BANK 2018/02


Rynek Finansowy: KRONIKA – luty 2018

Wydarzenia GUS poinformował, że PKB w 2017 r. wzrósł o 4,6% r./r., rok wcześniej było to 2,9%. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. zmniejszyła się o 1 pkt. proc. i wyniosła 18%, wobec 18,1% w 2016 r. Popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7%, gdy w 2016 r. o 2,2% w 2016 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,2%. Wpływ popytu krajowego na PKB w 2017 r. wyniósł 4,5 pkt. proc. (wobec 2,2 pkt. w 2016 r.), wpływ spożycia ogółem sięgnął 3,3 pkt (2,6 pkt. w 2016 r.), wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w minionym roku 1 pkt wobec -1,6 pkt. w 2016 r. Czytaj więcej...
Rynek Finansowy: Nowa odsłona CIT

Wprowadzenie split payment, nie zakończyło procesu uszczelniania podatków. Wdrażane są nowe zmiany i regulacje ograniczające możliwości optymalizacji podatkowej. Resort finansów po uregulowaniu VAT zmienił istotnie zapisy dwóch innych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Obowiązują one od 1 stycznia br. Co zatem czeka podatników? Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Łowcy biznesowych jeleni

„Otrzymałeś list, zawierający nowy numer rachunku do opłacania składek? Sprawdź, czy korespondencja nie pochodzi od oszustów” – apeluje do indywidualnych przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nie pierwszy przypadek, kiedy przestępcy podszywają się pod jednostki administracji publicznej, służby skarbowe bądź ZUS, wykorzystując nieświadomość i dezorientację właścicieli mikrofirm. Czytaj więcej...


Prawo: GDPR to nie wszystko

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), którego obowiązek stosowania rozpoczyna się w maju 2018 r., to jedna z najszerzej komentowanych i dyskutowanych regulacji unijnych w ostatnich latach. Warto jednak pamiętać, że choć jest ono najistotniejszą częścią pakietu legislacji odnośnie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, nie jest jedynym aktem w tym zakresie. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Wspólne standardy czy wspólnota rozbieżności

Dyrektywa MiFID II ma wzmocnić ochronę inwestorów oraz podnieść przejrzystość rynku poprzez bardziej zharmonizowane uregulowanie przepisów krajowych. Nowe zasady obejmują m.in. ocenę adekwatności i odpowiedniości informacji i doradztwa inwestycyjnego dla klientów i wyznaczają wymagania niezbędnej wiedzy i kompetencji dla pracowników firm inwestycyjnych. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Ustawodawca nie zdążył

Regulacyjne tsunami, jakie od kilku już lat przechodzi przez europejski sektor finansowy, powoli dla ustawodawców krajowych staje się wyzwaniem ponad siły. W kilkunastu państwach członkowskich wciąż trwają prace nad implementacją kluczowej dla rynku instrumentów finansowych dyrektywy MiFID II, tymczasem – zgodnie z unijnym harmonogramem – stosowne przepisy rangi krajowej powinny obowiązywać najpóźniej od 3 stycznia br. Czytaj więcej...Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: Zmiany istotne, choć nie rewolucyjne

Uchwalona przez parlament wiosną ubiegłego roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności, zwana pakietem wierzycielskim, objęła swym zakresem również przepisy regulujące funkcjonowanie biur informacji gospodarczej. Obowiązujące od 13 listopada 2017 r. prawo z jednej strony wprowadziło szereg mechanizmów usprawniających korzystanie z zasobów biur i proces przekazywania danych, z drugiej zaś zwiększyło ochronę dłużnika przed bezzasadnym wpisem. Czytaj więcej...
Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: Pogrubiony portfel

Firmy zarządzające wierzytelnościami nie mają powodów do narzekań. Dobra koniunktura gospodarcza oraz takież dane płynące z rodzimej gospodarki sprawiają, że wzrost odnotowuje również branża zarządzania wierzytelnościami. Odzyskane przez przedsiębiorców pieniądze w naturalny sposób wzmacniają ich pozycję finansową i pozwalają na spokojniejsze działanie na rynku. Czytaj więcej...Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: RODO: za pięć dwunasta

Rewolucja w dziedzinie przetwarzania i udostępniania danych osobowych, która dokona się na przestrzeni nadchodzących miesięcy nie ominie również zarządzania wierzytelnościami. Firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne i giełdy wierzytelności będą musiały dostosować procedury do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Czytaj więcej...Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: Z komornikami nie będzie warto współpracować

Komornicy są ważnym ogniwem w procesie odzyskiwania wierzytelności. Wprowadzone w minionym roku, jak i projektowane zmiany dotyczące wykonywania tego zawodu, kosztów egzekucji i zasad jej prowadzenia mogą negatywnie wpłynąć na skuteczne odzyskiwanie długów. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Banki znowu prymusami

Polski sektor bankowy po raz kolejny potwierdził swą pozycję lidera w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem minionego roku i zarazem na pięć miesięcy przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Związek Banków Polskich zakończył prace nad projektem kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe. Ostateczny kształt dokumentu zależeć będzie od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który na początku stycznia br. otrzymał projekt do konsultacji. Czytaj więcej...Bank i Klient: Ponad 35 mln umów bankowości internetowej

Według opublikowanego właśnie raportu NetB@nk, obejmującego dane o bankowości internetowej, transakcjach bezgotówkowych, kartach i infrastrukturze płatniczej, po III kw. 2017 r. ilość umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła już 35 mln. Liczba klientów aktywnych utrzymała się na poziomie przekraczającym 15,7 mln. W minionym roku z bankowości internetowej korzystało w Polsce 40% ludności w wieku 16–74 lata – o 11 pkt. proc. mniej niż średnia unijna. Czytaj więcej...


Opinie: Pieniądze i etyka

Stosunek ludzi do pieniędzy jest dość specyficzny. Z reguły reagują na nie inaczej niż na inne dobra materialne. Może decyduje tu fakt, że są one podstawowym środkiem nabywania różnych towarów czy posiadłości. Można je wszak wymienić na dowolny towar – i dlatego ich możliwości wydają się praktycznie nieograniczone. Czytaj więcej...