BANK 2016/10


Rynek finansowy: Kronika – październik 2016

Wydarzenia Według danych Ministerstwa Finansów dług publiczny na koniec czerwca wynosił blisko 937 mld zł. W drugim kwartale wzrósł o 37,6 mld zł. Szybsze tempo narastania długu mieliśmy po 1989 r. tylko raz - w 2008 r. tuż po upadku Lehman Brothers. W kolejnym roku cała Europa była w recesji, a Polska jako jedyna jej uniknęła - m.in. właśnie dzięki ogromnemu poluzowaniu polityki fiskalnej. Poduszka z długu (i słabszego złotego) uratowała nas wtedy przed załamaniem gospodarczym. W II kw. 2016 r. dług publiczny wzrósł o 37 mld zł. Pomimo prawie nieustannego przyrostu długu publicznego, w dłuższej perspektywie nie rośnie on bardziej niż polska gospodarka. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Czas na nowy model cash processingu

Pomimo szybkiego rozwoju nowoczesnych form płatności, obrót gotówkowy będzie pełnić istotną rolę jeszcze przez długi czas - powiedział podczas inauguracji tegorocznego Kongresu Obrotu Gotówki wiceprezes Związku Banków Polskich dr Mieczysław Groszek. Nadspodziewana frekwencja podczas ostatniej edycji wydarzenia stanowiła wymowne potwierdzenie słuszności tej opinii. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Dostęp do gotówki prawem obywatela

Pokaźny udział gotówki w obrocie gospodarczym przytaczany bywa nierzadko jako dowód na zapóźnienie polskiej gospodarki. Pogląd ten, jak każdy stereotyp, tylko w części odpowiada prawdzie. Wystąpienia nader licznych w tym roku gości zagranicznych Kongresu Obrotu Gotówki nie pozostawiają wątpliwości: tradycyjna forma płatności nie jest i jeszcze długo nie będzie obca nawet najlepiej rozwiniętym gospodarkom świata. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców

Po dłuższym okresie spadku prognozy rozwoju sektora bankowego najnowszy pomiar koniunktury bankowej przyniósł pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców. To właśnie ponad 6-pkt. zwyżka indeksu prognozy w przeważającej mierze zadecydowała o wzroście głównego indeksu PENGAB, który w sierpniu odnotował poziom 21,1 pkt. i wzrósł o 2,8 pkt. (patrz 1.). Zdaniem twórcy badania dr. Marcina Idzika z TNS Polska - zmiana jest spowodowana nieznacznym spadkiem indeksu ocen oraz zdecydowanym wzrostem indeksu wyprzedzającego. Wśród głównych czynników kształtujących te przewidywania są te o oddziaływaniu krótkookresowym, zwłaszcza sezonowym - podkreśla dr Marcin Idzik. Pozytywne sygnały płyną także z prognoz 6-miesięcznych zmian sytuacji na rynku bankowym. Brak zmian zapowiadają jednak prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Ten scenariusz wskazuje na dalsze utrzymanie trendu horyzontalnego w koniunkturze na rynku bankowym. Wzrost prognozy 6-miesięcznej sektora bankowego nie koresponduje jednak z perspektywą 5-letnią. Według badanych bankowców blisko 40% przewiduje osłabienie się polskiego sektora bankowego w najbliższych pięciu latach (35% uważa, że sektor bankowy pozostanie bez zmian). W pozostałych indeksach na uwagę zasługuje spadek oceny bieżącej kredytów skierowanych do osób indywidualnych i przedsiębiorstw oraz wzrosty w zakresie prognozy tych produktów. Najwyższy od kilkunastu miesięcy poziom osiągnął natomiast indeks lokat długoterminowych, który w sierpniu wzrósł o 12 pkt. Czytaj więcej...Raport Specjalny: XXVI Forum Ekonomiczne

We wrześniu br. podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu "Polska i Europa - wyzwania i zagrożenia". Materiał odnosi się do najważniejszych wskaźników gospodarczych w ujęciu makroekonomicznym oraz przedstawia kondycję sektora finansowego w Polsce na tle Europy. Spadek rentowności banków, wzrost kosztów funkcjonowania systemu i perspektywa nadmiernej regulacji - to najważniejsze wnioski opracowania. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Ruszyła Rada ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

