BANK 2017/06

bank.okladkaMiesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2017):


Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2017

Wydarzenia: Pierwsze szacunki wskazują, że realna stopa wzrostu PKB w grupie 11 krajów członkowskich UE regionu Europy Środkowej i Wschodniej odzyskała w I kw. roku silną dynamikę rozwoju, wzrastając do mniej więcej +3,9% w ujęciu rocznym (z +2,8% w IV kw. roku 2016). Kluczowy czynnik tego rozwoju stanowi raz jeszcze Rumunia, w której przypadku stopa wzrostu PKB wyniosła w I kw. +5,6% w ujęciu rocznym (+5% w IV kw.), dzięki wciąż wysokiej dynamice wzrostu popytu na rynku krajowym, wspartej zachętami fiskalnymi. Czytaj więcej...


RegioBank – Polska oczami regionów

Siła polskiej gospodarki tkwi w regionach – to nie slogan promocyjny, a ugruntowane w rzeczywistości stwierdzenie. Reforma administracyjna w 1999 r. i delegowanie wielu zadań centralnych na rzecz władz samorządowych, istotnie wzmocniło lokalną przedsiębiorczość i biznes, których oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionów czy – patrząc szerzej – kraju stopniowo zyskiwało na intensywności. Nowe szanse otworzyły w dużej mierze również fundusze europejskie, stymulujące inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce regionalnej. Mając świadomość tego, jak ważny dla budowania siły gospodarczej jest równomierny rozwój całego kraju, Związek Banków Polskich w raporcie RegioBank pochylił się nad najważniejszymi aspektami potencjału rozwojowego polskich województw. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Z uśmiechem pod wiatr – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być lepiej. Wydaje się, że sektor bankowy na przekór wszystkiemu rozwija się dobrze i notuje coraz to nowe rekordy. Rosną aktywa, kredyty, depozyty, kapitały, a nawet przychody i wynik finansowy. Jednak jest i będzie coraz trudniej, bo wyczerpaniu ulegają rezerwy proste, z jakich ciągle udawało się bankom korzystać… Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Tegoroczna edycja rankingu największych banków „Miesięcznika Finansowego BANK” została oparta na wynikach 19 instytucji finansowych (przed rokiem pokazaliśmy 21 banków). Prezentuje wyniki uzyskane przez nie w 2016 r. w odniesieniu do rezultatów z 2015 r. Tam gdzie tylko było to możliwe, prezentujemy dane skonsolidowane. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Bankowość detaliczna w poszukiwaniu zadowolonych klientów

Przyszedł czas na gruntowną przebudowę sposobu podejścia do rankingu dla klientów detalicznych. W tym roku poszerzyliśmy zakres informacji uzyskiwanych od banków w ankietach i zmodyfikowaliśmy dotychczasowe podejście analityczne. Głównym jego założeniem jest spojrzenie na bank oczami klienta i próba waluacji jego zachowań. Nie patrzymy się jednak przez pryzmat subiektywnych opinii i odczuć, ale konkretnych liczb. Realne wartości u nas to: akcja kredytowa, jak bank daje sobie radę ze zbieraniem depozytów i czy klienci otwierają nowe rachunki, czy też następuje ich redukcja. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Bankowość korporacyjna lider do kwadratu

W tym roku na listę podrankingów wprowadziliśmy nowe zestawienie pokazujące banki po- przez pryzmat obsługi rynku pod- miotów gospodarczych – i to według innych niż dotychczas kryteriów. Zasady oceny firm są identyczne, jak dla segmentu detalicznego, inne są tylko liczby – bo dotyczą one kredytów, depozytów i liczby rachunków prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych. Według nowych zasad, aby znaleźć się w rankingu, nie trzeba specjalizować się obsłudze danego segmentu klientów, a jedynie mieć portfel klientów korporacyjnych. W tegorocznym zestawieniu uczestniczyło 15 banków, czyli o jeden mniej niż w przypadku podmiotów detalicznych. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Banki finansujące nieruchomości frankowi dziękujemy

Rynek finansowania nieruchomości to chyba najbardziej nagłośniony kawałek biznesu bankowego w ostatnim czasie. Nie wychodzi mu to na zdrowie, bo taka burza nigdy niczego dobrego nie przyniosła. Wyniki pokazywane przez banki prezentowane w rankingu znacznie odbiegają dynamiką od innych obszarów rynku kredytowego. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Sprawność działania bankier z aktówką i w skarpetkach

Podranking sprawności działania to jedyny, w którym prawie nie zmienialiśmy zasad – zmieniło się tylko to, że oceniając przychody, bierzemy pod uwagę jedynie przychody odsetkowe i prowizyjne, a nie – tak jak ostatnio – również z pozostałej działalności bankowej. Są one trochę mniejsze, ale nie są za to obciążone w takim stopniu efektem zdarzeń jednorazowych. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Ranking banków oferujących konta dla osób fizycznych Klient liczy, że będzie tanio

