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. Nowe przepisy weszły w życie 16 kwietnia br. Czytaj więcej...
Prawo: eIDAS – unijny filar prawny dla podpisów elektronicznych

Jednym z czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości jest elektronizacja usług, świadczonych zarówno pomiędzy firmami, jak i w kontaktach z administracją publiczną. Ta zmiana przynosi wymierne korzyści dla biznesu, które w sposób bezpośredni wpływają na gospodarczą kondycję kraju. Do kluczowych narzędzi umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej należy e-podpis, którego upowszechnienie znalazło się wśród celów Unii Europejskiej. Czytaj więcej...


Technologie: Współczesny klient nie zrezygnuje z wygody na rzecz bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, optymalne wykorzystanie Big Data w prowadzonym biznesie czy wreszcie integracja poszczególnych obszarów e-świata w spójną infrastrukturę - to tylko niektóre z tematów, poruszonych podczas tegorocznej edycji wydarzenia "Wyzwania IT", organizowanego przez Hewlett-Packard Enterprise. Czytaj więcej...

Opinie: Ryzyko polityczne

Przyzwyczailiśmy się myśleć o ryzyku politycznym jako następstwie rozwodu POPiS-u. Taki proces rozwodowy ma swoją dramaturgię, wzajemne oskarżenia i wykorzystywanie władzy do udowodnienia drugiej stronie własnej przewagi. Z praktyki życiowej wiemy, że nikt w tego typu walce nie wygrywa, wszyscy tracą, ale rozwód połączony z tragedią narodową ma swoją temperaturę emocjonalną, której nie sposób wystudzić. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Banki pod wspólną biało-czerwoną

Po raz dwunasty w całym kraju obchodzono Dzień Flagi. Jak co roku, biało-czerwone akcenty pojawiły się nie tylko na fasadach budynków administracji państwowej czy osiedlach, ale także m.in. w siedzibach i oddziałach banków oraz firm okołobankowych, jak i na ich serwisach internetowych. Zapewne tego typu symboliczne akcje warto kontynuować, choć należy pamiętać, że polski sektor bankowy swoją biało-czerwoną misję realizuje nieprzerwanie od lat, i to na nieporównywalnie większą skalę. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Nieustraszony pogromca innowacji – Wyprawa 11

Iskra zapalająca lont To zawsze był najważniejszy moment wszystkich opisanych historii. Moi rozmówcy nie zawsze byli świadomi tego, że zmienił on ich życie. Następował w okolicznościach nudy, stagnacji, sytuacji kryzysowej, uczucia stania przy ścianie. Biorąc pod uwagę wszystkie moje wyprawy, także te zakończone niepowodzeniem, dostrzegam u wszystkich innowatorów bardzo ważną barierę czasową i energetyczną. Na sukces pomysłu, nawet genialnego, potrzeba dużego zaangażowania i czasu jego autora, ale życia i energii wystarcza mu tylko na jeden. Nawet jeżeli byli bardzo kreatywni i sypali pomysłami jak z rękawa, to ten najlepszy, ten którego trwałym sukcesem zajęli się na serio i teraz twórczo go rozwijają, wypełnił całe ich życie. Moi rozmówcy często byli zmuszeni do dramatycznych wyborów, jak np. porzucenia dobrej pracy, sprzedaży majątku, porzucenia rodziny i przyjaciół. Ale nagroda za ciężką pracę i determinację okazywała się tego warta. Jeżeli do tego potrafili dzielić się osiągnięciami i zachować dystans do siebie, to rodzina i przyjaciele stanowili dla nich i nadal stanowią niezwykle silne wsparcie. Czytaj więcej...