BANK 2017/10

bank.2017.10.okladka.425x541Miesięcznik Finansowy BANK (pazdziernik 2017):


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDSRynek Finansowy: Kronika – październik 2017

Wydarzenia Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 r. z 3,1% do 3,5%. Jednocześnie obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na przyszły rok z 2,9% do 2,7% PKB. Do czynników mogących przyczynić się do podwyżki ratingu Polski agencja zaliczyła: konsolidację fiskalną, która doprowadziłaby do trwałej redukcji deficytu strukturalnego, poprawę równowagi w systemie opieki społecznej oraz w otoczeniu instytucjonalnym, reformy strukturalne, które pozytywnie wpłynęłyby w średnim terminie na perspektywy wzrostu oraz na wydajność pracy. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Dlaczego gospodarstwa domowe tak dobrze oceniają obecną sytuację gospodarczą?

Publikowane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej notują obecnie historyczne maksima. Jeszcze nigdy w historii tego badania, czyli od połowy lat 90. ubiegłego wieku, Polacy tak dobrze nie oceniali sytuacji ekonomicznej – tak swojej, jak i kraju. Z czego może to wynikać? Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia

Z raportu „Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia” wynika, że polskie banki na tle Europy charakteryzują się: - 9,5-procentowym stosunkiem poziomu kapitału własnego netto banków do ich aktywów w 2016 r. (najwyższy w Chorwacji – ok. 14%); - akcją kredytową na poziomie 275 mld euro na koniec 2016 r. (największa w Niemczech – 4691 mld euro). Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Europejscy liderzy jutra o edukacji, oszczędzaniu i przyszłości Europy

Na początku września br. w Krynicy-Zdrój, w ramach XXVII Forum Ekonomicznego, w licznych panelach i debatach poświęconych najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi współczesna Europa, uczestniczyły najważniejsze osobistości – na czele z Prezydentem RP i Prezesem Rady Ministrów. W tym samym czasie, w położonym nieopodal Nowym Sączu, spotkali się ci, którzy w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na najważniejsze decyzje dla losów Starego Kontynentu. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Akcja kredytowa nie zwolniła

W II kw. 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się lepsza niż zakładano. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku. I to mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Wartość nowych kredytów była natomiast wyższa niż w poprzednim kwartale. Czytaj więcej...

Raport Specjalny Bancassurance: Rynek i oczekiwania klientów banków

Od kilku lat obserwujemy konsolidację usług finansowych, dlatego dla strategii instytucji finansowych koncepcja bancassurance odgrywa znaczącą rolę. Produkty ubezpieczeniowe dystrybuowane przez kanał bankowy są naturalnym wyborem dla klientów poszukujących prostych i tanich produktów dostępnych z zaufanego źródła. Dla banków to poszerzenie oferty. Czym więc różnimy się od innych krajów Europy? Czytaj więcej...
Raport Specjalny Bancassurance: Jakość i dopasowana oferta wizytówką Warty w bancassurance

Bancassurance widzimy, jako jeden z kluczowych kanałów sprzedaży ubezpieczeń, który obecnie przechodzi silną transformację, ale stale jest bardzo istotny z punktu widzenia klientów oraz kompletności oferty sektora bankowego. Obserwujemy wzrost znaczenia produktów o charakterze ochronnym, z jednej strony dopasowanych do potrzeb ubezpieczających się, dostarczających im wysoką wartość, z drugiej zaś atrakcyjnych dla banku jako dystrybutora. Dostrzegamy także konieczność prostoty sprzedaży produktów zarówno dla doradcy bankowego, jak i w bankowych systemach online. Warta ma rozwiązanie dające realną i wysoką korzyść każdej ze stron, w tym przede wszystkim dla klienta – tłumaczy Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający Departamentem Bancassurance w WARCIE. Czytaj więcej...Raport Specjalny Bancassurance: Gorzej już było

Po fatalnym roku 2016 rynek ubezpieczeń na życie z komponentem inwestycyjnym zaczyna odrabiać straty. Pierwszy kwartał br. niespodziewanie przyniósł odwrócenie spadkowego trendu, trwającego przez całe minione 12 miesięcy. Niemal dwudziestoprocentowy przyrost składki przypisanej brutto zdaje się zarazem zaprzeczać opiniom, jakoby produkty z UFK nie odpowiadały potrzebom klientów. Czytaj więcej...
Raport Specjalny Bancassurance: Wprowadzenie IDD może się opóźnić

Co dalej z dyrektywą IDD? Do wprowadzenia jej zapisów pozostało jeszcze kilka miesięcy. To wcale nie tak wiele czasu. Tym bardziej że zainteresowane tym organizacje napotykają istotne przeszkody. Na dodatek nie zakończył się jeszcze proces legislacyjny. Ubezpieczyciele przewidują, że ustawę w finalnym kształcie poznają w okolicach listopada 2017 r., a mają być gotowi, wraz ze zmianami w systemach, już kilka miesięcy później. Czytaj więcej...Temat numeru: Wielkie oczy RODO

Wyjaśnianie takich pojęć, jak GDPR czy RODO pod koniec 2017 r. jest już prawdopodobnie niepotrzebne. Ukazało się tyle artykułów w prasie specjalistycznej, że odczuwamy już pewien przesyt. Tematyka ochrony danych osobowych i zachodzących zmian w prawie ją regulującym, przebiła się do prasy codziennej i telewizji publicznej. Ale czy uda nam się odnieść sukces w implementacji nowego prawa? Czytaj więcej...