Bankowość detaliczna to zetknięcie potężnych instytucji finansowych z pojedynczymi osobami, które w banku trzymają oszczędności, dostają na konto pensje i emerytury, płacą rachunki i w końcu robią zakupy kartą lub wypłacając pieniądze w bankomacie. Pozycja przetargowa pojedynczego klienta jest żadna, ale również taki klient potrzebuje usług odpowiedniej jakości i stara się za nie nie płacić zbyt dużo. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: 2,6 mln Polaków skorzystało z assistance w 2016 roku

Jak wynika z szóstej edycji badania „ Rynek usług assistance widziany oczami klientów ” zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, w minionym roku 98% dorosłych Polaków, czyli prawie 19 mln osób, posiadało jakiś produkt finansowy (ubezpieczeniowy lub bankowy). O 190 tys. wzrosła liczba osób korzystających z assistance w ramach produktów bankowych i ubezpieczeniowych Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce 2017: Kosztowne zmiany

Rok 2016 oznaczał dla banków nie tylko konieczność poradzenia sobie z podatkiem bankowym. Regulacje ze strony państwa i różne obowiązkowe opłaty sprawiły, że branża musiała wyasygnować potężne środki, by zapełnić nie tylko kasę państwa, ale i fundusz gwarancyjny czy fundusz wsparcia kredytobiorców. W ostatnich piętnastu miesiącach z banków do państwa i instytucji publicznych w postaci podatków i opłat przepłynęło łącznie 14 mld zł. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Atak hakerski sparaliżował pracę największych instytucji na całym świecie

Zaledwie jeden dzień wystarczył, aby zainfekować ponad 57 tys. komputerów w ponad 100 krajach. Wirus WannaCry zaszyfrował dyski komputerów m.in. w placówkach brytyjskiej służby zdrowia, rosyjskiego MSW oraz międzynarodowego przewoźnika FedEx. Kryzys dotknął również wielu instytucji w USA, Chinach, Indiach, Hiszpanii i we Włoszech. Czytaj więcej...

50 Największych Banków w Polsce 2017: Najważniejsze są dane i procesy

Jeśli w organizacji przetwarzane są dane osobowe, z pewnością podlega ona GDPR i jest zobowiązana do wprowadzenia pewnych zmian. Jakich? Ich precyzyjne określenie wymaga analizy całego procesu rozpoczynającego się w momencie wejścia danych do firmy, trwającego w czasie przetwarzania aż po ich wykasowanie. W każdej firmie będzie to wyglądało nieco inaczej. Z pewnością jednak nie wystarczy wybór i wdrożenie rozwiązania informatycznego, bo to wyzwanie dotyczące całej organizacji, a nie tylko działu IT. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: PSD2 wymaga kompleksowego rozwiązania systemowego

Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS) narzucają na instytucje finansowe konieczność stworzenia dedykowanego interfejsu komunikacyjnego (API) oraz zastosowania mechanizmów silnego uwierzytelnienia, bezpiecznej komunikacji oraz monitorowania udostępnianych usług. O skutecznym wdrożeniu rozwiązań, które umożliwią przygotowanie się na te zmiany rozmawiamy z Pawłem Rotuskim – Prezesem Telsar i Dariuszem Piotrakiem – Dyrektorem Technicznym w Minto Software. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce 2017: Audyt i compliance w nowych realiach

Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany w regulacjach określających zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu w bankach. 6 marca br. minister rozwoju i finansów wydał kluczowe dla tego obszaru rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, sześć tygodni później Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nową wersję Rekomendacji H. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce 2017: Zasada proporcjonalności tarczą na regulacyjne tsunami

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat przyrost aktów prawnych i rekomendacji dla sektora bankowego stanowi w znacznej mierze reakcję unijnego ustawodawcy i nadzoru na działania globalnych potentatów na rynku, które w zgodnej opinii ekspertów przyczyniły się do gospodarczego spowolnienia lat 2007–2011. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Polskie banki w szkole koranicznej

Usługi finansowe zgodne z prawem szariatu znajdują się w fazie ekspansji. W ostatniej dekadzie ten rodzaj działalność finansowej notował dwucyfrowe stopy wzrostu, a wartość aktywów sektora w skali globalnej przekroczyła 2 bln USD. Do 2018 r. ma zostać przekroczona granica 3 bln, a wiele wskazuje, że to dopiero początek. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce 2017: Równi wśród równiejszych, czyli sektor bankowy w polskich realiach

Niestabilne i niejednoznaczne przepisy prawa stanowią największą barierę dla prowadzenia biznesu w Polsce – taką opinię polskich przedsiębiorców od wielu już lat przytaczają kolejne edycje Globalnego Raportu Konkurencyjności. W przypadku sektora finansowego dodatkowym, niezwykle poważnym wyzwaniem jest konieczność sprostania wszystkim wymogom regulacyjnym przy coraz silniejszej konkurencji ze strony podmiotów niepodlegających skutecznemu nadzorowi. I nie chodzi tu wyłącznie o fintechy... Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Indywidualizacja przyszłością bancassurance

