BANK 2018/03

bank.2018.03.okladka.425x525Miesięcznik Finansowy BANK (marzec 2018):

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.

Rynek finansowy: Utrzymanie stabilności systemu finansowego kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Znaczenie stabilności systemu finansowego dla funkcjonowania całej gospodarki jest bezdyskusyjne, co wyraźnie uwidocznił ostatni globalny kryzys finansowy. Dlatego też działania na rzecz stabilności finansowej znalazły się wśród ustawowych celów NBP, a bank centralny wraz z innymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego sprawuje nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w ramach Komitetu Stabilności Finansowej. Czytaj więcej...Rynek finansowy: PPK – dyskutujmy i edukujmy

Działania prowadzące do powstania dodatkowych zasobów finansowych obywateli na cele emerytalne, w tym przypadku pracownicze plany kapitałowe, są niewątpliwie potrzebne. Proponowane rozwiązania powinny stabilizować cały system poprzez zwiększenie poziomu oszczędności i zwiększanie stopnia ich dywersyfikacji. Uważam, że warunkiem powodzenia projektu jest zawarcie nowej umowy społecznej, co więcej – umowy o charakterze wręcz konstytucyjnym. Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Gospodarka nabrała rozpędu – banki na tym skorzystają

Pod koniec ubiegłego roku produkt krajowy brutto naszego kraju wszedł na poziomy wzrostu nieoglądane od 10 lat. W górę mocno poszły zarobki ludności, a za nimi konsumpcja. Dodatkowo wyraźnie ożywiły się inwestycje. To wszystko tworzy solidne podstawy do tego, by oczekiwać od banków kolejnego wzrostu zysków. Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Po dobrym roku ten będzie gorszy

Ubiegły rok był dla banków na giełdzie odmianą na lepsze po dwóch latach posuchy. W końcu ich akcje z obciążenia zmieniły się w siłę napędową notowań całego rynku. Zadecydowało o tym m.in. umocnienie złotego. Prognozy analityków rynku wskazują jednak, że w bieżącym roku cały rynek będzie lepiej sobie radził od banków. Czytaj więcej...

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Nadciąga kolejna fala

Regulacyjne tsunami daje się bankom we znaki już od kilku lat, jednak rok 2018 ustanowi z pewnością nowy rekord w tym obszarze. Na przestrzeni nadchodzących miesięcy niemal równolegle zaczną obowiązywać przepisy kilku kluczowych dla sektora finansowego dyrektyw unijnych, bankom przybędzie też sporo obowiązków wynikających z wchodzącego w życie prawa krajowego. Olbrzymim wyzwaniem będzie również, zapowiadana od wielu miesięcy, rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Czy aby zdążymy?

W maju 2018 r. czeka nas rewolucja w systemie ochrony danych osobowych. Firmy i banki przygotowują się do nowych przepisów już od 24 maja 2016 r., wciąż jednak nie są znane wszystkie szczegółowe rozwiązania, jakie znajdą się ostatecznie w ustawie. To utrudnia przygotowanie wszystkim zainteresowanym – tak od strony organizacyjnej, jak i technicznej. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Świadectwo dojrzałości ochrony danych osobowych

Stworzenie aktu prawnego, który w dobie dynamicznych zmian technologii informatycznych zbyt szybko się nie zdezaktualizuje stanowiło priorytet dla twórców ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Konsekwencją neutralności technologicznej RODO jest niski poziom konkretyzacji norm prawnych, zwiększający ryzyko zakwestionowania przez organ nadzoru wdrożonych procedur. Unijny ustawodawca przewidział jednakże instrumenty istotnie zwiększające bezpieczeństwo prawne administratorów danych. Czytaj więcej...

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Dostawcy IT a wymogi RODO

Dostosowanie oferowanych rozwiązań do spełnienia wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE (GDPR/RODO) stało się jednym z atutów przy promowaniu własnych rozwiązań. Liczący się dostawcy bankowego IT przekonują, że są gotowi sprostać regulacji i potrafią pomóc klientom w spełnieniu jej wymagań. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Produkty i usługi Oracle pomogą wdrożyć GDPR/RODO

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDRP/RODO). To dla wielu organizacji duże wyzwanie logistyczne i technologiczne, do którego trzeba się skutecznie przygotować. Na dostosowanie się do regulacji zawartych w rozporządzeniu firmy działające w krajach UE nie mają wiele czasu. Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Od konkurencji do kooperacji

Perspektywa wejścia w życie dyrektywy PSD2 początkowo postrzegana była w kategoriach potencjalnego zagrożenia dla pozycji tradycyjnej bankowości. Z czasem do głosu zaczęły dochodzić opinie, iż banki nie tylko nie muszą obawiać się konkurencji ze strony fintechów, ale mają pełne szanse nawiązać z nimi partnerskie relacje. Scenariusz taki wydaje się prawdopodobny zwłaszcza w Polsce, a to z uwagi na wysoki poziom zaawansowania technologicznego tradycyjnych instytucji finansowych. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Czy bankowość korporacyjna będzie cyfrowym marketem finansowym?