16 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada została powołana na wniosek banków zainteresowanych rozwojem dostępu do finansowania dla małych firm, tworzeniem optymalnych warunków dla doskonalenia oferty finansowej oraz konstruktywnym dialogiem z tym, ciągle rosnącym, środowiskiem klientów. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Jakość, kompletność i standaryzacja danych – czynniki wpływające na przeciwdziałanie oszustwom finansowym

Kluczowym elementem w procesie przeciwdziałania nadużyciom jest wymiana informacji o stwierdzonych fraudach między instytucjami finansowymi. W wykrywalności przestępstw istotne jest przekazywanie dobrego jakościowo i szerokiego zakresu informacji towarzyszących bądź wykorzystanych w wyłudzeniu lub próbie wyłudzenia. Przestępcy bowiem, w przypadku skutecznego ataku na jedną instytucję, zazwyczaj powielają schemat swojego działania, a niejednokrotnie także dane użyte do konkretnego wyłudzenia wykorzystywane są w kolejnych instytucjach. U podstaw skutecznego wykrywania tego typu przestępstw leży automatyzacja procesu, jego kompleksowość, a w tym standaryzacja danych. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Przedsiębiorcy sektora kreatywnego perspektywicznym klientem banków?

Według GUS w Polsce funkcjonuje ponad 173 tys. podmiotów sektora kultury i kreatywnego (ujmowane są one często razem, jako po prostu "sektor kreatywny"). Stanowi on już ok. 3,4% PKB. W latach 2009-2013 wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w ramach tego sektora wyniósł ponad 20% (średnio 5% rocznie). Czytaj więcej...
Raport specjalny Bancassurance: Nowa dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest ochrona praw konsumentów, w tym związanych ze sprzedażą ubezpieczeń. Dyrektywa o ich dystrybucji – Insurance Distribution Directive (IDD) – zastąpiła obowiązującą dotychczas dyrektywę w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD). Kraje członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia jej do prawa krajowego do 23 lutego 2018 r. Czytaj więcej...Raport specjalny Bancassurance: UFK na dziejowym zakręcie

Na przestrzeni kilkunastu miesięcy polska branża ubezpieczeniowa przeżyła regulacyjne tsunami w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Praktycznie w tym samym czasie, kiedy zaczęły obowiązywać nowe zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe, a kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych rozciągnięto na cały rynek finansowy, parlament uchwalił nową ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Czytaj więcej...Raport specjalny Bancassurance: Ewolucja współpracy instytucji bankowych i ubezpieczeniowych

W ciągu ostatnich trzech lat przedstawiciele banków oraz ubezpieczycieli zmierzyli się z ogromną transformacją bancassurance. Stan prawny tego obszaru podlegał ciągłym zmianom. Dotyczyły one głównie wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji i wytycznych regulujących kwestie sprzedaży ubezpieczeń w bankach. Mimo ryzyka daleko posuniętej stagnacji, perspektywy rozwoju dalej istnieją. Czytaj więcej...

Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Czytaj więcej...
Sondaż KIR S.A.: Jak Polacy płacą w internecie?

Płacąc za towary kupione w e-sklepach, coraz częściej zwracamy uwagę na kwestię bezpieczeństwa, a także na szybkość realizacji transakcji. Co drugi ankietowany klient banku kupuje w internecie, a płatność gotówką przy odbiorze to wciąż najczęściej wybierana forma płatności za zakupy – wynika z badania opinii zrealizowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z KIR. Czytaj więcej...


Technologie: Inteligentny finansowy asystent – przyszłość systemów PFM?

Narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi funkcjonują już ponad trzy dekady. Początkowo były zupełnie samodzielnymi aplikacjami, czerpiącymi z wzorów bliższych finansom przedsiębiorstw niż domowej buchalterii. Dziś coraz ściślej integrują się z rachunkami bankowymi i stawiają sobie za zadanie dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji ułatwiających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych. Czytaj więcej...Systemy ZBP: Za pomocą kradzionej tożsamości próbowano wyłudzić niemal 900 tys. zł dziennie

Od kwietnia do końca czerwca 2016 r. próbowano łącznie wyłudzić 81,8 mln zł – wykryto ponad 1,5 tys. przypadków chęci wykorzystania kradzionej tożsamości przy tym procederze. Powstrzymanie przestępców było możliwe dzięki coraz większej liczbie zastrzeżeń dokumentów w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, dokonywanych za pośrednictwem banków przez osoby, które swoje dokumenty utraciły. Czytaj więcej...


Technologie: Nie tylko chmura hybrydowa, technologie kognitywne i blockchain

IBM BusinessConnect to coroczne spotkania organizowane przez IBM Polska adresowane do kadry zarządzającej. W 2015 r. hasłem przewodnim konferencji był internet rzeczy (IoT) i wykorzystanie analizy danych generowanych przez miliardy czujników do wsparcia prowadzonego biznesu. W tym roku główny nacisk położono na rozwiązana kognitywne. Dzięki nim samouczące się systemy wspierane przez superkomputer IBM Watson mogą przetwarzać nieustrukturyzowane dane na informacje, które wspierają podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych. Czytaj więcej...


Technologie: Podniesienie limitów płatności zbliżeniowych

Płatności zbliżeniowe sprawiły, że karty płatnicze szybko zdobywają obszar kiedyś zdominowany przez gotówkę – drobne transakcje, czasem opiewające nawet na kilka złotych czy euro. Dużą rolę w bezstykowej ofensywie odegrała rezygnacja z wymogu podawania kodu PIN przy płatnościach poniżej ustalonego limitu. Zalecenia europejskiego nadzoru bankowego otwierają drogę do uproszczenia zakupów także przy wyższych kwotach transakcji Czytaj więcej...


Opinie: Czy nowe technologie wyeliminują depozyty

Blockchain. To nowa modna nowinka w systemie finansowym. W wyszukiwarce "Financial Times" można naliczyć 300 artykułów zawierających to słowo w tym roku, 200 w 2015 r. i tylko 30 w 2014 r. Coraz częściej mówi się, że technologia blockchain, która pozwala ominąć kosztowny proces rozliczania transakcji, może znacząco zmienić sposób funkcjonowania systemu finansowego, a szczegónie systemu płatniczego, przynosząc bankom i innym instytucjom ogromne oszczędności. Czytaj więcej...Zagranica: Przegląd wydarzeń – październik 2016

Unijne zaskórniaki. Komisja Europejska, zgodnie z harmonogramem, przejrzała jeszcze raz „perspektywę finansową na lata 2014–2020”. I w tym wieloletnim budżecie „odnalazła” dodatkowe 6,3 mld euro. Szybko też ustaliła, na co pójdą wykryte zaskórniaki. 3,9 mld euro wesprze likwidację skutków kryzysu imigracyjnego. Z tego 2,5 mld trafi do funduszu tworzonej europejskiej straży granicznej i agencji rozpatrującej wnioski o azyl, zaś 1,4 mld ma być zainwestowane w krajach afrykańskich, z których pochodzi największa liczba imigrantów. Kolejna transza, 2,4 mld, przeznaczona zostanie na działania pobudzające wzrost gospodarczy. Chodzi o inwestycje strategiczne, program zatrudniania młodzieży, program wymiany studenckiej „Erasmus” oraz inwestycje w sieć transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Czytaj więcej...Strefa VIP: Pozazdrościć finiszu

Po raz trzeci z rzędu regaty o Puchar Związku Banków Polskich wygrała załoga dowodzona przez Łukasza Zakrzewskiego. Rok i dwa lata temu pływał on w barwach mBanku, a teraz trzymał stery omegi z reprezentacją ING Banku Śląskiego na pokładzie. Drugie miejsce zajęli żeglarze Citi Banku, a trzecie – podobnie jak w 2011 i 2012 r. – Volkswagen Banku. Czytaj więcej...