BANK 2017/03

bank.okladkaMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2017):


Rynek Finansowy: Kronika – marzec 2017

Wydarzenia Parlament Europejski przegłosował zatwierdzenie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA, która zniesie prawie 99% ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i zliberalizuje handel usługami między UE i Kanadą. Unijni eksporterzy mają na tym zaoszczędzać rocznie około 500 mln euro. CETA przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i biznesowi w UE, bowiem 900 tys. miejsc pracy w Europie zależy od eksportu do Kanady. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Strategia wroga, ofiary i zemsty…

Od pewnego czasu komunikacja publiczna w Polsce nabrała specyficznego charakteru – obserwatorzy mówią o brutalizacji języka, celowym wywoływaniu napięć społecznych, budowaniu konfliktu. Nie sposób nie zgodzić się z taką oceną, choć znacznie ciekawsze i dające więcej do myślenia jest podejście, które proponuje Jacek Santorski, znany psycholog, trener, specjalista od komunikacji w biznesie, autor wielu książek. Co więcej, zjawiska te dotyczą również sfery gospodarki. Rozmawiał z nim Krzysztof Mika. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Realia i mity gospodarki bezgotówkowej

Andrzej Kawiński w artykule „Mity obrotu bezgotówkowego” zamieszczonym w numerze 1/2017 „Miesięcznika Finansowego BANK” twierdzi, że „Nie można porównywać transakcji w bankowości elektronicznej (gdzie nie mamy możliwości wyboru formy płatności) z zakupami towarów w sklepie”. Jako autor artykułu „Gospodarka bezgotówkowa” (MF BANK 11/2016), z tezami którego polemizuje Kawiński, twierdziłem i nadal twierdzę, że nie tylko można, ale i trzeba tak robić. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Koniec spowolnienia Inwestycje idą w ruch

Koniec spowolnienia w Polsce. Inwestycje odżyją dzięki unijnemu programowi spójności, a Program 500+, który jeszcze do niedawna miał być kulą u nogi i ciążyć polskiej gospodarce, stanie się jednym z najważniejszych jej kół zamachowych. Ekonomiści z niepokojem patrzą jedynie na rozwój sytuacji międzynarodowej. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Cyfrowe remedium na rentowność

Kiedy w lutym 2016 r. rząd Beaty Szydło wprowadzał podatek bankowy naliczany od aktywów banków i kas oszczędnościowo-kredytowych, część ekonomistów była zdania, że nowa danina negatywnie zaważy na wynikach sektora. Nic takiego się nie stało. Jednak w 2017 r. polskie banki już nie będą olśniewać rentownością, jak to miało miejsce do tej pory. Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Konsolidacja, cyfryzacja, z banku odchodzisz ty

Gdzie drwa rąbią, lecą wióry. Na całym świecie banki redukują zatrudnienie, bo już im nie zależy na utrzymywaniu dużej liczby placówek. Zwalniają obsadę oddziałów, żeby zatrudnić informatyków i speców od digitalizacji. W Polsce ten proces dodatkowo pogłębiają konsolidacja i związana z nią bezpośrednio rozpaczliwa walka o utrzymanie rentowności. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Jak sobie radzi sektor spółdzielczy?

W minionych dwóch latach doszło do znaczących zmian w środowiskach, w jakich funkcjonują banki spółdzielcze. To efekt konieczności sprostania wymogom regulacyjnym związanym z CRD IV i CRR oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej...


Bankowy rollercoaster w Warszawie

To był burzliwy rok dla banków notowanych na warszawskiej giełdzie. Zaczął się fatalnie, skończył dobrze. Inwestycja giełdowa w banki nie była może złym wyborem, ale gorszym, niż gdyby wybrać spółki z innych sektorów. Najbardziej zadowoleni byli akcjonariusze ING BSK. Roku do udanych nie zaliczy na pewno Leszek Czarnecki. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Ocena bankowości w 2016 roku

W 2016 r. sektor bankowy w Polsce, oprócz wypełniania istotnej roli w finansowaniu gospodarki i inwestycji, dostosowywania się do kolejnych wymogów regulacyjnych i prawnych czy udziału w procesie cyfryzacji państwa musiał mierzyć się z wieloma innymi wyzwaniami. Podatek bankowy, podwyższenie domiarów kapitałowych i dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykorzystania części środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – to tylko niektóre z nich. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Nie spełnił oczekiwań rządu, ale napędził popyt na obligacje

Podatek bankowy zgodnie z ustawą budżetową na 2016 r. miał dać 2% dochodów podatkowych państwa. Nie spełnił oczekiwań, ale zapewnił za to popyt ze strony banków na obligacje skarbowe. Ich kupno jest sposobem na obniżenie podstawy opodatkowania. Okazało się, że giełdowe banki i PZU odprowadzają zdecydowaną większość nowej daniny. Najmniejsze koszty poniosły banki korporacyjne.. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Albo przewalutowanie, albo dywidenda

Coś za coś. Ustawy dotyczącej przymusowego przewalutowania kredytów walutowych nie będzie, za to część banków nie wypłaci posiadaczom akcji udziału w zyskach. „Jeśli akcjonariusze znów nie dostaną dywidend, to wcześniej czy później zmuszą zarządy banków do odejścia od kredytów frankowych” – twierdzą eksperci. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Banki udomowione, co dalej?