Współcześni klienci instytucji finansowych często poszukują rozwiązań, które w elastyczny sposób odpowiedzą na ich potrzeby i pozwolą zaoszczędzić czas. Właśnie dlatego coraz bardziej pożądanym elementem oferty bankowej w ramach współpracy z firmami ubezpieczeniowymi stają się zindywidualizowane produkty, dopasowane do profilu klienta, w tym także te, które bezpośrednio nie wiążą się z korzystaniem z konkretnego produktu bankowego. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce 2017: Dystrybucja ubezpieczeń w kanale bankowym a podejście omnichannel

Od kilku lat w środowisku bankowym mówi się o realizacji strategii omnichannel, która koncentruje się na wygodzie klienta. Omnichanel to zintegrowane ze sobą kanały sprzedażowe, które mają na celu jak najlepszą jego obsługę. Chociaż poszczególne banki są na różnym poziomie zaawansowania we wdrażaniu tego podejścia, to bez wątpienia pojęcie omnichannel na dobre zapisało się w pamięci zarówno bankierów, jak i samych klientów. Sięgając po dowolne produkty w kanale bankowym, oczekujemy wygodnych rozwiązań. Czy zatem banki, decydując się na dystrybucję, również ubezpieczeń, są gotowe spełnić wysokie wymagania klientów, oczekujących uporządkowanych usług i spójnej informacji bez względu na kanał sprzedaży, który wybierają? Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Siła integracji czyli jak pytać mniej, wiedzieć więcej i zoptymalizować proces kredytowy

Przebieg procesu kredytowego to zawsze wypadkawa dwóch potrzeb. Z jednej strony mamy departament sprzedaży, który chciałby, aby klientowi zadać maksymalnie 5 pytań i na tej podstawie udzielić kredytu (nikt z nas przecież nie lubi, jak zadaje mu się za dużo pytań). Z drugiej strony mamy departament ryzyka kredytowego, który chce wiedzieć o kliencie jak najwięcej, aby jak najlepiej ocenic ryzyko kredytowe oraz zebrać dane na potrzeby budowania i walidowania przyszłych modeli. Aby zrealizować obie potrzeby, system kredytowy musi być zintegrowany z bazami zewnętrznymi, które pozwolą na automatyczne pobieranie informacji wymaganych do oceny wniosku kredytowego. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Pokolenie Y – to ich czas

To dzieci nowych technologii, wszelkich informacji poszukują przede wszystkim w sieci. Media społecznościowe to ich drugi dom. Internet jest miejscem ich codziennych kontaktów, zakupów, rozrywki. Millenialsi lub inaczej – pokolenie Y. To oni i ich potomkowie będą decydować o kształcie przyszłych zachowań konsumenckich, rozwoju i wdrażaniu nowych usług. Czytaj więcej...
50 Największych Banków w Polsce 2017: Nowe oblicze Big data

Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci jest szybką metodą transferu firmowych danych do chmury, ale dziś to już nie wystarcza. Rynek poszukuje coraz szybszych metod analizowania dużych ilości danych. Pojawiła się zatem fast data. Chodzi bowiem o maksymalne wykorzystanie wniosków z analizy informacji dla zwiększenia wyników finansowych. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Chmura bankowa – nowe możliwości dla banków. IBM zaprasza do współdzielonej chmury bankowej zgodnej z regulacjami outsourcingu bankowego w Polsce.

Chmura zyskała już trwałe miejsce wśród metod dostarczania usług IT dla biznesu. Stała się istotnym elementem budowania „zwinnej organizacji”, która nie ma problemu z dostosowywaniem swoich usług i produktów do zmieniających się potrzeb rynku. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce 2017: Oddział przyszłości, czyli jak wyznaczać nowe standardy obsługi klientów

Od kilku lat nie milknie dyskusja nad przyszłością oddziałów bankowych. Postępująca rewolucja technologiczna i implementacja innowacyjnych rozwiązań IT przez sektor bankowy spowodowała, że nie raz przewidywano ich koniec. Jednak czas pokazał, że choć współcześni klienci banków oczekują od instytucji finansowych szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii, to jednocześnie nadal ważna dla nich jest możliwość skorzystania z eksperckiej pomocy doradcy w oddziale banku. Oznacza to, że warto zastanowić się nad rolą placówek na nowo, tak by spełniały oczekiwania i potrzeby klientów. Czytaj więcej...
50 Największych Banków w Polsce 2017: Ransomware w natarciu!

Ponad 200 tys. ofiar w 150 krajach, wstrzymana produkcja aut w fabrykach Renault, turbulencje w zarządzaniu Nissana, problemy rosyjskiego banku centralnego, Deutsche Bahn, hiszpańskiej Telefoniki, FedExu, szwedzkich władz lokalnych oraz brytyjskiej służby zdrowia. Oto żniwo, jakie zebrała jedna z największych akcji hakerskich w historii, do której doszło 12 maja br. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212