Zamawianie jednym kliknięciem z Amazon, szybki przelew za pośrednictwem czatu Facebooka lub serwisu Alibaba, śledzenie statusu usługi z Ubera, automatyczne wypełnianie informacji z Google’a – to tylko niektóre innowacje, które zmieniły postrzeganie tego, co jest możliwe w handlu elektronicznym. Swoboda i wygoda, jaką zapewniają, spowodowały podniesienie oczekiwań użytkowników w zakresie standardów obsługi. Dotyczy to także bankowości korporacyjnej, która bez implementacji nowoczesnych technologii stanie się analogowym graczem w coraz bardziej cyfrowym świecie. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Wsparcie technologiczne w procesie minimalizacji ryzyka związanego z transakcjami w kanałach online . Platforma Cyber Fraud Detection BIK

Banki, prowadząc działalność kredytową, liczą się z ryzykiem kredytowym, rozumianym jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez klienta zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i prowizjami. Skala tego zjawiska powoduje, że banki wprowadzają szereg działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka kredytowego i zwiększenie spłacalności kredytów, czyli zwiększenie stosunku kredytów spłacanych regularnie do wszystkich udzielonych kredytów. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Z technologią za pan brat

Od lat kierunki rozwoju bankowości wyznaczają rynkowi innowatorzy, którzy są pionierami w udostępnianiu swoim klientom najnowszych rozwiązań teleinformatycznych. Według ekspertów z firm dostarczających rozwiązania IT dla sektora finansowego możemy zaobserwować kilka głównych trendów w rozwoju technologii w bankowości. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Warszawski Inkubator Innowacji Visa

Powołany do życia decyzją Visa, banków-wydawców kart Visa oraz agentów rozliczeniowych Inkubator ruszył pod koniec 2017 r., dołączając do globalnej sieci centrów innowacji Visa, działających w czołowych ośrodkach rozwoju nowych technologii: Berlinie, Dubaju, Londynie, Miami, San Francisco, São Paulo, Singapurze i Tel Awiwie. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Komplementarny pakiet usług dla rynku finansowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – jedna z najważniejszych instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego – to podmiot z blisko 25-letnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, oferujący szeroki wachlarz usług finansowych dla klientów polskich i zagranicznych. Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Niełatwe życie małych i średniaków

Próbą odpowiedzi na to pytanie było pierwsze spotkanie elitarnego grona eks– Nowa akcja kredytowa banków powinna zostać zwolniona z podatku bankowego, by mogła lepiej służyć rozwojowi inwestycji i absorbcji środków unijnych – przekonuje prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Terminal płatniczy w każdym sklepie

Zagwarantowanie akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych w każdym, nawet najmniejszym polskim sklepie czy punkcie usługowym ma na celu Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”. Pierwsze terminale udostępniane na preferencyjnych warunkach w ramach tego bezprecedensowego przedsięwzięcia trafiły już do polskich mikro firm. Czytaj więcej...

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Etyka na rynku finansowym jest pochodną świadomości i odpowiedzialności

Przez ponad 30 lat na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych świata niepodzielnie panował hurraoptymizm. Owej euforii uległ nie tylko sektor bankowy, ale również pozostali interesariusze, nie wyłączając indywidualnych ciułaczy, a w jakimś stopniu również banki centralne w poszczególnych krajach. Otrzeźwienie przyniósł dopiero kryzys lat 2007–2011, który stał się impulsem do ożywionej dyskusji nad etycznym aspektem funkcjonowania rynku finansowego i całej gospodarki. Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Mieszkaniowego

W grudniowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński, w artykule „Jak państwo może zyskać, wspierając rynek nieruchomości” pozytywnie zaopiniował system oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych. Wyraził jednak wątpliwość, czy wspieranie przez państwo oszczędzania w tych kasach jest optymalną formą wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wieloletnie doświadczenia kilkunastu krajów jednoznacznie potwierdzają, że jeśli państwo już decyduje się interweniować na rynku mieszkaniowym, to najbezpieczniejszą i najbardziej efektywną formą takiej interwencji jest motywowanie i wspieranie obywateli do oszczędzania, a następnie inwestowania zgromadzonych oszczędności w poprawę warunków mieszkaniowych. Czytaj więcej...
Strona 1 z 212