„Repolonizacja sektora bankowego została zakończona” – tym prostym i lapidarnym stwierdzeniem media podsumowały grudniowy zakup 32,8% akcji Banku Pekao S.A. przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju. W rzeczywistości przekroczenie magicznej bariery 50% rodzimego kapitału w polskiej bankowości to ważny, ale bynajmniej nie ostatni etap procesu, który coraz częściej określany bywa mianem udomowiania polskich banków. Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Mieczem Damoklesa w węzeł gordyjski hipotek

Komisja Europejska od dawna popędza Polskę w sprawie przyjęcia unijnych regulacji o kredytach hipotecznych. Na początku grudnia ub.r. zagroziła, że jeśli nasz kraj nie przyjmie ich w ciągu dwóch miesięcy, to sprawa zostanie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Tymczasem ostatnie trzy miesiące prac nad ustawą nim poświęconą zdominowała dyskusja o pośrednikach kredytowych. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Przewalutowanie tak, ustawa nie

Druga rocznica sławetnej decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego przyniosła kolejne już na przestrzeni mijających miesięcy ożywienie debaty na temat frankowiczów. 13 stycznia br., a więc dokładnie na dwa dni przed drugą rocznicą „czarnego czwartku”, Komitet Stabilności Finansowej ogłosił stosowną rekomendację odnośnie restrukturyzacji kredytów walutowych. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bruksela uzupełnia Bazyleę III

Pod koniec 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet regulacji do wdrożenia w ramach unii bankowej. Ich celem „jest konieczność dalszego wzmacniania odporności banków”. Inicjatywa opiera się na już obowiązujących przepisach unijnego prawa bankowego i ma na celu uzupełnienie regulacji wprowadzonych po kryzysie 2008–2009. Banki działające w Polsce mogą na zmianach skorzystać. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Dlaczego banki i domy maklerskie już teraz powinny skupić się nad dyrektywą MiFID2?

Prace banku nad MiFID2/MiFIR – nowym zestawem przepisów unijnych zapewniających ochronę inwestorów, ład korporacyjny i przejrzystość rynkową – muszą nabrać tempa. Raportowanie do regulatora zdarzeń na papierach wartościowych i transakcjach pochodnych będzie się bowiem odbywać w nowy sposób w stosunku do MiFID1 i obejmie m.in. dostarczanie informacji dotychczas nie gromadzonych (np. decision maker) oraz o innej charakterystyce niż np. w EMIR, czy wykorzystanie nowego formatu technicznego danych. Czytaj więcej...Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Unia zrywa zmowę milczenia

Koniec z ukrywaniem, że ataku nie było, zamiataniem pod dywan wycieków danych i udawaniem, że wszystko jest w porządku, skoro wcale nie jest. „Gdy GDPR zostanie wprowadzony i wszystkie naruszenia bezpieczeństwa będą podawane do wiadomości publicznej natychmiast po ich wystąpieniu, wielu klientów banków będzie zaskoczonych” – ostrzegają eksperci. I nie będzie to zaskoczenie pozytywne. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Rewolucja z dwuletnim odroczeniem

Ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej, konieczność jej uwzględniania już na etapie projektowania systemów korzystających z tego rodzaju zasobów oraz obowiązek dokonywania analizy istniejących i potencjalnych ryzyk przez administratorów danych – takie rozwiązania przewidują nowe unijne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Czytaj więcej...Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Jak wykorzystać segmentację klientów do poprawy efektywności cross-sellingu

Doświadczenie w zakresie sprzedaży klientom detalicznym dodatkowych produktów i usług finansowych podpowiada, że bez proaktywnych kontaktów z nimi, zwłaszcza rozmów sprzedażowych wychodzących z call center, są niskie szanse, aby nabyli oni kolejne produkty. Wytrawni menedżerowie CRM i kampanii bezpośrednich dodają także, iż zbyt częste kontakty z klientami powodują obniżenie skuteczności działań sprzedażowych, zwiększa ją natomiast obiektywna atrakcyjność ofert (np. wstępne zatwierdzanie ofert kredytowych) i dopasowanie ich do klientów. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Cyfrowa rewolucja w oddziale bankowym

Rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji pomiędzy bankami, a ich klientami stworzył całkiem nową rzeczywistość. Diametralnie zmieniły się oczekiwania konsumentów oraz sposób korzystania z usług bankowych. Dotyczy to także oddziałów bankowych, które mogą wykorzystać cyfrową rewolucję na swoją korzyść i na nowo zdefiniować swoją rolę w budowaniu relacji z klientem. Wszystko wskazuje na to, że plotki o ich śmierci były mocno przesadzone. Czytaj więcej...Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Unikalna technologia wesprze sprzedaż ubezpieczeń przez banki

Sprzedaż ubezpieczeń dla wielu banków może stać się ważnym, dodatkowym źródłem przychodu. Przy wymagających uwarunkowaniach rynku staje się kierunkiem wartym rozwijania. Z perspektywy ubezpieczyciela, który chce być obecny w wielu kanałach to jednak często duże wyzwanie. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: O 190 tys. wzrosła liczba osób korzystających z assistance

W minionym roku 98% dorosłych Polaków, czyli prawie 19 mln osób, posiadało jakiś produkt finansowy (ubezpieczeniowy lub bankowy). Jak wynika z szóstej edycji badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, w 2016 r. odnotowano rekordową liczbą osób, które skorzystały z usług assistance. Było to ponad 2,6 mln konsumentów. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bolesne odwiązywanie od polis

UOKiK pod koniec 2016 zawarł porozumienie z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Od nowego roku klienci nie muszą płacić już tak wysokich opłat likwidacyjnych jak do niedawna. Jednak posiadacze polisolokat twierdzą, że to za mało. Ich zdaniem tylko wysokie kary skłaniają ubezpieczycieli do pójścia klientom na rękę. A te właśnie szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Diebold Nixdorf, czyli jak połączyć dwie gigantyczne firmy w jedną

Rozpoczęte w drugiej połowie ubiegłego roku połączenie dwóch światowych gigantów technologicznych – Diebold oraz Wincor Nixdorf – weszło w kolejną fazę. Pod koniec 2016 r. zmieniono nazwę centrali firmy na Diebold Nixdorf. Z końcem stycznia roku 2017 polski oddział firmy również zmienił oficjalnie nazwę – na Diebold Nixdorf Sp. z o.o. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Ciemna strona internetu rzeczy

Nieprzemyślane zachłyśnięcie się możliwościami IoT może mieć opłakane skutki. O czyhających zagrożeniach wspomina nawet popkultura. W grze Watch Dogs, wydanej w 2014 r. przez studio Ubisoft, możemy wcielić się w hakera, który za pomocą smartfonu potrafi zablokować przejazd przez most, odciąć całą dzielnicę od prądu, a nawet pozbawić kogoś życia, rozregulowując jego rozrusznik serca. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Na celowniku cyberszpiegów

Takiego ataku jeszcze w Polsce nie wykryto. Celem nie były pieniądze, a systemy banków. Niestety zaawansowane programy i procedury zawiodły. Do rangi symbolu urasta fakt, że do rozsiewania wirusów użyto strony Komisji Nadzoru Finansowego, która ma wyznaczać standardy bezpieczeństwa, a o ataku poinformowały ją banki, które KNF ma nadzorować. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Wojna, która nie ma końca

Rok 2016 upłynął pod znakiem ofensywy nowych wariantów złośliwego oprogramowania oraz rozwoju zaawansowanych ataków socjotechnicznych. Przedsiębiorstwa, banki, instytucje finansowe i publiczne atakowane są coraz częściej i to na wielu frontach. W bieżącym roku nie ma co liczyć na zawieszenie broni, a walki na cyberfroncie wejdą w koleją fazę. Czytaj więcej...Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Zbyt wielkie, by upaść

31 stycznia 2017 r. – Deutsche Bank zgadza się zapłacić 630 mln dolarów kar w USA i Wielkiej Brytanii, 7 grudnia 2016 r. – Komisja Europejska nakłada 500 mln euro grzywny na Credit Agricole, HSBC i JP Morgan Chase, kwiecień 2016 r. – Departament Sprawiedliwości USA orzeka, że Goldman Sachs zapłaci 5 mld dolarów… I tak nam się toczy ten bankowy światek uroczy. Czytaj więcej...

Kredyty trzymają się mocno

Firmy pożyczkowe w 2016 r. umocniły swą pozycję w segmencie pożyczek niskokwotowych, natomiast banki coraz częściej udzielały gospodarstwom domowym finansowania na kwotę przekraczającą 50 tys. zł. Jednak konsumenci finansujący się wyłącznie w bankach spłacają swe zobowiązania znacznie regularniej aniżeli klienci sektora pożyczkowego. Czytaj więcej...