BANK 2016/07-08


Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2016

WYDARZENIA Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2016 r. wyniosło 881 873 mln zł, czyli o 23 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i o 47 mld zł, licząc od początku roku. To największy taki skok w historii. W aktualnej "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019", która została już skorygowana, założono, że dług Skarbu Państwa na koniec 2016 r. wyniesie 883,3 mld zł, a w relacji do PKB 46,8%. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Anatomia dochodu

Za nami pierwsze miesiące istnienia podatku bankowego, o dochody z działalności coraz trudniej, a i BFG nie zasypia gruszek w popiele. Tematem analizy do letniego numeru uczyniliśmy sprawę najważniejszą z ważnych - a mianowicie, skąd się biorą dochody w bankach? Jak zwykle pod lupę bierzemy 13 instytucji, które upubliczniają swoje kwartalne wyniki z racji notowania akcji na giełdzie. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Recepta na udaną reformę czy kupowanie czasu?

4 lipca rząd ogłosił Program Budowy Kapitału - plan systemu oszczędzania oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych. W powszechnym odbiorze ta, trochę niespodziewana data ogłoszenia pomysłu wraz z wczesnoporanną konferencją prasową, była szybką, uspokajającą ripostą na wcześniejsze nacjonalizacyjne zapowiedzi szefa partii rządzącej. Czytaj więcej...

Raport Audyt i doradztwo w instytucji finansowej: Automatyzacja procesów bankowych z wykorzystaniem Robotic Process Automation

Cyfryzacja procesów w bankowości postępuje w bardzo szybkim tempie. Bankowość elektroniczna, jej nowe funkcjonalności czy też mobilne aplikacje, z których korzystamy praktycznie wszędzie, stały się nieodłączną częścią naszego życia. Mimo to wciąż duża część operacji bankowych, zwłaszcza tych realizowanych w back office, wykonywana jest w znacznej mierze manualnie z wykorzystaniem wielu systemów i baz danych. Stosowane przez banki metodyki Lean Management i inne sposoby poprawy efektywności dają ograniczone efekty. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Bank jako instytucja zaufania publicznego

Zmiany kadrowe w instytucjach tworzących sieć bezpieczeństwa sektora bankowego stanowią dogodną sposobność, by ponownie zapytać o to, czym powinny kierować się te instytucje w swoich decyzjach. W największym skrócie, podmioty te - poza innymi konstytucyjnymi i ustawowymi zadaniami - powinny wspólnie z uczestnikami budować zaufanie na rynku usług finansowych w Polsce. Czytaj więcej...

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016: Dokąd zmierza współczesna bankowość?

Pośród licznych paneli poświęconych konkretnym wyzwaniom dla polskiej bankowości, podczas tegorocznej edycji Horyzontów Bankowości nie mogło zabraknąć poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania. Jakie wnioski wyciągnął sektor finansowy z kryzysu? Dlaczego powstające obecnie prawo tak często nie uwzględnia oczekiwań bankowców - i co zrobić, by pomiędzy bankami i administracją publiczną zapanowała pełna synergia? I wreszcie pytanie najistotniejsze - dokąd zmierza współczesna bankowość? Czytaj więcej...Systemy ZBP: System POJAZDY skuteczną barierą dla kradzionych aut

Finansowanie nabycia środków transportu stanowi jeden z istotniejszych obszarów bankowego biznesu. Transakcje dokonywane na rynku motoryzacyjnym wiążą się jednak z istotnym ryzykiem, jakim jest możliwość wystąpienia wad prawnych kredytowanych samochodów. Zagrożenie to można w znaczący sposób zredukować, korzystając z systemu POJAZDY - bazy danych prowadzonej w ramach Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...Prezentacja KIR S.A.: E-podpis: klucz do przedsiębiorczości

Dzięki zmianom w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne komunikacja z urzędami za pośrednictwem kanału elektronicznego została zrównana z kontaktem osobistym i korespondencją papierową. Aby móc korzystać z tego udogodnienia, wystarczy zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie ePUAP. Czytaj więcej...


Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Czytaj więcej...