Temat numeru: Dane gotowe do wysyłki

Zwiększenie poziomu zabezpieczenia danych osobowych przed wyciekiem i ochrona prywatności osób fizycznych przed nadmierną ingerencją ze strony usługodawców i urzędów to część efektów, jakie ma przynieść wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jednym z celów nowego prawa unijnego jest zapewnienie osobom, których dane dotyczą, prawa do pozyskania ich od administratora oraz przekazania wskazanemu podmiotowi. Czytaj więcej...


Temat numeru: Przyszłość ochrony informacji Wiedza to potęga

Wraz z rozwojem nowoczesnej gospodarki opartej na skutecznej i szybkiej wymianie informacji, posiadanie i wydajne zarządzanie danymi jest nieodłącznym elementem działalności niemal każdej firmy. Nowe technologie komunikacyjne jak nigdy dotąd pozwoliły na rozszerzenie bazy potencjalnych klientów niemal na cały świat. Możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie znacząco zmieniły sposób komunikacji z klientem, jednocześnie zrodziły jednak nowe wyzwania dla firm szczególnie w dziedzinie ochrony ich danych personalnych. Czytaj więcej...
Temat numeru: GDPR w erze mobilności

Urządzenia przenośne stały się wszechobecne i nikogo już nie dziwi, że czasem musi nosić ze sobą dwa czy trzy urządzenia. W ten sposób dane są wynoszone poza bezpieczną sieć firmową. Pracownicy przeglądają poufne dokumenty na prywatnych komputerach, odczytują e-maile na prywatnych telefonach czy tabletach i przechowują dane w chmurze, nie dbając o zabezpieczanie kopii. Czytaj więcej...


Temat numeru: Wielowymiarowe straty

Urządzenia przenośne stały się wszechobecne i nikogo już nie dziwi, że czasem musi nosić ze sobą dwa czy trzy urządzenia. W ten sposób dane są wynoszone poza bezpieczną sieć firmową. Pracownicy przeglądają poufne dokumenty na prywatnych komputerach, odczytują e-maile na prywatnych telefonach czy tabletach i przechowują dane w chmurze, nie dbając o zabezpieczanie kopii. Czytaj więcej...


Raport MF BANK Płatności bezgotówkowe: Terminale zawitały do urzędów

Polski system płatniczo-rozliczeniowy od lat już uchodzi za niedościgły wzór dla najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata, tymczasem w kraju wciąż nietrudno wskazać obszary niepodzielnej dominacji gotówki. Pośród owych białych plam na bezgotówkowej mapie Polski poczesne miejsce zajmują placówki administracji publicznej. Działania podjęte w ostatnich miesiącach przez rząd mają na celu umożliwienie płatności elektronicznych w każdym urzędzie już na przestrzeni nadchodzących lat. Czytaj więcej...


Raport MF BANK Płatności bezgotówkowe: Eliminowanie gotówki

Płatności bezgotówkowe podbijają świat i Polskę. Dla państwa ograniczenie obrotu gotówki to niższe koszty jej obsługi i zysk związany ze zmniejszenia szarej strefy w gospodarce. Dla uczestniczących w obsłudze płatności bezgotówkowych liczy się efekt skali. Dlatego poszukuje się sposobów na skuteczne promowania i zachęcanie do korzystania z nowych technologii. Czytaj więcej...


Raport MF BANK Płatności Bezgotówkowe: Biometria przed drugą szansą

Karty biometryczne są wygodniejszym i bezpieczniejszym instrumentem od tradycyjnych płatniczych. Tak stwierdziło ponad 90% uczestników pierwszego w Europie testu biometrycznych kart płatniczych, przeprowadzonego przez Mastercard we współpracy z bułgarskim UniCredit Bulbank. Entuzjastyczne przyjęcie nowej formy płatności przez uczestników pilotażu sugeruje, iż zarówno biometria, jak i plastikowy pieniądz najlepsze lata mają jeszcze przed sobą. Czytaj więcej...
Systemy Dokumenty Zastrzeżone: Utracony dowód osobisty potencjalnym problemem na średnio 30 tys. zł?

W II kw. br. z wykorzystaniem cudzej tożsamości próbowano wyłudzić 1631 kredytów na łączną kwotę 114 mln zł. Rekord padł w woj. śląskim, gdzie chciano ukraść w ten sposób aż 25 mln zł. Średnia kwota tego rodzaju przestępstw wyniosła aż 30 tys. zł. Czytaj więcej...
Zagranica: Przegląd wydarzeń

Triady piorą w Europie. Praniem brudnych pieniędzy w Europie zajęły się także chińskie mafie, za pośrednictwem specjalnie utworzonego w Madrycie w 2010 r. oddziału banku ICBC. Tak ustaliła madrycka prokuratura, która śledztwo prowadzi od ponad roku. Głównymi klientami oddziału ICBC w Madrycie mieli być mafiosi z organizacji „Cesarz” i „Wąż”. Na razie ustalono, że w ten sposób wyprano co najmniej 40 mln euro. Aktem oskarżenia są objęci zarówno pracownicy madryckiej filii, jak i europejskiego oddziału ICBC z siedzibą w Luksemburgu. Czytaj więcej...Opinie: Syndrom Anny Kareniny

Pierwsza dekada postkryzysowa, lata 2007–2017 doczekały się pierwszych uogólnień i ocen. Dla wielu obserwatorów to okres powrotu do normalności. Symbolem tego jest realizowana przez Fed seria podwyżek stóp procentowych oraz zapowiadana przez Europejski Bank Centralny zmiana skali i struktury bilansu. W ten sposób cykl finansowy w skali globu wynosi minimum dziesięć lat. Czytaj więcej...