BANK 2017/09

Redaktor naczelny Miesięcznika BANK: Cash rules!

Ten wstępniak można co roku zaczynać od tego samego zdania, że pomimo wielu pogłosek o przedwczesnej śmierci… „żywa gotówka” żyje i ma się coraz lepiej. Co gorsza, robi to wbrew sugestiom i dyrektywom Unii Europejskiej oraz apetytom narodowych rządów. A te, pod pretekstem walki z szarą strefą w gospodarce, chcą przykręcić fiskalną śrubę kolejnym grupom społecznym. Czytaj więcej...Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Gotówka wciąż trzyma się mocno

Ani dynamiczny rozwój elektronicznych instrumentów płatniczych, ani obowiązujący od początku tego roku, czterokrotnie niższy próg kwotowy dla płatności gotówkowych w relacjach B2B nie podważyły dominującej pozycji gotówki na rodzimym rynku. Najświeższe dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski nie pozostawiają wątpliwości: II kw. 2017 r. przyniósł kolejne rekordy, zarówno pod względem liczby, jak i wartości środków płatniczych w obiegu. Czytaj więcej...

Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Pocztowe usługi ochrony – rzeczywistość wyprzedza filmy akcji

W pogodni za pełnym bezpieczeństwem internetowych usług finansowych umyka często sprawa ochrony transportu cennych dóbr i gotówki. Wyspecjalizowane firmy biorą nieustanny udział w wyścigu intelektualno-technologicznym z potencjalnymi złodziejami. Jednym z liderów w tej branży jest Poczta Polska. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Transporty euro pod nie najgorszym nadzorem

Zasady transgranicznego konwojowania gotówki euro utrudniają wejście na rynek nowych podmiotów, co przekłada się ujemnie na konkurencję w branży CiT. Rozwojowi sektora nie sprzyjają też odmienne regulacje dotyczące noszenia broni przez konwojentów w poszczególnych państwach eurostrefy. Problemy te, na szczęście, nie wpływają ujemnie na bezpieczeństwo transportów – na przestrzeni minionych pięciu lat nie stwierdzono w tym obszarze incydentów mogących wskazywać na konieczność radykalnej zmiany zasad konwojowania. Czytaj więcej...
Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Zamknięty obieg gotówki

Coraz większa liczba bankomatów to tzw. recyklery, czyli wpłato-bankomaty umożliwiające zarówno wypłaty, jak i wpłaty gotówkowe, dodatkowo z zamkniętym obiegiem gotówki. Co oznacza, że klient wypłacający pieniądze z bankomatu może dostać do ręki banknoty jeszcze przed chwilą należące do osoby, która je wpłaciła. Takie urządzenia zmniejszają koszty związane z obsługą gotówki – nic zatem dziwnego, że ich sieć systematycznie rośnie. Czytaj więcej...Bank i Klient: Orzeczenie przełomowe nie tylko dla frankowiczów

Czerwcowy wyrok stołecznego sądu okręgowego kończący postępowanie wytoczone mBankowi przez jednego z frankowiczów zasługuje na uwagę nie tylko z powodu ostatecznego uznania racji kredytodawcy. Precedensowe stanowisko składu orzekającego odnośnie niedopuszczalności usunięcia klauzuli abuzywnej w sytuacji, kiedy skutkiem takiego działania byłaby zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, będzie mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania się linii orzeczniczej w sprawach konsumenckich. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Trzecie podejście kancelarii prezydenta

Odstąpienie od przewalutowania kredytów na drodze ustawowej i wypracowanie mechanizmów skłaniających do renegocjacji umów kredytowych na drodze dobrowolnego porozumienia – takie rozwiązanie problemu frankowiczów zaproponował w sierpniu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda. Najnowszy projekt nowelizacji przepisów określających zasady wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych zdaje się potwierdzać, iż głowa państwa pragnie dotrzymać zobowiązania podjętego dokładnie rok wcześniej. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Pomyłka nie musi oznaczać straty

Chwila nieuwagi podczas wykonywania bankowego przelewu może sporo kosztować. Obowiązujące prawo nie przewiduje możliwości skutecznego dochodzenia swych środków, jeśli wskutek wprowadzenia błędnego numeru konta trafią one na rachunek osoby trzeciej. Szanse na poprawę sytuacji w tym obszarze daje projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, prawa bankowego i ustawy o SKOK, który z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP w maju tego roku trafił pod obrady parlamentu. Czytaj więcej...Bank i Klient: Czy selfie stanie się kluczem do banku?

