BANK 2018/03

bank.2018.03.okladka.425x525Miesięcznik Finansowy BANK (marzec 2018):

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.

Rynek finansowy: Utrzymanie stabilności systemu finansowego kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Znaczenie stabilności systemu finansowego dla funkcjonowania całej gospodarki jest bezdyskusyjne, co wyraźnie uwidocznił ostatni globalny kryzys finansowy. Dlatego też działania na rzecz stabilności finansowej znalazły się wśród ustawowych celów... Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Wsparcie technologiczne w procesie minimalizacji ryzyka związanego z transakcjami w kanałach online . Platforma Cyber Fraud Detection BIK

Banki, prowadząc działalność kredytową, liczą się z ryzykiem kredytowym, rozumianym jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez klienta zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i prowizjami. Skala tego zjawiska... Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Etyka na rynku finansowym jest pochodną świadomości i odpowiedzialności

Przez ponad 30 lat na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych świata niepodzielnie panował hurraoptymizm. Owej euforii uległ nie tylko sektor bankowy, ale również pozostali interesariusze, nie wyłączając indywidualnych ciułaczy, a w jakimś... Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Mieszkaniowego

W grudniowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński, w artykule „Jak państwo może zyskać, wspierając rynek nieruchomości” pozytywnie zaopiniował system oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych. Wyraził... Czytaj więcej...
Strona 1 z 212