Otwieranie nowych rachunków bankowych z wykorzystaniem przelewu autoryzacyjnego odchodzi do historii. Polskie instytucje finansowe, które wciąż korzystają z tej metody da się dosłownie policzyć na palcach jednej ręki. Okazuje się jednak, iż nowe rozwiązania pozwalające na zdalną aktywację konta budzą wcale nie mniejsze zastrzeżenia. Czy zakładając nowe konto w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie, będziemy zdani na łaskę kuriera? Czytaj więcej...Prawo: Gwarancja bankowa w księgach

Gwarancja bankowa to instytucja unormowana w prawie bankowym. Jest jedną z metod osobistego zabezpieczania wierzytelności, na wypadek gdyby dłużnik nie wykonał, bądź wprawdzie wykonał, ale nierzetelnie, ciążące na nim zobowiązania (np. handlowe z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług). Jej celem jest uwiarygodnienie zleceniodawcy (np. nabywcy towarów/usług) gwarancji względem jego klienta (np. dostawcy towarów/usług). Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń – wrzesień 2017

Zamrożenie wypłat depozytów klientów? Ogromne zamieszanie wśród klientów europejskich banków wzbudziła informacja o nowych planach procedury postępowania z upadającymi bankami. Jeśli bank popadłby w tarapaty finansowe, mógłby zamrozić wypłaty depozytów klientów na pięć dni, a w szczególnych przypadkach nawet na 20 dni roboczych. I dotyczyłoby to także wkładów poniżej 100 tys. euro, które miały dotąd „gwarancję nietykalności”. Bank co najwyżej mógłby pozwalać na wypłatę niewielkich sum „na przeżycie”. Czytaj więcej...
Technologie: Mit o chmurze

Prawdopodobnie każdy z nas dokładnie w tej chwili – choć może nie zdawać sobie z tego sprawy – wykorzystuje chmurę obliczeniową. Do wysyłania wiadomości e-mail online, oglądania filmów, przechowywania zdjęć i wykonywania kopii zapasowych danych. Czynimy to wszystko dzięki działającej w tle chmurze. Jeśli jest tak dostępna, to czy nie powinien się na nią otworzyć sektor finansowy? Czytaj więcej...Opinie: Panta rei, ale kiepsko

No to mamy podwyżkę cen wody. Dotknie ona gospodarstwa domowe dopiero w 2019 r., natomiast rolników i przedsiębiorców oraz wszystkich innych użytkowników dopada już. Oczywiście skutkiem tej podwyżki będą jakieś wzrosty cen, praktycznie wszystkiego, ponieważ nie znam dziedziny wytwórczości i usług, która nie korzysta z wody. Oby jak najniższe. Czytaj więcej...


Opinie: Polityka znów wchodzi na rynkowe salony?

Inwestorzy niczego tak się nie boją, jak nagłych zmian i ich nieprzewidywalności. Zwłaszcza ci z grubszym portfelem, którzy odpowiadają za nie swoje, tylko klientów pieniądze. Tak zwane ­„risk-on” i „risk-off” to nie tylko określenia większej lub mniejszej akceptacji inwestycyjnego ryzyka w danym momencie, co swoją drogą nieraz odbywa się dość stadnie i nie zawsze efektywnie. Można przypisać im wiele emocji, choć kluczowe zawsze pozostaną dwie – chciwość i strach. Czytaj więcej...


Opinie: WETO

Tradycja liberum weto łatwo pozwala wpisać tego typu działanie na listę czynów niechlubnych prowadzących do zguby narodu. Weto prezydenta Kwaśniewskiego do ustawy reprywatyzacyjnej wisi nad działaniami specjalnej komisji Sejmu zajmującej się reprywatyzacjami terenów objętych tzw. Dekretami Bieruta. W tej sytuacji złożenie weto przez prezydenta Dudę jest znaczącym wydarzeniem. Czytaj więcej...Strefa VIP: Edukacja finansowa – racjonalne spojrzenie z Węgier

Wszystkim zainteresowanym kwestiami edukacji finansowej polecam lekturę książki „Financial Literacy. Panacea or placebo. A Central European Perspective”. Wydano ją w grudniu 2016 r. Autorzy – Levente Kovács & Elemér Terták – to wybitni węgierscy ekonomiści i bankowcy. Wypada im pogratulować wyboru tematu i doskonałego przedstawienia wyzwań związanych z całokształtem działań na rzecz zwiększenia poziomu edukacji finansowej społeczeństwa. Czytaj więcej...